RESPONSABIL DE MEDIU

RESPONSABIL DE MEDIUPerioada27.05 - 21.06.2024

Perioada

27.05 – 21.06.2024

Telefon

0739675279

Detalii

Curs online autorizat: 

RESPONSABIL DE MEDIU

Responsabil cu gestiunea deseurilor

COD COR 325710

responsabil de mediu

Descrierea ocupatiei Responsabil de Mediu:

Responsabilul de mediu (Responsabil cu Gestiunea Deseurilor) efectueaza verificari in intreprinderi pentru a se asigura ca se respecta reglementarile in materie de deseuri si de protectie a mediului. Responsabilul de mediu verifica documentatia privind gestionarea deseurilor si poate oferi consiliere sau formula actiuni preventive sau corective pentru a imbunatati gestionarea si eliminarea deseurilor din companie. Responsabilul de mediu se ocupa cu verificarea conformarii legislative a companiei, identificarea necesitatii obtinerii unor acte de reglementare specifice in domeniul protectiei mediului (aviz de mediu, acord de mediu, autorizatie de mediu, notificare si/sau autorizatie/aviz de gospodarire a apelor, acord de preluare ape uzate, etc), verificarea ulterioara a respectarii cerintelor impuse in cadrul acestor autorizatii, instruirea angajatilor din intreprindere/companie pe probleme de mediu, monitorizarea factorilor de mediu si realizarea rapoartelor specifice catre autoritati si identificarea unor solutii de conformare, prevenire, reducere sau inlaturare a efectelor impactului generat de companie asupra mediului.

Conform prevederilor Ordonantei de Urgenta nr. 92 din 19 august 2021 privind regimul deseurilor, articolul 23, alin. 4, „Pentru indeplinirea obligatiilor legale privind gestionarea deseurilor, titularul unei activitati, pentru care autoritatea competenta pentru protectia mediului a emis o autorizatie de mediu/autorizatie integrata de mediu, are obligatia sa desemneze o persoana din randul angajatilor proprii sau sa delege aceasta obligatie unei terte persoane. Conform alin. 5 „Persoanele desemnate, prevazute la alin. 4, trebuie sa fie instruite in domeniul prevenirii generarii de deseuri si al managementului deseurilor, inclusiv in domeniul substantelor periculoase, ca urmare a absolvirii unor programe de perfectionare si specializare recunoscute la nivel national conform Ordonantei Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesionala a adultilor, cu modificarile si completarile ulterioare”. Nedesemnarea unei persoane conform art. 23 alin 4, constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 15.000 lei la 30.000 lei.

Tematica curs online Responsabil de Mediu:

Regimul deseurilor – prevederi legislative, organizarea actelor normative in domeniu. Obligatiile legale in sarcina agentilor economici;
Gestionarea anumitor categorii de deseuri, reglementate prin acte normative speciale: uleiuri uzate, bateriile si acumulatorii uzati, deseurile de echipamente electrice si electronice, gestionarea deseurilor rezultate in urma procesului de obtinere a materialelor lemnoase – Raportari;
Solutii practice pentru conformarea agentilor economici cu cerintele legislatiei de mediu in domeniul deseurilor;
Trasabilitatea deseurilor: identificarea si codificarea deseului, gestionarea corecta a deseurilor, intocmirea evidentei conform H.G. 856/2002, caracterizarea deseurilor periculoase, evidenta cronologica a deseurilor periculoase, transportul si destinatia deseurilor;
Studii de caz. Cursantii vor putea propune pentru analiza, situatii din cadrul locului de munca;
Sanctiuni contraventionale. Cuantumul amenzilor. Evitarea sanctiunilor. 

Competente dobandite in urma absolvirii cursului Responsabil de Mediu:

1. Asigurarea conformitatii cu legislatia de mediu; 2. Asigurarea conformitatii cu standardele de sanatate siguranta si igiena; 3. Asigurarea conformitatii cu Standardul de Sistem de Management de Mediu; 4. Scrierea rapoartelor; 5. Inregistrarea datelor; 6. Prevenirea generarii deseurilor si gestionarea acestora; 7. Regimul substantelor periculoase.

Modalitatea de desfasurare a cursului si a examenului final:

Online-live (pe platforma ZOOM), cf. Ordinului nr. 1149/2020 al Ministerul Muncii si Protectiei Sociale, privind stabilirea domeniilor de activitate si a procedurii pentru autorizarea furnizorilor de formare profesionala sa desfasoare programe de formare profesionala a adultilor in sistem on-line.

Durata si program curs:

180 ore, pe parcursul a patru saptamani. Program ore online-live pe ZOOM: 12 zile de luni pana joi de la 16:30 – 19:30.

Taxa de participare:

900 lei (toate taxele incluse). Reduceri aplicate taxei de participare: 1) de la 5% la 10% – pentru membrii CCI Maramures in functie de nivelul de cotizatie ales; 2) 5% – pentru absolventii cursurilor organizate de catre CCI Maramures in anul curent; 3) 5% – daca se inscriu minim 3 participanti de la aceeasi societate/institutie. Nota: Reducerile nu se cumuleaza.

Cadru legal:

Acest curs este autorizat de catre Ministerul Muncii in baza O.G. 129/2000, republicata. Dupa absolvirea cursului se elibereaza un certificat de absolvire (conform specimen) emis de catre Ministerul Muncii si Ministerul Educatiei. Acest curs este recunoscut atat la nivel national cat si la nivel international prin aplicarea Apostilei

Responsabil de mediu inscriere

Acte necesare in vederea inscrierii la cursul Responsabil de mediu*:

talon inscriere;
– copie act de identitate;
– copie certificat de nastere;
– copie ultima diploma de studii (minim studii liceale, cu sau fara BAC);
– copie certificat de casatorie (in cazul schimbarii numelui);
* Actele vor fi trimise pe WhatsApp la numarul 0739675279 sau pe e-mail: cursuri@ccimm.ro

Pentru mai multe detalii despre cursul Responsabil de mediu ne puteti contacta la numerele 0739675279, 0262221510 sau pe e-mail: cursuri@ccimm.ro