• Denumire curs

  RESPONSABIL DE MEDIU

 • Perioada cursului

  21.02 - 20.03.2024

21 February 2024 16:00

0739675279

responsabil de mediu

Curs autorizat: 

RESPONSABIL DE MEDIU

(COD COR 325710)

Cadru legal: Curs autorizat de catre Ministerul Muncii in baza O.G. 129/2000, republicata. Certificat de absolvire emis de catre Ministerul Muncii si Ministerul Educatiei.

Grup tinta: Conform prevederilor Ordonantei de Urgenta nr. 92 din 19 august 2021 privind regimul deseurilor, articolul 23, alin. 4, “Pentru indeplinirea obligatiilor legale privind gestionarea deseurilor, titularul unei activitati, pentru care autoritatea competenta pentru protectia mediului a emis o autorizatie de mediu/autorizatie integrata de mediu, are obligatia sa desemneze o persoana din randul angajatilor proprii sau sa delege aceasta obligatie unei terte persoane. Conform alin. 5 “Persoanele desemnate, prevazute la alin. 4, trebuie sa fie instruite in domeniul prevenirii generarii de deseuri si al managementului deseurilor, inclusiv in domeniul substantelor periculoase, ca urmare a absolvirii unor programe de perfectionare si specializare recunoscute la nivel national conform Ordonantei Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesionala a adultilor, cu modificarile si completarile ulterioare”. Nedesemnarea unei persoane conform art. 23 alin 4, constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 15.000 lei la 30.000 lei.

Tematica:

 • Regimul deseurilor – prevederi legislative, organizarea actelor normative in domeniu. Obligatiile legale in sarcina agentilor economici;
 • Gestionarea anumitor categorii de deseuri, reglementate prin acte normative speciale: uleiuri uzate, bateriile si acumulatorii uzati, deseurile de echipamente electrice si electronice, gestionarea deseurilor rezultate in urma procesului de obtinere a materialelor lemnoase – Raportari;
 • Solutii practice pentru conformarea agentilor economici cu cerintele legislatiei de mediu in domeniul deseurilor;
 • Trasabilitatea deseurilor: identificarea si codificarea deseului, gestionarea corecta a deseurilor, intocmirea evidentei conform H.G. 856/2002, caracterizarea deseurilor periculoase, evidenta cronologica a deseurilor periculoase, transportul si destinatia deseurilor;
 • Studii de caz. Cursantii vor putea propune pentru analiza, situatii din cadrul locului de munca;
 • Sanctiuni contraventionale. Cuantumul amenzilor. Evitarea sanctiunilor.

Competente obtinute: 1. Asigurarea conformității cu legislația de mediu; 2. Asigurarea conformității cu standardele de sănătate siguranță și igienă; 3. Asigurarea conformității cu Standardul de Sistem de Management de Mediu; 4. Scrierea rapoartelor; 5. Înregistrarea datelor; 6. Prevenirea generării deșeurilor și gestionarea acestora; 7. Regimul substanțelor periculoase.

Durata: 180 ore, pe parcursul a patru saptamani. Program: 16:00 – 19:00, de luni pana joi, la cererea cursantilor programul poate fi modificat.

Modalitatea de desfasurare a cursului si a examenului final: Online-live (pe platforma ZOOM), cf. Ordinului nr. 1149/2020 al Ministerul Muncii si Protectiei Sociale, privind stabilirea domeniilor de activitate si a procedurii pentru autorizarea furnizorilor de formare profesionala sa desfasoare programe de formare profesionala a adultilor in sistem on-line.

Taxa de participare: 900 lei (toate taxele incluse). Reduceri aplicate taxei de participare: 1) de la 5% la 10% – pentru membrii CCI Maramures in functie de nivelul de cotizatie ales; 2) 5% – pentru absolventii cursurilor organizate de catre CCI Maramures in anul curent; 3) 5% – daca se inscriu minim 3 participanti de la aceeasi societate/institutie. Nota: Reducerile nu se cumuleaza.

Acte necesare in vederea inscrierii (acestea vor fi trimise pe e-mail: cursuri@ccimm.ro): (Responsabil de mediu)

 • copie act de identitate;
 • copie certificat de nastere;
 • copie ultima diploma de studii (minim studii liceale cu sau fara BAC);
 • copie certificat de casatorie (in cazul schimbarii numelui).

Pentru mai multe detalii ne puteti contacta la numerele 0739675279, 0262221510 sau pe e-mail: cursuri@ccimm.ro