EXPERT ACHIZITII PUBLICE

EXPERT ACHIZITII PUBLICEPerioada03.09 – 27.09.2024

Perioada

03.09 – 27.09.2024

Telefon

0739675279

Detalii

Curs online autorizat: 

EXPERT ACHIZITII PUBLICE 

COD COR 242116

Expert Achizitii Publice

Descrierea ocupatiei Expert Achizitii Publice:

Expertul in achizitii publice este un profesionist care coordoneaza sau, dupa caz, participa sau acorda consultanta cu privire la: planificarea, monitorizarea si evaluarea performantei portofoliului achizitiilor publice (al unei autoritati sau entitati contractante, sau a unei parti a portofoliului); planificarea procesului de achizitie publica; derularea procedurilor de achizitie publica; aspecte specifice ale managementului contractului de achizitie publica; evaluarea rezultatelor si modului de derulare a procesului de achizitie publica. Conceptul de „achizitii publice” in acest context se refera in principal la achizitiile de lucrari, servicii sau produse realizate de catre autoritatile si institutiile publice, precum si de catre organismele de drept public (care indeplinesc conditiile prevazute in normele legale in vigoare), putand sa includa, spre exemplu, achizitiile publice sectoriale, concesiunile publice de servicii sau lucrari. Expertul in achizitii publice isi desfasoara activitatea cu respectarea normelor legale in vigoare in domeniul achizitiilor publice, precum si a standardelor etice si de integritate, in scopul realizarii: obiectivelor strategice ale autoritatii sau entitatii contractante, eficientei economice si sociale, performantei in (si prin) achizitii publice pentru sprijinirea indeplinirii obiectivelor sistemului social in cadrul carora functioneaza.

Competente dobandite in urma absolvirii cursului Expert Achizitii Publice:

1. Planificarea portofoliului de achizitii publice (intelegerea si aplicarea corecta a conceptelor din domeniul managementului portofoliului de achizitii publice); 2. Derularea etapelor procesului de achizitie publica (intelegerea si aplicarea corecta a conceptelor relevante cu luarea in considerare a interactiunilor dintre etape); 3. Utilizarea sistemelor si instrumentelor electronice in derularea achizitiilor publice; 4. Evaluarea necesitatilor (intelegerea si aplicarea conceptelor relevante); 5. Elaborarea strategiei de contractare; 6. Elaborarea caietului de sarcini/documentului descriptiv al obiectului achizitiei; 7. Elaborarea documentatiei de atribuire; 8. Evaluarea ofertelor (cunoasterea si aplicarea conceptelor specifice evaluarii ofertelor).

Modalitatea de desfasurare a cursului si a examenului final:

Online-live (pe platforma ZOOM), cf. Ordinului nr. 1149/2020 al Ministerul Muncii si Protectiei Sociale, privind stabilirea domeniilor de activitate si a procedurii pentru autorizarea furnizorilor de formare profesionala sa desfasoare programe de formare profesionala a adultilor in sistem on-line.

Durata si program curs:

192 ore, pe parcursul a cinci saptamani. Program ore online-live pe ZOOM: 16:30 – 19:30, 12 zile, de luni pana joi, 3 zile pe saptamana.

Taxa de participare:

950 lei (toate taxele incluse). Reduceri aplicate taxei de participare: 1) de la 5% la 10% – pentru membrii CCI Maramures in functie de nivelul de cotizatie ales; 2) 5% – pentru absolventii cursurilor organizate de catre CCI Maramures in anul curent; 3) 5% – daca se inscriu minim 3 participanti de la aceeasi societate/institutie. Nota: Reducerile nu se cumuleaza.

Cadru legal:

Acest curs este autorizat de catre Ministerul Muncii in baza O.G. 129/2000, republicata. Dupa absolvirea cursului se elibereaza un certificat de absolvire (conform specimen) emis de catre Ministerul Muncii si Ministerul Educatiei. Acest curs este recunoscut atat la nivel national cat si la nivel international prin aplicarea Apostilei.

Expert Achizitii Publice

Acte necesare in vederea inscrierii la cursul Expert Achizitii Publice*:

talon inscriere;
– copie act de identitate;
– copie certificat de nastere;
– copie ultima diploma de studii (minim studii superioare);
– copie certificat de casatorie (in cazul schimbarii numelui);
* Actele vor fi trimise pe WhatsApp la numarul 0739675279 sau pe e-mail: cursuri@ccimm.ro

Pentru mai multe detalii despre cursul Expert Achizitii Publice ne puteti contacta la numerele 0739675279, 0262221510 sau pe e-mail: cursuri@ccimm.ro