Notificare de achizitie – Servicii pentru evenimente si instrumente digitale pentru ruta turistica (evenimente, activari si website)