• Denumire curs

  EXPERT ACHIZITII PUBLICE

 • Perioada cursului

  07 - 21.06.2022

 • Cod COR

  214946

 • Conditii de acces

  minim studii superioare

7 June 2022 16:00

Organizat de

Camera de Comert si Industrie Maramures

0739675279

EXPERT ACHIZITII PUBLICE – detalii curs:

Cadru legal: Curs autorizat de catre Ministerul Muncii in baza O.G. 129/2000, republicata. Certificat de absolvire emis de catre Ministerul Muncii si Ministerul Educatiei.

Grup tinta: Cursul se adreseaza tuturor persoanelor juridice (autoritati/institutii publice, operatori economici, ONG-uri, etc.), interesate in achizitionarea sau ofertarea de bunuri, servicii sau lucrari intr-un cadru guvernat de cele 6 principii ce stau la baza legislatiei romanesti privind achizitiile publice, respectiv nediscriminarea, tratamentul egal, recunoasterea reciproca, transparenta, proportionalitatea si asumarea raspunderii.

Competente obtinute: Analiza legislatiei aplicabile specifice; Planificarea achizitiilor publice; Negocierea in cadrul procedurilor de atribuire; Elaborarea documentelor de specialitate; Derularea procedurilor de atribuire; Finalizarea procedurilor de atribuire.

Durata: 60 ore, pe parcursul a doua saptamani. Program: 16:00 – 19:00/19:30, de luni pana joi, la cererea cursantilor programul poate fi modificat.

Modalitatea de desfasurare: Online (pe platforma ZOOM), cf. Ordinului nr. 1149/2020 al Ministerul Muncii si Protectiei Sociale, privind stabilirea domeniilor de activitate si a procedurii pentru autorizarea furnizorilor de formare profesionala sa desfasoare programe de formare profesionala a adultilor in sistem on-line.

Taxa de participare: 750 lei (toate taxele incluse). Reduceri aplicate taxei de participare: 1) de la 5% la 10% – pentru membrii CCI Maramures in functie de nivelul de cotizatie ales; 2) 5% – pentru absolventii cursurilor organizate de catre CCI Maramures in anul curent; 3) 5% – daca se inscriu minim 3 participanti de la aceeasi societate/institutie. Nota: Reducerile nu se cumuleaza.

Acte necesare in vederea inscrierii (acestea vor fi trimise pe e-mail: cursuri@ccimm.ro):

 • copie act de identitate;
 • copie certificat de nastere;
 • copie ultima diploma de studii (minim studii superioare);
 • copie certificat de casatorie (in cazul schimbarii numelui). (Expert Achizitii Publice)

Pentru mai multe detalii ne puteti contacta la numerele 0739675279, 0262221510 sau pe e-mail: cursuri@ccimm.ro