Proiect S.O.F.T. – Cursuri

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

Curs organizat de CAMERA DE COMERȚ ȘI INDUSTRIE MARAMUREȘ

CURS ONLINE Competențe avansate Microsoft Excel

În cadrul proiectului vor fi organizate 5 serii de curs a câte cca 30 persoane/grupă, la care vor participa un total de min 150 persoane. Durata unui curs va fi de 88 ore din care 40 ore pregătire teoretică (online-live) și 48 ore pregătire practică (rezolvare teme/probleme sub îndrumarea formatorilor). Cursurile vor fi organizate pe perioada a cca 22 zile, unde participanții vor avea la dispoziție formatori cu pregătire în domeniu.

Modalitatea de desfasurare: online-live pe o platformă dedicată.

Tematică curs:

 • Editarea datelor: utilizarea referințelor și numelor de celule și domenii; formatări avansate; formatare condiționată; crearea și actualizarea legăturilor între datele din foi de calcul;
 • Grafice: crearea unui grafic; alegerea tipului potrivit de grafic pentru reprezentarea datelor; formatarea graficelor; crearea graficelor sparkline;
 • Funcții: de dată și oră (Today, Day, Month, Year, Networkdays, Edate, Eomonth, Workday, Weeknum, calculul diferenţei între date calendaristice); matematice (SumIf, SumIfs, Round, Roundup, Rounddown), statistice (Count, CountA, CountIf, CountIfs, AverageIf, AverageIfs); de text (Proper, Upper, Lower, Concatenate, Left, Right, Mid); de căutare şi referinţă (Vlookup, Hlookup, Match, Index), logice (If, And, Or), database (DSUM, DPRODUCT, DMAX, DMIN, DCOUNT);
 • Manipularea datelor: validarea și auditul datelor introduse; protejarea datelor; lucrul în echipă; eliminarea duplicatelor; crearea și utilizarea template-urilor;
 • Instrumente de analiză şi sinteză: Analysis Tool Pak; crearea subtotalurilor; centralizarea datelor; crearea tabelelor şi diagramelor pivot; efectuarea calculelor într-un tabel pivot; utilizarea avansată a tabelului pivot; filtrarea datelor din tabele/grafice pivot cu ajutorul slicer-elor;
 • Macrocomenzi: înregistrarea unei macrocomenzi; modificarea și execuția macrocomenzilor.

Camera de Comerț și Industrie Maramureș – Contact: 0262221510

Cursuri organizate de CERC SRL

Competențe digitale de utilizare a tehnologiei informației ca instrument de învățare și cunoaștere

 • condiții de acces la curs: minimum școala secundara superioara absolvită (8 clase),
 • se vor organiza 3 grupe a câte cca 25 persoane (min. 75 persoane),
 • durata cursului: 120 ore, din care: 36 ore teorie și 84 ore practica,
 • pe durata cursului o să fie prezentate noțiuni de bază și mai ales practice legate de: gestionarea suporturilor / dispozitivelor de stocare a datelor / doc, asigurarea securității datelor / documentelor, utilizarea echipamentelor periferice, utilizarea internetului, procesarea textelor-Microsoft Word, Calcul tabelar-Microsoft Excel, lucrul în Power Point, lucrul cu baze de date (cele 8 module de curs),
 • sesiune de evaluare – probă scrisă și probă practică,
 • certificat de absolvire ANC.

 Utilizare instrumente web 4.0

 • condiții de acces la curs: minimum studii medii absolvite,
 • se va organiza 1 grupa a câte cca 25 persoane,
 • durata cursului: 30 ore, din care: 14 ore teorie și 16 ore practică,
 • pe durata cursului o să fie prezentate noțiuni de bază și mai ales practice legate de: media
 • sociala; servicii mobile; tehnologii Cloud; internetul lucrurilor; soluții de securitate cibernetică; roboți și mașini automatizate; date de mari dimensiuni și analiza de date; tipărirea 3D; inteligența artificiala; Bitcoin; Blockchain, etc.,
 • sesiune de evaluare – probă scrisă și probă practică,
 • certificat de absolvire (fără acreditare ANC).

 Social media și marketing

 • condiții de acces la curs: minimum studii medii absolvite,
 • se vor organiza 2 grupe, a câte cca 25 persoane (min. 50 persoane),
 • durata cursului: 30 ore, din care: 14 ore teorie și 16 ore practică,
 • cursul oferă persoanelor doritoare noțiuni de baza teoretică și practică legate de gestionarea platformelor de comunicare socială în scopul profesional (marketingul și promovarea unei întreprinderi).
 • sesiune de evaluare – probă scrisă și probă practică,
 • certificat de absolvire (fără acreditare ANC).

Centrul de Excelență pentru Resurse Comunitare SRL – Contact: 0771711069

Curs organizat de HOLISUN SRL

CURS ONLINE GESTIONAREA DIGITALĂ A PROCESULUI ANTREPRENORIAL

 În cadrul proiectului vor fi organizate 20 serii de curs a câte cca. 15 persoane / grupă, la care vor participa un total de 300 persoane. Durata unui curs va fi de 30 ore, din care 10 ore pregătire teoretică și 20 ore pregătire practică. Cursurile vor fi organizate pe perioada a 6–7 zile cu un număr de cca 4 ore / zi.

Modalitatea de desfasurare: online-live pe o platformă de videoconferință dedicată.

Materialele de studiu vor fi livrate în format electronic iar participanții vor avea la dispoziție suportul de curs și a alte materiale de formare, precum și lectori cu pregătire în domeniu care să îi învețe noțiunile de bază legate de gestiunea digitală a activității unei firme, în baza curriculum-ului propus:

 • Ce înseamnă digitalizare? Avantaje. Caracteristici
 • Digitalizarea procesului de vânzare
 • Managementul digital al contractelor
 • Digitalizarea proiectelor și a service-ului
 • Digitalizarea relației cu clientul
 • Programarea automatizărilor proceselor de business.

Cursul implică și module legate de PROGRAMARE IT, și se va finaliza cu o sesiune de evaluare – fie sub forma unui test grilă, fie printr-o probă practică (realizarea și prezentarea unei lucrări practice de automatizare a unui proces de business). Decizia de evaluare va aparține formatorului, iar în final se vor elibera certificate de absolvire recunoscute de către HOLISUN SRL.

Cele două moduri de evaluare asigură asimilarea tuturor cunoștințelor necesare de către cursanți pentru aplicarea lor imediată în activitatea lor.

Holisun SRL – Contact: 0787659900

CONDIȚII DE ELIGIBILITATE ALE CURSANȚILOR

 • vârsta cuprinsă între 16 și 64 ani.
 • domiciliul sau reședința în regiunea de Nord-Vest și nu numai (cu condiția să nu locuiască in Regiunea București – Ilfov).
 • să facă dovada că este angajat cu contract individual de muncă (cu normă întreagă sau cu timp parțial) într-o întreprindere
 • să facă dovada că angajatorul își desfășoară activitatea principală sau secundară într-unul din sectoarele economice cu potențial competitiv identificate conform SNC (Anexa5_Lista_CAEN_IMM) și în domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI (Anexa5bis_IMM) sau care intenționează să-și adapteze activitatea principală sau secundară la cel puțin unul dintre aceste sectoare economice sau unul dintre domeniile de specializare inteligentă menționate anterior.
 • să își exprime intenția de a-și dezvolta competențele digitale și să opteze pentru înscrierea la unul dintre cursurile de formare organizate prin proiect.

SERVICII DE CONSULTANȚĂ POST-TRAINING

Scopul activității de consiliere post-training este de a oferi o mai puternică motivare a angajaților din grupul țintă al proiectului de a accesa formele de învățare formală, non-formală și informală, dar și de a acorda sprijin absolvenților din grupul țintă pentru aplicarea în activitatea profesională a competențelor în domeniul digital dobândite în cadrul cursurilor, la locul de muncă.

Pentru detalii suplimentare accesați: Servicii consultanta post training

S.O.F.T – Susținem Ocuparea prin Formare Tehnologică
Contract POCU/860/3/12/142579

PARTENERI

CAMERA DE COMERT SI INDUSTRIE MARAMURES

CENTRUL DE EXCELENTA PENTRU RESURSE COMUNITARE SRL

HOLISUN SRL

ASOCIATIA INTREPRINZATORILOR MARAMURES

Home | E-mail: soft@ccimm.ro

Pentru informații detaliate despre celelate programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați www.fonduri-ue.ro.

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.