Marți, 21 martie 2023, Camera de Comerț și Industrie Maramureș în calitate de Solicitant al proiectului „S.O.F.T. – Susținem Ocuparea prin Formare Tehnologică”, POCU/860/3/12/142579, proiect cofinanțat din Programul Operațional Capital Uman, Axa prioritară 3 – Locuri de muncă pentru toți, Obiectivul specific: 3.12.: Îmbunătățirea nivelului de cunoștințe/ competențe/ aptitudini aferente sectoarelor economice/ domeniilor identificate conform SNC și SNCDI ale angajaților, a organizat un seminar de informare, la ATP Tech Center (Bulevardul Regele Mihai I 67, Baia Mare).

Scopul acțiunii a fost de a-i informa atât pe angajați cât și pe angajatori despre obiectivele proiectului, importanța formării profesionale continue în domeniul digital, temele secundare (Egalitate de gen, Nediscriminare, Accesibilitate, Schimbări demografice, Poluatorul plătește, Protecția biodiversității, Eficientizare resurse, Pactul Verde, Reziliența la dezastre), respectiv cursul ”Competențe avansate Microsoft Excel” pe care C.C.I. Maramureș îl organizează în cadrul acestui proiect.

Seminarul a avut ca tematică principală “Importanța și beneficiile formării profesionale continue în domeniul digital”. Persoanele prezente în sala de conferințe au mai fost informate în detaliu despre beneficiile, importanța și modalitatea de desfășurare a cursului Microsoft Excel.

Prima serie de curs ”Competențe avansate Microsoft Excel”, organizat de Camera de Comerț și Industrie Maramureș, a demarat în 10 martie urmând ca în cadrul proiectului să mai fie pregătite spre desfășurare 4 serii de curs a câte circa 30 persoane/grupă. Durata unui curs este de 88 ore din care 40 ore pregătire teoretică (online-live) și 48 ore pregătire practică (rezolvare teme/probleme sub îndrumarea formatorilor). Cursurile vor fi organizate pe perioada a circa 22 de zile, unde participanții vor avea la dispoziție formatori cu pregătire în domeniu. Tematica cursului Competențe Avansate Microsoft Excel:

• Editarea datelor
• Grafice
• Funcții
• Manipularea datelor
• Instrumente de analiză şi sinteză
• Macrocomenzi

Daca dorești să participi și tu la un curs GRATUIT, în cadrul proiectului S.O.F.T., te invităm să completezi chestionarul preliminar de înscriere: https://forms.gle/PPu45sDAQfWRzLyEA .
Pentru mai multe detalii, ne puteți contacta la sediul Camerei de Comerț și Industrie Maramureș din Baia Mare, Bld Unirii nr. 16, parter.
Mail: proiectsoft142579@gmail.com
Telefon: 0262-221510, persoană de contact: Sasu Tatiana – Expert organizare formare profesională S.