Noutati Legislative IULIE-AUGUST  2019

 • Ordonanță de urgență nr. 49 din 25 Iunie 2019 privind activitățile de transport alternativ cu autoturism și conducător auto. (MO nr. 0537 din 2019)
 • Ordin nr. 218 din 25 Iunie 2019 privind stabilirea structurii planului de investiții și a listei documentelor justificative pentru finanțarea investițiilor în cadrul Programului de finanțare a investițiilor pentru modernizarea și dezvoltarea stațiunilor balneare. (MO nr. 0539 din 2019)
 • Ordin nr. 600 din 21 Iunie 2019 privind aprobarea Normelor metodologice de organizare și funcționare a Registrului operatorilor de servicii esențiale. (MO nr. 0542 din 2019)
 • Ordonanță de urgență nr. 50 din 25 Iunie 2019 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu și pentru modificarea și completarea Legii nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje. (MO nr. 0543 din 2019)
 • Ordin nr. 1760 din 21 Iunie 2019 pentru aprobarea Metodologiei de supervizare a modului de funcționare a sistemului achizițiilor publice/sectoriale, concesiunilor de lucrări și servicii. (MO nr. 0544 din 2019)
 • Ordin nr. 572 din 11 Iunie 2019 pentru depunerea declarațiilor privind obligațiile la Fondul pentru mediu prin mijloace electronice de transmitere la distanță. (MO nr. 0544 din 2019)
 • Ordin nr. 1757 din 28 Iunie 2019 pentru aprobarea Procedurii de mediere, precum și a documentelor pe care debitorii le prezintă în vederea susținerii situației economice și financiare. (MO nr. 0549 din 2019)
 • HG nr. 429 din 20 Iunie 2019 pentru aprobarea Strategiei 5G pentru România. (MO nr. 0551 din 2019)
 • Ordonanță de urgență nr. 56 din 03 Iulie 2019 pentru completarea Legii nr. 52/2011 privind exercitarea unor activități cu caracter ocazional desfășurate de zilieri. (MO nr. 0552 din 2019)
 • Ordonanță de urgență nr. 54 din 03 Iulie 2019 privind instituirea unor măsuri în domeniul comunicațiilor electronice și al infrastructurii fizice a rețelelor de comunicații electronice. (MO nr. 0552 din 2019)
 • Ordonanță de urgență nr. 57 din 03 Iulie 2019 privind Codul administrativ. (MO nr. 0555 din 2019)
 • Lege nr. 124 din 03 Iulie 2019 privind cerințele minime de creștere a mobilității salariaților între statele membre prin îmbunătățirea dobândirii și păstrării drepturilor la pensie suplimentară. (MO nr. 0558 din 2019)
 • Ordin nr. 1886 din 03 Iulie 2019 privind modificarea și completarea Ordinului președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 49/2019 pentru aprobarea modelului, conținutului, modalității de depunere și de gestionare a formularului „Declarație unică privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice“.(MO nr. 0561 din 2019)
 • Lege nr. 127 din 08 Iulie 2019 privind sistemul public de pensii. (MO nr. 0563 din 2019)
 • HG nr. 470 din 03 Iulie 2019 pentru modificarea și completarea Normelor de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 66/2014 privind aprobarea Programului de stimulare a cumpărării de autoturisme noi, cu modificările și completările ulterioare, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.053/2014. (MO nr. 0571 din 2019)
 • Lege nr. 132 din 11 Iulie 2019 pentru modificarea și completarea Legii nr. 52/2011 privind exercitarea unor activități cu caracter ocazional desfășurate de zilieri. (MO nr. 0575 din 2019)
 • HG nr. 489 din 09 Iulie 2019 privind aprobarea Programului statistic național anual 2019. (MO nr. 0576 din 2019)
 • Lege nr. 133 din 11 Iulie 2019 pentru înființarea Agenției pentru Calitatea și Marketingul Produselor Agroalimentare. (MO nr. 0576 din 2019)
 • Ordin nr. 1984 din 12 Iulie 2019 pentru aprobarea Procedurii privind modalitatea de ducere la îndeplinire a atribuțiilor Agenției Naționale de Administrare Fiscală în domeniul sancțiunilor internaționale. (MO nr. 0583 din 2019)
 • Lege nr. 136 din 12 Iulie 2019 pentru abrogarea alin. (1), (2) și (4) ale art. 40 din Ordonanța Guvernului nr. 27/2011 privind transporturile rutiere, precum și pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 28/1999 privind obligația operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscal. (MO nr. 0587 din 2019)
 • Lege nr. 129 din 11 Iulie 2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative. (MO nr. 0589 din 2019)
 • Ordin nr. 1888 din 03 Iulie 2019 privind modificarea și completarea Ordinului președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 631/2016 pentru aprobarea modelului și conținutului unor formulare de înregistrare/anulare a înregistrării în scopuri de taxă pe valoarea adăugată. (MO nr. 0592 din 2019)
 • Ordin nr. 2493 din 08 Iulie 2019 pentru aprobarea Sistemului de raportare contabilă la 30 iunie 2019 a operatorilor economici, precum și pentru modificarea și completarea unor prevederi contabile. (MO nr. 0596 din 2019)
 • Ordin nr. 1960 din 09 Iulie 2019 pentru modificarea și completarea anexei nr. 1 „Conținutul cererii de acordare a eșalonării la plată și documentele justificative anexate acesteia“ și a anexei nr. 2 „Procedura de aplicare a acordării eșalonării la plată de către organul fiscal central“ la Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 90/2016. (MO nr. 0600 din 2019)
 • Ordin nr. 2623 din 22 Iulie 2019 pentru modificarea și completarea Precizărilor privind formatul, schema XSD și elementele extraselor de cont în format electronic emise de unitățile Trezoreriei Statului, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 2.768/2017(MO nr. 0621 din 2019)
 • Lege nr. 154 din 24 Iulie 2019 pentru modificarea și completarea Legii nr. 192/2006 privind medierea și organizarea profesiei de mediator. (MO nr. 0623 din 2019)
 • Lege nr. 155 din 24 Iulie 2019 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 104/2018 privind implementarea Programului guvernamental „gROwth – Contul individual de economii Junior Centenar“.(MO nr. 0623 din 2019)