Detalii

 • Denumire curs

  RESPONSABIL CU GESTIONAREA DESEURILOR

 • Perioada cursului

  grupa in formare

Grupa in formare

Organizat de

Camera de Comert si Industrie Maramures

0739675279

Grup tinta: Conform prevederilor Legii nr. 211/25.11.2011 republicata, art. 22, alin.3, detinatorii/producatorii de deseuri persoane juridice, comerciantii, precum si operatorii economici autorizati din punct de vedere al protectiei mediului pentru efectuarea operatiunilor de colectare si transport deseuri “au obligatia sa desemneze o persoana din randul angajatilor proprii care sa urmareasca si sa asigure indeplinirea obligatiilor prevazute de prezenta lege sau sa delege aceasta obligatie unei terte persoane”. Conform alin. 4 “Persoanele desemnate, prevazute la alin. 3, trebuie sa fie instruite in domeniul gestiunii deseurilor, inclusiv a deseurilor periculoase, ca urmare a absolvirii unor cursuri de specialitate”. Nedesemnarea unei persoane conform art. 22 alin. 3, constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 15.000 lei la 30.000 lei.

Tematica:

 • Regimul deseurilor – prevederi legislative, organizarea actelor normative in domeniu. Obligatiile legale in sarcina agentilor economici;
 • Gestionarea anumitor categorii de deseuri, reglementate prin acte normative speciale: uleiuri uzate, bateriile si acumulatorii uzati, deseurile de echipamente electrice si electronice, gestionarea deseurilor rezultate in urma procesului de obtinere a materialelor lemnoase – Raportari;
 • Solutii practice pentru conformarea agentilor economici cu cerintele legislatiei de mediu in domeniul deseurilor;
 • Trasabilitatea deseurilor: identificarea si codificarea deseului, gestionarea corecta a deseurilor, intocmirea evidentei conform H.G. 856/2002, caracterizarea deseurilor periculoase, evidenta cronologica a deseurilor periculoase, transportul si destinatia deseurilor;
 • Studii de caz. Cursantii vor putea propune pentru analiza, situatii din cadrul locului de munca;
 • Sanctiuni contraventionale. Cuantumul amenzilor. Evitarea sanctiunilor.

Durata: 15 ore.

Program: 16:00 – 19:00/19:30, de luni pana vineri, la cererea cursantilor programul poate fi modificat.

Taxa de participare: 500 lei + TVA – se poate achita integral sau in doua rate.

Reduceri:

 • de la 5% la 10% – pentru membrii CCI Maramures functie de nivelul de cotizatie ales;
 • 5% – pentru absolventii cursurilor organizate de catre CCI Maramures in anul curent;
 • 5% – daca se inscriu minim 3 participanti de la aceeasi firma/institutie.

Nota: Reducerile nu se cumuleaza.

Acte necesare in vederea inscrierii:

 • copie act de identitate.

Inscrieri: Functie de cine face plata cursului, se va completa unul dintre taloanele de mai jos

TALON INSCRIERE – Persoana Fizica

TALON INSCRIERE – Persoana Juridica


Contact:
tel. 0739675279, 0262221510,
e-mail: cursuri@ccimm.ro
Baia Mare, bd. Unirii nr. 16, parter, camera 6