INVITATIE LA PROCEDURA DE ACHIZITIE

CERERE DE OFERTA

Achizitia de sistem videoconferinta pentru proiectul POCU/860/3/12/142579

Beneficiarul privat Camera de Comert si Industrie Maramures invita ofertantii interesati sa participe la procedura de achizitie directa, derulata conform prevederilor Ordinului MFE nr. 1284/2016, pentru contractul de mai jos identificat.

Beneficiar privat: Camera de Comert si Industrie Maramures

Denumirea procedurii de achizitie/titlul contractului: Achizitia de sistem videoconferinta pentru proiectul POCU/860/3/12/142579

Titlul proiectului & ID: „S.O.F.T. – Sustinem Ocuparea prin Formare Tehnologica”, Contract POCU/860/3/12/142579.

Bunuri/servicii care urmeaza a fi achizitionate: Achizitie Sistem videoconferinta compus din display smart board, lift mobil motorizat, terminal videoconferinta (camera, difuzoare, microfoane, cable management)si computer OPS., cod CPV: 32232000-8

Pentru specificatii tehnice minimale ale bunurilor/serviciilor care urmeaza a fi achizitionate accesati: Anunt_achizitie_sistem videoconferinta