Proiect S.O.F.T.

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

Camera de Comert si Industrie Maramures, in calitate de Beneficiar, implementeaza in perioada 10 octombrie 2022 – 31 decembrie 2023, proiectul „S.O.F.T. – Sustinem Ocuparea prin Formare Tehnologica”, ID POCU/860/3/12/142579, finantat in cadrul Programului Operational Capital Uman 2014-2020. Proiectul este implementat intr-un parteneriat din care mai fac parte Centrul de Excelenta pentru Resurse Comunitare SRL, Holisun SRL si Asociatia Intreprinzatorilor Maramures, toate din Baia Mare.

Obiectivul proiectului il constituie cresterea accesului si participarii la formarea profesionala in domeniul alfabetizarii digitale si tehnologiei informatiei si comunicatiilor a 600 persoane angajate pe piata muncii, prin formare si activitati inovatoare ce favorizeaza cresterea nivelului de calificare in aceste domenii si sporirea capacitatii de insertie profesionala si a adaptabilitatii acestora la dinamica sectoarelor economice cu potential competitiv.

Principalele rezultate ale proiectului:

imbunatatirea competentelor pentru 600 de angajati prin oferirea de cursuri de domeniul alfabetizarii digitale si tehnologiei informatiei si comunicatiilor (competente avansate de MsExcel, competente digitale de utilizare a tehnologiei informatiei, social media si marketing online, utilizarea instrumentelor web 4.0, gestionare digitala a procesului antreprenorial) si prin servicii de consultanta post-training;

sprijinirea a cel putin trei intreprinderi sa introduca programe de invatare la locul de munca, ca urmare a implementarii unor activitati de audit asupra a 100 de intreprinderi.

Valoare totala a proiectului este de 4.675.511,94 lei lei, cu o finantare nerabursabila in valoare maxima de  4,538,939.16 lei, reprezentand 97.08% din valoarea totala eligibila aprobata.

Pentru informatii suplimentare referitoare la activitatile proiectului sau pentru informatii despre accessul la serviciile oferite, va rugam sa vizitati sectiunile relevante din aceasta pagina sau sa ne contactati la:

Camera de Comert si Industrie Maramures – Contact: 0262221510
Centrul de Excelenta pentru Resurse Comunitare SRL – Contact: 0771711069
Holisun SRL – Contact: 0787659900
Asociatia Intreprinzatorilor Maramures – Contact: 0745354533

Parteneriat:

 

Lider de parteneriat: Camera de Comert si Industrie a judetului Maramures

Camera de Comert si Industrie a judetului Maramures este o organizatie autonoma, neguvernamentala, de utilitate publica, apolitica, fara scop patrimonial, non profit, cu personalitate juridica, creata pentru a reprezenta, apara si sustine interesele membrilor sai si ale comunitatii de afaceri in raport cu autoritatile publice si cu organismele din tara si din strainatate. Camera a fost infiintata la data de 18.09.1990 si a dobandit personalitate juridica la data recunoasterii infiintarii ei prin Hotararea de Guvern nr. 799/1990. Camera functioneaza in baza Legii 335/2007 cu modificarile si completarile ulterioare.

Contact:

430232 Baia Mare, Bd. Unirii nr. 16
MARAMURES – ROMANIA
Tel. 40-262-221510
Email: soft@ccimm.ro
Web: https://www.ccimm.ro

 

Partener 1: Centrul de Excelenta pentru Resurse Comunitare SRL

C.E.R.C. SRL este o firma de consultanta in management si afaceri, elaborare si implementare proiecte cu finantare nerambursabila si in acelasi timp si un furnizor de formare profesionala acreditat, si de servicii pentru stimularea ocuparii fortei de munca.

Contact:

Baia Mare, str. Culturii, nr 5, etaj 6, sala 601
Maramures – Romania
Tel. +40 758 624 246, +40 745 125 914
Email: cerc.consultanta@gmail.com
Web: https://www.cerc-consultanta.ro

 

Partener 2: SC HOLISUN SRL

SC HOLISUN SRL este o societate comerciala cu raspundere limitata infiintata in anul 2001. Holisun este o companie romaneasca de renume, cu aproape 20 de ani de experienþa, care gestioneaza proiecte de cercetare IT de milioane de euro, deruleaza contracte comerciale in Europa, Statele Unite, Asia si Orientul Mijlociu.

SC HOLISUN SRL este si un furnizor de FPC Relevanta pentru acest proiect este experienþa partenerului atat in domeniul serviciilor IT, cat si in managementul si implementarea de proiecte cu finanþare nerambursabila, dar si activitaþi de formare profesionala in domeniul digital.

Contact:

str. Carbunari nr. 8, Baia Mare
Maramures – Romania
Telefon: +40 262 226 778
E-mail: info@holisun.com
Web: https://www.holisun.com

 

Partener 3: Asociatia Intreprinzatorilor Maramures

Asociatia Intreprinzatorilor Maramures, organizatie constituita exclusiv din societati comerciale cu capital privat care reprezinta regiunea Maramures, a fost infiintata pentru a sustine dezvoltarea economico-sociala a judetului, in plan local, zonal, regional, national si international.

Contact:

Baia Mare, str. 1 Mai nr. 25
Maramures – Romania
Telefon: +40 747 078 269
E-mail: office@patronatmm.ro
Web: https://www.patronatmm.ro

S.O.F.T – Susținem Ocuparea prin Formare Tehnologică
Contract POCU/860/3/12/142579

PARTENERI

CAMERA DE COMERT SI INDUSTRIE MARAMURES

CENTRUL DE EXCELENTA PENTRU RESURSE COMUNITARE SRL

HOLISUN SRL

ASOCIATIA INTREPRINZATORILOR MARAMURES

Pentru informații detaliate despre celelate programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați www.fonduri-ue.ro.

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.