În data de 14 decembrie 2013, în Sala Polivalentă a Camerei de Comerț și Industrie Maramureș, din Baia Mare, bd. Unirii nr. 16, a avut loc conferința finală a proiectului ”S.O.F.T. – SUSȚINEM OCUPAREA PRIN FORMARE TEHNOLOGICĂ”. La evenimentul desfășurat în sistem hibrid (online – pe platforma ZOOM și cu participare directă) au fost prezente 63 de persoane.

Camera de Comerț și Industrie Maramureș, în calitate de Beneficiar, a implementat în perioada 10 octombrie 2022 – 31 decembrie 2023, proiectul „S.O.F.T. – SUSȚINEM OCUPAREA PRIN FORMARE TEHNOLOGICĂ” – POCU/860/3/12/142579, proiect cofinanțat din Programul Operațional Capital Uman, Axa prioritară 3 – Locuri de muncă pentru toți, Obiectivul tematic 8: Promovarea unei ocupări sustenabile și de calitate a forței de muncă și sprijinirea mobilității forței de muncă, Prioritatea de investiții 10.iii: Îmbunătățirea accesului egal la învățarea pe tot parcursul vieții pentru toate grupurile de vârstă într-un cadru formal, non-formal sau informal, actualizarea cunoștințelor, a aptitudinilor și a competențelor forței de muncă și promovarea unor căi de învățare flexibile, inclusiv prin orientare profesională și prin validarea competențelor dobândite, Obiectivul specific: 3.12.:Îmbunătățirea nivelului de cunoștințe/ competențe/ aptitudini aferente sectoarelor economice/ domeniilor identificate conform SNC și SNCDI ale angajaților.

Proiectul a fost finanțat în în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020 și a avut un buget total contractat de 4.675.511,94 lei, cu o finanțare nerambursabilă în în valoare maximă de 4,538,939.16 lei, reprezentând 97.08% din valoarea totala eligibilă aprobată. Proiectul a fost implementat într-un parteneriat coordonat în calitate de lider de către Camera de Comerț și și Industrie Maramureș, alături de partenerii Centrul de Excelență pentru Resurse Comunitare SRL, Holisun SRL și și Asociația Întreprinzătorilor Maramureș, toate din Baia Mare.

Obiectivul proiectului l-a constituit creșterea accesului și participării la formarea profesională în domeniul alfabetizării digitale și și tehnologiei informației și comunicațiilor a 600 persoane angajate pe piața muncii, prin formare și activități inovatoare ce favorizează creșterea nivelului de calificare în aceste domenii și sporirea capacității de inserție profesionala și a adaptabilității acestora la dinamica sectoarelor economice cu potențial competitiv.

Principalele rezultate ale proiectului au urmărit:
– îmbunătățirea competentelor pentru 600 de angajați prin oferirea de cursuri de domeniul alfabetizării digitale și tehnologiei informatiei și comunicațiilor (competențe avansate de MsExcel, competențe digitale de utilizare a tehnologiei informației, social media și marketing online, utilizarea instrumentelor web 4.0, gestionare digitală a procesului antreprenorial) și prin servicii de consultanță post-training;
– sprijinirea a cel puțin trei întreprinderi să introducă programe de învățare la locul de muncă, ca urmare a implementării unor activități de audit asupra a 100 de întreprinderi.

Pe parcursul celor 15 luni de implementare s-au oferit în cadrul proiectului 5 tipuri de cursuri repartizate pe parteneri după cum urmează:

CAMERA DE COMERȚ ȘI INDUSTRIE MARAMUREȘ
Curs – Competențe avansate Microsoft Excel – Număr absolvenți: 159 persoane

CERC SRL
Curs – Competențe digitale de utilizare a tehnologiei informației ca instrument de învățare și cunoaștere – Număr absolvenți: 88 persoane
Curs – Utilizare instrumente web 4.0 – Număr absolvenți: 25 persoane
Curs – Social media și marketing – Număr absolvenți: 52 persoane

HOLISUN SRL
Curs online – Gestionarea digitală a procesului antreprenorial – Număr absolvenți: 339 persoane

La aceste cursuri au participat 669 de persoane, față de 600 planificate, cu un număr de 663 absolvenți, față de o valoare de 547 inițial planificată.

Pe parcursul celor 15 luni de implementare au fost sprijinite întreprinderile prin activități de analiză a gradului de digitalizare, oferind astfel suport în activitatile de inovare si, în anumite cazuri, în introducerea de programe de învățare la locul de muncă. Obiectivul a fost cel de stimula minim 100 IMM cu potențial economic (SNC și SNCDI) în direcţia dezvoltării competenţelor digitale. Fata de planificarea inițială de 100 de întreprinderi care beneficiază de analiza nivelului de digitalizare (auditul), a fost oferit acest serviciu unui număr de 136 de întreprinderi, dintre care 3 au introdus ca urmare a activității de sprijin programe de învățare la locul de muncă.

Pentru informații suplimentare referitoare la activitățile proiectului sau pentru informații despre rezultate, vă rugăm să ne contactați la soft@ccimm.ro sau la datele de contact pe care le găsiți pe pagina proiectului: www.ccimm.ro/soft.

Bran Oana Maria, Expert organizare evenimente S
Camera de Comerț și Industrie Maramureș
soft@ccimm.ro