Bd.Unirii nr.16, 430232, Baia Mare, Romania, tel.40-262-221510, fax.40-262-225794      Termeni de utilizare    Contact   
Cauta   EN  RO 
 
 Acasa  
Targul Firmelor de Exercitiu
 
Târguri specializate
 Editia: a XII-a
 Data inceperii : 2018-12-07
 Data terminarii: 2018-12-08
   
Orar
Simbata: 8-16

Descriere:
 
:
Detalii pe site-ul Colegiului Nicolae Titulescu

Ce este „Firma de exercițiu”?

Într-o societate a cunoașterii, bazată pe competențe, precum:

 • responsabilitate şi capacitate de adaptare;
 • creativitate şi curiozitate intelectuală;
 • gândire critică şi gândire sistemică;
 • capacităţi de colaborare şi interpersonale;
 • responsabilitate socială;

„FIRMA DE EXERCIȚIU” oferă șansa, elevilor din liceele economice:

 • să-și dezvolte spiritul antreprenorial;
 • să se familiarizeze cu activități specifice unei firme reale;
 • le facilitează trecerea de la școală la viața activă.

În învățământul profesional și tehnic, profilul Servicii, „Firma de exercițiu” reprezintă o componentă a curriculumului național, fiindu-i alocate trei ore de laborator tehnologic/săptămână.

„Firma de exercițiu” reprezintă o metodă interactivă de învățare pentru dezvoltarea spiritului antreprenorial, o concepție modernă de integrare și aplicare interdisciplinară a cunoștințelor, o abordare a procesului de predare-învățare care asigură condiții pentru probarea și aprofundarea practică a competențelor dobândite de elevi în pregătirea profesională.

„Firma de exercițiu” îl învață pe elev „Să știe ce să facă și să știe cum să facă.”

„Firma de exercițiu” reprezintă un model al unei întreprinderi reale, fiind o metodă de abordare practică a integrării conținuturilor, metodă concepută pentru formarea aptitudinilor personale și comportamentelor aplicabile în toate domeniile economice, pornind de la funcțiile de bază și până la cele de conducere din întreprindere.

În firmele de exercițiu elevii se comportă ca șefi sau angajați responsabili, își educă și formează spiritul de întreprinzător.

Metoda „firmă de exercitțiu” se caracterizează prin două aspecte definitorii:

 • virtual: nu există bani și nici bunuri;
 • real: se respectă uzanțele comerciale, fluxul informațional, documentele și circuitul documentelor.

Cum a apărut „Firma de exercițiu”?

Introducerea metodei de învățare prin „firma de exercițiu”, în învățământul profesional și tehnic din România s-a realizat începând cu anul 2001, printr-un proiect inițiat în cadrul Pactului de Stabilitate pentru Europa de Sud-Est și desfășurat de Centrul Național de Dezvoltare a Învățământului Profesional și Tehnic (CNDIPT) din România în colaborare cu Ministerul Educației și Culturii din România și Kulturkontakt din Austria — proiectul ECO NET.

Pornind de la rezultatele obținute, Ministerul Educației Cercetării și Tineretului, a luat decizia strategică de a disemina pe plan național această metodă de predare-învățare.

Astfel, în perioada 2001 — 2004, metoda a fost implementată în cadrul instruirii practice în 10 școli incluse în proiectul ECO NET. Printre cele 10 școli pilot în proiectul ECO NET s-a numărat și Colegiul Economic „Nicolae Titulescu” Baia Mare.

Rezultatele obținute au permis extinderea utilizării metodei „firmă de exercițiu” la nivelul tuturor unităților de învățământ cu profil servicii, prin introducerea conținuturilor specifice în curriculumul național, în anul școlar 2006 — 2007.

De ce „Firmă de exercițiu”

Instruirea în firma de exercițiu determină o probare practică și o aprofundare a cunoștințelor deja dobândite, fiind astfel continuarea firească și necesară a instruirii de bază.

Predarea reprezintă și pentru profesor, în calitatea lui de coordonator al firmei de exercițiu, o provocare deosebită: trecerea de la rolul de prezentator la cel de colaborator într-o echipă, de la instanță superioară la consultant.

În firma de exercițiu se realizează sinergia interdisciplinarității conținuturilor de la diverse discipline: economie, contabilitate, corespondență comercială, limbi străine, informatică, contracte economice etc.

Conținuturile tematice incluse în programa „Firmei de exercițiu”, se referă la:

  • constituirea și înregistrarea firmei de exercițiu;
  • organizarea structurală și procesuală a firmei;
  • derularea tranzacțiilor cu alte firme de exercițiu;
  • înregistrarea în contabilitate a operațiunilor derulate;
  • utilizarea unor programe de calculator, în diverse scopuri: prezentări, pagini web, calcul tabelar etc.;
  • utilizarea limbilor străine, a limbajului de afaceri pentru comunicarea pe piața națională și internațională;
  • utilizarea corespondenței comerciale;
  • prezentarea firmei de exercițiu la expoziții, târguri naționale și internaționale.

Pentru înființarea și înregistrarea firmei de exercițiu, elevii trebuie să se documenteze la instituții abilitate: Oficiul Registrului Comerțului, bănci, Administrația financiară etc.

În firma de exercițiu sunt exersate tranzacțiile economice existente în firmele reale, fiecare firmă de exercițiu fiind structurată, în conformitate cu situația din practică, în departamente: resurse umane, secretariat, marketing, desfacere, financiar - contabilitate etc.

Activitatea firmelor de exercițiu se desfașoară conform legislației în vigoare pentru firmele reale.

La nivel extracurricular elevii participă la târguri interne și internaționale ale firmelor de exercițiu.

Pe lângă cunoștințele de bază învățate la modulele de specialitatea, se fac conexiuni importante și cu alte domenii:

  • domeniul Informaticii economice — pentru utilizarea programelor standard destinate soluționării unor probleme economice;
  • domeniul Limbilor străine — pentru comunicarea în relațiile cu firme de exercițiu străine;
  • domeniul Economiei — pentru predarea aptitudinilor comunicative și a tehnicilor de lucru.

Toate aceste cunoștințe vor fi folosite în firma de exercițiu, în situații simulate, respectându-se condițiile din practică.

În concluzie: Firma de exercițiu — complexă ca metodă, motivată ca efecte — este o provocare atractivă atât pentru elevi, cât și pentru profesori.


Schita
Harta
 
Galerie foto

Descarca documente:
Nu sunt documente disponibile

Pentru mai multe detalii contactati CCI Maramures:
Adresa:
Baia Mare, bd. Unirii nr. 16
Tel/Fax:
0262-221510, 0262-225794
Email:
Web:

Programming Pool Romania