Bd.Unirii nr.16, 430232, Baia Mare, Romania, tel.40-262-221510, fax.40-262-225794      Termeni de utilizare    Contact   
Cauta   EN  RO 
 
 Acasa  
Arbitrajul Comercial

ARBITRAJUL COMERCIAL este o modalitate alternativa de solutionare a litigiilor patrimoniale (evaluabile in bani) izvorâte din sau in legătură cu contractele încheiate de parți . Litigiile sunt incredintate spre solutionare, potrivit conventiei partilor, unor arbitri alesi de părți, persoane carora le revine sarcina de a judeca litigiul si de a pronunta o hotarare, pe care partile se obliga sa o execute.

Inserarea intr-un contract a clauzei arbitrale, indreptateste partea interesata, in cazul aparitiei unui litigiu, sa ceara solutionarea acestuia pe calea ARBITRAJULUI fiind exclusa, astfel, competenta instantelor judecatoresti.

AVANTAJELE ARBITRAJULUI COMERCIAL sunt:

 1. Accesabilitate - capacitatea de a concepe rapid acorduri de arbitrare a conflictelor, fie prin inserarea de clauze compromisorii in contracte, fie printr-un compromis separat intre părţi sau in fata tribunalului arbitral sau a instanţelor judecătoreşti;
 2. Rapiditate in obţinerea unei sentinţe arbitrale sau in soluţionarea amiabila a conflictelor (maxim 6 luni de la constituirea tribunalului arbitral);
 3. Cheltuieli de judecată reduse, taxele arbitrale fiind regresive şi mai mici decât taxele de timbru percepute de organele judecătoreşti;
 4. Confidenţialitate – dosarele, dezbaterile şi toate lucrările Curţii de Arbitraj sunt confidenţiale;
 5. Simplitate – regulile de procedură arbitrale sunt simple si clare astfel încât de multe ori partea se poate reprezenta singură;
 6. Imparţialitate, corectitudine si integritate a tribunalului arbitral care este constituit din arbitri independenți;
 7. Soluţionare definitivă a conflictului in fata tribunalului arbitral, sentinţa arbitrala fiind definitiva si obligatorie pentru părţi şi este atacabilă doar pentru motive limitativ prevăzute de lege.
 8. Recunoaşterea (procedura de exequatur) si executarea silita a sentinţelor arbitrale pronunţate in România si in străinătate. Datorită prevederilor Convenţiei de la New York din 1958 hotărârile arbitrale sunt în general mai uşor de executat în străinătate.

CLAUZA ARBITRALA recomandata de Curtea de Arbitraj Comercial de pe langa CCI Maramures

'Orice litigiu decurgând din sau în legătură cu acest contract, inclusiv referitor la validitatea, interpretarea, executarea ori încetarea efectelor lui, se va soluţiona prin arbitraj comercial, organizat de Camera de Comerţ şi Industrie Maramureş.”

PROGRAM CU PUBLICUL

de Luni pînă Joi intre orele : 830 - 1300, 1430-1530, Vineri intre orele : 830 - 1100

Data actualizare: 06.06.2012, 11.02.2014, 27.05.2015, 19.09.2016, 06.06.2018

Contact: bd. Unirii, nr. 16, parter, camera 4, tel. 0262 221510
Responsabil: Hotea Tivadar Sandra Georgiana, Dumitru Claudia Luiza
Email: cci_mm@ccimm.ro

Lista arbitrilor

LISTA ARBITRILOR CURŢII DE ARBITRAJ COMERCIAL MARAMUREŞ

Nr. crt

Nume şi prenume

Domeniul de activitate

Ocupaţie

1.

CHERHAT OLIVIA

Juridic

Președintele Curții de Arbitraj / Avocat - Baroul Maramureş

2.

SOLOMON ADRIAN - DUMITRU

Juridic

Vicepreședintele Curții de Arbitraj / Oficiul Registrului Comerţului Maramureş

3.

GAL IOAN

Juridic

Membru al Colegiului de Conducere al Curții de Arbitraj / Consilier juridic

4.

APAN RODICA - DIANA

Juridic

Avocat - Baroul Cluj / doctor in drept / prodecan Universitatea ”Dimitrie Cantemir Cluj Napoca

5.

BOLOȘ GEORGE - CONSTANTIN

Juridic

Avocat - Baroul Maramureş

6.

CIUTACU FLORICĂ

Juridic

Avocat - Baroul București

7.

DUMITRAȘ MARIANA - FLORENTINA

Juridic

Avocat - Baroul Maramureş

8.

DUMITRU CLAUDIA - LUIZA

Juridic

Secretatul Curții de Arbitraj / Consilier juridic - CCI Maramureş

9.

FRUMOS GHEORGHE

Juridic

Avocat - Baroul Maramureş

10.

HERȚA CĂLIN - VIOREL

Juridic

Avocat - Baroul Maramureş

11.

REMENYI ILISCA

Juridic

Consilier juridic

12.

ŞTEFAN GHEORGHE

Juridic

Avocat - Baroul Maramureş

13.

ȚUȚURIGĂ MARIA - MINODORA

Juridic

Consilier juridic

14.

VĂLEAN CIPRIAN

Juridic

Avocat - Baroul București

Data actualizare: 03.05.2017
 
Taxe arbitrale

TAXE ŞI CHELTUIELI ARBITRALE

Pentru orice litigiu se percepe o taxa de înregistrare în sumă 100 lei + TVA la care se adaugă taxa arbitrală prevăzută mai jos:

În arbitrajul intern:

Taxa arbitrală minimă este de 100 lei + TVA.

a) Pentru pretenții până la 5.000 lei – taxa arbitrală este 100 lei + 3 % pentru ce depășește 2.000 lei + TVA;

b) Pentru pretenții între 5.001 lei și 25.000 lei – taxa arbitrală este 300 lei + 2 % pentru ce depășește 5.000 lei + TVA;

c) Pentru pretenții între 25.001 lei și 50.000 lei – taxa arbitrală este 1.300 lei + 1 % pentru ce depășește 25.000 lei + TVA;

d) Pentru pretenții între 50.001 lei și 250.000 lei – taxa arbitrală este 1.900 lei + 1 % pentru ce depășește 50.00 lei + TVA

e) Pentru pretenții peste 250.001 lei – taxa arbitrală este 5.000 lei + 0,5 % pentru ce depășește 250.000 lei + TVA.

În arbitrajul internațional:

Taxa arbitrală minimă este de 100 euro+ TVA.

Valoarea obiectului cererii – Taxa arbitrală (în EURO)

a) Pentru pretenții până la 5.000 euro – taxa arbitrală este 150 euro + 3 % pentru ce depășește 5.000 euro + TVA;

b) Pentru pretenții între 5.001 euro și 50.000 euro – taxa arbitrală este 500 euro + 2 % pentru ce depășește 10.000 euro + TVA;

c) Pentru pretenții între 50.001 euro și 250.000 euro – taxa arbitrală este 5.000 euro + 1 % pentru ce depășește 100.000 euro + TVA;

d) Pentru pretenții peste 250.001 euro – taxa arbitrală este 8.000 euro + 0,5 % pentru ce depășește 200.000 euro + TVA.

Data inregistrare: 27.05.2015

 
Codex arbitral
Codexul arbitral a fost aprobat de Colegiul de Conducere al C.C.I. Maramureş din data de 26.05.2015 și cuprinde:
 • Regulamentul Privind Organizarea şi Funcţionarea Curţii de Arbitraj de pe lângă Camera de Comerţ şi Industrie Maramureş
 • Regulile de Procedură Arbitrală ale Curţii de Arbitraj de pe lângă Camera de Comerţ şi Industrie Maramureş
 • Norme Privind Taxele şi Cheltuielile Arbitrale
 • Regulamentul Colegiului Curţii de Arbitraj de pe lângă Camera de Comerţ şi Industrie Maramureş.

Pentru a descărca Codexul arbitral al Curții de Arbitraj de pe lângă CCI Maramureş, click aici

Data inregistrare: 27.05.2015, Data actualizare: 08.03.2016

 
Parteneriat CCI Maramures - CCJ Maramures
La finalul anului 2012 s-a semnat un Protocol de Parteneriat, intre Camera de Comert si Industrie Maramures (CCI) si Colegiul Consilierilor Juridici Maramures (CCJ), al carui obiect este colaborarea pentru informarea operatorilor economici privind rezolvarea litigiilor comerciale prin arbitraj comercial.

Data inregistare: 05.02.2013

 
Noul Codex arbitral a intrat in vigoare
În ședința din 26 mai 2015 Colegiul de Conducere al Camerei de Comerț și Industrie Maramureș a aprobat Noul Codex arbitral, care intră în vigoare de la data aprobării lui.

Data înregistrare: 27.05.2015

 
Programming Pool Romania