INVITATIE

la procedura de achizitie directa, derulata conform prevederilor Ordinului MFE nr. 1284/2016, pentru contractul de mai jos identificat.

Beneficiar privat: Camera de Comert si Industrie Maramures

Denumirea procedurii de achizitie/titlul contractului: Achizitia de multifunctionala pentru proiectul POCU/860/3/12/142579

Titlul proiectului & ID: „S.O.F.T. – Sustinem Ocuparea prin Formare Tehnologica”, Contract POCU/860/3/12/142579.

Bunuri/servicii care urmeaza a fi achizitionate: Achizitie multifunctionala pentru scanare, multiplicare, printare si xeroxare documente pt implementarea activitatilor, cod CPV: 30232000-4;

Pentru specificatii tehnice minimale ale bunurilor/serviciilor care urmeaza a fi achizitionate accesati: Anunt achizitie Multifunctionala