OBLIGATIVITATEA ÎNSCRIERII ÎN SPAȚIUL PRIVAT VIRTUAL (SPV)

Prin O.G. nr. 11/2021 pentru modificarea și completarea Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală și reglementarea unor măsuri fiscale, a fost introdusă, începând cu data de 01 martie 2022, obligativitatea transmiterii la organul fiscal central competent a cererilor, înscrisurilor sau a altor documente prin intermediul Spațiului Privat Virtual (SPV).

Cine are obligația transmiterii documentelor prin intermediul SPV?

Aceasta obligativitate revine persoanelor juridice, spre exemplu S.R.L.; persoanele fizice care exercită o profesie liberală sau exercită o activitate economică în mod independent, în una din formele prevăzute de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 44/2008, spre exemplu persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale și întreprinderile familiale. Textul de lege nu furnizează, însă, o listă a documentelor care trebuie depuse prin intermediul SPV, ci stabilește doar că vor fi comunicate prin această platformă toate cererile, înscrisurile sau documentele.

Agenția Națională de Administrare Fiscală recomandă contribuabililor să întreprindă demersurile necesare pentru înregistrarea în Spațiul Privat Virtual, până la data de 01 martie 2022.

Pentru a evita eventualele efecte negative care pot apărea în situația în care anumite documente trebuie depuse într-un termen prstabilit, iar acestea sunt depus la organul fiscal central în format letric (pe hârtie) iar nu prin intermediul SPV, ANAF avertizează, sub forma unei “sancțiuni drastice” că înscrisurile nu vor fi luate în considerare, urmând ca acesta să notifice contribuabilii/plătitorii cu privire la obligativitatea comunicării prin intermediul mijloacelor electronice de transmitere la distanță iar acest lucru ar putea duce la neîndeplinirea la timp a unor obligații sau pierderea unor facilități, chiar și aplicarea unor amenzi.

Ce trebuie menționat expres este faptul că Spațiul Privat Virtual este un serviciu gratuit, disponibil 24h/24h, 7 zile/7 zile, prin intermediul căruia contribuabilii depun declarații, cereri, solicită documente, iar unul dintre avantajele acestui spațiu virtual este că cei înrgistrați își pot verifica situația fiscală proprie dar pot solicita și anumite documente fiscale personale, precum Certificat de atestare fiscală, Adverință de venit, Fișă de evidență fiscală, Certificat de cazier fiscal, sesizări, petiții, reclamații, etc. Prin transmiterea documentelor prin mediul electronic sunt economisite atât resursele contribuabililor, cât și cele ale administrației fiscale.

Persoanele fizice sau juridice care dețin certificate digitale calificate pot solicita înregistrarea ca utilizatori SPV pe baza acestora.

Persoanele fizice care nu dețin un astfel de certificat pot solicita înregistrarea pe bază de nume de utilizator și parolă.

Pentru instrucțiuni și înregistrare în SPV accesați pagina ANAF