INVITAȚIE MASĂ ROTUNDĂ PROMOVARE SPECIALIZARE INTELIGENTĂ

5 februarie 2020

În perioada 2021-2027 România va beneficia de fonduri de aproximativ 7 miliarde de Euro prin Politica de Coeziune, dedicate sprijinirii activităților de cercetare-dezvoltare şi inovare ale IMM-urilor sau companiilor mari. Aceste sume vor fi disponibile pentru proiecte ce se aliniază cu  Strategia de Specializare Inteligentă a regiunii Nord-Vest.

Agenția de Dezvoltare Regională Nord-Vest în colaborare cu Camera de Comerț și Industrie Maramureș desfășoară în această perioadă o acţiune de promovare a conceptului de Specializare Inteligentă si a Strategiei de Specializare Inteligentă a regiunii în județul Maramureș.

La nivelul regiunii noastre au fost identificate şase domenii şi nişe de specializare aferente acestora:

  • AGROALIMENTAR
  • SĂNĂTATE
  • COSMETICE ŞI SUPLIMENTE ALIMENTARE
  • MATERIALE NOI AVANSATE
  • TEHNOLOGII DE PRODUCŢIE AVANSATE

Pentru implementarea Strategiei de Specializare inteligenta se vor finanța proiecte de cercetare-inovare şi investiții în domenii ale specializării inteligente.

Acestea vor fi de 2 tipuri, mici (500.000-1.000.000 Euro) şi mari (1.000.000 Euro-10.000.000 Euro).

Beneficiari eligibili: Orice companie, universitate, institut de cercetare-dezvoltare, entitate de inovare şi transfer tehnologic, parc ştiinţific şi tehnologic, administraţie publică locală, asociaţie sau fundaţie (inclusiv clustere), structuri de sprijinire a proiectelor de specializare inteligentă etc. cu activitate prezentă în Regiunea de Dezvoltare Nord-Vest, sau care se angajează că se va reloca pentru activitatea prevăzută în fișa de proiect în Regiunea de Dezvoltare Nord-Vest în domenii cu potenţial de specializare inteligentă, individual sau în parteneriat cu alte tipuri de entităţi.

Având în vedere cele expuse mai sus, vă invităm la o masă rotundă al cărei scop va fi promovarea conceptului de specializare inteligentă, a domeniilor identificate şi a oportunităților viitoare pentru companiile interesate, în data de 5 februarie 2020, orele 12 la sediul Camerei de Comerț și Industrie Maramureș, Baia Mare, Bd. Unirii nr. 16.

Va rugăm să confirmați prezența prin completarea talonului de participare sau la email ADR-Nord Vest  silvia.sereni@nord-vest.ro – CCI Maramureș cci_mm@ccimm.ro.