În 3 februarie 2020, a avut loc conferința de lansare a proiectului KRA’GAS – Promovarea meșteșugurilor și a gastronomiei, ca părți relevante ale patrimoniului cultural al Euroregiunii Carpatica, proiect co-finanțat prin programul ENI CBC 2014-2020 Ungaria-Slovacia-Romania-Ucraina.

Liderul de proiect, Camera de Comerț și Industrie Maramureș a fost reprezentat prin domnul președinte Florentin Tuș alături de membrii echipei și de partenerii din România prin Universitatea Babeș-Bolyai, din Ungaria prin Univeritatea din Miskolc și Comerț și Industrie Borsod-Abaúj-Zemplén și din Ucraina prin Universitatea Națională din Uzhhorod și Transcarpathian Entreprise Support Fund Fund. La eveniment au participat și stakeholderi interesați de subiectul proiectului atât din cele două țări partenere, cât și din România, printre care doamna Monica Mare, directorul Muzeului Județean de Etnografie și Artă Populară Maramureș, doamna Rada Pavel, reprezentantul Centrului Județean pentru Promovarea și Conservarea Culturii Tradiționale “Liviu Borlan” Maramureș, doamna Edit Pop, reprezentând atât Asociația Ecologic, cât și Destinația Ecoturistică Mara-Cosău-Creasta Cocoșului, doamna Cornelia Lupșa, reprezentant din partea Asociației Ghizilor de Turism Maramureș și doamna Karin Lachner, director al Centrului Național de Informare și Promovare Turistică din Baia Sprie.

Obiectivele specifice cuprinse în proiectul KRA’GAS sunt derularea unei analize antropololgige care să scoată în evidență asemănările legate de meșteșuguri și gastronomie din regiunile partenerilor, identificarea și realizarea unei rute turistice transfrontaliere în regiunea proiectului și dezvoltarea regiunii proiectului ca destinație turistică comună, prin susținerea și promovarea traseului turistic transfrontalier ca modalitate de conectare a producătorilor locali la piețete turistice, inclusiv organizarea unui Festival Internațional de Meșteșuguri și Gastronomie.
La întâlnire s-au prezentat activitățile care se vor derula în cadrul lunilor de implementare până în 30 septembrie 2021 pentru atingerea obiectivelor menționate, posibilitatea colaborării cu stakeholderii interesați și rezultatele urmărite printre care realizarea rutei turistice transfrontaliere mapate, festivalul internațional de meșteșuguri și gastronomie și publicarea unui volumul cu articole știintifice realizat în urma cercetării antropologice. Proiectul va beneficia și de un site dedicat rutei turistice, precum și de pagina de facebook care este deja vizibilă la adresa https://www.facebook.com/KragasProject/

După conferința de presă a avut loc întâlnirea Comitetului Tehnic de Cercetare la care au participat reprezentanți ai universităților partenere împreună cu stakeholderii și Întâlnirea Comitetului de Implementare și Monitorizare a proiectului care a fost susținută de managerul proiectului împreună cu reprezentanți ai partenerilor.