”Mediul economic și învățământul profesional și tehnic” este subiectul pe care președintele Camerei de Comerț și Industrie Maramureș, Florentin-Nicolae Tuș, l-a prezentat azi în cadrul dezbaterii ”Meseria face diferența”, acțiune organizată de Inspectoratul Școlar Județean Maramureș pentru a marca ”11 martie – Ziua Națională a Meseriilor”.

”Companiile din România sunt nevoite să se confrunte nu doar cu problemele de competitivitate structurală, cu concurența dură și cu un mediu public instituțional instabil uneori, ci și cu lipsa forţei de muncă. În tot mai multe domenii și din ce în ce mai des, oamenii de afaceri se plâng că nu găsesc muncitori calificaţi. Știm deja cu toții exemplele firmelor de construcţii din România care aduc lucrători din Vietnam sau Indonezia. Soluţiile ar putea să vină din partea sistemului public de educaţie, iar şcolile tehnice, profesionale și de meserii reprezintă un punct central al acestor soluții. Sunt multe meseriile căutate pe piaţa muncii pentru care România duce lipsă de meseriaşi calificaţi. O simplă vizită pe motoarele de căutare de job-uri online și o discuție cu managerii de la nivel local ne poate oferi foarte repede o imagine introductivă în acest sens. Oferta școlară în domeniul profesional, tehnic și meserii ar trebui să fie cât mai apropiată de profilul economic al zonei. Fiindcă, cel puțin în teorie, o astfel de relație ar asigura relevanță forței de muncă puse pe piață.”, a arătat Florentin Tuș în debutul prezentării.

Camera de Comerț și Industrie Maramureș realizează în fiecare an profilul economic teritorial al județului după coeficientul de localizare, pe diviziuni CAEN rev.2. Fără să aibă pretenția de a oferi un răspuns la întrebarea care sunt meseriile căutate de firmele din Maramureș, datele oferite de o astfel de analiză ar trebui să constituie un punct de plecare în dezvoltarea ofertei școlilor tehnice pornind de la nevoile unor sectoare relevante sau emergente.
”Unele camere de comerţ județene caută de mulți ani să se poziționeze la nivel local în rolul facilitator între sistemul de învăţământ, autorități locale şi firme. În fața lipsei de acțiune a statului, companiile s-au văzut nevoite să susţină din fonduri proprii organizarea unor clase profesionale; există și companii sau asociații care şi-au înfiinţat propriile centre de formare profesională. Problema este că pentru astfel de inițiative este nevoie de resurse, iar majoritatea firmelor mici și mijocii, deja apăsate de alte îndatoriri, nu-şi permit acest lucru. Rolul camerelor de comerţ și industrie ar putea fi acela de a facilita asocierea între firme şi de a stabili legătura cu autoritățile locale și cu sistemul învățământului profesional și tehnic. Dar nu bunele intenții, entuziasmul și inițiativele unilaterale materializează astfel de proiecte. Ca să aibă o șansă ele au nevoie de deschiderea și implicarea efectivă (inclusiv prin alocarea de resurse) a tuturor acestor trei actori (firme, autoritățile locale și învățământ profesional și tehnic)”, a mai precizat președintele Camerei de Comerț și Industrie Maramureș în cadrul dezbaterii.

La eveniment au mai participat operatori economici, reprezentanți ai unităților de învățământ, ai Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă Maramureș, Inspectoratului Teritorial de Muncă Maramureș și Centrului Național pentru Dezvoltarea Învățământului Profesional și Tehnic. Scopul acțiunii a fost de a promova învățământul profesional, respectiv meseriile și calificările dobândite prin învățământul profesional, inclusiv DUAL. În acest scop a fost creat site-ul https://sites.google.com/view/ziuameseriilor în care poate fi consultată oferta educațională pentru învățământul profesional din județul Maramureș.