Noutati Legislative IUNIE  2019

 • HG nr. 350 din 30 Mai 2019 pentru aprobarea plății contribuției financiare voluntare a României pentru perioada 5 aprilie-31 decembrie 2018 și anul 2019 către Comitetul de Asistență pentru Dezvoltare (DAC) al Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică – OCDE. (MO nr. 0444 din 2019)
 • HG nr. 332 din 23 Mai 2019 privind stabilirea componenței, atribuțiilor și responsabilităților comitetului de masiv și ale Consiliului Național al Muntelui. (MO nr. 0444 din 2019)
 • Ordin nr. 2527 din 28 Mai 2019 pentru aprobarea schemei de ajutor de stat denumită „Schemă de ajutor de stat pentru restaurarea și revitalizarea monumentelor istorice în cadrul Programului RO-CULTURA“.(MO nr. 0449 din 2019)
 • HG nr. 362 din 30 Mai 2019 privind instituirea schemei de ajutor de minimis aferente programului de finanțare a investițiilor pentru modernizarea și dezvoltarea stațiunilor balneare. (MO nr. 0450 din 2019)
 • HG nr. 343 din 30 Mai 2019 pentru modificarea unor acte normative în domeniul programelor guvernamentale de garantare în numele și în contul statului. (MO nr. 0450 din 2019)
 • Ordin nr. 1437 din 28 Mai 2019 privind modificarea Ordinului președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 49/2019 pentru aprobarea modelului, conținutului, modalității de depunere și de gestionare a formularului „Declarație unică privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice“. (MO nr. 0452 din 2019)
 • Ordin nr. 534 din 03 Iunie 2019 pentru completarea Ghidului de finanțare a Programului național de înlocuire a echipamentelor electrice și electronice uzate cu unele mai performante din punct de vedere energetic. (MO nr. 0455 din 2019)
 • Ordin nr. 1443 din 29 Mai 2019 privind procedurile de agreare și selecție a practicienilor în insolvență de către Agenția Națională de Administrare Fiscală. (MO nr. 0457 din 2019)
 • Ordin nr. 67 din 30 Mai 2019 pentru aprobarea Normei tehnice privind cerințele tehnice de racordare la rețelele electrice de interes public pentru locurile/nodurile de consum. (MO nr. 0471 din 2019)
 • Ordin nr. 2214 din 22 Mai 2019 pentru aprobarea Instrucțiunilor de aplicare a prevederilor art. 10 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 347/2016 privind stabilirea cadrului general de implementare a operațiunilor cofinanțate din Fondul European pentru Pescuit și Afaceri Maritime prin Programul operațional pentru pescuit și afaceri maritime 2014-2020. (MO nr. 0476 din 2019)
 • Ordin nr. 520 din 28 Mai 2019 privind modificarea anexelor la Ordinul viceprim-ministrului, ministrul mediului, nr. 591/2017 pentru aprobarea modelului și conținutului formularului „Declarație privind obligațiile la Fondul pentru mediu“ și a instrucțiunilor de completare și depunere a acestuia. (MO nr. 0478 din 2019)
 • Ordin nr. 1369 din 21 Mai 2019 pentru aprobarea Procedurii de acordare a bonificațiilor pentru depunerea prin mijloace electronice de transmitere la distanță în anul 2018 a declarației unice privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice, precum și pentru plata cu anticipație a obligațiilor fiscale declarate în anul 2018 prin declarația unică. (MO nr. 0479 din 2019)
 • Ordin nr. 341 din 10 Iunie 2019 privind aprobarea Planului sectorial pentru cercetare-dezvoltare din domeniul agricol și de dezvoltare rurală al Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, pe anii 2019-2022, „Agricultură și Dezvoltare Rurală – ADER 2022“. (MO nr. 0479 din 2019)
 • Ordin nr. 743 din 09 Aprilie 2019 privind aprobarea Metodologiei de selectare și finanțare a proiectelor în domeniul protecției persoanelor cu dizabilități pentru anul 2019. (MO nr. 0480 din 2019)
 • Ordin nr. 72 din 12 Iunie 2019 pentru modificarea unor ordine ale președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei. (MO nr. 0483 din 2019)
 • Ordonanță de urgență nr. 41 din 12 Iunie 2019 privind stabilirea unor măsuri în vederea implementării activităților de evaluare necesare pentru aprobarea substanțelor active ale produselor biocide și pentru autorizarea produselor biocide. (MO nr. 0483 din 2019)
 • Ordin nr. 553 din 05 Iunie 2019 privind reglementarea procedurii de avizare a instrumentelor de plată electronică cu acces la distanță. (MO nr. 0485 din 2019)
 • Ordin nr. 1881 din 06 Iunie 2019 privind instituirea măsurii de sprijin, constând în acordarea unor ajutoare de stat și ajutoare de minimis pentru Sprijinirea specializării inteligente în regiunile mai puțin dezvoltate selectate ca pilot în cadrul inițiativei „DG Regio pentru regiuni mai puțin dezvoltate“ prin Programul operațional regional 2014-2020. (MO nr. 0486 din 2019)
 • Ordin nr. 2287 din 30 Mai 2019 pentru stabilirea criteriilor potrivit cărora membrii cooperatori beneficiază de scutirile prevăzute la art. 76 alin. (1) lit. e) din Legea cooperației agricole nr. 566/2004. (MO nr. 0491 din 2019)
 • HG nr. 371 din 03 Iunie 2019 pentru modificarea și completarea anexelor nr. 1 și 2 la Hotărârea Guvernului nr. 20/2012 privind aprobarea Programului multianual de marketing și promovare turistică și a Programului multianual de dezvoltare a destinațiilor, formelor și produselor turistice. (MO nr. 0493 din 2019)
 • Regulament nr. 5 din 06 Iunie 2019(Autoritatea de Supraveghere Financiară) privind reglementarea unor dispoziții referitoare la prestarea serviciilor și activităților de investiții conform Legii nr. 126/2018 privind piețele de instrumente financiare. (MO nr. 0496 din 2019)
 • Ordonanță de urgență nr. 43 din 12 Iunie 2019 pentru modificarea și completarea unor acte normative care privesc stabilirea unor măsuri în domeniul investițiilor. (MO nr. 0507 din 2019)
 • Ordin nr. 1133 din 18 Iunie 2019 pentru modificarea Schemei de ajutor de minimis prevăzute în cadrul Programului Start-up Nation, aprobată prin Ordinul ministrului pentru mediul de afaceri, comerț și antreprenoriat nr. 1.854/2018. (MO nr. 0509 din 2019)
 • Ordonanță de urgență nr. 44 din 20 Iunie 2019 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 5/2015 privind deșeurile de echipamente electrice și electronice. (MO nr. 0509 din 2019)
 • Lege nr. 117 din 20 Iunie 2019 pentru modificarea și completarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții. (MO nr. 0509 din 2019)
 • Lege nr. 120 din 20 Iunie 2019 privind unele măsuri necesare pentru realizarea lucrărilor și implementarea proiectelor de importanță națională privind rețeaua electrică de transport. (MO nr. 0517 din 2019)
 • HG nr. 358 din 30 Mai 2019 privind aprobarea Strategiei naționale de dezvoltare a ecoturismului – context, viziune și obiective – 2019-2029. (MO nr. 0520 din 2019)
 • Ordin nr. 1699 din 24 Iunie 2019 pentru modificarea unor ordine ale președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală privind aprobarea modelelor unor formulare utilizate în domeniul colectării creanțelor fiscal. (MO nr. 0529 din 2019)
 • Ordin nr. 2368 din 12 Iunie 2019 pentru modificarea pct. 4 alin. (3) din anexa nr. 7 la Ordinul ministrului finanțelor publice și al ministrului justiției nr. 1.022/2.562/2016 privind aprobarea procedurilor de stabilire, plată și rectificare a impozitului pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal și a modelului și conținutului unor formulare utilizate în administrarea impozitului pe venit. (MO nr. 0532 din 2019)
 • Ordin nr. 1503 din 03 Iunie 2019 pentru aprobarea Normelor tehnice privind autorizarea persoanelor fizice și juridice de a utiliza carnete TIR. (MO nr. 0532 din 2019)
 • Ordin nr. 2434 din 28 Iunie 2019 privind prospectele de emisiune a certificatelor de trezorerie cu discont și a obligațiunilor de stat de tip benchmark aferente lunii iulie 2019. (MO nr. 0534 din 2019)
 • Ordonanță de urgență nr. 51 din 25 Iunie 2019 pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul transportului de persoane. (MO nr. 0535 din 2019)