Detalii

 • Denumire curs

  RESPONSABIL CU PROTECTIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

 • Perioada cursului

  grupa in formare

 • Cod COR

  242231

 • Conditii de acces

  minim studii superioare

Grupa in formare

Organizat de

Camera de Comert si Industrie Maramures

0770842678

Grup tinta: Organizatiile care au obligatia de a-si desemna un Responsabil cu Protectia Datelor – Data Protection Officer si, de asemenea, cei care doresc sa se puna in siguranta prinvind prevederile Regulamentului European prin desemnarea unui Responsabil cu Protectia Datelor.

Competente obtinute:

 • Informarea organizatiei si a persoanelor vizate cu privire la drepturile si obligatiile lor in baza legislatiei privind protectia datelor cu caracter personal;
 • Monitorizarea modalitatii in care organizatia respecta legislatia privind protectia datelor cu caracter personal si standardele specifice la care organizatia a aderat;
 • Emiterea de recomandari si oferirea asistentei de specialitate organizatiei cu privire la interpretarea si aplicarea prevederilor legislatiei privind protectia datelor cu caracter personal;
 • Gestionarea relatiei cu autoritatea de supraveghere in domeniul protectiei datelor cu caracter personal;
 • Respectarea principiului obiectivitatii in domeniul protectiei datelor cu caracter personal;
 • Asigurarea si gestionarea registrului de evidenta al prelucrarii datelor cu caracter personal;
 • Gestionarea si coordonarea resurselor umane, financiare, tehnice necesare realizarii sarcinilor si activitatilor specifice domeniului protectiei datelor cu caracter personal;
 • Dezvoltarea profesionala continua in domeniul protectiei datelor cu caracter personal;
 • Monitorizarea aplicarii instrumentelor si metodelor de imbunatatire a eficacitatii sistemului de management al securitatii informatiei;
 • Analiza si evaluarea riscurilor de prelucrare a datelor cu caracter personal.

Durata: 180 ore din care 60 ore pregatire teoretica si 120 ore pregatire practica. Pregatirea practica va consta in intocmirea unei documentatii specifice.

Program: 16:00 – 20:00/20:30, de luni pana vineri, la cererea cursantilor programul poate fi modificat.

Loc desfasurare: ONLINE – pe platforma ZOOM.

Taxa de participare: 900 lei – se poate achita integral sau in doua rate si include taxa de examinare in valoare de 50 lei.

Reduceri:

 • de la 5% la 10% – pentru membrii CCI Maramures functie de nivelul de cotizatie ales;
 • 5% – pentru absolventii cursurilor organizate de catre CCI Maramures in anul curent;
 • 5% – daca se inscriu minim 3 participanti de la aceeasi firma/institutie.

Nota: Reducerile nu se cumuleaza.

Acte necesare in vederea inscrierii:

 • copie act de identitate;
 • copie certificat de nastere;
 • copie ultima diploma de studii (minim studii superioare);
 • copie certificat de casatorie (in cazul schimbarii numelui).

Inscrieri: Functie de cine face plata cursului, se va completa unul dintre taloanele de mai jos

TALON INSCRIERE – Persoana Fizica

TALON INSCRIERE – Persoana Juridica


Contact:
tel. 0770842678, 0262221510,
e-mail: cursuri@ccimm.ro
Baia Mare, bd. Unirii nr. 16, parter, camera 6