Noutati Legislative DECEMBRIE  2019

 • HG nr. 776 din 28 Octombrie 2019 pentru aprobarea documentației de urbanism „Plan urbanistic general al comunei Bârsana, județul Maramureș“. (MO nr. 0981 din 2019)
 • HG nr. 935 din 13 Decembrie 2019 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată. (MO nr. 1010 din 2019)
 • Ordin nr. 3751 din 13 Decembrie 2019 pentru aprobarea Normelor metodologice privind încheierea exercițiului bugetar al anului 2019. (MO nr. 1012 din 2019)
 • Ordonanță de urgență nr. 75 din 13 Decembrie 2019 pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 119/2006 privind unele măsuri necesare pentru aplicarea unor regulamente comunitare de la data aderării României la Uniunea Europeană, precum și pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbre. (MO nr. 1015 din 2019)
 • Lege nr. 238 din 18 Decembrie 2019 pentru aprobarea plafoanelor unor indicatori specificați în cadrul fiscal-bugetar pe anul 2020. (MO nr. 1022 din 2019)
 • HG nr. 966 din 18 Decembrie 2019 pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 313/2017 privind înființarea, organizarea și funcționarea Departamentului pentru dezvoltare durabilă. (MO nr. 1027 din 2019)
 • Lege nr. 240 din 19 Decembrie 2019 privind abrogarea Legii nr. 169/2017 pentru modificarea și completarea Legii nr. 254/2013 privind executarea pedepselor și a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal, precum și pentru modificarea Legii nr. 254/2013 privind executarea pedepselor și a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal. (MO nr. 1028 din 2019)
 • HG nr. 968 din 20 Decembrie 2019 privind stabilirea contingentului de lucrători străini nou-admiși pe piața forței de muncă în anul 2020. (MO nr. 1031 din 2019)
 • Ordonanță de urgență nr. 78 din 18 Decembrie 2019 privind modificarea unor acte normative și stabilirea unor măsuri în domeniul agriculturii, precum și pentru aprobarea unor măsuri fiscal-bugetare. (MO nr. 1031 din 2019)
 • Ordonanță de urgență nr. 79 din 20 Decembrie 2019 privind unele măsuri în domeniul educației și pentru prorogarea unor termene. (MO nr. 1032 din 2019)
 • Lege nr. 247 din 20 Decembrie 2019 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 21/2019 pentru modificarea și completarea Legii nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi și în regim de închiriere. (MO nr. 1032 din 2019)
 • Lege nr. 245 din 20 Decembrie 2019 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 34/2019 privind unele măsuri cu caracter fiscal-bugetar. (MO nr. 1032 din 2019)
 • Lege nr. 241 din 20 Decembrie 2019 privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 14/2017 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice. (MO nr. 1032 din 2019)
 • Lege nr. 243 din 20 Decembrie 2019 privind reglementarea fondurilor de investiții alternative și pentru modificarea și completarea unor acte normative. (MO nr. 1035 din 2019)
 • Ordonanță de urgență nr. 80 din 20 Decembrie 2019 pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul fondurilor europene. (MO nr. 1044 din 2019)
 • Ordin nr. 3807 din 30 Decembrie 2019 privind prospectele de emisiune a certificatelor de trezorerie cu discont și a obligațiunilor de stat de tip benchmark aferente lunii ianuarie 2020. (MO nr. 1053 din 2019)
 • Lege nr. 263 din 30 Decembrie 2019 pentru modificarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal. (MO nr. 1054 din 2019)
 • Ordonanță de urgență nr. 90 din 30 Decembrie 2019 privind stabilirea unor măsuri la nivelul administrației publice centrale. (MO nr. 1059 din 2019)