Bd.Unirii nr.16, 430232, Baia Mare, Romania, tel.40-262-221510, fax.40-262-225794      Termeni de utilizare    Contact   
Cauta   EN  RO 
 
 Acasa  
Servicii pentru certificare ISO 9001
Dintre funcţiile şi sistemele unei organizaţii (firmă, instituţie sau ONG), CALITATEA a fost primul sistem la care specialiştii/experţii pe plan mondial au ajuns la un consens şi au lansat seria de standarde internaţionale denumită iniţial seria ISO 9000. Standardul de referinţă în domeniul calităţii este, din anul 1987 (cu reviziile ulterioare), ISO 9001 – Sisteme de management al calităţii. Cerinţe.

Sistemul de management al calităţii (SMC) este partea sistemului de management al organizaţiei orientată către obţinerea rezultatelor, în raport cu obiectivele calităţii, pentru satisfacerea necesităţilor, aşteptărilor şi cerinţelor clienţilor. Obţinerea unor succese notabile şi mai ales menţinerea acestora a făcut din calitate un instrument recunoscut de management, cu atât mai mult cu cât o firmă ce acţionează într-o economie concurenţială trebuie să realizeze şi să menţină calitatea dorită de client de prima dată şi de fiecare dată.

Realizarea acestui deziderat se poate obţine numai printr-o direcţionare, combinare optimă şi utilizare planificată şi eficientă a resurselor umane, materiale, financiare şi informaţionale de care dispune firma. Pentru a putea fi pus în aplicare într-o organizaţie, managementul calităţii trebuie să elaboreze politica în domeniul calităţii cuprinzând orientările firmei în acest domeniu, să stabilească responsabilităţile pentru toate activităţile pe care le implică realizarea obiectivelor firmei, să documenteze şi să implementeze SMC conform cerinţelor standardului SR EN ISO 9001:2015.

Implementarea sistemelor de management in organizații aduce multiple beneficii:

- creșterea încrederii partenerilor de afaceri în capacitatea organizației de a furniza produse şi servicii competitive;

- recunoașterea competitivităţii organizației pe plan naţional, european şi internaţional;

- crearea unei imagini mai bune şi credibilităţi crescute în mediul de afaceri;

- promovarea unor produse şi servicii competitive pe piață;

- asigurarea unui instrument performant care atestă calitatea şi performanţa produselor/serviciilor.

Paşi pentru certificarea unui sistem de management:

ü iniţierea şi informarea privind SMC;

ü decizia conducerii organizaţiei privind pregătirea pentru implementare şi certificare;

ü desemnarea unui manager, reprezentantul managementului pentru calitate (RMC), responsabil cu definirea şi implementarea SMC;

ü procurarea standardului ISO 9001, a standardelor corespunzătoare proceselor din cadrul organizaţiei şi a legislaţiei şi reglementărilor aplicabile organizaţiei;

ü pregătirea personalului desemnat pentru definirea şi implementarea SMC;

ü întocmirea documentaţiei aferente certificării SMC;

ü instruirea personalului conform condiţiilor specificate în documentaţia SMC;

ü implementarea şi auditarea internă a proceselor până când cunoașterea și desfășurarea lor este corespunzătoare, iar rezultatele sunt conforme cu cerinţele standardelor și documentația SMC întocmită;

ü solicitarea certificării de către un organism de certificare acredita.

.

CCI Maramureş vă stă la dispoziţie, pentru a parcurge operativ şi în condiţii de eficienţă paşii de mai sus, cu mai multe servicii în domeniul sistemului de management al calităţii:

Ü Iniţiere şi informaţii privind SMC

Ü Furnizare standarde:

  • SR EN ISO 9001:2015 şi peste 20 standarde în vigoare în domeniul calităţii;
  • Standarde corespunzătoare proceselor din cadrul organizaţiei.

Ü Consultanţă pentru documentarea, implementarea şi certificarea SMC cu următoarele activităţi:

· pregătirea personalului desemnat pentru definirea şi implementarea SMC;

· asistenţă la implementare şi audit intern;

· pregătirea şi asistenţă la certificarea SMC.

Ü Cursuri:

· Specialist pentru sisteme de management al calităţii conform ISO 9001:2015;

· Auditor intern pentru sisteme de management al calităţii conform ISO 9001:2015 şi ISO 19011:2011.

.

Dacă sunteţi interesaţi de aceste servicii vă rugăm să completaţi şi să transmiteţi talonul anexat.

.

Contact: Baia Mare, bd. Unirii nr.16, parter, cam. 6, tel. 0262-221510, fax 0262-225794,
Responsabil: Mihail Mărăşescu
Email: cci_mm@ccimm.ro

Formulare
Titlu Salvare
Talon de interes   TALON_DE_INTERES.doc
Programming Pool Romania