Detalii

 • Denumire curs

  FORMATOR

 • Perioada cursului

  septembrie - octombrie 2019

 • Cod COR

  242401

 • Conditii de acces

  minim studii superioare

Grupa in formare

Organizat de

Camera de Comert si Industrie a Romaniei

0739675279

Grup tinta: Persoanele fizice care proiecteaza, deruleaza, evalueaza si revizuiesc activitati teoretice/practice in conformitate cu programele de formare si dezvoltare a competentelor profesionale , derulate in orice tip de organizatie de drept public sau privat.

Competente obtinute:

 • Aplicarea prevederilor legale referitoare la formarea profesionala a adultilor;
 • Realizarea analizei de nevoi privind formarea profesionala a adultilor;
 • Respectarea eticii si a standardelor profesionale in formarea profesionala a adultilor;
 • Evaluarea competentelor initiale ale participantilor la programul de formare;
 • Aplicarea procedurilor de asigurare a calitatii activitatii de formare;
 • Comunicarea si relationarea in procesul de formare;
 • Dezvoltarea lucrului in echipa implicata in procesul de formare;
 • Gestionarea conflictelor;
 • Organizarea activitatilor de formare;
 • Proiectarea procesului de instruire;
 • Elaborarea instrumentelor de evaluare;
 • Realizarea activitatilor de formare teoretica;
 • Realizarea activitatilor de formare practica;
 • Gestionarea si administrarea resurselor specific procesului de formare;
 • Organizarea procesului de evaluare a participantilor la programul de formare;
 • Efectuarea evaluarii si furnizarea feedback-ului privind revizuirea procesului de formare;
 • Analiza si comunicarea rezultatelor instruirii;
 • Dezvoltarea personala continua a formatorului.

Durata: 180 ore din care 60 ore pregatire teoretica si 120 ore pregatire practica. Pregatirea practica va consta in intocmirea unei documentatii specifice.

Program: 16:00 – 20:00/20:30, de luni pana vineri, la cererea cursantilor programul poate fi modificat.

Taxa de participare: 840 lei + TVA – se poate achita integral sau in doua rate si include taxa de examinare in valoare de 50 lei.

Reduceri:

 • de la 5% la 10% – pentru membrii CCI Maramures functie de nivelul de cotizatie ales;
 • 5% – pentru absolventii cursurilor organizate de catre CCI Maramures in anul curent;
 • 5% – daca se inscriu minim 3 participanti de la aceeasi firma/institutie.

Nota: Reducerile nu se cumuleaza.

Acte necesare in vederea inscrierii:

 • copie act de identitate;
 • copie certificat de nastere;
 • copie ultima diploma de studii (minim studii superioare);
 • copie certificat de casatorie (in cazul schimbarii numelui).

Inscrieri: Functie de cine face plata cursului, se va completa unul dintre taloanele de mai jos

TALON INSCRIERE – Persoana Fizica

TALON INSCRIERE – Persoana Juridica


Contact:
tel. 0739675279, 0262221510,
e-mail: cursuri@ccimm.ro
Baia Mare, bd. Unirii nr. 16, parter, camera 6