Proiect S.O.F.T.

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

Titlu proiect: S.O.F.T. – Sustinem Ocuparea prin Formare Tehnologica

Cod proiect: 142579

Obiectiv General

Cresterea accesului si participarii la formare profesionala în domeniul alfabetizarii digitale si tehnologiei informatiei si comunicatiilor a 575 persoane angajate pe piata muncii prin formare si activitati inovatoare ce favorizeaza cresterea nivelului de calificare în aceste domenii si sporirea capacitatii de insertie profesionala si a adaptabilitatii acestora la dinamica sectoarelor economice cu potential competitiv identificate conform SNC si in domeniile de  specializare inteligenta conform SNCDI.

Obiectivele specifice ale proiectului

  1. OS1. Imbunatatirea competentelor în domeniul alfabetizarii digitale si TIC a unui numar de 575 angajati din GT, pe o perioada de 15 luni.
  1. OS2. Stimularea a min 100 angajatori în directia dezvoltarii competentelor digitale ale angajatilor lor, prin orgabizarea de programe de învatare la locul de munca în domeniul alfabetizarii digitale si TIC, în vederea sporirii capacitatii de insertie profesionala si a adaptabilitatii acestora la dinamica sectoarelor economice cu potential competitiv identificate conform SNC si in domeniile de specializare inteligenta conform SNCDI.
  1. OS3. Cresterea interesului si a gradului de constientizare a angajatorilor privind importanta si necesitatea participarii angajatilor la programe de formare continua, printr-o campanie de constientizare care se va derula pe o per.de 15 luni.

Indicatori prestabiliți

  • Întreprinderi care introduc programe de învățare la locul de muncă, la 6 luni după finalizarea sprijinului: 3
  • Persoane care dobândesc o calificare/ care şi-au validat competenţele în sectoarele economice/domeniile cu specializare inteligentă aferente SNC/SNCDI la încetarea calităţii de participant: 524
  • Întreprinderi care introduc programe de învățare la locul de muncă, la 6 luni după finalizarea sprijinului, din care IMM-uri: 3
  • Întreprinderi sprijinite, din care IMM-uri: 100
  • Angajaţi care beneficiază de programe de formare: 575
  • Întreprinderi sprijinite: 100

S.O.F.T – Susținem Ocuparea prin Formare Tehnologică
Contract POCU/860/3/12/142579

PARTENERI

CAMERA DE COMERT SI INDUSTRIE MARAMURES

CENTRUL DE EXCELENTA PENTRU RESURSE COMUNITARE SRL

HOLISUN SRL

ASOCIATIA INTREPRINZATORILOR MARAMURES

E-mail: soft@ccimm.ro

Pentru informații detaliate despre celelate programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați www.fonduri-ue.ro.

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.