Marți, 25 aprilie 2023, Camera de Comerț și Industrie Maramureș în calitate de Solicitant al proiectului „S.O.F.T. – Susținem Ocuparea prin Formare Tehnologică”, POCU/860/3/12/142579, proiect cofinanțat din Programul Operațional Capital Uman, Axa prioritară 3 – Locuri de muncă pentru toți, Obiectivul specific: 3.12.: Îmbunătățirea nivelului de cunoștințe/ competențe/ aptitudini aferente sectoarelor economice/ domeniilor identificate conform SNC și SNCDI ale angajaților, a organizat al cincilea seminar de informare despre “Importanța și beneficiile formării profesionale continue în domeniul digital”. Această acțiune a avut loc la Centrul de Instruire și Marketing ”Gheorghe Marcaș” al Camerei de Comerț și Industrie Maramureș.

În cadrul seminarului de informare, au fost aduse în atenția celor peste 40 de participanți obiectivele proiectului, importanța formării profesionale continue în domeniul digital, temele secundare (Egalitate de gen, Nediscriminare, Accesibilitate, Schimbări demografice, Poluatorul plătește, Protecția biodiversității, Eficientizare resurse, Pactul Verde, Reziliența la dezastre), respectiv cursul ”Competențe avansate Microsoft Excel” pe care C.C.I. Maramureș îl organizează în cadrul acestui proiect.

A doua serie de curs ”Competențe avansate Microsoft Excel” organizat de Camera de Comerț și Industrie Maramureș se află în plină desfășurare, urmând ca în cadrul proiectului să mai fie pregătite încă 3 serii a câte circa 30 persoane/grupă. Tematica cursului Competențe Avansate Microsoft Excel: editarea datelor, grafice, funcții, manipularea datelor, instrumente de analiză şi sinteză, macrocomenzi.

Daca dorești să participi și tu la un curs GRATUIT în cadrul proiectului S.O.F.T., te invităm să completezi chestionarul preliminar de înscriere: https://forms.gle/PPu45sDAQfWRzLyEA  .

Pentru mai multe detalii, ne puteți contacta la sediul Camerei de Comerț și Industrie Maramureș din Baia Mare, Bld Unirii nr. 16, parter. E-mail: proiectsoft142579@gmail.com ; telefon: 0262-221510, persoană de contact: Sasu Tatiana – Expert organizare formare profesională S.