Proiect S.O.F.T. – Articole

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

Seminar de informare 2 – Centrul de Excelenta pentru Resurse Comunitare

Luni, 16 Ianuarie 2023, echipa proiectului „S.O.F.T. – Susținem Ocuparea prin Formare Tehnologică”, POCU/860/3/12/142579, proiect cofinanțat din Programul Operațional Capital Uman, Axa prioritară 3 – Locuri de muncă pentru toți, Obiectivul specific: 3.12.: Îmbunătățirea nivelului de cunoștințe/ competențe/ aptitudini aferente sectoarelor economice/ domeniilor identificate conform SNC și SNCDI ale angajaților, a organizat cel de al doilea seminar de informare, la Zalău, INFOCONTUR SRL, Aleea Movileştilor, nr. 5. Scopul seminarului a fost de a informa atât angajații din întreprinderii, cât și angajatorii, despre importanța formari profesionale continue în domeniul digital.

Seminarul a avut ca tematică “Importanta și beneficiile formari profesionale continue în domeniul digital”, la care au participat un număr de 30 de persoane, care au aflat detalii despre implementarea proiectului, cât și despre importanța și beneficiile participări la formarea profesională continuă, detalii despre eligibilitatea și condițiile de acces în proiect, despre cursurile care sunt organizate în cadrul proiectului la care pot participa în mod GRATUIT, serviciile de consultanță post-training, serviciile de sprijin digitalizare IMM și sprijin acordat în vederea organizării de programe de învățare la locul de muncă în domeniul alfabetizării digitale și tehnologiei informației și comunicațiilor.

Proiectul urmărește creșterea accesului și participării la formare profesională în domeniul alfabetizării digitale și tehnologiei informației și comunicațiilor a 600 persoane angajate pe piața muncii prin formare și activități inovatoare ce favorizează creșterea nivelului de calificare în aceste domenii și sporirea capacității de inserție profesionala și a adaptabilității acestora la dinamica sectoarelor economice cu potențial competitiv identificate conform SNC și în domeniile de specializare inteligență conform SNCDI.
Proiectul se adresează persoanelor:
• care au domiciliul sau reședința în cele 6 județe ale Regiunii Nord-Vest,
• să aibă vârsta cuprinsă între 16 și 64 ani,
• să fie ANGAJATE cu contract individual de muncă (cu norma întreagă sau parțială) în întreprinderi,
• să facă dovada ca angajatorul își desfășoară activitatea principala sau secundara într-unul din sectoarele economice cu potențial competitiv identificate conform SNC și în domeniile de specializare inteligenta conform SNCDI sau din întreprinderi care intenționează să și adapteze activitatea principala sau secundara la cel puțin unul dintre aceste sectoare economice sau unul dintre domeniile de specializare inteligenta.

Proiectul se mai adresează și ANGAJATORILOR care doresc prin intermediul acestui proiect să beneficieze de sprijin pentru organizarea de programe de învățare la locul de munca în domeniul alfabetizării digitale și tehnologiei informației și comunicațiilor.
Daca te încadrezi în categoriile de grup țintă eligibile și dorești să participi la un curs GRATUIT în domeniul alfabetizării digitale și tehnologiei informației și comunicațiilor, te rugam să completezi următorul chestionar: https://forms.gle/PPu45sDAQfWRzLyEA

Pentru mai multe detalii, ne puteți găsi și la:
• E-mail: proiectsoft142579@gmail.com
• Telefon: 0771 711 069
• Baia Mare, strada Culturii, nr 5, etaj 3, sala 301

Proiectul ”S.O.F.T. – SUSȚINEM OCUPAREA PRIN FORMARE TEHNOLOGICĂ” este cofinanțat prin Programul Operațional Capital Uman (contract POCU/860/3/12/142579) și implementat de Camera de Comerț și Industrie Maramureș – în calitate de Beneficiar și în parteneriat cu Centrul de Excelenta pentru Resurse Comunitare, Holisun și Asociația Întreprinzătorilor Maramureș

FORMAREA PROFESIONALA CONTINUĂ

Orice manager bun își dorește angajați profesioniști, motivați și eficienți la locul de muncă!

Accesul la formarea profesională este un drept reglementat prin Codul Muncii. Este o formă de educație continuă pentru angajați și vine în completarea sistemului formal de învățământ.

Nu uitați că orice program de formare profesională are scopul de a crește nivelul de competență profesională din compania Dumneavoastră, iar acest lucru se poate obține și prin diferite cursuri de pregătire. Formarea profesională joacă un rol foarte important atât pentru salariați, cât și pentru angajatori.

 Potrivit Codului Muncii, formarea profesională a salariaților are următoarele obiective principale:

 • adaptarea salariatului la cerințele postului sau ale locului de muncă;
 • obținerea unei calificări profesionale;
 • actualizarea cunoștințelor și deprinderilor specifice postului și locului de muncă și perfecționarea pregătirii profesionale pentru ocupația de bază;
 • reconversia profesională determinată de restructurări socioeconomice;
 • dobândirea unor cunoștințe avansate, a unor metode și procedee moderne, necesare pentru realizarea activităților profesionale;
 • prevenirea riscului șomajului;
 • promovarea în muncă și dezvoltarea carierei profesionale.

Programele și cursurile de formare profesională sunt deosebit de avantajoase și de importante pentru angajații care vor să își îmbunătățească abilitățile profesionale, să promoveze la locul de muncă sau să treacă printr-un stagiu de reconversie profesională.

 Important de reținut: atât angajatorul cât și salariatul pot solicita dreptul de a urma cursuri de formare profesională.

 Proiectul ”S.O.F.T. – SUSȚINEM OCUPAREA PRIN FORMARE TEHNOLOGICĂ” implementat de Camera de Comert si Industrie Maramures – în calitate de Beneficiar și în parteneriat cu Centrul de Excelenta pentru Resurse Comunitare, Holisun și Asociația Întreprinzătorilor Maramureș, cofinanțat prin Programul Operațional Capital Uman (contract POCU/860/3/12/142579) vă oferă următoarele:

 

📍CURSURI GRATUITE PENTRU ANGAJAȚI

 • Competențe avansate de Microsoft Excel (150 persoane)
 • Gestionarea digitală a procesului antreprenorial (300 persoane)
 • Competențe digitale de utilizare a tehnologiei informației ca instrument de învățare și cunoaștere (75 persoane)
 • Social media & marketing (50 persoane)
 • Instrumente Web 4.0. (25 persoane)

📍SERVICII GRATUITE PENTRU IMM-URI PENTRU DIGITALIZARE EFICIENTĂ (100 IMM-URI)

CRITERII DE ELIGIBILITATE

S.O.F.T – Susținem Ocuparea prin Formare Tehnologică
Contract POCU/860/3/12/142579

PARTENERI

CAMERA DE COMERT SI INDUSTRIE MARAMURES

CENTRUL DE EXCELENTA PENTRU RESURSE COMUNITARE SRL

HOLISUN SRL

ASOCIATIA INTREPRINZATORILOR MARAMURES

Home | E-mail: soft@ccimm.ro

Pentru informații detaliate despre celelate programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați www.fonduri-ue.ro.

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.