Noutati Legislative MAI  2019

FISCALITATE

 • Ordin 2080 din 22 Aprilie 2019 pentru modificarea si completarea Normelor metodologice privind deschiderea si repartizarea/retragerea creditelor bugetare din bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetul asigurărilor pentru somaj, bugetul Fondului national unic de asigurări sociale de sănătate, bugetul Trezoreriei Statului, bugetul Fondului pentru mediu si bugetele locale, aprobate prin Ordinul ministrului delegat pentru buget nr. 501/2013. (MO nr. 0332 din 2019)
 • Ordin 2051 din 17 Aprilie 2019 pentru stabilirea criteriilor sectoriale si a pragurilor critice, potrivit domeniilor de responsabilitate, aferente sectorului „Financiar-bancar: taxe, impozite, trezorerie si sisteme de plăti”.(MO nr. 0340 din 2019)
 • Lege nr. 91 din 06 Mai 2019 pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 107/2018 privind modificarea si completarea unor acte normative, precum si pentru prorogarea unor termene. (MO nr. 0354 din 2019)
 • Ordonantă de urgentă 31 din 14 Mai 2019 privind acordarea unor facilităti fiscale si pentru modificarea si completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, pentru completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 11/2018 pentru adoptarea unor măsuri bugetare si pentru modificarea Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice. (MO nr. 0403 din 2019)
 • Ordonanta aduce mai multe modificări Codului Fiscal, cum ar fi :
  • Extinderea aplicării cotei reduse de TVA de 5%
  • Extinderea cotei de TVA de 5% se referă la livrarea alimentelor de inaltă valoare calitativă, fiind incluse in această categorie produsele montane, eco si traditionale. In vederea aplicarii cotei reduse de 5%, produsele trebuie să fie autorizate de Ministerul Agriculturii si Dezvoltării Rurale.
 • Prelungirea termenului de plată pentru impozite si contributii aferente veniturilor extrasalariale realizate de persoane fizice in perioada 2014 — 2017
 • Anularea contributiei la asigurările de sănătate pentru venituri extrasalariale realizate de persoane fizice din perioada 01 iulie 2015 — 31 decembrie 2017, cand veniturile anuale cumulate au fost mai mici decat salariul minim brut garantat in plată corespunzător unui an de zile.
 • Ordin 2165 din 10 Mai 2019 pentru aprobarea modelului, continutului, modalitătii de depunere si de gestionare a formularului 112 „Declaratie privind obligatiile de plată a contributiilor sociale, impozitului pe venit si evidenta nominală a persoanelor asigurate“.(MO nr. 0404 din 2019)
 • Ordinul aprobă formularul actualizat al declaratiei 112, urmare a introducerii contributiei la CAS pentru zilieri.

ALTE DOMENII

 •  HG 262 din 24 Aprilie 2019 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 202/2002 privind egalitatea de sanse si de tratament intre femei si bărbati. (MO nr. 0333 din 2019)
 • Decizia Curtii Constitutionale a Romaniei nr. 139 din 13 Martie 2019 referitoare la obiectia de neconstitutionalitate a Legii pentru completarea Ordonantei Guvernului nr. 13/2011 privind dobanda legală remuneratorie si penalizatoare pentru obligatii bănesti, precum si pentru reglementarea unor măsuri financiar-fiscale in domeniul bancar. (MO 0336 din 2019)
 • Decizia Curtii Constitutionale a Romaniei nr. 147 din 13 Martie 2019 referitoare la obiectia de neconstitutionalitate a dispozitiilor articolului unic din Legea pentru modificarea si completarea art. 10 din Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea si combaterea evaziunii fiscal. (MO 0338 din 2019)
 • Hotărarea Consiliului de Mediere 55 din 05 Aprilie 2019 pentru modificarea anexei la Hotărarea Consiliului de mediere nr. 39/2015 privind aprobarea Statutului profesiei de mediator. (MO nr. 0344 din 2019)
 • Contract dintre Romania si Banca Europeană de Investitii. (MO 0350 din 2019)
 • Lege 72 din 22 Aprilie 2019 pentru aprobarea Contractului de finantare dintre Romania si Banca Europeană de Investitii (Romania – Cofinantare UE pentru dezvoltare rurală 2014-2020), semnat la Bucuresti la 17 septembrie 2018. (MO nr. 0350 din 2019)
 • Ordin 186 din 25 Aprilie 2019 al Comisiei Nationale de Strategie si Prognoză privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Comisiei „Investim in copii, investim in viitor“.(MO nr. 0354 din 2019)
 • Ordin 132 din 17 Aprilie 2019 pentru modificarea Ordinului presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităti Publice nr. 206/2007 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de autorizare a autoritătilor de autorizare pentru serviciile de transport public local. (MO nr. 0357 din 2019)
 • Ordin 646 din 25 Aprilie 2019 privind aprobarea documentatiei pentru infiintarea si inregistrarea cabinetelor de liberă practică pentru servicii publice conexe actului medical. (MO nr. 0358 din 2019)
 • Lege 97 din 07 Mai 2019 pentru modificarea si completarea Legii nr. 10/1995 privind calitatea in constructii. (MO nr. 0359 din 2019)
 • Ordin 1401 din 17 Aprilie 2019 privind documentele standard si contractul-cadru care vor fi utilizate in cadrul procedurilor de delegare a gestiunii serviciului public de transport de persoane in unitătile administrativ-teritoriale, realizat cu autobuze, troleibuze si/sau tramvaie. (MO nr. 0360 din 2019)
 • Ordin nr. 407 din 16 Aprilie 2019 pentru punerea in aplicare a Regulamentului privind constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor de către Consiliul Concurentei. (MO nr. 0370 din 2019)
 • Ordin 798 din 08 Mai 2019 privind modificarea Schemei de ajutor de stat pentru realizarea de investitii in infrastructura energetică in scopul preluării energiei produse din resurse regenerabile in conditii de sigurantă a SEN, precum si implementarea sistemelor de măsurare inteligentă a energiei electrice la consumatorii casnici, aferentă Programului operational Infrastructură mare (POIM 2014-2020), axa prioritară 6, obiectivul specific 6.1 „Cresterea productiei de energie din resurse regenerabile mai putin exploatate (biomasă, biogaz, geotermal), sectorul distributie“ si obiectivul specific 6.3. „Reducerea consumului mediu de energie electrică la nivelul locuintelor“, aprobată prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale, administratiei publice si fondurilor europene, nr. 2.586/2017. (MO nr. 0392 din 2019)
 • Ordin 653 din 13 Martie 2019 privind instructiunile pentru implementarea prevederilor legale referitoare la licentierea serviciilor sociale in contextul aprobării unor noi standarde minime de calitate in domeniul serviciilor sociale si pentru abrogarea unor ordine. (MO nr. 0398 din 2019)
 • Ordin nr. 997 din 07 Mai 2019 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea de către Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comert si Antreprenoriat a prevederilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 8/2017 privind lansarea in cadrul Ministerului pentru Mediul de Afaceri, Comert si Antreprenoriat a Programului de sustinere a internationalizării operatorilor economici romani, cu finantare de la bugetul de stat, pentru perioada 2017-2020. (MO nr. 0398 din 2019)
 • Ordin 195 din 09 Mai 2019 privind stabilirea criteriilor pentru incadrarea ca „produs cultural“ a proiectelor care pot beneficia de ajutor de stat. (MO nr. 0401 din 2019)
 • Ordin 196 din 09 Mai 2019 privind stabilirea Procedurii de selectie a beneficiarilor si a proiectelor si structurii indicative a bugetului proiectului, cu detalii privind cheltuielile eligible. (MO nr. 0401 din 2019)
 • Ordin 500 din 21 Mai 2019 pentru modificarea si completarea Ghidului de finantare a Programului national de inlocuire a echipamentelor electrice si electronice uzate cu unele mai performante din punct de vedere energetic. (MO nr. 0406 din 2019)
  Lege nr. 109 din 24 Mai 2019
  privind modificarea si completarea unor acte normative in domeniul comunicatiilor electronice, serviciilor postale si supravegherii pietei echipamentelor. (MO nr. 0418 din 2019)
 • Ordonantă de urgentă 34 din 23 Mai 2019 privind unele măsuri cu caracter fiscal-bugetar. (MO nr. 0427 din 2019)

Ordonantă de urgentă nr. 38 din 30 Mai 2019 privind modificarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului national de dezvoltare locală si pentru modificarea si completarea Legii nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat. (MO nr. 0434 din 2019)