Camera de Comerț și Industrie Maramureș, în calitate de Beneficiar, în parteneriat cu Centrul de Excelență pentru Resurse Comunitare SRL, Holisun SRL și Asociația Întreprinzătorilor Maramureș vă invită să participați în data de 14 decembrie 2023, ora 14,30 în Sala Polivalentă a Camerei de Comerț și Industrie Maramureș, Bld Unirii nr. 16, parter, Baia Mare și online: https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZErfuigpjMqG9xtSMVPqQWmMKNd1swxzXYm la

CONFERINȚA FINALĂ A PROIECTULUI
„S.O.F.T. – SUSȚINEM OCUPAREA PRIN FORMARE TEHNOLOGICĂ” – POCU/860/3/12/142579,

proiect cofinanțat din Programul Operațional Capital Uman, Axa prioritară 3 – Locuri de muncă pentru toți, Obiectivul specific: 3.12.: Îmbunătățirea nivelului de cunoștințe/ competențe/ aptitudini aferente sectoarelor economice/ domeniilor identificate conform SNC și SNCDI ale angajaților.

Proiectul, cu o valoare totală de 4.675.511,94 lei, s-a derulat în perioada octombrie 2022 – decembrie 2023 și și-a propus să crească accesul și participarea la formarea profesională în domeniul alfabetizării digitale și tehnologiei informației și comunicațiilor a persoanelor angajate pe piața muncii, în special din Regiunea de Nord-Vest.

Prin proiect au fost îmbunătățite competențele profesionale pentru mai mult de 600 de angajați prin oferirea de cursuri gratuite în domeniul alfabetizării digitale și tehnologiei informației și comunicațiilor (competențe digitale de utilizare a tehnologiei informației, social media și marketing online, utilizarea instrumentelor web 4.0, gestionare digitală a procesului antreprenorial, competențe avansate de Microsoft Excel) și au fost sprijinite peste 100 de întreprinderi prin activități de audit pentru digitalizare sau sprijin în introducere de programe de învățare la locul de muncă.

Scopul conferinței finale este de a promova proiectul și rezultatele activității de formare profesională și sprijin pentru companii în rândul publicului țintă vizat.

Vă rugăm să confirmați prezența dumneavoastră până în data de 12 decembrie 2023, la adresa de e-mail: soft@ccimm.ro. Participarea la eveniment prin prezența fizică se face în limita locurilor disponibile.

Pentru informații suplimentare, vă rugăm să luați legătura cu noi la:
Camera de Comerț și Industrie Maramureș – Contact: 0262221510
Centrul de Excelență pentru Resurse Comunitare SRL – Contact: 0771711069
Holisun SRL – Contact: 0787659900
Asociația Întreprinzătorilor Maramureș – Contact: 0745354533