Un protocol de colaborare a fost încheiat între Camera de Comerț și Industrie Maramureș (președinte Florentin-Nicolae Tuș) și Societatea Comercială Parcuri Industriale Maramureș S.A. (director Radu Zoicaș), înființată prin Hotărâre a Consiliului Județean Maramureș.

Semnatarii protocolului urmăresc promovarea intereselor mediului de afaceri din Maramureș și atingerea obiectivelor comune pentru dezvoltarea județului Maramureș prin atragerea de investiții directe în economia locală. Alte obiective ale protocolului vizează creșterea numărului locurilor de muncă, crearea și dezvoltarea industriilor de înaltă tehnologie nepoluante; îmbunătățirea calității și creșterea competitivității produselor și serviciilor; stimularea exporturilor cu valoare adaugată mare; atragerea de fonduri nerambursabile din surse naționale și comunitare; desfășurarea de activități în concordanță cu obiectivele de dezvoltare locală și regională.

Potrivit protocolului, atât organizația camerală cât și Societatea Comercială Parcuri Industriale Maramureș S.A. vor susține și promova, în comun, interesele mediului de afaceri din Maramureș, atât la nivel județean, cât și la nivel național și internațional; vor organiza și vor promova activități comune, de interes pentru întreaga comunitate de afaceri din Maramureș și vor realiza, totodată, consultări periodice care să permită dezvoltarea relațiilor între C.C.I. Maramureș – Societatea Comercială Parcuri Industriale Maramureș S.A. și partenerii lor, în interesul valorificării eficiente și pe termen lung a colaborării.

Florentin-Nicolae Tuș, președinte C.C.I. Maramureș: ”Ne bucurăm că am pus azi bazele unui nou protocol de colaborare prin care putem să ne aducem aportul alături de noul nostru partener -Societatea Comercială Parcuri Industriale Maramureș S.A. la stimularea, susținerea economiei locale și la optimizarea activităților care pot contribui la dezvoltarea economică a județului Maramureș. Apreciem înființarea acestei societăți și susținerea Consiliului Județean Maramureș pentru demararea procedurilor de înființare a parcurilor industriale și a altor investiții care aduc șansa dezvoltării județului nostru. Camera de Comerț și Industrie Maramureș rămâne în continuare consecventă misiunii și viziunii sale de a se poziționa tot mai vizibil ca un agent al dezvoltării locale, prin diversificarea și îmbunătățirea continuă a calității serviciilor destinate mediului de afaceri și prin consolidarea colaborării instituționale interne și externe, iar prin rolul său, își va aduce aportul și la îndeplinirea obiectivelor prezentului protocol”.

Radu Zoicaș, director S.C. Parcuri Industriale Maramureș S.A., a vorbit despre importanța și impactul pe care îl vor avea parcurile industriale atât asupra economiei, cât și din punct de vedere social: ”Astăzi, prin semnarea protocolului de colaborare între Camera de Comerț și Industrie Maramureș și Societatea Comercială Parcuri Industriale Maramureș S.A., facem un pas important pentru dezvoltarea Maramureșului și pentru îndeplinirea obiectivului nostru strategic, și anume construirea de parcuri industriale în județul Maramureș. Construirea de parcuri industriale în județul Maramureș este esențială. Astfel, contribuim direct la dezvoltarea integrată a județului și venim în sprijinul cetățenilor cu noi locuri de muncă, condiții de trai mai bune și posibilitatea dezvoltării la ei acasă. Doresc să mulțumesc domnului președinte al Camerei de Comerț și Industrie Maramureș, Florentin Tuș, și întregii echipe pentru deschiderea și sprijinul de care au dat dovadă în vederea încheierii acestui parteneriat. Am convingerea că vom avea o colaborare strânsă, benefică, prin care vom reuși să punem bazele construirii relațiilor de parteneriat între societatea Parcuri Industriale Maramureș S.A. – Camera de Comerț și Industrie Maramureș – și reprezentanți ai mediului de afaceri din județ.”

Protocolul a fost semnat azi la sediul Camerei de Comerț și Industrie Maramureș de Florentin Tuș și Radu Zoicaș