Noutati Legislative OCTOMBRIE  2019

 • Ordin nr. 3200 din 30 Septembrie 2019 privind prospectele de emisiune a certificatelor de trezorerie cu discont și a obligațiunilor de stat de tip benchmark aferente lunii octombrie 2019. (MO nr. 0797 din 2019)
 • Ordin nr. 2675 din 24 Septembrie 2019 privind modificarea anexelor nr. 1 și 2 la Ordinul viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale și administrației publice, nr. 2.088/2019 pentru aprobarea Programului național multianual privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe cu finanțare în perioada 2019-2021. (MO nr. 0799 din 2019)
 • Ordin nr. 2547 din 20 Septembrie 2019 pentru aprobarea Procedurii privind stabilirea din oficiu a contribuției de asigurări sociale și a contribuției de asigurări sociale de sănătate datorate de persoanele fizice, precum și a modelului și conținutului unor formulare. (MO nr. 0800 din 2019)
 • Ordin nr. 114 din 23 Septembrie 2019 pentru modificarea și completarea Normei sanitare veterinare privind organizarea și desfășurarea activității de control oficial sanitar-veterinar efectuat de către personalul de specialitate în unitățile care produc alimente de origine animală, aprobată prin Ordinul președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor nr. 64/2007, și privind modificarea și completarea anexei nr. 3 la Ordinul președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor nr. 96/2014 pentru aprobarea tarifelor aplicabile în domeniul sanitar-veterinar și pentru siguranța alimentelor. (MO nr. 0809 din 2019)
 • HG nr. 724 din 02 Octombrie 2019 privind stabilirea pentru anul 2019 a cuantumului per hectar al plății unice pe suprafață, al plății redistributive și a intervalelor de suprafață pentru care se acordă aceasta, al plății pentru practici agricole benefice pentru climă și mediu, al plății pentru tinerii fermieri și a plafonului aferent schemei de sprijin cuplat pentru măsura din sectorul zootehnic, speciile ovine și caprine. (MO nr. 0809 din 2019)
 • Ordin nr. 498 din 03 Octombrie 2019 privind modificarea anexei la Ordinul ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 406/2017 pentru aprobarea Normelor privind recunoașterea organizațiilor de producători și a altor forme asociative din sectorul fructelor și legumelor și modul de accesare a sprijinului financiar de către acestea. (MO nr. 0811 din 2019)
 • Lege nr. 169 din 07 Octombrie 2019 pentru modificarea și completarea art. V din Ordonanța Guvernului nr. 17/2015 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare și modificarea și completarea unor acte normative. (MO nr. 0815 din 2019)
 • Lege nr. 172 din 07 Octombrie 2019 pentru modificarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal. (MO nr. 0815 din 2019)
 • Lege nr. 176 din 10 Octombrie 2019 pentru modificarea și completarea Legii nr. 36/1991 privind societățile agricole și alte forme de asociere în agricultură. (MO nr. 0828 din 2019)
 • Lege nr. 179 din 10 Octombrie 2019 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 52/1997 privind regimul juridic al francizei, precum și pentru modificarea art. 7 pct. 15 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal. (MO nr. 0829 din 2019)
 • Ordin nr. 3175 din 25 Septembrie 2019 privind stabilirea valorii sumei lunare indexate care se acordă sub formă de tichete de creșă pentru semestrul II al anului 2019. (MO nr. 0841 din 2019)
 • Lege nr. 178 din 10 Octombrie 2019 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 44/2004 privind integrarea socială a străinilor care au dobândit protecție internațională sau un drept de ședere în România, precum și a cetățenilor statelor membre ale Uniunii Europene și Spațiului Economic European. (MO nr. 0842 din 2019)
 • Ordin nr. 874 din 10 Octombrie 2019 pentru modificarea unor acte normative din domeniul turismului. (MO nr. 0845 din 2019)
 • Lege nr. 185 din 17 Octombrie 2019 pentru modificarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal și pentru modificarea art. 9 din Ordonanța Guvernului nr. 105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de către regimurile instaurate în România cu începere de la 6 septembrie 1940 până la 6 martie 1945 din motive entice. (MO nr. 0848 din 2019)
 • Ordin nr. 2338 din 09 Octombrie 2019 privind intrarea în vigoare a unor tratate internaționale. (MO nr. 0854 din 2019)
 • Ordin nr. 504 din 22 Octombrie 2019 privind modificarea tarifelor de acordare și menținere a licențelor/autorizațiilor eliberate în domeniul serviciilor comunitare de utilități publice. (MO nr. 0859 din 2019)
 • Ordin nr. 464 din 21 August 2019 pentru aprobarea regulilor naționale privind importul de produse ecologice din țări terțe pe teritoriul României. (MO nr. 0859 din 2019)
 • Ordin nr. 1120 din 14 Octombrie 2019 privind stabilirea unor măsuri de combatere a pestei porcine africane pentru perioada de vânătoare 2019-2020. (MO nr. 0860 din 2019)
 • Lege nr. 192 din 25 Octombrie 2019 pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul ordinii și siguranței publice. (MO nr. 0868 din 2019)
 • Lege nr. 193 din 28 Octombrie 2019 pentru modificarea și completarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții. (MO nr. 0873 din 2019)