RESPONSABIL GDPR

RESPONSABIL GDPRPerioadagrupa in formare

Perioada

grupa in formare

Telefon

0770842678

Detalii

Responsabil GDPR

Curs autorizat:

RESPONSABIL CU PROTECTIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL (Responsabil GDPR/DPO)

(COD COR 242231)  

Cadru legal: Curs autorizat de catre Ministerul Muncii in baza O.G. 129/2000, republicata. Certificat de absolvire emis de catre Ministerul Muncii si Ministerul Educatiei.

Grup tinta: Organizatiile care au obligatia de a-si desemna un Responsabil cu Protectia Datelor – Data Protection Officer (DPO) si, de asemenea, cei care doresc sa se puna in siguranta prinvind prevederile Regulamentului European prin desemnarea unui Responsabil cu Protectia Datelor.

Competente obtinute:

 • Informarea organizatiei si a persoanelor vizate cu privire la drepturile si obligatiile lor in baza legislatiei privind protectia datelor cu caracter personal;
 • Monitorizarea modalitatii in care organizatia respecta legislatia privind protectia datelor cu caracter personal si standardele specifice la care organizatia a aderat;
 • Emiterea de recomandari si oferirea asistentei de specialitate organizatiei cu privire la interpretarea si aplicarea prevederilor legislatiei privind protectia datelor cu caracter personal;
 • Gestionarea relatiei cu autoritatea de supraveghere in domeniul protectiei datelor cu caracter personal;
 • Respectarea principiului obiectivitatii in domeniul protectiei datelor cu caracter personal;
 • Asigurarea si gestionarea registrului de evidenta al prelucrarii datelor cu caracter personal;
 • Gestionarea si coordonarea resurselor umane, financiare, tehnice necesare realizarii sarcinilor si activitatilor specifice domeniului protectiei datelor cu caracter personal;
 • Dezvoltarea profesionala continua in domeniul protectiei datelor cu caracter personal;
 • Monitorizarea aplicarii instrumentelor si metodelor de imbunatatire a eficacitatii sistemului de management al securitatii informatiei;
 • Analiza si evaluarea riscurilor de prelucrare a datelor cu caracter personal.

Durata: 180 ore, pe parcursul a patru saptamani. Program: 16:00 – 20:00, de luni pana joi, la cererea cursantilor programul poate fi modificat. Pregatirea practica va consta in intocmirea unei documentatii specifice.

Modalitatea de desfasurare: Online (pe platforma ZOOM), cf. Ordinului nr. 1149/2020 al Ministerul Muncii si Protectiei Sociale, privind stabilirea domeniilor de activitate si a procedurii pentru autorizarea furnizorilor de formare profesionala sa desfasoare programe de formare profesionala a adultilor in sistem on-line.

Program: 16:00 – 20:00/20:30, de luni pana joi, la cererea cursantilor programul poate fi modificat.

Taxa de participare: 900 lei (toate taxele incluse). Reduceri aplicate taxei de participare: 1) de la 5% la 10% – pentru membrii CCI Maramures in functie de nivelul de cotizatie ales; 2) 5% – pentru absolventii cursurilor organizate de catre CCI Maramures in anul curent; 3) 5% – daca se inscriu minim 3 participanti de la aceeasi societate/institutie. Nota: Reducerile nu se cumuleaza.

Acte necesare in vederea inscrierii:(acestea vor fi trimise pe e-mail: cursuri@ccimm.ro): (Responsabil GDPR)

 • copie act de identitate;
 • copie certificat de nastere;
 • copie ultima diploma de studii (minim studii superioare);
 • copie certificat de casatorie (in cazul schimbarii numelui).

Pentru mai multe detalii ne puteti contacta la numerele 0770842678, 0262221510 sau pe e-mail: cursuri@ccimm.ro