Detalii

  • Denumire curs

    EXPERT ACHIZITII PUBLICE

  • Perioada cursului

    grupa in formare

Grupa in formare

0739675279

Expert Achizitii Publice

Curs autorizat: 

EXPERT ACHIZITII PUBLICE 

(COD COR 214946)

Cadru legal: Curs autorizat de catre Ministerul Muncii in baza O.G. 129/2000, republicata. Certificat de absolvire emis de catre Ministerul Muncii si Ministerul Educatiei.

Grup tinta: Cursul se adreseaza tuturor persoanelor juridice (autoritati/institutii publice, operatori economici, ONG-uri, etc.), interesate in achizitionarea sau ofertarea de bunuri, servicii sau lucrari intr-un cadru guvernat de cele 6 principii ce stau la baza legislatiei romanesti privind achizitiile publice, respectiv nediscriminarea, tratamentul egal, recunoasterea reciproca, transparenta, proportionalitatea si asumarea raspunderii.

Competente obtinute in urma absolvirii cursului de Expert Achizitii Publice: Analiza legislatiei aplicabile specifice; Planificarea achizitiilor publice; Negocierea in cadrul procedurilor de atribuire; Elaborarea documentelor de specialitate; Derularea procedurilor de atribuire; Finalizarea procedurilor de atribuire.

Durata: 60 ore, pe parcursul a doua saptamani. Program: 16:00 – 19:00/19:30, de luni pana joi, la cererea cursantilor programul poate fi modificat.

Modalitatea de desfasurare: Online (pe platforma ZOOM), cf. Ordinului nr. 1149/2020 al Ministerul Muncii si Protectiei Sociale, privind stabilirea domeniilor de activitate si a procedurii pentru autorizarea furnizorilor de formare profesionala sa desfasoare programe de formare profesionala a adultilor in sistem on-line.

Taxa de participare: 750 lei (toate taxele incluse). Reduceri aplicate taxei de participare: 1) de la 5% la 10% – pentru membrii CCI Maramures in functie de nivelul de cotizatie ales; 2) 5% – pentru absolventii cursurilor organizate de catre CCI Maramures in anul curent; 3) 5% – daca se inscriu minim 3 participanti de la aceeasi societate/institutie. Nota: Reducerile nu se cumuleaza.

Acte necesare in vederea inscrierii (acestea vor fi trimise pe e-mail: cursuri@ccimm.ro):

  • copie act de identitate;
  • copie certificat de nastere;
  • copie ultima diploma de studii (minim studii superioare);
  • copie certificat de casatorie (in cazul schimbarii numelui). (Expert Achizitii Publice)

Pentru mai multe detalii ne puteti contacta la numerele 0739675279, 0262221510 sau pe e-mail: cursuri@ccimm.ro