• Denumire curs

  RESPONSABIL DE MEDIU

 • Perioada cursului

  grupa in formare

 • Cod COR

  325710

 • Conditii de acces

  minim studii in invatamantul liceal

Incepe in 6 Zile, 19 Ore

28 iunie 2021 16:00

Organizat de

Camera de Comert si Industrie Maramures

0739675279

Grup tinta: Conform prevederilor Legii nr. 211/25.11.2011 republicata, art. 22, alin.3, detinatorii/producatorii de deseuri persoane juridice, comerciantii, precum si operatorii economici autorizati din punct de vedere al protectiei mediului pentru efectuarea operatiunilor de colectare si transport deseuri „au obligatia sa desemneze o persoana din randul angajatilor proprii care sa urmareasca si sa asigure indeplinirea obligatiilor prevazute de prezenta lege sau sa delege aceasta obligatie unei terte persoane”. Conform alin. 4 „Persoanele desemnate, prevazute la alin. 3, trebuie sa fie instruite in domeniul gestiunii deseurilor, inclusiv a deseurilor periculoase, ca urmare a absolvirii unor cursuri de specialitate”. Nedesemnarea unei persoane conform art. 22 alin. 3, constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 15.000 lei la 30.000 lei.

Tematica:

 • Regimul deseurilor – prevederi legislative, organizarea actelor normative in domeniu. Obligatiile legale in sarcina agentilor economici;
 • Gestionarea anumitor categorii de deseuri, reglementate prin acte normative speciale: uleiuri uzate, bateriile si acumulatorii uzati, deseurile de echipamente electrice si electronice, gestionarea deseurilor rezultate in urma procesului de obtinere a materialelor lemnoase – Raportari;
 • Solutii practice pentru conformarea agentilor economici cu cerintele legislatiei de mediu in domeniul deseurilor;
 • Trasabilitatea deseurilor: identificarea si codificarea deseului, gestionarea corecta a deseurilor, intocmirea evidentei conform H.G. 856/2002, caracterizarea deseurilor periculoase, evidenta cronologica a deseurilor periculoase, transportul si destinatia deseurilor;
 • Studii de caz. Cursantii vor putea propune pentru analiza, situatii din cadrul locului de munca;
 • Sanctiuni contraventionale. Cuantumul amenzilor. Evitarea sanctiunilor.

Competente obtinute:

 • Aplicarea prevederilor legale privind protejarea mediului;
 • Coordonarea programului de instruire a personalului;
 • Gestionarea cerintelor legale de mediu;
 • Elaborarea programului de monitorizare a factorilor de mediu;
 • Monitorizarea factorilor de mediu;
 • Supravegherea activitatii pentru prevenirea efectelor provocate de situatiile de urgenta.

Durata: 60 ore din care 20 ore pregatire teoretica şi 40 ore pregatire practica. Pregatirea practica va consta in elaborarea unei lucrari specifice.

Program: 16:00/16:30 – 18:30/19:00, de luni pana joi, la cererea cursantilor programul poate fi modificat.

Loc desfasurare: ONLINE – pe platforma ZOOM.

Taxa de participare: 700 lei – se poate achita integral sau in doua rate si include taxa de examinare in valoare de 50 lei.

Reduceri:

 • de la 5% la 10% – pentru membrii CCI Maramures functie de nivelul de cotizatie ales;
 • 5% – pentru absolventii cursurilor organizate de catre CCI Maramures in anul curent;
 • 5% – daca se inscriu minim 3 participanti de la aceeasi firma/institutie.

Nota: Reducerile nu se cumuleaza.

Acte necesare in vederea inscrierii:

 • copie act de identitate;
 • copie certificat de nastere;
 • copie ultima diploma de studii (minim studii liceale);
 • copie certificat de casatorie (in cazul schimbarii numelui).

Inscrieri: In functie de cine face plata cursului, se va completa unul dintre taloanele de mai jos

TALON INSCRIERE – Persoana Fizica

TALON INSCRIERE – Persoana Juridica


Contact:
tel. 0739675279, 0262221510,
e-mail: cursuri@ccimm.ro
Baia Mare, bd. Unirii nr. 16, parter, camera 6