Bd.Unirii nr.16, 430232, Baia Mare, Romania, tel.40-262-221510, fax.40-262-225794      Termeni de utilizare    Contact   
Cauta   EN  RO 
 
 Acasa  
Asistenta si consultanta de afaceri

CENTRUL DE CONSULTANŢĂ ŞI ASISTENŢĂ PENTRU SOCIETĂŢI COMERCIALE

CUM SĂ ÎNCEPEŢI O AFACERE?

Orice idee de afacere noua pe care dvs. o aveţi capătă viața prin:

 • Înființarea unei societăţi conform Legii 31/1990;
 • Autorizarea ca persoana fizică autorizată;
 • Autorizarea ca întreprindere individuală;
 • Autorizarea ca întreprindere familială.

Consultanţa şi asistenta pentru toate acestea o veţi găsi la Centrul de Consultanţă şi Asistenta pentru Societăţi Comerciale, unde vă stăm la dispoziție cu servicii de înființare de firme, consultanta si servicii de specialitate privind viața si activitatea unei societăţi (acte adiționale, fuziuni, divizări, dizolvări-lichidări de firme, schimbare/autorizare sediu social, deschidere/ închidere şi autorizare puncte de lucru, cesiune/reducere/majorare capital social etc.)

Camera de Comerţ şi Industrie Maramureş – Busola dvs. afaceri, în conformitate cu propriul statut vă oferă următoarele SERVICII DE CONSULTANŢĂ ŞI ASISTENŢĂ:

A. FORMULE SIMPLE ŞI IEFTINE DE A INTRA ÎN AFACERI

1. ÎNFIINŢĂRI / MODIFICĂRI SOCIETĂŢI conform Legii 31 / 1990 republicată şi modificată

 • consultanţă, asistenţă si întocmire documentaţie, inclusiv înregistrarea ei la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Maramureş, pentru înfiinţarea / radierea societăților (societate cu răspundere limitata, societate pe acțiuni, societate in nume colectiv, societate in comandita simpla, societate in comandita pe acțiuni);
 • consultanţă, asistenţă si întocmire documentaţie, inclusiv înregistrarea ei la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Maramureş, pentru înfiinţarea /modificarea societăților cu raspundere limitată debutant - SRL- D (acum si pentru cei cu varsta peste 35 de ani!)
 • consultanţă, asistenţă si întocmire documentaţie, inclusiv înregistrarea ei la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Maramureş, pentru modificarea actelor constitutive ale societăților (schimbare sediu social, cesiune capital social, numire/revocare administrator, cenzori, directori; înregistrare / radiere / autorizare punct de lucru; dizolvare/ radiere societate, suspendare/ reluare activitate etc.);

2. ÎNFIINŢĂRI PERSOANE FIZICE AUTORIZATE, ÎNTREPRINDERI INDIVIDUALE ŞI ÎNTREPRINDERI FAMILIALE

 • consultanţă, asistenţă si întocmire documentaţie necesară pentru înregistrarea / radierea la/de la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Maramureş a persoanelor fizice autorizate, întreprinderilor individuale, întreprinderilor familiale;
 • consultanţă, asistenţă si întocmire documentaţie necesară pentru înregistrarea modificărilor aduse documentelor de înregistrare a persoanelor fizice autorizate, întreprinderilor individuale, întreprinderilor familiale la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Maramureş;

B. FORMULE SIMPLE ŞI IEFTINE DE A ÎNFIINŢA O ORGANIZAŢIE NON PROFIT

 • consultanţă, asistenţă si întocmire documentaţie necesară pentru înfiinţarea a asociaţiilor si fundaţiilor inclusiv pentru modificarea actelor constitutive ale acestora, conform O.G.26/2000 modificată.

C. AVIZAREA CAZURILOR DE FORŢĂ MAJORĂ

Avizul de existenţă a cazului de forţă majoră se emite în bază documentelor doveditoare depuse exclusiv de solicitant. Documentele vor cuprinde cel puţin :

 • contractul comercial afectat de evenimentul de forţă majoră, cuprinzând clauza de forţă majoră;
 • atestări de la organele, autorităţile şi instituţiile abilitate, de la caz la caz (altele decât Camera de Comerţ şi Industrie Maramureş), privind existenţa şi efectele evenimentului invocat, localizarea acestuia, momentul începerii şi încetării evenimentului;
 • notificări adresate partenerului contractual în legătură cu apariţia evenimentului invocat şi efectele sale asupra derulării operaţiunilor contractuale.

Documentele se prezintă în original sau în copie certificată de solicitant. Solicitantul îşi asumă întreaga răspundere, inclusiv penală, pentru veridicitatea datelor şi a documentelor prezentate odată cu solicitarea adresată Camerei de Comerţ şi Industrie Maramureş

D. ALTE SERVICII

 • consultanţă privind legislaţia în vigoare dintr-un anumit domeniu de activitate;
 • consultanţă privind contractele comerciale (se pot oferi modele de contracte şi consultanţă privind regimul juridic al acestora); - consultanţă generală în domeniul dreptului comercial, societar etc.
 • consultanţă generală în domeniul arbitrajului comercial şi a medierii.

NOUTĂŢI LEGISLATIVE

PROGRAM CU PUBLICUL: de Luni până Vineri între orele: 8,30-13,00, 14,30-16,00, vineri intre orele: 8,30-11,00.

Data actualizare: 24.07.2014, 19.09.2016, 06.06.2018

Contact: CCI Maramureş, Bd. Unirii,. nr. 16, parter, cam. 4 Telefon: 0262-221510, Fax : 0262-225794
Responsabil: Hotea Tivadar Sandra Georgiana, Dumitru Claudia Luiza
Email: cci_mm@ccimm.ro

Programming Pool Romania