Noutati Legislative NOIEMBRIE  2019

 • HG nr. 773 din 28 Octombrie 2019 pentru aprobarea Normelor metodologice privind monitorizarea datoriilor nerambursate la scadență ale contribuabililor, persoane juridice, în vederea diminuării blocajului financiar și a pierderilor din economie. (MO nr. 0881 din 2019)
 • Ordin nr. 3398 din 31 Octombrie 2019 privind prospectele de emisiune a certificatelor de trezorerie cu discont și a obligațiunilor de stat de tip benchmark aferente lunii noiembrie 2019. (MO nr. 0883 din 2019)
 • Ordin nr. 1478 din 21 Octombrie 2019 privind aprobarea înființării Registrului național de franciză și a Normelor metodologice privind modul de organizare și funcționare a Registrului național de franciză. (MO nr. 0892 din 2019)
 • HG nr. 785 din 04 Noiembrie 2019 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 362/2019 privind instituirea schemei de ajutor de minimis aferente programului de finanțare a investițiilor pentru modernizarea și dezvoltarea stațiunilor balneare. (MO nr. 0893 din 2019)
 • Ordin nr. 2862 din 24 Octombrie 2019 pentru aprobarea Procedurii privind stabilirea din oficiu a impozitului anual pe veniturile persoanelor fizice, precum și a modelului și conținutului unor formulare. (MO nr. 0897 din 2019)
 • Ordonanță de urgență nr. 68 din 06 Noiembrie 2019 privind stabilirea unor măsuri la nivelul administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative. (MO nr. 0898 din 2019)
 • Ordin nr. 3391 din 29 Octombrie 2019 pentru modificarea și completarea Normelor metodologice privind organizarea și conducerea contabilității instituțiilor publice, Planul de conturi pentru instituțiile publice și instrucțiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.917/2005. (MO nr. 0900 din 2019)
 • Lege nr. 204 din 07 Noiembrie 2019 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 49/2019 privind activitățile de transport alternativ cu autoturism și conducător auto. (MO nr. 0901 din 2019)
 • Ordin nr. 538 din 04 Noiembrie 2019 pentru stabilirea dimensiunilor și a tipurilor de exploatații de suine pe teritoriul României. (MO nr. 0902 din 2019)
 • Lege nr. 199 din 07 Noiembrie 2019 privind unele măsuri referitoare la inspectorii antifraudă din cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală – Direcția de combatere a fraudelor. (MO nr. 0903 din 2019)
 • Ordin nr. 760 din 29 Octombrie 2019 privind obligația operatorilor economici de a afișa pe ușa de acces sau la intrarea în locația unde își desfășoară activitatea/ punctul de lucru placheta cu măsurile de oprire temporară dispuse de către organele de control ale Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor. (MO nr. 0911 din 2019)
 • Ordin nr. 1142 din 01 Noiembrie 2019 pentru aprobarea Procedurii de anulare a obligațiilor de plată accesorii potrivit art. 33 din Ordonanța Guvernului nr. 6/2019 privind instituirea unor facilități fiscal. (MO nr. 0912 din 2019)
 • Lege nr. 210 din 08 Noiembrie 2019 privind activitatea de emitere de monedă electronică. (MO nr. 0914 din 2019)
 • Lege nr. 209 din 08 Noiembrie 2019 privind serviciile de plată și pentru modificarea unor acte normative. (MO nr. 0913 din 2019)
 • Rectificare nr. 3269 din 14 Noiembrie 2019 referitoare la anexa la Ordinul ministrului economiei, al ministrului finanțelor publice și al ministrului muncii și justiției sociale nr. 1.179/3.269/1.422/2019. (MO nr. 0917 din 2019)
 • Rectificare nr. 68 din 14 Noiembrie 2019 referitoare la Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 68/2019 privind stabilirea unor măsuri la nivelul administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative. (MO nr. 0920 din 2019)
 • Lege nr. 220 din 15 Noiembrie 2019 privind modificarea și completarea unor acte normative din domeniul protecției mediului. (MO nr. 0926 din 2019)
 • Ordin nr. 3670 din 28 Noiembrie 2019 privind prospectele de emisiune a certificatelor de trezorerie cu discont și a obligațiunilor de stat de tip benchmark aferente lunii decembrie 2019. (MO nr. 0962 din 2019)