Bd.Unirii nr.16, 430232, Baia Mare, Romania, tel.40-262-221510, fax.40-262-225794      Termeni de utilizare    Contact   
Cauta   EN  RO 
 
 Acasa  
Certificat de origine

Ce este un Certificat de origine?

Un certificat de origine este un document important al comerţului internaţional care atestă că mărfurile dintr-un transfer special de export au fost obţinute, produse, fabricate sau prelucrate integral într-o anumită ţară. De asemenea, este o declaraţie dată de către exportator.

Certificatele de origine preferenţiale, emise în cadrul acordurilor comerciale preferenţiale, permit exportatorilor să beneficieze de reduceri sau scutiri tarifare a exporturilor eligibile.

.

Se eliberează în baza unei cereri pe un formular tipizat (formularul cererii este prezentat mai jos la cap. formulare) si a facturii de export. Pe certificatul de origine se trec obligatoriu denumirea expeditorului (sau firmei furnizoare) şi a destinatarului (sau a beneficiarului), tara de origine, denumirea produselor, unitatea de măsură şi cantitatea (în unitatea de măsură precizată). Opţional se trec alte elemente de identificare a produselor şi mijlocul de transport al produselor. La cap. formulare mai jos, est prezentat un model de cerere cerificat de origine completată.

.

Conform cu art. 4e din Legea 335/2007 cu modificările şi completările ulterioare, CCI Maramureş 'eliberează, la cerere, cu respectarea normelor legale în vigoare şi a competenţelor stabilite pentru alte instituţii, certificate de origine a mărfurilor'.

Înainte de eliberarea certificatului de origine se face verificarea, după caz la sediul solicitantului, a documentelor de intrare a produselor, materiei prime şi a produselor pe fluxul tehnologic de fabricaţie sau în faza finală de expediere. Solicitarea emiterii certificatelor de origine în max. 2 zile lucrătoare atrage plata unei taxe de urgenta.

.

Mai multe detalii și regulile aplicabile pentru emiterea certificatelor de origine sunt precizate în formularul de mai jos Informatii privind certificate de origine.

.

Certificatul de origine eliberat de CCI Maramureş este recunoscut pe plan mondial.

.

Contact: Baia Mare, bd. Unirii, nr. 16, parter, cam. 6, tel. 0262-221510, 0362-405303, fax 0262-225794
Responsabil: Mihail MĂRĂŞESCU
Email: cci_mm@ccimm.ro

Documente necesare
  • cerere de eliberare certificat de origine,
  • factura de export
  • alte documente, dupa caz
 
Orar cu publicul
- luni – joi: 7,30 – 16,00

- vineri: 7,30 – 13,30

 
Formulare
Titlu Salvare
Informatii privind CO   Informatii_privind_certificate_de_origine.pdf
Modele cerere CO completat   Model_CERERE_certificat_de_origine.pdf
Formular cerere   Cerere_certificat_de_origine.pdf
Programming Pool Romania