Cea de-a treia serie a cursului online Competențe avansate Microsoft Excel, organizat de Camera de Comerț și Industrie Maramureș în cadrul proiectului „S.O.F.T. – Susținem Ocuparea prin Formare Tehnologica”, ID POCU/860/3/12/142579, finanțat în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020 a debutat în această săptămână. Cursul vine în sprijinul celor care doresc să își îmbunătățească informațiile și cunoștințele în utilizarea Microsoft Excel, respectiv a celor care doresc să se alinieze la cerințele în procesul de dezvoltare la locul de muncă, prin participarea la cursuri de formare profesională.

Există un interes crescut pentru CURSUL ON-LINE Competențe avansate Microsoft Excel, astfel încât organizatorul – Camera de Comerț și Industrie Maramureș va demara în curând pregătirile pentru cea de-a patra serie dedicată celor interesați să aprofudeze programul software Microsoft Excel.
În cadrul proiectului S.O.F.T. vor mai fi organizate 2 serii de curs. Durata unui curs este de 88 ore din care 40 ore pregătire teoretică (online-live) și 48 ore pregătire practică (rezolvare teme/probleme sub îndrumarea formatorilor). Cursurile se derulează pe o perioadă a circa 22 zile, participanții având la dispoziție formatori cu pregătire în domeniu.
Ce poți învăța în cadrul cursului on-line Competențe avansate Microsoft Excel?
 Editarea datelor: utilizarea referințelor și numelor de celule și domenii; formatări avansate; formatare condiționată; crearea și actualizarea legăturilor între datele din foi de calcul;
Grafice: crearea unui grafic; alegerea tipului potrivit de grafic pentru reprezentarea datelor; formatarea graficelor; crearea graficelor sparkline;
 Funcții: de dată și oră (Today, Day, Month, Year, Networkdays, Edate, Eomonth, Workday, Weeknum, calculul diferenţei între date calendaristice); matematice (SumIf, SumIfs, Round, Roundup, Rounddown), statistice (Count, CountA, CountIf, CountIfs, AverageIf, AverageIfs); de text (Proper, Upper, Lower, Concatenate, Left, Right, Mid); de căutare şi referinţă (Vlookup, Hlookup, Match, Index), logice (If, And, Or), database (DSUM, DPRODUCT, DMAX, DMIN, DCOUNT);
 Manipularea datelor: validarea și auditul datelor introduse; protejarea datelor; lucrul în echipă; eliminarea duplicatelor; crearea și utilizarea template-urilor;
 Instrumente de analiză şi sinteză: Analysis Tool Pak; crearea subtotalurilor; centralizarea datelor; crearea tabelelor şi diagramelor pivot; efectuarea calculelor într-un tabel pivot; utilizarea avansată a tabelului pivot; filtrarea datelor din tabele/grafice pivot cu ajutorul slicer-elor;
 Macrocomenzi: înregistrarea unei macrocomenzi; modificarea și execuția macrocomenzilor.
Continuă înscrierile la cursurile din cadrul proiectului nostru: https://forms.gle/PPu45sDAQfWRzLyEA
Detalii suplimentare la telefon: 0262221510, persoană de contact Tatiana Sasu, Expert organizare formare profesională S.