Proiect S.O.F.T. – Articole

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

CONFERINȚA FINALĂ A PROIECTULUI CU TITLUL

„S.O.F.T. – SUSȚINEM OCUPAREA PRIN FORMARE TEHNOLOGICĂ”

În data de 14 decembrie 2013, în Sala Polivalentă a Camerei de Comerț și Industrie Maramureș, din Baia Mare, bd. Unirii nr. 16, a avut loc conferința finală a proiectului ”S.O.F.T. – SUSȚINEM OCUPAREA PRIN FORMARE TEHNOLOGICĂ”. La evenimentul desfășurat în sistem hibrid (online – pe platforma ZOOM și cu participare directă) au fost prezente 63 de persoane.

Camera de Comerț și Industrie Maramureș, în calitate de Beneficiar, a implementat în perioada 10 octombrie 2022 – 31 decembrie 2023, proiectul „S.O.F.T. – SUSȚINEM OCUPAREA PRIN FORMARE TEHNOLOGICĂ” – POCU/860/3/12/142579, proiect cofinanțat din Programul Operațional Capital Uman, Axa prioritară 3 – Locuri de muncă pentru toți, Obiectivul tematic 8: Promovarea unei ocupări sustenabile și de calitate a forței de muncă și sprijinirea mobilității forței de muncă, Prioritatea de investiții 10.iii: Îmbunătățirea accesului egal la învățarea pe tot parcursul vieții pentru toate grupurile de vârstă într-un cadru formal, non-formal sau informal, actualizarea cunoștințelor, a aptitudinilor și a competențelor forței de muncă și promovarea unor căi de învățare flexibile, inclusiv prin orientare profesională și prin validarea competențelor dobândite, Obiectivul specific: 3.12.:Îmbunătățirea nivelului de cunoștințe/ competențe/ aptitudini aferente sectoarelor economice/ domeniilor identificate conform SNC și SNCDI ale angajaților.

Proiectul a fost finanțat în în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020 și a avut un buget total contractat de 4.675.511,94 lei, cu o finanțare nerambursabilă în în valoare maximă de 4,538,939.16 lei, reprezentând 97.08% din valoarea totala eligibilă aprobată. Proiectul a fost implementat într-un parteneriat coordonat în calitate de lider de către Camera de Comerț și și Industrie Maramureș, alături de partenerii Centrul de Excelență pentru Resurse Comunitare SRL, Holisun SRL și și Asociația Întreprinzătorilor Maramureș, toate din Baia Mare.

Obiectivul proiectului l-a constituit creșterea accesului și participării la formarea profesională în domeniul alfabetizării digitale și și tehnologiei informației și comunicațiilor a 600 persoane angajate pe piața muncii, prin formare și activități inovatoare ce favorizează creșterea nivelului de calificare în aceste domenii și sporirea capacității de inserție profesionala și a adaptabilității acestora la dinamica sectoarelor economice cu potențial competitiv.

Principalele rezultate ale proiectului au urmărit:
– îmbunătățirea competentelor pentru 600 de angajați prin oferirea de cursuri de domeniul alfabetizării digitale și tehnologiei informatiei și comunicațiilor (competențe avansate de MsExcel, competențe digitale de utilizare a tehnologiei informației, social media și marketing online, utilizarea instrumentelor web 4.0, gestionare digitală a procesului antreprenorial) și prin servicii de consultanță post-training;
– sprijinirea a cel puțin trei întreprinderi să introducă programe de învățare la locul de muncă, ca urmare a implementării unor activități de audit asupra a 100 de întreprinderi.

Pe parcursul celor 15 luni de implementare s-au oferit în cadrul proiectului 5 tipuri de cursuri repartizate pe parteneri după cum urmează:

CAMERA DE COMERȚ ȘI INDUSTRIE MARAMUREȘ
Curs – Competențe avansate Microsoft Excel – Număr absolvenți: 159 persoane

CERC SRL
Curs – Competențe digitale de utilizare a tehnologiei informației ca instrument de învățare și cunoaștere – Număr absolvenți: 88 persoane
Curs – Utilizare instrumente web 4.0 – Număr absolvenți: 25 persoane
Curs – Social media și marketing – Număr absolvenți: 52 persoane

HOLISUN SRL
Curs online – Gestionarea digitală a procesului antreprenorial – Număr absolvenți: 339 persoane

La aceste cursuri au participat 669 de persoane, față de 600 planificate, cu un număr de 663 absolvenți, față de o valoare de 547 inițial planificată.

Pe parcursul celor 15 luni de implementare au fost sprijinite întreprinderile prin activități de analiză a gradului de digitalizare, oferind astfel suport în activitatile de inovare si, în anumite cazuri, în introducerea de programe de învățare la locul de muncă. Obiectivul a fost cel de stimula minim 100 IMM cu potențial economic (SNC și SNCDI) în direcţia dezvoltării competenţelor digitale. Fata de planificarea inițială de 100 de întreprinderi care beneficiază de analiza nivelului de digitalizare (auditul), a fost oferit acest serviciu unui număr de 136 de întreprinderi, dintre care 3 au introdus ca urmare a activității de sprijin programe de învățare la locul de muncă.

Pentru informații suplimentare referitoare la activitățile proiectului sau pentru informații despre rezultate, vă rugăm să ne contactați la soft@ccimm.ro sau la datele de contact pe care le găsiți pe pagina proiectului: www.ccimm.ro/soft.

Autor articol: Bran Oana Maria, Expert organizare evenimente S

Publicat la 21 decembrie 2023

Retrospectiva articolelor publicate pe pagina web a proiectului

în perioada Decembrie 2022 – Decembrie 2023

În cadrul proiectului „S.O.F.T. – SUSȚINEM OCUPAREA PRIN FORMARE TEHNOLOGICĂ”, partener 3 – Asociația Întreprinzătorilor Maramureș în perioada decembrie 2022 – decembrie 2023, echipa de proiect a publicat un total de 145 articole despre Proiectul „S.O.F.T. – SUSȚINEM OCUPAREA PRIN FORMARE TEHNOLOGICĂ”, distribute altfel: câte un articol în lunile decembrie și ianuarie, 10 articole în februarie, 14 în martie, 9 în aprilie, 13 în mai, 12 în iunie, 15 în iulie, 18 în august, 17 în septembrie, 18 în octombrie, 10 în noiembrie și 7 în decembrie.

🔗Mai multe informații poți obine la: www.ccimm.ro/soft

Sau direct la:

📞Camera de Comert si Industrie Maramures – Contact: 0262221510

📞Centrul de Excelenta pentru Resurse Comunitare – Contact: 0771711069

📞Holisun – Contact: 0787659900

📞Asociația Întreprinzătorilor Maramureș – Contact: 0745354533

_______________________________________________________________
Proiectul “S.O.F.T. – SUSȚINEM OCUPAREA PRIN FORMARE TEHNOLOGICĂ” este cofinanțat prin Programul Operațional Capital Uman (contract POCU/860/3/12/142579) și implementat de Camera de Comerț și Industrie Maramureș – în calitate de Beneficiar și în parteneriat cu Centrul de Excelență pentru Resurse Comunitare, Holisun și Asociația Întreprinzătorilor Maramureș

Afla mai multe: Link articol LinkedIn

Autor articol: Pop Adelina – Expert organizare campanie P3 – Asociația Întreprinzătorilor Maramureș 

Publicat la 13 decembrie 2023

Social media și marketing

📌Centrul de Excelenta pentru Resurse Comunitare, în calitate de partener, P1, a organizat o serie de 2 grupe de curs ”Social media și marketing”, oferite în mod gratuit în cadrul proiectului „S.O.F.T. – Susținem Ocuparea prin Formare Tehnologică”, POCU/860/3/12/142579, proiect cofinanțat din Programul Operațional Capital Uman, Axa prioritară 3 – Locuri de muncă pentru toți, Obiectivul specific: 3.12.: Îmbunătățirea nivelului de cunoștințe/ competențe/ aptitudini aferente sectoarelor economice/ domeniilor identificate conform SNC și SNCDI ale angajaților.

📌Grupele de curs s-au finalizat în lunile august 2023 și octombrie 2023 cu o evaluarea a participanților care a constat în susținerea a două probe: proba teoretică și proba practică.

📌Pe toata perioada programului de formare, absolvenții au dobândit competențe și aptitudini în ceea ce privește: utilizarea rețelelor social media, cunoașterea etapelor planificării marketingului digital, utilizarea mixtului de marketing în marketingul digital, utilizarea mediilor marketingului digital, realizarea planului de marketing social media.

📌Pentru mai multe detalii, ne puteți găsi și la:
💻E-mail: proiectsoft142579@gmail.com
☎️Telefon: 0771 711 069
🏢Baia Mare, strada Culturii, nr 5, etaj 3, sala 301
_______________________________________________________________
Proiectul “S.O.F.T. – SUSȚINEM OCUPAREA PRIN FORMARE TEHNOLOGICĂ” este cofinanțat prin Programul Operațional Capital Uman (contract POCU/860/3/12/142579) și implementat de Camera de Comerț și Industrie Maramureș – în calitate de Beneficiar și în parteneriat cu Centrul de Excelență pentru Resurse Comunitare, Holisun și Asociația Întreprinzătorilor Maramureș

Afla mai multe: Link articol LinkedIn

Autor articol: Iuga Maria Ioana – Expert organizare campanie P1 – Centrul de Excelență pentru Resurse Comunitare 

Publicat la 12 decembrie 2023

Curs Competențe avansate Microsoft Excel

RETROSPECTIVĂ 

În cadrul proiectului „S.O.F.T. – SUSȚINEM OCUPAREA PRIN FORMARE TEHNOLOGICĂ”, Camera de Comerț și Industrie Maramureș a organizat 5 serii de curs Competențe avansate de Microsoft Excel. Cursurile s-au desfășurat exclusiv online pe parcursul a 10 săptămâni, respectiv 88 ore, din care 40 ore de teorie și 48 ore pregătire practică, iar cei 162 de participanți au parcurs atât tematica de curs, cât și aplicarea noțiunilor învățate, prin pregătirea practică, respectiv rezolvarea de teme/probleme propuse de formatori, sub îndrumarea acestora. Cele cinci serii s-au desfășurat în perioadele:
– SERIA I: 10 martie 2023 – 26 mai 2023
– SERIA II: 20 aprilie 2023 – 29 iunie 2023
– SERIA III: 17 mai 2023 – 26 iulie 2023
– SERIA IV: 6 septembrie 2023 – 8 noiembrie 2023
– SERIA V: 15 septembrie 2023 – 24 noiembrie 2023.

Analizând, din punct de vedere statistic, numărul total al absolvenților celor cinci serii de curs constatăm că, din cei 159 absolvenți:
86 sunt femei și 73 bărbați                              –  113 persoane au domiciliul în mediul urban, 46 în mediul rural;

 

din punct de vedere al studiilor absolvite (ISCED), 30 participanți sunt absolvenți de învățământ liceal, 4 absolvenți de învățământ postliceal, 99 persoane cu licență universitară sau nivel echivalent și 26 absolvenți de master sau nivel echivalent

clasificarea în funcție de vârsta absolvenților la momentul înscrierii la curs este următoarea: 30 persoane cu vârsta cuprinsă între 20 și 30 ani, 61 persoane cu vârsta cuprinsă între 30 și 40 ani, 49 persoane cu vârsta cuprinsă între 40 și 50 ani și 19 persoane cu vârsta cuprinsă între 50 și 59 ani

Se observă din statistica de mai sus, interesul mai crescut pentru participarea la programe de formare (aproape 70% din absolvenți) a celor cu vârsta cuprinsă între 30 și 50 ani, și un interes mult mai scăzut al tinerilor până în 30 ani. De asemenea, peste 75% dintre absolvenți au studii superioare.

Afla mai multe: Link articol LinkedIn

Autor articol: Cheța Diana Georgeta – Expert coordonator organizare campanie S – Camera de Comerț și Industrie Maramureș

Publicat la 11 decembrie 2023

Testimoniale din seria V a Cursului Competențe Avansate Microsoft Excel

I-am întrebat și pe absolvenții grupei cu nr. 5 a cursului Competențe Avansate Microsoft Excel despre cât de folositor le va fi acesta în activitatea lor. Per ansablu, feedback-ul a fost unul pozitiv, lucru care nu poate decât să ne bucure.
”Un curs util și bun, am învățat lucruri noi.”
”Totul a fost bine organizat și util.”
”Sugestii: Cursul cu privire la formatarea condiționată mi s-a părut mult prea lung și cu aceleași formatări aplicate pe seturi diferite de date. Consider faptul că acest curs se mai poate scurta. În rest, totul mi-a plăcut și sper să mă ajute cât mai mult informațiile dobândite din acest curs. Mulțumesc!”
”A fost un curs folositor. Am avut cunoștințe mijlocii de Excel, dar nu am știut niciodată VBA și toate opțiunile de analiză a datelor pe care le-am învățat acum. Pe viitor voi putea aborda mai eficient documentele de Excel. Vă mulțumesc!”

Afla mai multe: Link articol LinkedIn

Autor articol: Bran Oana Maria – Expert organizare evenimente S – Camera de Comerț și Industrie Maramureș

Publicat la 8 decembrie 2023

 

Testimoniale din seria IV a Cursului Competențe Avansate Microsoft Excel

Un curs bun, util, interesant. Așa au caracterizat absolvenții seriei cu nr. IV cursul Competențe avansate Microsoft Excel organizat online de Camera de Comerț și Industrie Maramureș în cadrul proiectului “S.O.F.T. – SUSȚINEM OCUPAREA PRIN FORMARE TEHNOLOGICĂ”.
Este un curs complex, în cadrul căruia acumulezi un bagaj imens de cunoștințe și informații despre acest program. În opinia unora, acest curs ar fi fost util să se desfășoare cu participare directă, însă chiar și așa, în format online, utilitatea cursului de Excel a fost peste măsura așteptărilor cursanților noștri. Iată ce declară ei:
”Am fost foarte mulțumit de profesori!”
”Personal mi-ar fi plăcut ca modul de desfășurare al cursului să fi fost face to face, cu o durată de 2 ore /zi. Cursul este complex, cu multe informații. Personal mi-a fost greu să țin pasul, mai ales că au fost formule de care nici nu am auzit. Ceea ce îmi rămâne de făcut este să exersez formulele / să caut punctual informațiile în curs când o să am nevoie de ele. Recomand acest curs! Apreciez calmul formatorilor și gradul de cunoștințe în domeniu. Aștept cu drag și alte cursuri.”

Autor articol: Bran Oana Maria – Expert organizare evenimente S – Camera de Comerț și Industrie Maramureș

Publicat la 6 decembrie 2023

INVITAȚIE

CONFERINȚA FINALĂ A PROIECTULUI
„S.O.F.T. – SUSȚINEM OCUPAREA PRIN FORMARE TEHNOLOGICĂ”

Camera de Comerț și Industrie Maramureș, în calitate de Beneficiar, în parteneriat cu Centrul de Excelență pentru Resurse Comunitare SRL, Holisun SRL și Asociația Întreprinzătorilor Maramureș vă invită să participați

în data de 14 decembrie 2023, ora 14,30
în Sala Polivalentă a Camerei de Comerț și Industrie Maramureș, Bld Unirii nr. 16, parter, Baia Mare și ONLINE: la

CONFERINȚA FINALĂ A PROIECTULUI
„S.O.F.T. – SUSȚINEM OCUPAREA PRIN FORMARE TEHNOLOGICĂ” – POCU/860/3/12/142579,

proiect cofinanțat din Programul Operațional Capital Uman, Axa prioritară 3 – Locuri de muncă pentru toți, Obiectivul specific: 3.12.: Îmbunătățirea nivelului de cunoștințe/ competențe/ aptitudini aferente sectoarelor economice/ domeniilor identificate conform SNC și SNCDI ale angajaților.

Proiectul, cu o valoare totală de 4.675.511,94 lei, s-a derulat în perioada octombrie 2022 – decembrie 2023 și și-a propus să crească accesul și participarea la formarea profesională în domeniul alfabetizării digitale și tehnologiei informației și comunicațiilor a persoanelor angajate pe piața muncii, în special din Regiunea de Nord-Vest.

Prin proiect au fost îmbunătățite competențele profesionale pentru mai mult de 600 de angajați prin oferirea de cursuri gratuite în domeniul alfabetizării digitale și tehnologiei informației și comunicațiilor (competențe digitale de utilizare a tehnologiei informației, social media și marketing online, utilizarea instrumentelor web 4.0, gestionare digitală a procesului antreprenorial, competențe avansate de Microsoft Excel) și au fost sprijinite peste 100 de întreprinderi prin activități de audit pentru digitalizare sau sprijin în introducere de programe de învățare la locul de muncă.

Scopul conferinței finale este de a promova proiectul și rezultatele activității de formare profesională și sprijin pentru companii în rândul publicului țintă vizat.

Vă rugăm să confirmați prezența dumneavoastră până în data de 12 decembrie 2023, la adresa de e-mail: soft@ccimm.ro. Participarea la eveniment prin prezența fizică se face în limita locurilor disponibile.

Pentru informații suplimentare, vă rugăm să luați legătura cu noi la:
Camera de Comerț și Industrie Maramureș – Contact: 0262221510
Centrul de Excelență pentru Resurse Comunitare SRL – Contact: 0771711069
Holisun SRL – Contact: 0787659900
Asociația Întreprinzătorilor Maramureș – Contact: 0745354533

Publicat la 5 decembrie 2023

Competențe avansate Microsoft Excel

Camera de Comerț și Industrie Maramureș a încheiat, în luna noiembrie 2023, seria de cursuri Competențe avansate Microsoft Excel, organizate GRAUIT în cadrul proiectului „S.O.F.T. – Susținem Ocuparea prin Formare Tehnologică”, POCU/860/3/12/142579, proiect cofinanțat din Programul Operațional Capital Uman, Axa prioritară 3 – Locuri de muncă pentru toți, Obiectivul specific: 3.12.: Îmbunătățirea nivelului de cunoștințe/ competențe/ aptitudini aferente sectoarelor economice/ domeniilor identificate conform SNC și SNCDI ale angajaților.
Cursurile s-au finalizat în luna noiembrie 2023 cu evaluarea participanților, acestea fiind susținute online, în 10, respectiv 27 noiembrie. Aceste evaluări au cuprins o serie de întrebări ce au acoperit o mare parte din programa parcursă, ca de exemplu: macrocomenzi: crearea unui meniu in Excel, elemente de limbaj Visual Basic for Applications (VBA), utilizarea referințelor și numelor de celule și domenii, respectiv formatarea condiționată; diagrame; funcții logice, funcții de dată și oră; validare de date; funcții; rapoarte-tabelul pivot; analiză și sinteză; utilizarea Macro Recorder.

_____________________________________________________________

Proiectul “S.O.F.T. – SUSȚINEM OCUPAREA PRIN FORMARE TEHNOLOGICĂ” este cofinanțat prin Programul Operațional Capital Uman (contract POCU/860/3/12/142579) și implementat de Camera de Comerț și Industrie Maramures – în calitate de Beneficiar și în parteneriat cu Centrul de Excelenta pentru Resurse Comunitare, Holisun SRL și Asociația Întreprinzătorilor Maramureș.

Afla mai multe: Link articol LinkedIn

Autor articol: Cheța Diana Georgeta – Expert coordonator organizare campanie S – Camera de Comerț și Industrie Maramureș

Publicat la 29 noiembrie 2023

S-A ÎNCHEIAT ULTIMUL CURS

Competențe avansate Microsoft Excel

Camera de Comerț și Industrie Maramureș a încheiat vineri, 24 noiembrie 2023, ultima serie de curs Competențe avansate Microsoft Excel. Cursul a fost organizat în cadrul proiectului „S.O.F.T. – Susținem Ocuparea prin Formare Tehnologică”, proiect cofinanțat din Programul Operațional Capital Uman, Axa prioritară 3 – Locuri de muncă pentru toți, Obiectivul specific: 3.12.: Îmbunătățirea nivelului de cunoștințe/ competențe/ aptitudini aferente sectoarelor economice/ domeniilor identificate conform SNC și SNCDI ale angajaților.

Seria 5 de curs a început în 15 septembrie 2023 și s-a desfășurat exclusiv online, pe parcursul a 10 săptămâni și se finalizează cu o evaluare, în data de 27 noiembrie 2023.

Pentru mai multe detalii, ne puteți găsi la sediul nostru din Baia Mare, Bld Unirii nr. 16, parter, și la:
www.ccimm.ro/soft
• E-mail: soft@ccimm.ro
• Telefon: 0262 221 510
• Persoană de contact: Sasu Tatiana–Expert organizare formare profesională S

_____________________________________________________________

Proiectul “S.O.F.T. – SUSȚINEM OCUPAREA PRIN FORMARE TEHNOLOGICĂ” este cofinanțat prin Programul Operațional Capital Uman (contract POCU/860/3/12/142579) și implementat de Camera de Comerț și Industrie Maramures – în calitate de Beneficiar și în parteneriat cu Centrul de Excelenta pentru Resurse Comunitare, Holisun SRL și Asociația Întreprinzătorilor Maramureș.

Afla mai multe: Link articol LinkedIn

Autor articol: Cheța Diana Georgeta – Expert coordonator organizare campanie S – Camera de Comerț și Industrie Maramureș

Publicat la 27 noiembrie 2023

Instrucţiunile VBA – Tipuri de date –

În cadrul unui program, informația se memorează sub formă de date (sau valori). În cadrul cursului ”Competențe avansate Microsoft Excel” organizat gratuit de C.C.I. Maramureș în cadrul proiectului S.O.F.T., cursanții au aflat că există mai multe metode VBA (Visual Basic for Applications) care se pot utiliza pentru a identifica dacă o celulă sau o zonă conține tipuri de date legate.
Variabilele și constantele utilizate într-un program VBA pot avea diverse tipuri, specifice datelor memorate. Spre deosebire de alte limbaje de programare, există un tip universal — tipul Variant —, care poate conține aproape orice alt tip de date.
Instrucțiunile VBA au generat un interes crescut în rândul absolvenților cursului ”Competențe avansate Microsoft Excel”.

_____________________________________________________________

Proiectul “S.O.F.T. – SUSȚINEM OCUPAREA PRIN FORMARE TEHNOLOGICĂ” este cofinanțat prin Programul Operațional Capital Uman (contract POCU/860/3/12/142579) și implementat de Camera de Comerț și Industrie Maramures – în calitate de Beneficiar și în parteneriat cu Centrul de Excelenta pentru Resurse Comunitare, Holisun SRL și Asociația Întreprinzătorilor Maramureș.

Afla mai multe: Link articol LinkedIn

Autor articol: Bran Oana Maria – Expert organizare evenimente S – Camera de Comerț și Industrie Maramureș

Publicat la 27 noiembrie 2023

Seminarii de promovare a importanței și beneficiilor participării la

formarea profesională continuă în domeniul digital

–           RETROSPECTIVA     –

Camera de Comerț și Industrie Maramureș implementează, în calitate de Solicitant, proiectul „S.O.F.T. – Susținem Ocuparea prin Formare Tehnologică”, POCU/860/3/12/142579, proiect cofinanțat din Programul Operațional Capital Uman, Axa prioritară 3 – Locuri de muncă pentru toți, Obiectivul specific: 3.12.: Îmbunătățirea nivelului de cunoștințe/ competențe/ aptitudini aferente sectoarelor economice/ domeniilor identificate conform SNC și SNCDI ale angajaților.

Una din activitățile de bază ale proiectului este: Organizarea și derularea de campanii de conștientizare a angajatorilor privind importanța și necesitatea participării angajaților la programe de formare continuă. Rezultatul acestei activități conduce la realizarea indicatorilor proiectului, prin participarea a minim 570 persoane la seminariile organizate.

Astfel, Camera de Comerț și Industrie Maramureș a organizat, în cadrul proiectului, 10 seminarii de informare la care au participat 311 persoane.

Pentru mai multe detalii, ne puteți contacta la sediul Camerei de Comerț și Industrie Maramureș din Baia Mare, Bld Unirii nr. 16, parter.
• Mail: soft@ccimm.ro
• Telefon: 0262 221 510, persoană de contact: Cheța Diana Georgeta – Expert coordonator organizare campanie S

_____________________________________________________________

Proiectul “S.O.F.T. – SUSȚINEM OCUPAREA PRIN FORMARE TEHNOLOGICĂ” este cofinanțat prin Programul Operațional Capital Uman (contract POCU/860/3/12/142579) și implementat de Camera de Comerț și Industrie Maramures – în calitate de Beneficiar și în parteneriat cu Centrul de Excelenta pentru Resurse Comunitare, Holisun SRL și Asociația Întreprinzătorilor Maramureș.

Afla mai multe: Link articol LinkedIn

Autor articol: Cheța Diana Georgeta – Expert coordonator organizare campanie S – Camera de Comerț și Industrie Maramureș

Publicat la 22 noiembrie 2023

Seminar de promovare a importanței și beneficiilor participării la

formarea profesională continuă în domeniul digital

 

În data de 16 noiembrie 2023, Camera de Comerț și Industrie Maramureș în calitate de Solicitant al proiectului „S.O.F.T. – Susținem Ocuparea prin Formare Tehnologică”, POCU/860/3/12/142579, proiect cofinanțat din Programul Operațional Capital Uman, Axa prioritară 3 – Locuri de muncă pentru toți, Obiectivul specific: 3.12.: Îmbunătățirea nivelului de cunoștințe/ competențe/ aptitudini aferente sectoarelor economice/ domeniilor identificate conform SNC și SNCDI ale angajaților, a organizat un seminar de informare, respectiv promovare a importanței și beneficiilor participării la formarea profesională continuă în domeniul digital.

Seminarul a avut scopul de a informa persoanele interesate despre: proiect, parteneri, obiective, indicatori și despre importanța formării profesionale continue în domeniul digital. Seminarul a abordat ca temă secundară și principii la locul de muncă: tratament echitabil, nediscriminare și utilizare eficientă a resurselor”.

_____________________________________________________________

Proiectul “S.O.F.T. – SUSȚINEM OCUPAREA PRIN FORMARE TEHNOLOGICĂ” este cofinanțat prin Programul Operațional Capital Uman (contract POCU/860/3/12/142579) și implementat de Camera de Comerț și Industrie Maramures – în calitate de Beneficiar și în parteneriat cu Centrul de Excelenta pentru Resurse Comunitare, Holisun SRL și Asociația Întreprinzătorilor Maramureș.

Afla mai multe: Link articol LinkedIn

Autor articol: Cheța Diana Georgeta – Expert coordonator organizare campanie S – Camera de Comerț și Industrie Maramureș

Publicat la 20 noiembrie 2023

Finalizare grupă de curs

„Instrumente web 4.0”

 

📌În data de 17 noiembrie 2023 a avut loc examenul de absolvire a grupei de curs neacreditat de INSTRUMENTE WEB 4.0, organizat de CERC SRL, partener 1 în cadrul proiectului „S.O.F.T. – Susținem Ocuparea prin Formare Tehnologică”, POCU/860/3/12/142579, proiect cofinanțat din Programul Operațional Capital Uman, Axa prioritară 3 – Locuri de muncă pentru toți, Obiectivul specific: 3.12.: Îmbunătățirea nivelului de cunoștințe/ competențe/ aptitudini aferente sectoarelor economice/ domeniilor identificate conform SNC și SNCDI ale angajaților.

📌Pe perioada programului de formare, absolvenții au dobândit următoarele competențe și aptitudini:
 Identificarea riscurilor provenite din rețele sociale
 Utilizarea de aplicații mobile și mesagerie mobilă
 Competențe tehnologice de cloud
 Detectarea și tratarea riscurilor de Securitate
 Gestionarea datelor de mari dimensiuni
 Proiectare și tipărire 3D
 Interacțiunea simbiotică dintre om și mașină
 Inteligenta artificiala.

📌Examenul de absolvire a constat în susținerea a două probe: proba teoretică și proba practică. Rezultatele obținute în urma examinării au fost pozitive, astfel încât participanții la examen au promovat acest curs cu rezultate foarte bune.

❗❗Mai multe informații găsești pe: www.ccimm.ro/soft
📌Pentru mai multe detalii, ne puteți găsi și la:
💻E-mail: proiectsoft142579@gmail.com
☎️Telefon: 0771 711 069
🏢Baia Mare, strada Culturii, nr 5, etaj 3, sala 301

_____________________________________________________________

Proiectul “S.O.F.T. – SUSȚINEM OCUPAREA PRIN FORMARE TEHNOLOGICĂ” este cofinanțat prin Programul Operațional Capital Uman (contract POCU/860/3/12/142579) și implementat de Camera de Comerț și Industrie Maramures – în calitate de Beneficiar și în parteneriat cu Centrul de Excelenta pentru Resurse Comunitare, Holisun SRL și Asociația Întreprinzătorilor Maramureș.

Afla mai multe: Link articol LinkedIn

Autor articol: Iuga Maria Ioana – Expert organizare campanie P1 – Centrul de Excelență pentru Resurse Comunitare CERC SRL

Publicat la 20 noiembrie 2023

Seminar de promovare a importanței și beneficiilor participării la

formarea profesională continuă în domeniul digital

 

Camera de Comerț și Industrie Maramureș, în calitate de beneficiar al proiectului „S.O.F.T. – SUSȚINEM OCUPAREA PRIN FORMARE TEHNOLOGICĂ” – POCU/860/3/12/142579, are plăcerea de a vă invita să luați parte la Seminarul de promovare a importanței și beneficiilor participării la formarea profesională continuă în domeniul digital. Acest eveniment va avea loc Joi, 16 noiembrie 2023, la Camera de Comerț și Industrie Maramureș, Bld Unirii nr. 16, Sala Polivalentă, începând cu ora 14:30.

Pentru mai multe detalii, ne puteți contacta la sediul Camerei de Comerț și Industrie Maramureș din Baia Mare, Bld Unirii nr. 16, parter.
• Mail: soft@ccimm.ro
• Telefon: 0262 221 510, persoană de contact: Cheța Diana Georgeta – Expert coordonator organizare campanie

Vă așteptăm!

_____________________________________________________________

Proiectul “S.O.F.T. – SUSȚINEM OCUPAREA PRIN FORMARE TEHNOLOGICĂ” este cofinanțat prin Programul Operațional Capital Uman (contract POCU/860/3/12/142579) și implementat de Camera de Comerț și Industrie Maramures – în calitate de Beneficiar și în parteneriat cu Centrul de Excelenta pentru Resurse Comunitare, Holisun SRL și Asociația Întreprinzătorilor Maramureș.

Afla mai multe: Link articol LinkedIn

Autor articol: Cheța Diana Georgeta – Expert coordonator organizare campanie S – Camera de Comerț și Industrie Maramureș

Publicat la 15 noiembrie 2023

S-a încheiat a patra serie de curs

Competențe avansate Microsoft Excel

Camera de Comerț și Industrie Maramureș a încheiat miercuri, 8 noiembrie 2023, a patra serie din cele 5 serii de curs Competențe avansate Microsoft Excel. Cursul a fost organizat în cadrul proiectului „S.O.F.T. – Susținem Ocuparea prin Formare Tehnologică”, proiect cofinanțat din Programul Operațional Capital Uman, Axa prioritară 3 – Locuri de muncă pentru toți, Obiectivul specific: 3.12.: Îmbunătățirea nivelului de cunoștințe/ competențe/ aptitudini aferente sectoarelor economice/ domeniilor identificate conform SNC și SNCDI ale angajaților.

Seria 4 de curs a început în 6 septembrie 2023 și s-a desfășurat exclusiv online, pe parcursul a 10 săptămâni și se finalizează cu o evaluare, în data de 10 noiembrie 2023.

Pentru mai multe detalii, ne puteți găsi la sediul nostru din Baia Mare, Bld Unirii nr. 16, parter, și la:

• Persoană de contact: Sasu Tatiana–Expert organizare formare profesională S

_____________________________________________________________

Proiectul “S.O.F.T. – SUSȚINEM OCUPAREA PRIN FORMARE TEHNOLOGICĂ” este cofinanțat prin Programul Operațional Capital Uman (contract POCU/860/3/12/142579) și implementat de Camera de Comerț și Industrie Maramures – în calitate de Beneficiar și în parteneriat cu Centrul de Excelenta pentru Resurse Comunitare, Holisun SRL și Asociația Întreprinzătorilor Maramureș.

Afla mai multe: Link articol LinkedIn

Autor articol: Cheța Diana Georgeta – Expert coordonator organizare campanie S – Camera de Comerț și Industrie Maramureș

Publicat la 10 noiembrie 2023

Returnează coeficientul de corelație (Pearson)

La cursul Competențe Avansate Microsoft Excel organizat de Camera de Comerț și Industrie Maramureș în cadrul proiectului ”S.O.F.T. – SUSȚINEM OCUPAREA PRIN FORMARE TEHNOLOGICĂ”, formatorii noștri aduc în atenția cursanților și informații despre coeficientul de corelație (Pearson).

Acesta se utilizează atunci când dorim să aflăm dacă între două sau mai multe seturi de variabile aleatorii din aceeași populație sau eșantion există o corelație (relație) și care este intensitatea acesteia. Dacă corelația există, se vor deosebi două feluri: pozitivă și negativă.

Cursanții care au absolvit acest curs ne-au dezvăluit faptul că informațiile noi dobândite în cadrul ”Competențe avansate Microsoft Excel” îi ajută mult în activitatea desfășurată care le solicită utilizarea acestui program.

_____________________________________________________________

Proiectul “S.O.F.T. – SUSȚINEM OCUPAREA PRIN FORMARE TEHNOLOGICĂ” este cofinanțat prin Programul Operațional Capital Uman (contract POCU/860/3/12/142579) și implementat de Camera de Comerț și Industrie Maramures – în calitate de Beneficiar și în parteneriat cu Centrul de Excelenta pentru Resurse Comunitare, Holisun SRL și Asociația Întreprinzătorilor Maramureș.

Afla mai multe: Link articol LinkedIn

Autor articol: Bran Oana Maria – Expert organizare evenimente S – Camera de Comerț și Industrie Maramureș

Publicat la 08 noiembrie 2023

Anova (Analysis of variance)

ANOVA în Excel servește ca un instrument puternic pentru analizarea variațiilor din seturile de date. Cursanții noștri au aprofundat cunoștințele despre această temă în cadrul cursului Competențe avansate Microsoft Excel, derulat de Camera de Comerț și Industrie Maramureș prin proiectul ”S.O.F.T – Susținem Ocuparea prin Formare Tehnologică”. Capitolul Funcții Statistice și Pachetul de instrumente de analiză (ANALYSIS TOOLPAK) a fost, de altfel, unul dintre cele care au generat un interes crescut în rândul cursanților.

Există 3 teste Anova funcție de numărul factorilor, grupurilor (nivelelor) și eșantioanelor disponibile:
⇒ Anova: Single Factor – Se utilizează atunci când se compară factorul (ceea ce măsurăm) în trei sau mai multe grupuri diferite;
⇒ Anova: Two-Factor Without Replication – Analiza este utilă când variabilele dependente (nivele) depind de două variabile independente (factori);
⇒ Anova: Two-Factor with Replication.

 

_____________________________________________________________

Proiectul “S.O.F.T. – SUSȚINEM OCUPAREA PRIN FORMARE TEHNOLOGICĂ” este cofinanțat prin Programul Operațional Capital Uman (contract POCU/860/3/12/142579) și implementat de Camera de Comerț și Industrie Maramures – în calitate de Beneficiar și în parteneriat cu Centrul de Excelenta pentru Resurse Comunitare, Holisun SRL și Asociația Întreprinzătorilor Maramureș.

Afla mai multe: Link articol LinkedIn

Autor articol: Bran Oana Maria – Expert organizare evenimente S – Camera de Comerț și Industrie Maramureș

Publicat la 07 noiembrie 2023

Cum se utilizeaza functia Excel Days360?

În cadrul cursului Competențe Avansate Microsoft Excel organizat gratuit de Camera de Comerț și Industrie Maramureș prin proiectul ”S.O.F.T. – SUSȚINEM OCUPAREA PRIN FORMARE TEHNOLOGICĂ”, formatorii noștri aduc în atenția cursanților și informații despre utilizarea funcției DAYS în Microsoft Excel.

Funcția DAYS360 returnează numărul de zile dintre două date calendaristice pe baza anului de 360 de zile (douăsprezece luni de câte 30 de zile).

Această funcție este utilă la calculul plăților atunci când sistemul contabil este bazat pe luni de câte 30 de zile.

_____________________________________________________________

Proiectul “S.O.F.T. – SUSȚINEM OCUPAREA PRIN FORMARE TEHNOLOGICĂ” este cofinanțat prin Programul Operațional Capital Uman (contract POCU/860/3/12/142579) și implementat de Camera de Comerț și Industrie Maramures – în calitate de Beneficiar și în parteneriat cu Centrul de Excelenta pentru Resurse Comunitare, Holisun SRL și Asociația Întreprinzătorilor Maramureș.

Afla mai multe: Link articol LinkedIn

Autor articol: Bran Oana Maria – Expert organizare evenimente S – Camera de Comerț și Industrie Maramureș

Publicat la 31 octombrie 2023

Grupele de curs Holisun

Finzalizarea grupelor de curs 13, respectiv 14, încununată de succes pentru Holisun!

Proiect S.O.F.T. – Susținem Ocuparea prin Formare Tehnologică Ne bucurăm să anunțăm atingerea și depășirea indicatorilor asumați de P2 Holisun SRL în cadrul proiectului S.O.F.T. Odată cu finalizarea acestor grupe, avem un număr de peste 300 de cursanți eligibili,indicatorul fiind depășit cu aproximativ 10 sau chiar 15 procente!

🔗Mai multe informații poți obine la: www.ccimm.ro/soft

Sau direct la:
📞Camera de Comert si Industrie Maramures – Contact: 0262221510
📞Centrul de Excelenta pentru Resurse Comunitare – Contact: 0771711069
📞Holisun – Contact: 0787659900
📞Asociația Întreprinzătorilor Maramureș – Contact: 0745354533

_____________________________________________________________

Proiectul “S.O.F.T. – SUSȚINEM OCUPAREA PRIN FORMARE TEHNOLOGICĂ” este cofinanțat prin Programul Operațional Capital Uman (contract POCU/860/3/12/142579) și implementat de Camera de Comerț și Industrie Maramures – în calitate de Beneficiar și în parteneriat cu Centrul de Excelenta pentru Resurse Comunitare, Holisun SRL și Asociația Întreprinzătorilor Maramureș.

Afla mai multe: Link articol LinkedIn

Autor articol: Petru Avram – Expert organizare campanie P2 – HOLISUN SRL

Publicat la 30 octombrie 2023

Valoarea datelor digitale pentru companii obținute si corelate din procesul antreprenorial

Datele digitale în contextul antreprenorial se referă la informațiile stocate sub formă digitală, cum ar fi text, imagini, sunete sau alte formate electronice, care sunt folosite în activitățile unei afaceri. Aceste date pot include informații despre clienți, produse, tranzacții, analize financiare, resurse umane și multe altele.
Datele digitale pot fi colectate, stocate, procesate și analizate folosind tehnologii informatice, cum ar fi baze de date, software-uri de analiză, aplicații web și altele, pentru a sprijini deciziile de afaceri și pentru a îmbunătăți eficiența operațiunilor și relația cu clienții.

🔗Mai multe informații poți obine la: www.ccimm.ro/soft

Sau direct la:
📞Camera de Comert si Industrie Maramures – Contact: 0262221510
📞Centrul de Excelenta pentru Resurse Comunitare – Contact: 0771711069
📞Holisun – Contact: 0787659900
📞Asociația Întreprinzătorilor Maramureș – Contact: 0745354533

_____________________________________________________________

Proiectul “S.O.F.T. – SUSȚINEM OCUPAREA PRIN FORMARE TEHNOLOGICĂ” este cofinanțat prin Programul Operațional Capital Uman (contract POCU/860/3/12/142579) și implementat de Camera de Comerț și Industrie Maramures – în calitate de Beneficiar și în parteneriat cu Centrul de Excelenta pentru Resurse Comunitare, Holisun SRL și Asociația Întreprinzătorilor Maramureș.

Afla mai multe: Link articol LinkedIn

Autor articol: Pop Adelina – Expert organizare campanie P3 – Asociația Întreprinzătorilor Maramureș

Publicat la 25 octombrie 2023

PACHETUL DE INSTRUMENTE DE ANALIZĂ (ANALYSIS TOOLPAK)

Au mai rămas puține ore de efectuat de către cursanții noștri în cadrul cursului Competențe Avansate Microsoft Excel desfășurat prin proiectului “S.O.F.T. – SUSȚINEM OCUPAREA PRIN FORMARE TEHNOLOGICĂ”, dar ne bucurăm că interesul pentru acest curs a fost unul crescut.
Tematica acestui curs a fost extrem de variată și utilă curajoșilor care au ales să se perfecționeze în utilizarea acestui program.
O temă preferată de aceștia în cadrul cursului Excel a fost Analysis ToolPak – care oferă instrumente pentru analize tehnice sau statistice avansate și posibilitatea economisirii de timp.

 

 

_____________________________________________________________

Proiectul “S.O.F.T. – SUSȚINEM OCUPAREA PRIN FORMARE TEHNOLOGICĂ” este cofinanțat prin Programul Operațional Capital Uman (contract POCU/860/3/12/142579) și implementat de Camera de Comerț și Industrie Maramures – în calitate de Beneficiar și în parteneriat cu Centrul de Excelenta pentru Resurse Comunitare, Holisun SRL și Asociația Întreprinzătorilor Maramureș.

Afla mai multe: Link articol LinkedIn

Autor articol: Bran Oana Maria – Expert organizare evenimente S – Camera de Comerț și Industrie Maramureș

Publicat la 24 octombrie 2023

Comunitatea profesionala SOFT

Încă de la începutul derulării proiectului SOFT ne-am dorit să avem un impact cât mai benefic în comunitatea special-iștilor și angajaților din Maramureș și, de ce nu, din toată țara. De aceea ne-am dorit să îi sprijinim pe participanții la cursurile organizate de noi în calitate de partener în cadrul proiectului S.O.F.T. – Susținem Ocuparea prin Formare Tehnologică, nu doar prin furnizarea acestor cursuri de digitalizare (deși chiar și numai acest beneficiu ar fi fost unul major), ci și prin crearea unei comunități de specialiști din diverse domenii, care să comunice între ei și să se sprijine reciproc/ aptitudini aferente sectoarelor economice/ domeniilor identificate conform SNC și SNCDI ale angajaților.

_____________________________________________________________

Proiectul “S.O.F.T. – SUSȚINEM OCUPAREA PRIN FORMARE TEHNOLOGICĂ” este cofinanțat prin Programul Operațional Capital Uman (contract POCU/860/3/12/142579) și implementat de Camera de Comerț și Industrie Maramures – în calitate de Beneficiar și în parteneriat cu Centrul de Excelenta pentru Resurse Comunitare, Holisun SRL și Asociația Întreprinzătorilor Maramureș.

Afla mai multe: Link articol LinkedIn

Autor articol: Avram Petru – Expert organizare campanie P2 – HOLISUN SRL

Publicat la 24 octombrie 2023

Audit digitalizare IMM – Camera de Comerț și Industrie Maramureș

 

Camera de Comerț și Industrie Maramureș – Solicitant (S) derulează, în parteneriat cu Centru de Excelență pentru Resurse Comunitare CERC SRL – Partener 1 (P1), HOLISUN SRL – Partener 2 (P2) și Asociația Întreprinzătorilor Maramureș – Partener 3 (P3), proiectul „S.O.F.T. – Susținem Ocuparea prin Formare Tehnologică”, POCU/860/3/12/142579, proiect cofinanțat din Programul Operațional Capital Uman, Axa prioritară 3 – Locuri de muncă pentru toți, Obiectivul specific: 3.12.: Îmbunătățirea nivelului de cunoștințe/ competențe/ aptitudini aferente sectoarelor economice/ domeniilor identificate conform SNC și SNCDI ale angajaților.

Unul din obiectivele specifice ale proiectului este și Stimularea a minim 100 angajatori în direcția dezvoltări competențelor digitale ale angajaților lor, prin organizarea de programe de învățare la locul de muncă în domeniul alfabetizării digitale și TIC, prin derularea unor programe de sprijin pentru min 100 IMM-uri, în direcția dezvoltării competențelor digitale ale angajaților lor. Pentru cunoașterea nivelului de digitalizare al companiilor s-au conceput, transmis, centralizat și analizat două formulare de audit digitalizare, iar în baza răspunsurilor oferite de acestea, expertul audit digitalizare IMM S a obținut rapoarte complete ce conțin recomandările și soluțiile de digitalizare care pot crește productivitatea și competitivitatea în mediul de afaceri digital al momentului și al viitorului.

În graficul de mai jos este un exemplu, pentru identificarea criteriilor cu o poziție bună (zona verde), precum și criteriile unde există spațiu pentru îmbunătățire (zona galbenă, respectiv zona roșie)

_____________________________________________________________

Proiectul “S.O.F.T. – SUSȚINEM OCUPAREA PRIN FORMARE TEHNOLOGICĂ” este cofinanțat prin Programul Operațional Capital Uman (contract POCU/860/3/12/142579) și implementat de Camera de Comerț și Industrie Maramures – în calitate de Beneficiar și în parteneriat cu Centrul de Excelenta pentru Resurse Comunitare, Holisun SRL și Asociația Întreprinzătorilor Maramureș.

Afla mai multe: Link articol LinkedIn

Autor articol: Cheța Diana Georgeta – Expert coordonator organizare campanie S – Camera de Comerț și Industrie Maramureș

Publicat la 18 octombrie 2023

Impactul benefic al digitalizarii pentru domeniul medical

 

Tansformareaa digitală presupune utilizarea de soluții software care ajută permit companiilor să modifice total modul în care gestionează interacțiunile și relația cu clienții ori cu potențialii clienți.

În cazul clinicilor medicale, acești „clienți” sunt de fapt, pacienți. Și astfel, relația cu aceștia capătă valențe cu totul și cu totul noi.

Pentru mai multe detalii despre beneficiile digitalizării și ce poate aceasta face pentru dumneavoastră, contactați echipa SOFT. Vă stăm la dispoziție cu cea mai intensă dedicare, pentru un viitor mai bun!

_____________________________________________________________

Proiectul “S.O.F.T. – SUSȚINEM OCUPAREA PRIN FORMARE TEHNOLOGICĂ” este cofinanțat prin Programul Operațional Capital Uman (contract POCU/860/3/12/142579) și implementat de Camera de Comerț și Industrie Maramures – în calitate de Beneficiar și în parteneriat cu Centrul de Excelenta pentru Resurse Comunitare, Holisun SRL și Asociația Întreprinzătorilor Maramureș.

Afla mai multe: Link articol LinkedIn

Autor articol: Avram Petru – Expert organizare evenimente P2 – HOLISUN SRL

Publicat la 17 octombrie 2023

Funcția SUMPRODUCT

SUMPRODUCT este o funcție extrem de utilă care poate ajuta la numărarea sau suma valorilor celulelor cu mai multe criterii.

Operațiunea implicită este înmulțirea, însă adunarea, scăderea și împărțirea sunt, de asemenea, posibile. Argumentele pot să fie numere sau nume, matrice sau referințe care conțin numere. Dacă există valori non-numerice sunt tratate ca zerouri.

La cursul Competențe avansate Microsoft Excel organizat gratuit de Camera de Comerț și Industrie Maramureș în cadrul proiectului “S.O.F.T. – SUSȚINEM OCUPAREA PRIN FORMARE TEHNOLOGICĂ” punem sub lupă și funcţia SUMPRODUCT – incredibil de versatilă care poate fi folosită în locul funcțiilor COUNTIFS sau SUMIFS.

_____________________________________________________________

Proiectul “S.O.F.T. – SUSȚINEM OCUPAREA PRIN FORMARE TEHNOLOGICĂ” este cofinanțat prin Programul Operațional Capital Uman (contract POCU/860/3/12/142579) și implementat de Camera de Comerț și Industrie Maramures – în calitate de Beneficiar și în parteneriat cu Centrul de Excelenta pentru Resurse Comunitare, Holisun SRL și Asociația Întreprinzătorilor Maramureș.

Afla mai multe: Link articol LinkedIn

Autor articol: Bran Oana Maria – Expert organizare evenimente S – Camera de Comerț și Industrie Maramureș

Publicat la 16 octombrie 2023

Finalizare grupă de curs

„Social media și marketing”

📌În data de 12 octombrie 2023 a avut loc examenul de absolvire a grupei de curs neacreditat de SOCIAL MEDIA ȘI MARKETING, organizat de CERC SRL, partener 1 în cadrul proiectului „S.O.F.T. – Susținem Ocuparea prin Formare Tehnologică”, POCU/860/3/12/142579, proiect cofinanțat din Programul Operațional Capital Uman, Axa prioritară 3 – Locuri de muncă pentru toți, Obiectivul specific: 3.12.: Îmbunătățirea nivelului de cunoștințe/ competențe/ aptitudini aferente sectoarelor economice/ domeniilor identificate conform SNC și SNCDI ale angajaților.

📌Pe perioada programului de formare, absolvenții au dobândit următoarele competențe și aptitudini:

 • utilizarea rețelelor social media,
 • cunoașterea etapelor planificării marketingului digital,
 • utilizarea mixului de marketing în marketingul digital,
 • utilizarea mediilor marketingului digital,
 • realizarea planului de marketing social media.

📌Examenul de absolvire a constat în susținerea a două probe: proba teoretică și proba practică. Rezultatele obținute în urma examinării au fost pozitive, astfel încât participanții la examen au promovat acest curs cu rezultate foarte bune.

❗❗Mai multe informații găsești pe: www.ccimm.ro/soft , iar dacă dorești să participi la un curs GRATUIT în domeniul digital, te rugăm să completezi chestionarul preliminar de înscriere: https://forms.gle/PPu45sDAQfWRzLyEA

❗  ❗  Mai multe informații găsești pe: www.ccimm.ro/soft , iar dacă dorești să participi la un curs GRATUIT în domeniul digital, te rugăm să completezi chestionarul preliminar de înscriere: https://forms.gle/PPu45sDAQfWRzLyEA

📌Pentru mai multe detalii, ne puteți găsi și la:

💻E-mail: proiectsoft142579@gmail.com

☎️Telefon: 0771 711 069

🏢Baia Mare, strada Culturii, nr 5, etaj 3, sala 301

_____________________________________________________________

Proiectul “S.O.F.T. – SUSȚINEM OCUPAREA PRIN FORMARE TEHNOLOGICĂ” este cofinanțat prin Programul Operațional Capital Uman (contract POCU/860/3/12/142579) și implementat de Camera de Comerț și Industrie Maramures – în calitate de Beneficiar și în parteneriat cu Centrul de Excelenta pentru Resurse Comunitare, Holisun SRL și Asociația Întreprinzătorilor Maramureș.

Afla mai multe: Link articol LinkedIn

Autor articol: Iuga Maria Ioana – Expert organizare campanie P1 – Centrul de Excelență pentru Resurse Comunitare CERC SRL

Publicat la 16 octombrie 2023

Articol post seminar nr. 9

📌La SC EURO NEC SRL, Cristolț, str. Principală, nr. 67, jud. Sălaj, s-a desfășurat miercuri, 11 octombrie, ultimul seminar de informare privind “Importanța și beneficiile formării profesionale continue în domeniul digital”, organizat de CERC SRL în calitate de partener, P1 în cadrul proiectului „S.O.F.T. – Susținem Ocuparea prin Formare Tehnologică”, POCU/860/3/12/142579, proiect cofinanțat din Programul Operațional Capital Uman, Axa prioritară 3 – Locuri de muncă pentru toți, Obiectivul specific: 3.12.: Îmbunătățirea nivelului de cunoștințe/ competențe/ aptitudini aferente sectoarelor economice/ domeniilor identificate conform SNC și SNCDI ale angajaților.

📌În cadrul seminarului au participat un număr de 30 de persoane, care au aflat detalii despre implementarea proiectului, cât și despre importanța și beneficiile participări la formarea profesională continuă, detalii despre eligibilitatea și condițiile de acces în proiect, despre cursurile care sunt organizate în cadrul proiectului la care pot participa în mod GRATUIT, serviciile de consultanță post-training, serviciile de sprijin digitalizare IMM și sprijin acordat în vederea organizării de programe de învățare la locul de muncă în domeniul alfabetizării digitale și tehnologiei informației și comunicațiilor.

🔗Mai multe informații găsești pe: www.ccimm.ro/soft, iar dacă dorești să participi la un curs GRATUIT în domeniul digital, te rugăm să completezi chestionarul preliminar de înscriere: https://forms.gle/PPu45sDAQfWRzLyEA

📌Pentru mai multe detalii, ne puteți găsi și la:

💻E-mail: proiectsoft142579@gmail.com

☎️Telefon: 0771 711 069

                🏢Baia Mare, strada Culturii, nr 5, etaj 3, sala 301

_____________________________________________________________

Proiectul “S.O.F.T. – SUSȚINEM OCUPAREA PRIN FORMARE TEHNOLOGICĂ” este cofinanțat prin Programul Operațional Capital Uman (contract POCU/860/3/12/142579) și implementat de Camera de Comerț și Industrie Maramures – în calitate de Beneficiar și în parteneriat cu Centrul de Excelenta pentru Resurse Comunitare, Holisun SRL și Asociația Întreprinzătorilor Maramureș.

Afla mai multe: Link articol LinkedIn

Autor articol: Iuga Maria Ioana – Expert organizare campanie P1 – Centrul de Excelență pentru Resurse Comunitare CERC SRL

Publicat la 12 octombrie 2023

AUDITUL LA COMPANII

Auditul la companii este un instrument esențial pentru asigurarea transparenței financiare și a conformității cu reglementările. Acest proces este crucial pentru menținerea încrederii în piață și pentru protejarea intereselor părților interesate în cadrul unei companii.

🔗Mai multe informații poți obine la: www.ccimm.ro/soft

Sau direct la:

📞Camera de Comert si Industrie Maramures – Contact: 0262221510

📞Centrul de Excelenta pentru Resurse Comunitare – Contact: 0771711069

📞Holisun – Contact: 0787659900

📞Asociația Întreprinzătorilor Maramureș – Contact: 0745354533

_____________________________________________________________

Proiectul “S.O.F.T. – SUSȚINEM OCUPAREA PRIN FORMARE TEHNOLOGICĂ” este cofinanțat prin Programul Operațional Capital Uman (contract POCU/860/3/12/142579) și implementat de Camera de Comerț și Industrie Maramures – în calitate de Beneficiar și în parteneriat cu Centrul de Excelenta pentru Resurse Comunitare, Holisun SRL și Asociația Întreprinzătorilor Maramureș.

Afla mai multe: Link articol LinkedIn

Autor articol: Pop Adelina – Expert organizare campanie P3 – Asociația Întreprinzătorilor Maramureș

Publicat la 12 octombrie 2023

RAPOARTE – TABELUL PIVOT

Un tabel pivot este un instrument care permite crearea unei vizualizări interactive a datelor sursă. Mai este denumit în mod obișnuit și raport tabel de pivot.

Tabelul pivot este format din patru zone: valori, etichete de linie, etichete de coloană şi filtre ale raportului. Datele plasate în aceste zone definesc atât utilizarea cât şi prezentarea datelor din tabelul pivot. În cadrul cursului ”Competențe avansate Microsoft Excel” organizat gratuit de Camera de Comerț și Industrie Maramureș în cadrul proiectului ”S.O.F.T. – SUSȚINEM OCUPAREA PRIN FORMARE TEHNOLOGICĂ” sunt discutate pe rând funcțiile fiecăreia din cele patru zone.

_____________________________________________________________

Proiectul “S.O.F.T. – SUSȚINEM OCUPAREA PRIN FORMARE TEHNOLOGICĂ” este cofinanțat prin Programul Operațional Capital Uman (contract POCU/860/3/12/142579) și implementat de Camera de Comerț și Industrie Maramures – în calitate de Beneficiar și în parteneriat cu Centrul de Excelenta pentru Resurse Comunitare, Holisun SRL și Asociația Întreprinzătorilor Maramureș.

Afla mai multe: Link articol LinkedIn

Autor articol: Bran Oana Maria – Expert organizare evenimente S – Camera de Comerț și Industrie Maramureș

Publicat la 11 octombrie 2023

Invitație seminar de promovare

📢 Vă invităm la un nou seminar de promovare a importanței și beneficiile participării la formarea profesională continuă în domeniul digital organizat în cadrul proiectul ”S.O.F.T. – SUSȚINEM OCUPAREA PRIN FORMARE TEHNOLOGICĂ”, POCU/860/3/12/142579, care va avea loc de data aceasta în Tăuții de Sus.

🟢Când? Miercuri, 11 octombrie 2023

🟢Unde? SC EURO NEC SRL, Cristolț, str. Principală, nr. 67, jud. Sălaj

📌 De ce să participi la acest seminar?

📍 Informare gratuită a beneficiilor participării la programele de formare profesională în domeniul alfabetizării digitale

📍 Informații cu privire la cursurile organizate gratuit în domeniul alfabetizării digitale și tehnologiei informației și comunicațiilor.

Pentru înscrierea preliminară la cursurile GRATUITE oferite de noi, vă invităm la eveniment și vă rugăm să completați acest chestionar: https://forms.gle/PPu45sDAQfWRzLyEA

Pentru mai multe detalii, ne puteți găsi și la:

• Baia Mare, strada Culturii, nr 5, etaj 3, sala 301

_____________________________________________________________

Proiectul “S.O.F.T. – SUSȚINEM OCUPAREA PRIN FORMARE TEHNOLOGICĂ” este cofinanțat prin Programul Operațional Capital Uman (contract POCU/860/3/12/142579) și implementat de Camera de Comerț și Industrie Maramures – în calitate de Beneficiar și în parteneriat cu Centrul de Excelenta pentru Resurse Comunitare, Holisun SRL și Asociația Întreprinzătorilor Maramureș.

Afla mai multe: Link articol LinkedIn

Autor articol: Iuga Maria-Ioana – Expert organizare campanie P1 – Centrul de Excelență pentru Resurse Comunitare – CERC SRL

Publicat la 10 octombrie 2023

EXCEL

ASCUNDEREA SAU AFIȘAREA UNEI GRUPE PRIN BIFAREA DIN LISTA DE GRUPE DE DATE

Un tabel pivot sintetizează și afișează toate informațiile din datele sursă.

Pot exista, totuși, situații când se dorește să se inhibe includerea anumitor date în tabelul pivot. În astfel de cazuri, se poate decide ascunderea unui element de date.

Ascunderea și prezentarea itemilor de date este pe larg prezentată de formatorii noștri în cadrul cursului Competențe avansate Microsoft Excel desfășurat prin proiectul „S.O.F.T. – Sustinem Ocuparea prin Formare Tehnologică” și organizat gratuit de Camera de Comerț și Industrie Maramureș.

_____________________________________________________________

Proiectul “S.O.F.T. – SUSȚINEM OCUPAREA PRIN FORMARE TEHNOLOGICĂ” este cofinanțat prin Programul Operațional Capital Uman (contract POCU/860/3/12/142579) și implementat de Camera de Comerț și Industrie Maramures – în calitate de Beneficiar și în parteneriat cu Centrul de Excelenta pentru Resurse Comunitare, Holisun SRL și Asociația Întreprinzătorilor Maramureș.

Afla mai multe: Link articol LinkedIn

Autor articol: Bran Oana MAria – Expert organizare evenimente S – Camera de Comerț și Industrie Maramureș

Publicat la 09 octombrie 2023

Activitatea de audit a P2 – Holisun în cadrul proiectului SOFT

În cadrul proiectului SOFT – Susținem Ocuparea prin Formare Tehnologică, una dintre activitățile de bază ale Holisun este auditul digital al companiilor.

Această activitate este absolut necesară pentru dezvoltarea proiectului, deoarece ne furnizează informații importante despre starea de digitalizare a companiilor, permițându-ne să modificăm conținuturile educaționale ale cursurilor pentru a răspunde cât mai bine nevoilor piețeiforței de muncă și a comunica publicului starea generală a dezvoltării

digitale.

🔗Mai multe informații poți obine la: www.ccimm.ro/soft

Sau direct la:

📞Camera de Comert si Industrie Maramures – Contact: 0262221510

📞Centrul de Excelenta pentru Resurse Comunitare – Contact: 0771711069

📞Holisun – Contact: 0787659900

📞Asociația Întreprinzătorilor Maramureș – Contact: 0745354533

_____________________________________________________________

Proiectul “S.O.F.T. – SUSȚINEM OCUPAREA PRIN FORMARE TEHNOLOGICĂ” este cofinanțat prin Programul Operațional Capital Uman (contract POCU/860/3/12/142579) și implementat de Camera de Comerț și Industrie Maramures – în calitate de Beneficiar și în parteneriat cu Centrul de Excelenta pentru Resurse Comunitare, Holisun SRL și Asociația Întreprinzătorilor Maramureș.

Afla mai multe: Link articol LinkedIn

Autor articol: Avram Petru – Expert organizare campanie P2 – HOLISUN SRL

Publicat la 06 octombrie 2023

Funcția NETWORKDAYS

Știai că programul Excel are o funcție care se utilizează pentru a calcula câștigurile angajaților în funcție de numărul zilelor lucrate într-un anumit interval de timp? NETWORKDAYS este funcţia  pe care o poți utiliza pentru a realiza mai ușor calculul zilelor lucrătoare pentru personalul din compania ta.

Funcția NETWORKDAYS returnează numărul zilelor lucrătoare cuprinse între datăÎnceput și datăSfârșit, excluzând zilele libere de weekend (sâmbătă și duminică) și eventualele alte date calendaristice identificate ca sărbători legale și zilele de concediu. Această funcție se utilizează pentru a calcula zilele lucrate într-un anumit interval de timp.

Este o funcție deosebit de practică, iar acest lucru a fost recunoscut și de absolvenții cursului Competențe avansate Microsoft Excel pe care Camera de Comerț și Industrie îl organizează gratuit în cadrul proiectului “S.O.F.T. – SUSȚINEM OCUPAREA PRIN FORMARE TEHNOLOGICĂ”.

_____________________________________________________________

Proiectul “S.O.F.T. – SUSȚINEM OCUPAREA PRIN FORMARE TEHNOLOGICĂ” este cofinanțat prin Programul Operațional Capital Uman (contract POCU/860/3/12/142579) și implementat de Camera de Comerț și Industrie Maramures – în calitate de Beneficiar și în parteneriat cu Centrul de Excelenta pentru Resurse Comunitare, Holisun SRL și Asociația Întreprinzătorilor Maramureș.

Afla mai multe: Link articol LinkedIn

Autor articol: Bran Oana Maria – Expert organizare evenimente S – Camera de Comerț și Industrie Maramureș

Publicat la 05 octombrie 2023

Curs gratuit

Instrumente web 4.0

Vă propunem un nou curs gratuit de INSTRUMENTE WEB 4.0 dedicat persoanelor angajate cu contract individual de muncă la o întreprindere (normă parțială sau întreagă).

Cursul are o durată de 30 ore, vor fi 10 întâlniri în total, de cca. 2 ori pe săptămâna, după-masa, după ora 17.00.

Perioada de desfășurare: 19 octombrie – 15 noiembrie.

Participanții au oportunitatea să învețe noțiuni noi despre gestionarea datelor de mari dimensiuni, identificarea riscurilor provenite din rețele sociale, competențe tehnologice de Cloud, utilizarea de aplicații mobile și mesagerie mobilă, detectarea și tratarea riscurilor de Securitate și multe altele.

Pe durata cursului punem la dispoziția participațiilor un set de rechizite (geantă documente, suport curs, stick USB, pix, bloc notes), laptop accesibil pe perioada derulării cursurilor, hrană pentru orele de participare la curs și un cadou după absolvirea cursului.

_____________________________________________________________

Proiectul “S.O.F.T. – SUSȚINEM OCUPAREA PRIN FORMARE TEHNOLOGICĂ” este cofinanțat prin Programul Operațional Capital Uman (contract POCU/860/3/12/142579) și implementat de Camera de Comerț și Industrie Maramures – în calitate de Beneficiar și în parteneriat cu Centrul de Excelenta pentru Resurse Comunitare, Holisun SRL și Asociația Întreprinzătorilor Maramureș.

Afla mai multe: Link articol LinkedIn

Autor articol: Iuga Ioana-Maria – Expert organizare campanie P1 – Centrul de Excelență pentru Resurse Comunitare CERC SRL

Publicat la 04 octombrie 2023

Funcții de căutare și de referință

Excel prezintă mai multe funcții de căutare și de referință care vă permit să găsiți valori potrivite. Funcțiile de căutare și de referință sunt funcții care au ca acțiune căutarea unei valori într-un domeniu de celule și returnarea unei valori corespondente dintr-un alt domeniu de celule. Domeniile de celule în care se efectuează căutarea și din care se returnează rezultatul pot fi de două forme: vector și matrice.

Absolvenții cursului Competențe avansate Microsoft Excel sunt deja experți în utilizarea acestui program, iar noi îi apreciem pentru răbdarea și dorința de a aprofunda tot ce știe mai bine să facă Excel-ul.

_____________________________________________________________

Proiectul “S.O.F.T. – SUSȚINEM OCUPAREA PRIN FORMARE TEHNOLOGICĂ” este cofinanțat prin Programul Operațional Capital Uman (contract POCU/860/3/12/142579) și implementat de Camera de Comerț și Industrie Maramures – în calitate de Beneficiar și în parteneriat cu Centrul de Excelenta pentru Resurse Comunitare, Holisun SRL și Asociația Întreprinzătorilor Maramureș.

Afla mai multe: Link articol LinkedIn

Autor articol: Bran Oana Maria – Expert organizare evenimente S – Camera de Comerț și Industrie Maramureș

Publicat la 03 octombrie 2023

PROTEJAREA DATELOR

Știai că în Excel putem proteja cu parolă registrul de lucru dar și că putem proteja total sau parțial foaia de lucru astfel încât alți utilizatori să nu poată să modifice, să mute sau să schimbe datele din foaia de lucru?

Pentru a preveni ștergerea accidentală a formulelor, puteți să protejați foaia de lucru astfel încât datele să poată fi modificate dar formulele nu.

Tot cu ajutorul acestui program, poți să îți protejezi foaia de lucru sau registrul de lucru. Cursanților noștri le-au fost deosebit de utile toate informațiile referitoare la cum să își protejeze datele în Excel.

_____________________________________________________________

Proiectul “S.O.F.T. – SUSȚINEM OCUPAREA PRIN FORMARE TEHNOLOGICĂ” este cofinanțat prin Programul Operațional Capital Uman (contract POCU/860/3/12/142579) și implementat de Camera de Comerț și Industrie Maramures – în calitate de Beneficiar și în parteneriat cu Centrul de Excelenta pentru Resurse Comunitare, Holisun SRL și Asociația Întreprinzătorilor Maramureș.

Afla mai multe: Link articol LinkedIn

Autor articol: Bran Oana Maria – Expert organizare evenimente S – Camera de Comerț și Industrie Maramureș

Publicat la 29 septembrie 2023

Articol post seminar nr. 8

📌La Ocolul Silvic Firiza, Tăuții de Sus, str. Cărămizilor, nr. 55, jud. Maramureș, s-a desfășurat luni, 25 septembrie, seminarul de informare nr. 8 privind “Importanța și beneficiile formării profesionale continue în domeniul digital”, organizat de CERC SRL în calitate de partener, P1 în cadrul proiectului „S.O.F.T. – Susținem Ocuparea prin Formare Tehnologică”, POCU/860/3/12/142579, proiect cofinanțat din Programul Operațional Capital Uman, Axa prioritară 3 – Locuri de muncă pentru toți, Obiectivul specific: 3.12.: Îmbunătățirea nivelului de cunoștințe/ competențe/ aptitudini aferente sectoarelor economice/ domeniilor identificate conform SNC și SNCDI ale angajaților.

📌În cadrul seminarului au participat un număr de 32 de persoane, care au aflat detalii despre implementarea proiectului, cât și despre importanța și beneficiile participări la formarea profesională continuă, detalii despre eligibilitatea și condițiile de acces în proiect, despre cursurile care sunt organizate în cadrul proiectului la care pot participa în mod GRATUIT, serviciile de consultanță post-training, serviciile de sprijin digitalizare IMM și sprijin acordat în vederea organizării de programe de învățare la locul de muncă în domeniul alfabetizării digitale și tehnologiei informației și comunicațiilor.

🔗Mai multe informații găsești pe: www.ccimm.ro/soft, iar dacă dorești să participi la un curs GRATUIT în domeniul digital, te rugăm să completezi chestionarul preliminar de înscriere: https://forms.gle/PPu45sDAQfWRzLyEA

📌Pentru mai multe detalii, ne puteți găsi și la:
💻E-mail: proiectsoft142579@gmail.com
☎️Telefon: 0771 711 069
🏢Baia Mare, strada Culturii, nr 5, etaj 3, sala 301

 _____________________________________________________________

Proiectul “S.O.F.T. – SUSȚINEM OCUPAREA PRIN FORMARE TEHNOLOGICĂ” este cofinanțat prin Programul Operațional Capital Uman (contract POCU/860/3/12/142579) și implementat de Camera de Comerț și Industrie Maramures – în calitate de Beneficiar și în parteneriat cu Centrul de Excelenta pentru Resurse Comunitare, Holisun SRL și Asociația Întreprinzătorilor Maramureș.

Afla mai multe: Link articol LinkedIn

Autor articol: Iuga Maria Ioana – Expert organizare campanie P1 – Centrul de Excelență pentru Resurse Comunitare CERC SRL

Publicat la 28 septembrie 2023

CREAREA ȘI UTILIZAREA TEMPLATE-URILOR

Lucrul cu template-uri Excel. Vă sună cunoscut sau doriți să aprofundați utilizarea șabloanelor? Pentru mai multe informații și chiar înscrieri la un curs de Competențe avansate Microsoft Excel, pe care acum aveți posibilitatea să îl urmați gratuit, vă recomandăm să contactați Camera de Comerț și Industrie Maramureș.

Template-urile (sau șabloanele) Excel sunt fișiere care conțin o structură și un format predefinite, pe care le puteți utiliza pentru a crea rapid și ușor noi documente Excel cu aceleași caracteristici. Acestea pot include formate de celulă, stiluri de font, grafice, diagrame, calcule automate și alte caracteristici.

Ne poți contacta și telefonic pentru a afla mai multe detalii:

📞Camera de Comert si Industrie Maramures – Contact: 0262221510

 _____________________________________________________________

Proiectul “S.O.F.T. – SUSȚINEM OCUPAREA PRIN FORMARE TEHNOLOGICĂ” este cofinanțat prin Programul Operațional Capital Uman (contract POCU/860/3/12/142579) și implementat de Camera de Comerț și Industrie Maramures – în calitate de Beneficiar și în parteneriat cu Centrul de Excelenta pentru Resurse Comunitare, Holisun SRL și Asociația Întreprinzătorilor Maramureș.

Afla mai multe: Link articol LinkedIn

Autor articol: Bran Oana Maria – Expert organizare evenimente S – Camera de Comerț și Industrie Maramureș

Publicat la 27 septembrie 2023

Informații despre modalitățiile de înscriere la curs și condiții de participare

 

Prin intermediul programelor de formare profesionale, cursanții își pot dobândi noi aptitudini și competențe digitale care sunt relevante pe piața muncii. Formarea profesională continuă este esențială pentru o carieră de succes iar proiectul SOFT – ”Susținem Ocuparea prin Formare Tehnologică” se adresează și antreprenorilor care doresc să contribuie la creșterea economiei și care doresc să-și specializeze angajații în domeniul alfabetizării digitale și TIC.

De aceea, pentru mai multe informații referitoare la participarea gratuită la unul dintre programele de formare profesională este necesar să se îndeplinească mai multe condiții de eligibilitate.

Află mai multe informații despre condițiile de eligibilitate la:
Accesând pagina web a proiectului www.ccimm.ro/soft
Sau direct la:
📞Camera de Comert si Industrie Maramures – Contact: 0262221510
📞Centrul de Excelenta pentru Resurse Comunitare – Contact: 0771711069
📞Holisun – Contact: 0787659900
📞Asociația Întreprinzătorilor Maramureș – Contact: 0745354533

 _____________________________________________________________

Proiectul “S.O.F.T. – SUSȚINEM OCUPAREA PRIN FORMARE TEHNOLOGICĂ” este cofinanțat prin Programul Operațional Capital Uman (contract POCU/860/3/12/142579) și implementat de Camera de Comerț și Industrie Maramures – în calitate de Beneficiar și în parteneriat cu Centrul de Excelenta pentru Resurse Comunitare, Holisun SRL și Asociația Întreprinzătorilor Maramureș.

Afla mai multe: Link articol LinkedIn

Autor articol: Pop Adelina – Expert organizare campanie P3 – Asociația Întreprinzătorilor Maramureș

Publicat la 26 septembrie 2023

Box & Whisker (Boxplot)

 

Ai știut că diagramele cu casete și mustăți sunt cel mai frecvent utilizate în analiza statistică? Cum le poți crea? Cu ajutorul programului Microsoft Excel.

La cursul gratuit Competențe avansate Microsoft Excel organizat în cadrul proiectului „S.O.F.T. – Susținem Ocuparea prin Formare Tehnologică” se aduc în atenția cursanților și diagramele Combo (Combinată).

Ne poți contacta și telefonic pentru a afla mai multe detalii:

📞Camera de Comert si Industrie Maramures – Contact: 0262221510

 _____________________________________________________________

Proiectul “S.O.F.T. – SUSȚINEM OCUPAREA PRIN FORMARE TEHNOLOGICĂ” este cofinanțat prin Programul Operațional Capital Uman (contract POCU/860/3/12/142579) și implementat de Camera de Comerț și Industrie Maramures – în calitate de Beneficiar și în parteneriat cu Centrul de Excelenta pentru Resurse Comunitare, Holisun SRL și Asociația Întreprinzătorilor Maramureș.

Afla mai multe: Link articol LinkedIn

Autor articol: Bran Oana Maria – Expert organizare evenimente S – Camera de Comer și Industrie Maramureș

Publicat la 25 septembrie 2023

Calendarul activitatilor de toamna în cadrul proiectului

S.O.F.T. – Susținem Ocuparea prin Formare Tehnologica” si despre serviciile de consultanta

În cadrul calendarului activităților de toamnă în cadrul proiectului S.O.F.T. – Susținem Ocuparea prin Formare Tehnologică”, POCU/860/3/12/142579, pro-iect cofinanțat din Programul Operațional Capital Uman, Axa prioritară 3 – Lo-curi de muncă pentru toți, Obiectivul specific: 3.12.: Îmbunătățirea nivelului de cunoștințe/ competențe/ aptitudini aferente sectoarelor economice/ domeniilor identificate conform SNC și SNCDI ale angajaților, regasim cursuri și grupe noi care urmază să se demareze în următoarea perioadă și multe alte activități ce cuprind sesiuni de informare cu privire la prezentarea cursurilor organizate, la modalitățile de înscriere și despre condițiile de participare.

🔗Mai multe informații poți obine la: www.ccimm.ro/soft
Sau direct la:
📞Camera de Comert si Industrie Maramures – Contact: 0262221510
📞Centrul de Excelenta pentru Resurse Comunitare – Contact: 0771711069
📞Holisun – Contact: 0787659900
📞Asociația Întreprinzătorilor Maramureș – Contact: 0745354533

 _____________________________________________________________

Proiectul “S.O.F.T. – SUSȚINEM OCUPAREA PRIN FORMARE TEHNOLOGICĂ” este cofinanțat prin Programul Operațional Capital Uman (contract POCU/860/3/12/142579) și implementat de Camera de Comerț și Industrie Maramures – în calitate de Beneficiar și în parteneriat cu Centrul de Excelenta pentru Resurse Comunitare, Holisun SRL și Asociația Întreprinzătorilor Maramureș.

Afla mai multe: Link articol LinkedIn

Autor articol: Pop Adelina – Expert organizare campanie P3 – Asociația Întreprinzătorilor Maramureș

Publicat la 22 septembrie 2023

Crearea unei diagrame cascadă

 Puteți crea și personaliza cu ușurință o diagramă cascadă în Microsoft Excel. Persoanele care se înscriu la cursul nostru gratuit Competențe avansate Microsoft Excel vor învăța totul despre diagramele cascadă (Waterfall).

Diagramele cascadă sunt diagrame coloană speciale care vizualizează modul în care valoarea de pornire crește sau scade datorită unor modificări. O diagramă cascadă arată un total cumulat pe măsură ce valorile sunt adăugate sau scăzute. Este util pentru a înțelege modul în care o valoare inițială este afectată de o serie de valori pozitive și negative, spun formatorii cursului.

 

Ne poți contacta și telefonic pentru a afla mai multe detalii:

📞Camera de Comert si Industrie Maramures – Contact: 0262221510

 _____________________________________________________________

Proiectul “S.O.F.T. – SUSȚINEM OCUPAREA PRIN FORMARE TEHNOLOGICĂ” este cofinanțat prin Programul Operațional Capital Uman (contract POCU/860/3/12/142579) și implementat de Camera de Comerț și Industrie Maramures – în calitate de Beneficiar și în parteneriat cu Centrul de Excelenta pentru Resurse Comunitare, Holisun SRL și Asociația Întreprinzătorilor Maramureș.

Afla mai multe: Link articol LinkedIn

Autor articol: Bran Oana Maria – Expert organizare evenimente S – Camera de Comerț și Industrie Maramureș

Publicat la 21 septembrie 2023

Oportunități antreprenoriale în 2024

Proiect S.O.F.T. – Susținem Ocuparea prin Formare Tehnologică

 

Ești în pană de idei și nu știi în ce domeniu ai vrea să activezi în anul 2024?

Oricare ar fi acela nu ocoli tehnologia. Ea poate transforma total modul în care operează afacerea ta și îți oferă o serie de avantaje. Îți poți îmbunătăți eficiența și productivitatea, atunci când o utilizezi corespunzător. De asemenea, poți folosi tehnologia pentru a ajunge la clienți și piețe altfel inaccesibile.

În cadrul proiectului  ”S.O.F.T. – SUSȚINEM OCUPAREA PRIN FORMARE TEHNOLOGICĂ”, îți poți dezvolta abilitățile TIC care sunt necesare pentru ca afacerea ta să prospere!

🔗Mai multe informații poți obine la: www.ccimm.ro/soft

Sau direct la:

📞Camera de Comert si Industrie Maramures – Contact: 0262221510

📞Centrul de Excelenta pentru Resurse Comunitare – Contact: 0771711069

📞Holisun – Contact: 0787659900

📞Asociația Întreprinzătorilor Maramureș – Contact: 0745354533

 _____________________________________________________________

Proiectul “S.O.F.T. – SUSȚINEM OCUPAREA PRIN FORMARE TEHNOLOGICĂ” este cofinanțat prin Programul Operațional Capital Uman (contract POCU/860/3/12/142579) și implementat de Camera de Comerț și Industrie Maramures – în calitate de Beneficiar și în parteneriat cu Centrul de Excelenta pentru Resurse Comunitare, Holisun SRL și Asociația Întreprinzătorilor Maramureș.

Afla mai multe: Link articol LinkedIn

Autor articol: Avram Petru – Expert organizare campanie P2 – HOLISUN SRL

Publicat la 20 septembrie 2023

Histogram (Histogramă)

 

În cadrul cursului Competențe Avansate Microsoft Excel organizat gratuit de Camera de Comerț și Industrie Maramureș prin proiectul „S.O.F.T. – Susținem Ocuparea prin Formare Tehnologică” aflați cum să creați o histogramă în Excel.

Ce este o histrogramă? Este o diagramă cu coloane care arată frecvența de apariție a unei variabile în intervale specificate. Histograma condensează o serie de date într-o imagine ușor de interpretat, fiind un instrument comun de analiză a datelor în lumea afacerilor.

 _____________________________________________________________

Proiectul “S.O.F.T. – SUSȚINEM OCUPAREA PRIN FORMARE TEHNOLOGICĂ” este cofinanțat prin Programul Operațional Capital Uman (contract POCU/860/3/12/142579) și implementat de Camera de Comerț și Industrie Maramures – în calitate de Beneficiar și în parteneriat cu Centrul de Excelenta pentru Resurse Comunitare, Holisun SRL și Asociația Întreprinzătorilor Maramureș.

Afla mai multe: Link articol LinkedIn

Autor articol: Bran Oana Maria – Expert organizare evenimente S – Camera de Comerț și Industrie Maramureș

Publicat la 20 septembrie 2023

Testimoniale curs – Competențe digitale de utilizare a tehnologiei informației ca instrument de învățare și cunoaștere

 

🔴 Centrul de Excelenta pentru Resurse Comunitare în calitate de partener, P1 în cadrul proiectului „S.O.F.T. – Susținem Ocuparea prin Formare Tehnologică”, POCU/860/3/12/142579, proiect cofinanțat din Programul Operațional Capital Uman, Axa prioritară 3 – Locuri de muncă pentru toți, Obiectivul specific: 3.12.: Îmbunătățirea nivelului de cunoștințe/ competențe/ aptitudini aferente sectoarelor economice/ domeniilor identificate conform SNC și SNCDI ale angajaților. Se pregătește să organizeze, încă o grupă nouă a cursului de Competențe digitale de utilizare a tehnologiei informației ca instrument de învățare și cunoaștere.
🔴 În decursul desfășurării celor trei grupe de curs care au avut loc în trei orașe din regiunea Nord-Vest, și anume, Zalău, Jibou și Baia Mare. Participanții ne-au transmis faptul că acest curs le este foarte folositor și foarte util în desfășurarea activităților la locul de muncă.

📌Dacă doriți să participați la un curs GRATUIT în cadrul proiectului, vă invităm să completați chestionarul preliminar de înscriere: https://forms.gle/PPu45sDAQfWRzLyEA
Contact:
📍 E-mail: proiectsoft142579@gmail.com
📍 Telefon: 0771 711 069
📍 Baia Mare, strada Culturii, nr 5, etaj 3, sala 301

 _____________________________________________________________

Proiectul “S.O.F.T. – SUSȚINEM OCUPAREA PRIN FORMARE TEHNOLOGICĂ” este cofinanțat prin Programul Operațional Capital Uman (contract POCU/860/3/12/142579) și implementat de Camera de Comerț și Industrie Maramures – în calitate de Beneficiar și în parteneriat cu Centrul de Excelenta pentru Resurse Comunitare, Holisun SRL și Asociația Întreprinzătorilor Maramureș.

Afla mai multe: Link articol LinkedIn

Autor articol: Iuga Maria Ioana – Expert organizare campanie P1 – Centrul de Excelență pentru Resurse Comunitare – CERC SRL

Publicat la 18 septembrie 2023

AZI INCEPE ULTIMA SERIE DE CURS

Competențe avansate Microsoft Excel

 

Camera de Comerț și Industrie Maramureș da startul azi, 15 septembrie 2023, la a cincea și ultima serie de curs Competențe avansate Microsoft Excel. Cursul este organizat în cadrul proiectului „S.O.F.T. – Susținem Ocuparea prin Formare Tehnologică”, POCU/860/3/12/142579, proiect cofinanțat din Programul Operațional Capital Uman, Obiectivul specific: 3.12.: Îmbunătățirea nivelului de cunoștințe/ competențe/ aptitudini aferente sectoarelor economice/ domeniilor identificate conform SNC și SNCDI ale angajaților.

Pentru mai multe detalii, ne puteți găsi la sediul nostru din Baia Mare, Bld Unirii nr. 16, parter, și la:
www.ccimm.ro/soft
• E-mail: soft@ccimm.ro
• Telefon: 0262 221 510
• Persoană de contact: Sasu Tatiana–Expert organizare formare profesională S

 _____________________________________________________________

Proiectul “S.O.F.T. – SUSȚINEM OCUPAREA PRIN FORMARE TEHNOLOGICĂ” este cofinanțat prin Programul Operațional Capital Uman (contract POCU/860/3/12/142579) și implementat de Camera de Comerț și Industrie Maramures – în calitate de Beneficiar și în parteneriat cu Centrul de Excelenta pentru Resurse Comunitare, Holisun SRL și Asociația Întreprinzătorilor Maramureș.

Afla mai multe: Link articol LinkedIn

Autor articol: Cheța Diana Georgeta – Expert coordonator organizare campanie S – Camera de Comerț și Industrie Maramureș

Publicat la 15 septembrie 2023

Proiect S.O.F.T. – Sustinem Ocuparea prin Formare Tehnologica – pentru beneficiari

 

Proiectul SOFT a fost inițiat ca urmare a unui studiu desfășurat în județul Maramureș, studiu în urma căruia am descoperit că o mare parte dintre angajații companiilor simt nevoia unor programe educaționale prin care să-și îmbunătățească abilitățile și competențele digitale.

Mai mult decât atât, o mare parte dintre acești respondenți sunt femei. Femeile au locuri de muncă mai puțin solicitante fizic, joburi de birou, cum sunt numite mai nou, într-un număr mai mare decât bărbații.

În urma studiului derulat în preambulul proiectului SOFT, numărul persoanelor care au semnalat nevoia unor programe de formare digitală pentru adulți, a fost de ajuns de mare încât să determine demararea proiectului.

 _____________________________________________________________

Proiectul “S.O.F.T. – SUSȚINEM OCUPAREA PRIN FORMARE TEHNOLOGICĂ” este cofinanțat prin Programul Operațional Capital Uman (contract POCU/860/3/12/142579) și implementat de Camera de Comerț și Industrie Maramures – în calitate de Beneficiar și în parteneriat cu Centrul de Excelenta pentru Resurse Comunitare, Holisun SRL și Asociația Întreprinzătorilor Maramureș.

Afla mai multe: Link articol LinkedIn

Autor articol: Avram Petru – Expert organizare campanie P2 – HOLISUN SRL

Publicat la 13 septembrie 2023

Actualizarea valorilor din registre de calcul referiți

Microsoft Excel este o aplicaţie foarte performantă care îţi permite și să transmiţi registre de calcul prin e-mail sau să faci legături între registrul de calcul curent şi alte fişiere.

În cadrul cursului Competențe Avansate Microsoft Excel organizat gratuit de Camera de Comerț și Industrie Maramureș prin proiectul „S.O.F.T. – Susținem Ocuparea prin Formare Tehnologică” te învățăm și despre actualizarea valorilor din registre de calcul referiți.

Registrul de calcul care conține formula este denumit registru dependent, iar cel care conține datele referite se numeste registru sursă. Vrei să dobândești și tu competențe avansate Microsoft Excel?

Contactează-ne! Pentru mai multe detalii, ne puteți găsi la sediul nostru din Baia Mare, Bld Unirii nr. 16, parter, și la: www.ccimm.ro/soft
E-mail: soft@ccimm.ro
Telefon: 0262 221 510
Persoană de contact: Sasu Tatiana–Expert organizare formare profesională S                                                                                                                            _____________________________________________________________

Proiectul “S.O.F.T. – SUSȚINEM OCUPAREA PRIN FORMARE TEHNOLOGICĂ” este cofinanțat prin Programul Operațional Capital Uman (contract POCU/860/3/12/142579) și implementat de Camera de Comerț și Industrie Maramures – în calitate de Beneficiar și în parteneriat cu Centrul de Excelenta pentru Resurse Comunitare, Holisun SRL și Asociația Întreprinzătorilor Maramureș.

Afla mai multe: Link articol LinkedIn

Autor articol: Bran Oana Maria – Expert organizare evenimente S – Camera de Comerț și Industrie Maramureș

Publicat la 13 septembrie 2023

Formatarea celulelor utilizând un set de pictograme

Formatorii cursului online Competențe Avansate Microsoft Excel organizat gratuit de Camera de Comerț și Industrie Maramureș în cadrul proiectului „S.O.F.T. – Susținem Ocuparea prin Formare Tehnologică” vă vor arăta cum să utilizați seturi de pictograme pentru a evidenția valorile în formatarea condiționată în Excel în detalii.

Veți descoperi totodată și posibilitatea de a alege să afișați pictograme numai pentru celule care respectă o condiție; spre exemplu, afișarea unei pictograme de avertisment pentru acele celule care se află sub o valoare critică și nicio pictogramă pentru cele care o depășesc.

_____________________________________________________________

Proiectul “S.O.F.T. – SUSȚINEM OCUPAREA PRIN FORMARE TEHNOLOGICĂ” este cofinanțat prin Programul Operațional Capital Uman (contract POCU/860/3/12/142579) și implementat de Camera de Comerț și Industrie Maramures – în calitate de Beneficiar și în parteneriat cu Centrul de Excelenta pentru Resurse Comunitare, Holisun SRL și Asociația Întreprinzătorilor Maramureș.

Afla mai multe: Link articol LinkedIn

Autor articol: Bran Oana Maria – Expert organizare evenimente S – Camera de Comerț și Industrie Maramureș

Publicat la 12 septembrie 2023

O NOUĂ SERIE DE CURS

Competențe avansate Microsoft Excel

Camera de Comerț și Industrie Maramureș a început în data de 6 septembrie 2023, a patra serie din cele cinci de curs Competențe avansate Microsoft Excel. Cursul este organizat în cadrul proiectului „S.O.F.T. – Susținem Ocuparea prin Formare Tehnologică”, POCU/860/3/12/142579, proiect cofinanțat din Programul Operațional Capital Uman, Obiectivul specific: 3.12.: Îmbunătățirea nivelului de cunoștințe/ competențe/ aptitudini aferente sectoarelor economice/ domeniilor identificate conform SNC și SNCDI ale angajaților.

Dacă vrei să-ți faci munca mai ușoară și dacă te încadrezi în categoriile de grup țintă eligibile, te așteptăm să te înscrii la cursul GRATUIT Competențe avansate Microsoft Excel și te rugăm să completezi: chestionarul preliminar de înscriere: https://forms.gle/PPu45sDAQfWRzLyEA

Pentru mai multe detalii, ne puteți găsi la sediul nostru din Baia Mare, Bld Unirii nr. 16, parter, și la:

_____________________________________________________________

Proiectul “S.O.F.T. – SUSȚINEM OCUPAREA PRIN FORMARE TEHNOLOGICĂ” este cofinanțat prin Programul Operațional Capital Uman (contract POCU/860/3/12/142579) și implementat de Camera de Comerț și Industrie Maramures – în calitate de Beneficiar și în parteneriat cu Centrul de Excelenta pentru Resurse Comunitare, Holisun SRL și Asociația Întreprinzătorilor Maramureș.

Afla mai multe: Link articol LinkedIn

Autor articol: Cheța Diana Georgeta – Expert coordonator organizare campanie S – Camera de Comerț și Industrie Maramureș

Publicat la 08 septembrie 2023

Începere grupă nouă de curs Social media și marketing

În data de 01.09.2023, a început prima grupă a cursului de ”Social media și marketing”, oferit gratuit, prin intermediul proiectului „S.O.F.T. – Susținem Ocuparea prin Formare Tehnologică”, POCU/860/3/12/142579, proiect cofinanțat din Programul Operațional Capital Uman, Axa prioritară 3 – Locuri de muncă pentru toți, Obiectivul specific: 3.12.: Îmbunătățirea nivelului de cunoștințe/ competențe/ aptitudini aferente sectoarelor economice/ domeniilor identificate conform SNC și SNCDI ale angajaților.

Cursul se desfășoară în orașul Baia Mare, jud. Maramureș, și este organizat de către SC CERC SRL, în calitate de Partener 1 al proiectului.

Pe durata cursului punem la dispoziția participațiilor:

 • set de rechizite (geantă documente, suport curs, stick USB, pix, bloc notes),
 • laptop pe perioada derulării cursurilor,
 • hrană/cattering pentru participarea la curs și un pachet alimentar după absolvirea cursului.

Dacă doriți să participați la un curs GRATUIT în cadrul proiectului, vă invităm să completați chestionarul preliminar de înscriere: https://forms.gle/PPu45sDAQfWRzLyEA .

Contact:

📍 E-mail: proiectsoft142579@gmail.com

📍 Telefon: 0771 711 069

📍 Baia Mare, strada Culturii, nr 5, etaj 3, sala 301

_____________________________________________________________

Proiectul “S.O.F.T. – SUSȚINEM OCUPAREA PRIN FORMARE TEHNOLOGICĂ” este cofinanțat prin Programul Operațional Capital Uman (contract POCU/860/3/12/142579) și implementat de Camera de Comerț și Industrie Maramures – în calitate de Beneficiar și în parteneriat cu Centrul de Excelenta pentru Resurse Comunitare, Holisun SRL și Asociația Întreprinzătorilor Maramureș.

Afla mai multe: Link articol LinkedIn

Autor articol: Iuga Maria Ioana – Expert organizare campanie P1 – Centrul de Excelență pentru Resurse Comunitare CERC SRL

Publicat la 07 septembrie 2023

Testimoniale curs Competențe avansate Microsoft Excel

Camera de Comerț și Industrie Maramureș se pregătește să organizeze, până la finalul acestui an, încă două serii ale cursului online Competențe Avansate Microsoft Excel în cadrul proiectului „S.O.F.T. – Susținem Ocuparea prin Formare Tehnologică”.

Ne-am bucurat să aflăm de la cursanții noștri că acest curs le este deosebit de util și că îi va ajuta mult în activitatea curentă de la serviciu. Surpriza a venit însă din partea câtorva cursanți începători în Excel. Au făcut față cu brio cursului și temelor solicitate de formatorii noștri, iar cu multă muncă și dorință de aprofundare a acestui program, au devenit avansați în utilizarea acestui program într-un timp mai scurt decât și-ar fi imaginat.

Accesați articolul de pe LinkedIn pentru a afla părerile câtorva absolvenți ai cursului online Competențe avansate Microsoft Excel.

_____________________________________________________________

Proiectul “S.O.F.T. – SUSȚINEM OCUPAREA PRIN FORMARE TEHNOLOGICĂ” este cofinanțat prin Programul Operațional Capital Uman (contract POCU/860/3/12/142579) și implementat de Camera de Comerț și Industrie Maramures – în calitate de Beneficiar și în parteneriat cu Centrul de Excelenta pentru Resurse Comunitare, Holisun SRL și Asociația Întreprinzătorilor Maramureș.

Afla mai multe: Link articol LinkedIn

Autor articol: Bran Oana Maria – Expert organizare evenimente S – Camera de Comerț și Industrie Maramureș

Publicat la 05 septembrie 2023

Schimbarea modului de calcul al sumarului unui câmp

Află totul despre schimbarea modului de calcul al sumarului unui câmp în cadrul cursului Competențe avansate Microsoft Excel pe care Camera de Comerț și Industrie Maramureș îl organizează gratuit în cadrul proiectului “S.O.F.T. – SUSȚINEM OCUPAREA PRIN FORMARE TEHNOLOGICĂ”.

În cadrul cursului nostru veți afla că la crearea tabelul pivot, Excel implicit rezumă datele fie prin numărarea,  fie prin însumarea elementelor. În total, 11 opțiuni sunt disponibile. Noi vi le prezentăm pe scurt. Iar formatorii noștri vă vor explica aplicat, la curs, ce înseamnă și la ce ajută utilizarea acestor funcții.

Te invităm să aflii mai multe despre cursul nostru și cum te poți înscrie în proiectul ”S.O.F.T. – Susținem Ocuparea prin Formare Tehnologică” pe site-ul proiectului: https://www.ccimm.ro/soft/

_____________________________________________________________

Proiectul “S.O.F.T. – SUSȚINEM OCUPAREA PRIN FORMARE TEHNOLOGICĂ” este cofinanțat prin Programul Operațional Capital Uman (contract POCU/860/3/12/142579) și implementat de Camera de Comerț și Industrie Maramures – în calitate de Beneficiar și în parteneriat cu Centrul de Excelenta pentru Resurse Comunitare, Holisun SRL și Asociația Întreprinzătorilor Maramureș.

Afla mai multe: Link articol LinkedIn

Autor articol: Bran Oana Maria – Expert organizare evenimente S – Camera de Comerț și Industrie Maramureș

Publicat la 30 august 2023

Funcția VLOOKUP

La cursul Competențe avansate Microsoft Excel organizat gratuit de Camera de Comerț și Industrie Maramureș în cadrul proiectului ”S.O.F.T. – Susținem Ocuparea prin Formare Tehnologică”, formatorii noștri vă îndreaptă atenția și spre funcţia VLOOKUP. V-ați ”împiedicat” de multe ori de această funcție în activitatea voastră care presupune utuilizarea programului Excel? Dacă răspunsul e afirmativ, noi vă asigurăm că vă ajutăm să vă îmbunătățiți cunoștințele și în utilizarea acestei funcții.

Ce face Funcția VLOOKUP? Permite găsirea unei valori dintr-un tabel sau într-o zonă după rând.

Sintaxa: VLOOKUP (valoareCăutată; zonaCăutare; nrColoană – sunt obligatorii valLogica – opțional). Astfel:

 • valoareCăutată – Dacă valoarea căutată este mai mică decât cea mai mică valoare din prima coloană din zona de căutare, VLOOKUP returnează valoarea de eroare #N/A
 • zonaCăutare – Zona în care se află valoarea de căutare. Rețineți că valoarea de căutare trebuie să fie întotdeauna în prima coloană din zonă pentru ca VLOOKUP să funcționeze corect
 • Coloană – Numărul coloanei din zonaCăutare care conține valoarea returnată.
 • valLogica – TRUE dacă doriți o potrivire aproximativă sau FALSE dacă doriți o potrivire exactă a valorii returnate. Dacă nu faceți nicio specificare, valoarea implicită va fi întotdeauna TRUE, adică potrivire aproximativă.

 

🔗Mai multe informații despre cursul gratuit Competențe avansate Microsoft puteți obține la: www.ccimm.ro/soft   sau direct la:

📞Camera de Comert si Industrie Maramures – Contact: 0262221510

📞Centrul de Excelenta pentru Resurse Comunitare – Contact: 0771711069

📞Holisun – Contact: 0787659900

📞Asociația Întreprinzătorilor Maramureș – Contact: 0745354533

_____________________________________________________________

Proiectul “S.O.F.T. – SUSȚINEM OCUPAREA PRIN FORMARE TEHNOLOGICĂ” este cofinanțat prin Programul Operațional Capital Uman (contract POCU/860/3/12/142579) și implementat de Camera de Comerț și Industrie Maramures – în calitate de Beneficiar și în parteneriat cu Centrul de Excelenta pentru Resurse Comunitare, Holisun SRL și Asociația Întreprinzătorilor Maramureș.

Afla mai multe: Link articol LinkedIn

Autor articol: Bran Oana Maria – Expert organizare evenimente S – Camera de Comerț și Industrie Maramureș

Publicat la 29 august 2023

Articol post seminar nr. 7

 📌La Pensiunea ”Casa Ilveană”, nr. 185, Ilva Mare, jud. Bistrița Năsăud, s-a desfășurat vineri, 25 august, seminarul de informare nr. 7 privind “Importanța și beneficiile formării profesionale continue în domeniul digital”, organizat de CERC SRL în calitate de partener, P1 în cadrul proiectului „S.O.F.T. – Susținem Ocuparea prin Formare Tehnologică”, POCU/860/3/12/142579, proiect cofinanțat din Programul Operațional Capital Uman, Axa prioritară 3 – Locuri de muncă pentru toți, Obiectivul specific: 3.12.: Îmbunătățirea nivelului de cunoștințe/ competențe/ aptitudini aferente sectoarelor economice/ domeniilor identificate conform SNC și SNCDI ale angajaților.

📌În cadrul seminarului au participat un număr de 32 de persoane, care au aflat detalii despre implementarea proiectului, cât și despre importanța și beneficiile participări la formarea profesională continuă, detalii despre eligibilitatea și condițiile de acces în proiect, despre cursurile care sunt organizate în cadrul proiectului la care pot participa în mod GRATUIT, serviciile de consultanță post-training, serviciile de sprijin digitalizare IMM și sprijin acordat în vederea organizării de programe de învățare la locul de muncă în domeniul alfabetizării digitale și tehnologiei informației și comunicațiilor.

🔗Mai multe informații găsești pe: www.ccimm.ro/soft, iar dacă dorești să participi la un curs GRATUIT în domeniul digital, te rugăm să completezi chestionarul preliminar de înscriere: https://forms.gle/PPu45sDAQfWRzLyEA

📌Pentru mai multe detalii, ne puteți găsi și la:

💻E-mail: proiectsoft142579@gmail.com

☎️Telefon: 0771 711 069

🏢Baia Mare, strada Culturii, nr 5, etaj 3, sala 301

_____________________________________________________________

Proiectul “S.O.F.T. – SUSȚINEM OCUPAREA PRIN FORMARE TEHNOLOGICĂ” este cofinanțat prin Programul Operațional Capital Uman (contract POCU/860/3/12/142579) și implementat de Camera de Comerț și Industrie Maramures – în calitate de Beneficiar și în parteneriat cu Centrul de Excelenta pentru Resurse Comunitare, Holisun SRL și Asociația Întreprinzătorilor Maramureș.

Afla mai multe: Link articol LinkedIn

Autor articol: Iuga Maria Ioana – Expert organizare campanie P1 – Centrul de Excelență pentru Resurse Comunitare CERC SRL

Publicat la 28 august 2023

Ce este intervalul de încredere în Excel?

Intervalul de încredere în Excel este gama valorilor populației în care se află adevăratele noastre valori. Aceasta ia valoarea de CONFIDENȚĂ care este centrată în jurul valorii mediei populației din gama valorilor. Deci, calculând valoarea CONFIDENȚĂ, putem construi cu ușurință valoarea intervalului de încredere în jurul valorii medii a valorilor eșantionului.

Un interval de încredere este o formă specială de estimare a unui anumit parametru (de exemplu media) al unei variabile care are o distribuție normală (Gauss-Laplace). Prin această metodă, în locul unei singure valori, se oferă un întreg interval de valori acceptabile pentru parametrul estimat, împreună cu probabilitatea ca valoarea reală a parametrului (care este întotdeauna necunoscută) să se afle în interval.

Te invităm să aflii mai multe despre cursul nostru și proiectul ”S.O.F.T. – Susținem Ocuparea prin Formare Tehnologică” pe site-ul proiectului: https://www.ccimm.ro/soft/

_____________________________________________________________

Proiectul “S.O.F.T. – SUSȚINEM OCUPAREA PRIN FORMARE TEHNOLOGICĂ” este cofinanțat prin Programul Operațional Capital Uman (contract POCU/860/3/12/142579) și implementat de Camera de Comerț și Industrie Maramures – în calitate de Beneficiar și în parteneriat cu Centrul de Excelenta pentru Resurse Comunitare, Holisun SRL și Asociația Întreprinzătorilor Maramureș.

Afla mai multe: Link articol LinkedIn

Autor articol: Bran Oana Maria – Expert organizare evenimente S – Camera de Comerț și Industrie Maramureș

Publicat la 28 august 2023

Logistica de curs

Gestionarea Digitală a Procesului Antreprenorial

Cursul este integral online, iar examenul de absolvire, de asemenea este online. Astfel, persoanele interesate au posibilitatea de a se educa din confortul casei lor, fără a sacrifica rutina zilnică a locului de muncă și timp în deplasările la o anumită locație fizică.

Datorită acestor caracteristici, cursul nostru a stârnit interesul unui număr destul de mare de cursanți, așa că ne-am bucurat, până în acest moment, de un succes neașteptat.

🔗Mai multe informații poți obine la: www.ccimm.ro/soft

Sau direct la:

📞Camera de Comert si Industrie Maramures – Contact: 0262221510

📞Centrul de Excelenta pentru Resurse Comunitare – Contact: 0771711069

📞Holisun – Contact: 0787659900

📞Asociația Întreprinzătorilor Maramureș – Contact: 0745354533

_____________________________________________________________

Proiectul “S.O.F.T. – SUSȚINEM OCUPAREA PRIN FORMARE TEHNOLOGICĂ” este cofinanțat prin Programul Operațional Capital Uman (contract POCU/860/3/12/142579) și implementat de Camera de Comerț și Industrie Maramures – în calitate de Beneficiar și în parteneriat cu Centrul de Excelenta pentru Resurse Comunitare, Holisun SRL și Asociația Întreprinzătorilor Maramureș.

Afla mai multe: Link articol LinkedIn

Autor articol: Avram Petru – Expert organizare campanie P2 – HOLISUN SRL

Publicat la 25 august 2023

UTILIZAREA DIAGRAMELOR SPARKLINE PENTRU A AFISA TENDINTELE DATELOR

Doriți să învățați cum să utilizați diagramele sparkline Excel? Ori să vă aprofundați modul de lucru în utilizarea acestor diagrame?

Vă arătăm noi, Camera de Comerț și Industrie Maramureș.

Cum? Numai dacă vă înscrieți la cursul gratuit Competențe avansate Microsoft Excel pe care organizația noastră îl derulează gratuit în cadrul proiectului „S.O.F.T. – Sustinem Ocuparea prin Formare Tehnologică”. Formatorii noștri specialiști în domeniu vă vor învăța cum să utilizați diagramele sparkline pentru a afișa tendințele datelor și a le reprezenta vizual.

Te invităm să aflii mai multe despre cursul nostru și proiectul ”S.O.F.T. – Susținem Ocuparea prin Formare Tehnologică” pe site-ul proiectului: www.ccimm.ro/soft/

_____________________________________________________________

Proiectul “S.O.F.T. – SUSȚINEM OCUPAREA PRIN FORMARE TEHNOLOGICĂ” este cofinanțat prin Programul Operațional Capital Uman (contract POCU/860/3/12/142579) și implementat de Camera de Comerț și Industrie Maramures – în calitate de Beneficiar și în parteneriat cu Centrul de Excelenta pentru Resurse Comunitare, Holisun SRL și Asociația Întreprinzătorilor Maramureș.

Afla mai multe: Link articol LinkedIn

Autor articol: Bran Oana Maria – Expert organizare evenimente S – Camera de Comerț și Industrie Maramureș

Publicat la 24 august 2023

FORMATAREA CELULELOR UTILIZAND BARE DE DATE

La cursul Competențe avansate Microsoft Excel organizat gratuit de Camera de Comerț și Industrie Maramureș în cadrul proiectului ”S.O.F.T. – Susținem Ocuparea prin Formare Tehnologică”, formatorii care susțin acest curs vă pregătesc o incursiune prin cele mai necunoscute și totdată necesare funcții Excel care vă pot fi de folos în utilizarea acestui program.

Spre exemplu, știați că formatarea condiționată poate face mai evidente modelele și tendințele din datele voastre? Sau că o bară de date permite vizualizarea valorii unei celule relativ la alte celule?

Barele de date sunt utile pentru a observa numerele mai mari sau mai mici, mai ales atunci când sunt prezente cantități mari de date, cum ar fi jucăriile vândute cel mai bine și cel mai slab într-un raport de vânzări de sărbători.

 

Află mai multe despre cursul nostru și proiectul ”S.O.F.T. – Susținem Ocuparea prin Formare Tehnologică” pe site-ul proiectului:www.ccimm.ro/soft/

_____________________________________________________________

Proiectul “S.O.F.T. – SUSȚINEM OCUPAREA PRIN FORMARE TEHNOLOGICĂ” este cofinanțat prin Programul Operațional Capital Uman (contract POCU/860/3/12/142579) și implementat de Camera de Comerț și Industrie Maramures – în calitate de Beneficiar și în parteneriat cu Centrul de Excelenta pentru Resurse Comunitare, Holisun SRL și Asociația Întreprinzătorilor Maramureș.

Afla mai multe: Link articol LinkedIn

Autor articol: Bran Oana Maria – Expert organizare evenimente S – Camera de Comerț și Industrie Maramureș

Publicat la 23 august 2023

INSTRUMENTUL (MACROCOMANDĂ) SOLVER

Ce ar fi dacă ai învăța să lucrezi în Microsoft Excel și cu INSTRUMENTUL (MACROCOMANDĂ) SOLVER?

Cursul Competențe avansate Microsoft Excel pe care Camera de Comerț și Industrie Maramureș îl derulează în cadrul proiectului ”S.O.F.T. – Susținem Ocuparea prin Formare Tehnologică”, include și un modul dedicat INSTRUMENTULUI (MACROCOMANDA) SOLVER. Solver este un program adițional (add-in) Microsoft Excel care poate fi utilizat pentru rezolvarea problemelor de decizie, ajungând la soluții optime relevante. Solver aparține setului de instrumente de analiză „ce ar fi dacă”, ce ne ajută să testăm diferite scenarii.

Află mai multe despre proiectul ”S.O.F.T. – Susținem Ocuparea prin Formare Tehnologică” pe site-ul proiectului: https://www.ccimm.ro/soft/ .

_____________________________________________________________

Proiectul “S.O.F.T. – SUSȚINEM OCUPAREA PRIN FORMARE TEHNOLOGICĂ” este cofinanțat prin Programul Operațional Capital Uman (contract POCU/860/3/12/142579) și implementat de Camera de Comerț și Industrie Maramures – în calitate de Beneficiar și în parteneriat cu Centrul de Excelenta pentru Resurse Comunitare, Holisun SRL și Asociația Întreprinzătorilor Maramureș.

Afla mai multe: Link articol LinkedIn

Autor articol: Bran Oana Maria – Expert organizare evenimente S – Camera de Comerț și Industrie Maramureș

Publicat la 22 august 2023

4 competențe digitale de care au nevoie angajații până în anul 2025

De ce sunt importante cunoștințele in domeniul digital?

Deoarece cunoașterea competențelor digitale reprezintă succesul în mediul de lucru actual. Dezvoltarea acestor abilități poate ajuta angajații să rămână competitivi și să contribuie la evoluția organizațiilor într-o eră digitală în continuă schimbare.

🔗Mai multe informații poți obine la: www.ccimm.ro/soft

 

Sau direct la:

📞Camera de Comert si Industrie Maramures – Contact: 0262221510

📞Centrul de Excelenta pentru Resurse Comunitare – Contact: 0771711069

📞Holisun – Contact: 0787659900

📞Asociația Întreprinzătorilor Maramureș – Contact: 0745354533

_____________________________________________________________________________________________________________

Proiect ”S.O.F.T. – SUSȚINEM OCUPAREA PRIN FORMARE TEHNOLOGICĂ” este cofinanțat prin Programul Operațional Capital Uman (contract POCU/860/3/12/142579) și implementat de Camera de Comert si Industrie Maramures – în calitate de Beneficiar și în parteneriat cu Centrul de Excelenta pentru Resurse Comunitare, Holisun și Asociația Întreprinzătorilor Maramureș

Afla mai multe: Link articol LinkedIn

Autor articol: Pop Adelina – Expert organizare campanie P3 – Asociația Întreprinzătorilor Maramureș

Publicat la 21 august 2023

Logistica de curs

ELEMENTE DE LIMBAJ VISUAL BASIC FOR APPLICATIONS (VBA)

 La cursul Competențe Avansate Microsoft Excel organizat gratuit de Camera de Comerț și Industrie Maramureș în cadrul proiectului “S.O.F.T. – SUSȚINEM OCUPAREA PRIN FORMARE TEHNOLOGICĂ” atenția cursanților este îndreptată și către elementele de limbaj VISUAL BASIC FOR APPLICATIONS (VBA).

Află mai multe despre ce înseamnă VBA (Visual Basic for Applications)  pe site-ul www.ccimm.ro/soft. Iar pe larg despre elementele de limbaj VISUAL BASIC FOR APPLICATIONS (VBA) puteți afla doar înscriindu-vă la cursul organizat de Camera de Comerț și Industrie Maramureș.

_____________________________________________________________

Proiectul “S.O.F.T. – SUSȚINEM OCUPAREA PRIN FORMARE TEHNOLOGICĂ” este cofinanțat prin Programul Operațional Capital Uman (contract POCU/860/3/12/142579) și implementat de Camera de Comerț și Industrie Maramures – în calitate de Beneficiar și în parteneriat cu Centrul de Excelenta pentru Resurse Comunitare, Holisun SRL și Asociația Întreprinzătorilor Maramureș.

Afla mai multe: Link articol LinkedIn

Autor articol: Bran Oana Maria – Expert organizare evenimente S – Camera de Comerț și Industrie Maramureș

Publicat la 18 august 2023

Logistica de curs

Gestionarea Digitală a Procesului Antreprenorial

Vă invităm să participați la cursul nostru de Gestionare Digitală a Procesului Antreprenorial. În acest curs veți învăța să vă organizați activitatea profesională într-o manieră cu totul nouă și foarte, foarte eficientă.

Veți putea să obțineți aceleași rezultate ca și până acum sau, de ce nu, rezultate chiar mai bune, într-un mod eficient, economisind timp, prin puterea digitalizării.

Pentru înscrierea la curs, accesați următorul link: https://forms.gle/PPu45sDAQfWRzLyEA

🔗Mai multe informații poți obine la: www.ccimm.ro/soft

Sau direct la:

📞Camera de Comert si Industrie Maramures – Contact: 0262221510

📞Centrul de Excelenta pentru Resurse Comunitare – Contact: 0771711069

📞Holisun – Contact: 0787659900

📞Asociația Întreprinzătorilor Maramureș – Contact: 0745354533

———————————————————————————————————————————————-

Proiect ”S.O.F.T. – SUSȚINEM OCUPAREA PRIN FORMARE TEHNOLOGICĂ” este cofinanțat prin Programul Operațional Capital Uman (contract POCU/860/3/12/142579) și implementat de Camera de Comert si Industrie Maramures – în calitate de Beneficiar și în parteneriat cu Centrul de Excelenta pentru Resurse Comunitare, Holisun și Asociația Întreprinzătorilor Maramureș

Afla mai multe: Link articol LinkedIn

Autor articol: Avram Petru – Expert organizare campanie P2 – HOLISUN SRL

Publicat la 17 august 2023

Ce spun cursantii noștri despre Competente avansate Microsoft Excel

Camera de Comerț și Industrie Maramureș, în calitate de solicitant și lider al proiectului “S.O.F.T. – SUSȚINEM OCUPAREA PRIN FORMARE TEHNOLOGICĂ” prezintă noi testimoniale aferente cursului Competențe avansate Microsoft Excel, oferite la finalul cursului de către participanți.

Află mai multe despre ce spun cursanții Camerei de Comerț și Industrie Maramureș pe site-ul www.ccimm.ro/soft.

_____________________________________________________________

Proiectul “S.O.F.T. – SUSȚINEM OCUPAREA PRIN FORMARE TEHNOLOGICĂ” este cofinanțat prin Programul Operațional Capital Uman (contract POCU/860/3/12/142579) și implementat de Camera de Comerț și Industrie Maramures – în calitate de Beneficiar și în parteneriat cu Centrul de Excelenta pentru Resurse Comunitare, Holisun SRL și Asociația Întreprinzătorilor Maramureș.

Afla mai multe: Link articol LinkedIn

Autor articol: Bran Oana Maria – Expert organizare campania S – Camera de Comerț și Industrie Maramureș

Publicat la 17 august 2023

ULTIMELE DOUĂ SERII DE CURS

Competențe avansate Microsoft Excel

 

Camera de Comerț și Industrie Maramureș va derula ultimele două serii, din cele 5, de curs Competențe avansate Microsoft Excel, începând cu luna septembrie 2023.

Dacă vrei să participi și dacă te încadrezi în categoriile de grup țintă eligibile, te așteptăm să te înscrii la cursul GRATUIT Competențe avansate Microsoft Excel și te rugăm să completezi: chestionarul preliminar de înscriere.

Pentru mai multe detalii, ne puteți găsi la sediul nostru din Baia Mare, Bld Unirii nr. 16, parter, și la:

_____________________________________________________________

Proiectul “S.O.F.T. – SUSȚINEM OCUPAREA PRIN FORMARE TEHNOLOGICĂ” este cofinanțat prin Programul Operațional Capital Uman (contract POCU/860/3/12/142579) și implementat de Camera de Comerț și Industrie Maramures – în calitate de Beneficiar și în parteneriat cu Centrul de Excelenta pentru Resurse Comunitare, Holisun SRL și Asociația Întreprinzătorilor Maramureș

Afla mai multe: Link articol LinkedIn

Autor articol: Cheța Diana Georgeta – Expert coordonator organizare campania S – Camera de Comerț și Industrie Maramureș

Publicat la 14 august 2023

SUNTEM PREGATITI PENTRU PROVOCARILE DIGITALE?

 

În era digitală actuală, există numeroase provocări legate de tehnologie și mediul online.

Investițiile în digitalizare și educația digitală ar trebui să fie o prioritate majoră individuală dar și a proprietarilor de afaceri, a managerilor și a guvernului.

În același timp, tuturor oamenilor ar trebui să li se ofere resurse care să-i ajute să facă față erei digitale.

De accea, în cadrul proiectului Proiectul “S.O.F.T. – SUSȚINEM OCUPAREA PRIN FORMARE TEHNOLOGICĂ” poți dobândi noi competențe digitale care sunt esențiale pentru o carieră de succes.

🔗 Mai multe informații poți obine la: www.ccimm.ro/soft

Sau direct la:

📞Camera de Comert si Industrie Maramures – Contact: 0262221510

📞Centrul de Excelenta pentru Resurse Comunitare – Contact: 0771711069

📞Holisun – Contact: 0787659900

📞Asociația Întreprinzătorilor Maramureș – Contact: 0745354533

____________________________________________________________________

Proiectul “S.O.F.T. – SUSȚINEM OCUPAREA PRIN FORMARE TEHNOLOGICĂ” este cofinanțat prin Programul Operațional Capital Uman (contract POCU/860/3/12/142579) și implementat de Camera de Comerț și Industrie Maramures – în calitate de Beneficiar și în parteneriat cu Centrul de Excelenta pentru Resurse Comunitare, Holisun SRL și Asociația Întreprinzătorilor Maramureș.

Afla mai multe: Link articol LinkedIn

Autor articol: Pop Adelina – Expert organizare campania P3 – Asociația Întreprinzătorilor Maramureș

Publicat la 11 august 2023

ÎN PRIMELE 10 LUNI DE PROIECT

 De la demararea proiectului „S.O.F.T. – Susținem Ocuparea prin Formare Tehnologică” și până la data de 31 iulie, Camera de Comerț și Industrie Maramureș a organizat în cadrul proiectului 8 seminarii de informare despre “Importanța și beneficiile formării profesionale continue în domeniul digital”. 261 de persoane au participat, în total, la aceste seminarii, iar până la finalul anului mai sunt programate încă două astfel de acțiuni.

Află mai multe despre proiectul nostru pe site-ul www.ccimm.ro/soft.

_____________________________________________________________

Proiectul “S.O.F.T. – SUSȚINEM OCUPAREA PRIN FORMARE TEHNOLOGICĂ” este cofinanțat prin Programul Operațional Capital Uman (contract POCU/860/3/12/142579) și implementat de Camera de Comerț și Industrie Maramures – în calitate de Beneficiar și în parteneriat cu Centrul de Excelenta pentru Resurse Comunitare, Holisun SRL și Asociația Întreprinzătorilor Maramureș.

Afla mai multe: Link articol LinkedIn

Autor articol: Bran Oana Maria – Expert organizare evenimente S – Camera de Comerț și Industrie Maramureș

Publicat la 10 august 2023

Articol post seminar

 În data de 8 august 2023, Camera de Comerț și Industrie Maramureș, în calitate de Solicitant al proiectului „S.O.F.T. – Susținem Ocuparea prin Formare Tehnologică”, POCU/860/3/12/142579, a organizat un seminar de informare, online. Scopul acțiunii a fost de a informa persoanele interesate despre: proiect, parteneri, obiective, indicatori și despre importanța formării profesionale continue în domeniul digital, tematica principală a seminarului fiind “Importanța și beneficiile formării profesionale continue în domeniul digital”.

Daca dorești să participi și tu la un curs GRATUIT, în cadrul proiectului S.O.F.T., te invităm să completezi chestionarul preliminar de înscriere: https://forms.gle/PPu45sDAQfWRzLyEA.

Pentru mai multe detalii, ne puteți găsi la sediul nostru din Baia Mare, Bld Unirii nr. 16, parter, și la:

_____________________________________________________________

Proiectul “S.O.F.T. – SUSȚINEM OCUPAREA PRIN FORMARE TEHNOLOGICĂ” este cofinanțat prin Programul Operațional Capital Uman (contract POCU/860/3/12/142579) și implementat de Camera de Comerț și Industrie Maramures – în calitate de Beneficiar și în parteneriat cu Centrul de Excelență pentru Resurse Comunitare, Holisun SRL și Asociația Întreprinzătorilor Maramureș

Afla mai multe: Link articol LinkedIn

Autor articol: Cheța Diana Georgeta – Expert coordonator organizare campanie S – Camera de Comerț și Industrie Maramureș

Publicat la 09 august 2023

Finalizare grupă de curs

„Social media și marketing”

 📌 În data de 3 august 2023 a avut loc examenul de absolvire a primei grupe de curs neacreditat de SOCIAL MEDIA ȘI MARKETING, organizat de CERC SRL, partener 1 în cadrul proiectului „S.O.F.T. – Susținem Ocuparea prin Formare Tehnologică”, POCU/860/3/12/142579, proiect cofinanțat din Programul Operațional Capital Uman, Axa prioritară 3 – Locuri de muncă pentru toți, Obiectivul specific: 3.12.: Îmbunătățirea nivelului de cunoștințe/ competențe/ aptitudini aferente sectoarelor economice/ domeniilor identificate conform SNC și SNCDI ale angajaților.
📌 Pe perioada programului de formare, absolvenții au dobândit următoarele competențe și aptitudini:

 • utilizarea rețelelor social media,
 • cunoașterea etapelor planificării marketingului digital,
 • utilizarea mixului de marketing în marketingul digital,
 • utilizarea mediilor marketingului digital,
 • realizarea planului de marketing social media.

Examenul de absolvire a constat în susținerea a două probe: proba teoretică și proba practică. Rezultatele obținute în urma examinării au fost pozitive, astfel încât participanții la examen au promovat acest curs cu rezultate foarte bune.

❗❗Mai multe informații găsești pe: www.ccimm.ro/soft, iar dacă dorești să participi la un curs GRATUIT în domeniul digital, te rugăm să completezi chestionarul preliminar de înscriere: https://lnkd.in/dhgJ4Fny

📌Pentru mai multe detalii, ne puteți găsi și la:
💻E-mail: proiectsoft142579@gmail.com
☎️Telefon: 0771 711 069
🏢Baia Mare, strada Culturii, nr 5, etaj 3, sala 301
_____________________________________________________________
Proiectul “S.O.F.T. – SUSȚINEM OCUPAREA PRIN FORMARE TEHNOLOGICĂ” este cofinanțat prin Programul Operațional Capital Uman (contract POCU/860/3/12/142579) și implementat de Camera de Comerț și Industrie Maramureș – în calitate de Beneficiar și în parteneriat cu Centrul de Excelență pentru Resurse Comunitare, Holisun și Asociația Întreprinzătorilor Maramureș

Afla mai multe: Link articol LinkedIn

Autor articol: Iuga Maria-Ioana Expert organizare campanie P1 – Centrul de Excelență pentru Resurse Comunitare SRL

Publicat la 07 august 2023

Testimoniale curs Competențe avansate Microsoft Excel

 

Camera de Comerț și Industrie Maramureș va mai organiza, până la finalul acestui an, încă două serii de curs online Competențe Avansate Microsoft Excel, în cadrul proiectului „S.O.F.T. – Susținem Ocuparea prin Formare Tehnologică”.

Chiar dacă nu toți cursanții înscriși aveau cunoștințe aprofundate Excel, aceștia au reușit să țină pasul și, în cele din urmă, au avansat în utilizarea acestui program. Vedeți mai jos ce spun la finalul cursului o parte din absolvenții celei de-a doua serii.

Accesați articolul de pe LinkedIn pentru a afla părerile câtorva absolvenți ai cursului online Competențe avansate Microsoft Excel.

______________________________________________________________

Proiectul “S.O.F.T. – SUSȚINEM OCUPAREA PRIN FORMARE TEHNOLOGICĂ” este cofinanțat prin Programul Operațional Capital Uman (contract POCU/860/3/12/142579) și implementat de Camera de Comerț și Industrie Maramures – în calitate de Beneficiar și în parteneriat cu Centrul de Excelenta pentru Resurse Comunitare, Holisun SRL și Asociația Întreprinzătorilor Maramureș

Afla mai multe: Link articol LinkedIn

 

Autor articol: Bran Oana Maria – Expert organizare evenimente S – Camera de Comerț și Industrie Maramureș

Publicat la 03 august 2023

S-a încheiat a treia serie de curs

Competențe avansate Microsoft Excel

 

Camera de Comerț și Industrie Maramureș a încheiat vineri 28 iulie 2023, a treia serie de curs Competențe avansate Microsoft Excel. Cursul a fost organizat în cadrul proiectului „S.O.F.T. – Susținem Ocuparea prin Formare Tehnologică”, POCU/860/3/12/142579, proiect cofinanțat din Programul Operațional Capital Uman, Axa prioritară 3 – Locuri de muncă pentru toți, Obiectivul specific: 3.12.: Îmbunătățirea nivelului de cunoștințe/ competențe/ aptitudini aferente sectoarelor economice/ domeniilor identificate conform SNC și SNCDI ale angajaților.

Cei 27 participanți la curs au început a treia serie în 17 mai 2023 și s-a finalizat în data de 28 iulie 2023, cu o evaluare. Aceasta a cuprins o serie de întrebări ce au acoperit o mare parte din programa parcursă.

Dacă te încadrezi în categoriile de grup țintă eligibile, te așteptăm să te înscrii la cursul GRATUIT Competențe avansate Microsoft Excel și te rugăm să completezi chestionarul preliminar de înscriere: forms.gle/PPu45sDAQfWRzLyEA

Pentru mai multe detalii, ne puteți găsi la sediul nostru din Baia Mare, Bld Unirii nr. 16, parter, și la:

_____________________________________________________________

Proiectul “S.O.F.T. – SUSȚINEM OCUPAREA PRIN FORMARE TEHNOLOGICĂ” este cofinanțat prin Programul Operațional Capital Uman (contract POCU/860/3/12/142579) și implementat de Camera de Comerț și Industrie Maramures – în calitate de Beneficiar și în parteneriat cu Centrul de Excelenta pentru Resurse Comunitare, Holisun SRL și Asociația Întreprinzătorilor Maramureș

Afla mai multe: Link articol LinkedIn

 

Autor articol: Cheța Diana Georgeta – Expert coordonator organizare campanie S – Camera de Comerț și Industrie Maramureș

Publicat la 31 iulie 2023

Articol post seminar

 

În data de 27 iulie 2023, Camera de Comerț și Industrie Maramureș, în calitate de Solicitant al proiectului „S.O.F.T. – Susținem Ocuparea prin Formare Tehnologică”, POCU/860/3/12/142579, a organizat un seminar de informare, online. Scopul acțiunii a fost de a informa persoanele interesate despre: proiect, parteneri, obiective, indicatori și despre importanța formării profesionale continue în domeniul digital, tematica principală a seminarului fiind “Importanța și beneficiile formării profesionale continue în domeniul digital”.

Daca dorești să participi și tu la un curs GRATUIT, în cadrul proiectului S.O.F.T., te invităm să completezi chestionarul preliminar de înscriere: https://forms.gle/PPu45sDAQfWRzLyEA.

Pentru mai multe detalii, ne puteți găsi la sediul nostru din Baia Mare, Bld Unirii nr. 16, parter, și la:

_____________________________________________________________

Proiectul “S.O.F.T. – SUSȚINEM OCUPAREA PRIN FORMARE TEHNOLOGICĂ” este cofinanțat prin Programul Operațional Capital Uman (contract POCU/860/3/12/142579) și implementat de Camera de Comerț și Industrie Maramures – în calitate de Beneficiar și în parteneriat cu Centrul de Excelență pentru Resurse Comunitare, Holisun SRL și Asociația Întreprinzătorilor Maramureș

Afla mai multe: Link articol LinkedIn

 

Autor articol: Cheța Diana Georgeta – Expert coordonator organizare campanie S – Camera de Comerț și Industrie Maramureș

Publicat la 28 iulie 2023

Se încheie a treia serie de curs Competențe avansate Microsoft Excel

 Camera de Comerț și Industrie Maramureș încheie azi, 26 iulie 2023, a treia serie din cele 5 serii de curs Competențe avansate Microsoft Excel. Cursul a fost organizat în cadrul proiectului „S.O.F.T. – Susținem Ocuparea prin Formare Tehnologică”, proiect cofinanțat din Programul Operațional Capital Uman, Axa prioritară 3 – Locuri de muncă pentru toți, Obiectivul specific: 3.12.: Îmbunătățirea nivelului de cunoștințe/ competențe/ aptitudini aferente sectoarelor economice/ domeniilor identificate conform SNC și SNCDI ale angajaților.

Seria 3 de curs a început la 17 mai 2023 și s-a desfășurat exclusiv online, pe parcursul a 11 săptămâni și se va finaliza cu o evaluare, în data de 28 iulie 2023.

Dacă vrei să-ți faci munca mai ușoară și dacă te încadrezi în categoriile de grup țintă eligibile, te așteptăm să te înscrii la cursul GRATUIT Competențe avansate Microsoft Excel și te rugăm să completezi chestionarul preliminar de înscriere: https://forms.gle/PPu45sDAQfWRzLyEA

Pentru mai multe detalii, ne puteți găsi la sediul nostru din Baia Mare, Bld Unirii nr. 16, parter, și la:

_____________________________________________________________

Proiectul “S.O.F.T. – SUSȚINEM OCUPAREA PRIN FORMARE TEHNOLOGICĂ” este cofinanțat prin Programul Operațional Capital Uman (contract POCU/860/3/12/142579) și implementat de Camera de Comerț și Industrie Maramures – în calitate de Beneficiar și în parteneriat cu Centrul de Excelență pentru Resurse Comunitare, Holisun SRL și Asociația Întreprinzătorilor Maramureș

Afla mai multe: Link articol LinkedIn

 

Autor articol: Cheța Diana Georgeta – Expert coordonator organizare campanie S – Camera de Comerț și Industrie Maramureș

Publicat la 26 iulie 2023

Abilitați digitale pentru un viitor profesional sustenabil

 

Integrarea tehnologiilor digitale în industrie a forțat piața muncii să urmeze aceleași tendințe și, în vreme ce a adus noi oportunități, a și făcut unele competențe voloroase până acum să-și piardă total rostul.

Digitalizarea a adus în piața muncii noi domenii de activitate cum ar fi analiza datelor, inteligența artificială, securitatea cibernetică sau marketingul digital (lista nu este exhaustivă). Aceste domenii de activitate solicită indivizi cu abilități speciale și o capacitate ridicată de adaptare la nou sau, mai bine zis, o importantă flexibilitate mentală.

„S.O.F.T. – Susținem Ocuparea prin Formare Tehnologică”, POCU/860/3/12/142579, proiect cofinanțat din Programul Operațional Capital Uman, Axa prioritară 3 – Locuri de muncă pentru toți, Obiectivul specific: 3.12.: Îmbunătățirea nivelului de cunoștințe/ competențe/aptitudini aferente sectoarelor economice/ domeniilor identificate conform SNC și SNCDI ale angajaților.

Afla mai multe: Link articol LinkedIn

 

Autor articol: Avram Petru – Expert organizare campanie P2 – HOLISUN SRL

Publicat la 25 iulie 2023

Ce spun cursanții despre acest curs?

Competențe avansate Microsoft Excel

 

Camera de Comerț și Industrie Maramureș vă provoacă să dezvoltați aria de pregătire a angajaților dvs. în utilizarea programului Excel, prin participarea gratuită a acestora la cursul Competențe avansate Microsoft Excel.

Ce spun cursanții despre acest curs?

”Este un curs extrem de amănunțit, cu multe, multe detalii. Nu a fost foarte ușor pentru noi având în vedere că solicită mult timp și l-am urmat în continuarea programului de muncă dar am învățat mult din tot acest curs și ne ajută foarte mult în activitate. Nu este un curs ușor, repet, dar pentru că avem nevoie de el este important să îl cunoaștem, pentru că Excel-ul știe prea multe” – angajat MARAVET S.R.L.

Află mai multe pe site-ul www.ccimm.ro/soft.

 _______________________________________________________________

Proiectul “S.O.F.T. – SUSȚINEM OCUPAREA PRIN FORMARE TEHNOLOGICĂ” este cofinanțat prin Programul Operațional Capital Uman (contract POCU/860/3/12/142579) și implementat de Camera de Comerț și Industrie Maramures – în calitate de Beneficiar și în parteneriat cu Centrul de Excelenta pentru Resurse Comunitare, Holisun și Asociația Întreprinzătorilor Maramureș.

Afla mai multe: Link articol LinkedIn

 

Autor articol: Dulf Oana Maria – Expert organizare evenimente S – Camera de Comerț și Industrie Maramureș

Publicat la 24 iulie 2023

Câștigă încredere de sine dezvoltându-ți abilitățile digitale

 

Competența digitală este conceptul care descrie abilitățile indivizilor legate de tehnologie. În ultimii ani, mai mulți termeni sunt utilizați pentru a descrie competențele de utilizare a tehnologiilor informaționale, precum: competențe TIC, competențe tehnologice, competențe ale tehnologiei informației, cultura informației, competențe digitale, alfabetizare digitală. Acești termeni sunt, de multe ori, folosiți ca sinonime. Paleta largă de termeni denotă, de fapt, dezvoltarea rapidă a tehnologiilor, dar și diferite arii de acoperire și interes, cât și discipline de bază ale informaticii și tehnologiilor informaționale și de comunicare, care contribuie la formarea acestor comptențe.

 

🔗 Mai multe informații poți obine la: www.ccimm.ro/soft

 

Sau direct la:

📞Camera de Comert si Industrie Maramures – Contact: 0262221510

📞Centrul de Excelenta pentru Resurse Comunitare – Contact: 0771711069

📞Holisun – Contact: 0787659900

📞Asociația Întreprinzătorilor Maramureș – Contact: 0745354533

 

Link articol LinkedIn

 

Autor articol: Pop Adelina – Expert organizare campanie P3 – Asociația Întreprinzătorilor Maramureș

Publicat la 21 iulie 2023

DIAGRAMA BULĂ (BUBBLE)

 

Diagramele bulă în Excel sunt perfecte pentru a vă ”ilustra” datele financiare ale companiei Dumneavoastră. Sunt folosite foarte des, iar noi vrem să vă învățăm toate beneficiile și avantajele sale incontestabile.

Tot ce trebuie să faceți este să vă înscrieți la cursul online gratuit ”Competențe avansate Microsoft Excel”, organizat de Camera de Comerț și Industrie Maramureș în cadrul proiectului ”S.O.F.T. – SUSȚINEM OCUPAREA PRIN FORMARE TEHNOLOGICĂ”.Mai departe, formatorii vă vor ajuta să vă aprofundați cunoștințele în utilizarea acestui program software pentru foi de calcul atât de complex și util.

______________________________________________________________

Proiectul “S.O.F.T. – SUSȚINEM OCUPAREA PRIN FORMARE TEHNOLOGICĂ” este cofinanțat prin Programul Operațional Capital Uman (contract POCU/860/3/12/142579) și implementat de Camera de Comerț și Industrie Maramures – în calitate de Beneficiar și în parteneriat cu Centrul de Excelenta pentru Resurse Comunitare, Holisun SRL și Asociația Întreprinzătorilor Maramureș.

Link articol LinkedIn

 

Autor articol: Bran Oana Maria – Expert organizare evenimente S – Camera de Comerț și Industrie Maramureș

Publicat la 19 iulie 2023

Ghid de supraviețuire profesională în revoluția digitală

 

Parcă schimbările cu care ne confruntăm sunt tot mai intense, iar faptul că schimbările nu sunt doar profund transformatoare, ci se și succed cu rapiditate, nu ne ajută. Piața muncii se găsește într-o contiinuă transformare și uneori ni se pare că nu se așează bine praful pe ultima mare revoluție tehnologică, până deja este total depășită de cea mai nouă inovație sau invenție… la fel suntem și noi, oamenii!

Din acest motiv este foarte important să avem o strategie pentru a putea ține pasul cu ritmul amețitor în care lumea noastră se transformă. Vă vom aduce câteva perspective și îndrumări practice care vă vor ajuta să țineți pasul cu schimbările și transformările omniprezente în era revoluției digitale.

🔗Mai multe informații poți obine la: www.ccimm.ro/soft

Sau direct la:

📞Camera de Comert si Industrie Maramures – Contact: 0262221510

📞Centrul de Excelenta pentru Resurse Comunitare – Contact: 0771711069

📞Holisun – Contact: 0787659900

📞Asociația Întreprinzătorilor Maramureș – Contact: 0745354533

_________________________________________________

Proiect ”S.O.F.T. – SUSȚINEM OCUPAREA PRIN FORMARE TEHNOLOGICĂ” este cofinanțat prin Programul Operațional Capital Uman (contract POCU/860/3/12/142579) și implementat de Camera de Comert si Industrie Maramures – în calitate de Beneficiar și în parteneriat cu Centrul de Excelenta pentru Resurse Comunitare, Holisun și Asociația Întreprinzătorilor Maramureș.

Link articol LinkedIn

 

Autor articol: Avram Petru – Expert organizare campanie P2 – HOLISUN SRL

Publicat la 19 iulie 2023

GRUPAREA DATELOR ÎNTR-UN REGISTRU DE LUCRU

 

Foile de lucru care au multe date pot deveni greu de citit. Din fericire, programul Excel poate organiza datele în grupuri, permițându-vă astfel să afișați și să ascundeți cu ușurință diferite secțiuni ale foii de lucru.

Dorești și tu să dobândești mai multe cunoștințe și să știi să utilizezi numeroasele șabloane pe care ți le propune cel mai versatil și util program din suita Office? Înscrie-te la CURSUL GRATUIT Competențe Avansate Microsoft Excel, organizat de Camera de Comerț și Industrie Maramureș, prin programul ” S.O.F.T. – Susținem Ocuparea prin Formare Tehnologică”.

_____________________________________________________________

Proiectul “S.O.F.T. – SUSȚINEM OCUPAREA PRIN FORMARE TEHNOLOGICĂ” este cofinanțat prin Programul Operațional Capital Uman (contract POCU/860/3/12/142579) și implementat de Camera de Comerț și Industrie Maramures – în calitate de Beneficiar și în parteneriat cu Centrul de Excelenta pentru Resurse Comunitare, Holisun SRL și Asociația Întreprinzătorilor Maramureș

 

Link articol LinkedIn

 

Autor articol: Bran Oana Maria – Expert organizare evenimente S – Camera de Comerț și Industrie Maramureș

Publicat la 19 iulie 2023

CEL MAI BUN PRIETEN, COMPUTERUL

 

👉 Dezvoltăți competențele digitale și învață să folosești util funcțiile calculatorului!

👉 Aplică la unul dintre programele noastre de formare profesională și dezvoltăți competențele TIC!

➡ Competențe avansate Microsoft Excel.

➡ Competențe digitale de utilizare a tehnologiei informației ca instrument de învățare și cunoaștere.

➡ Utilizare instrumente web 4.0

➡ Social media și marketing.

➡ Gestionarea digitală a procesului antreprenorial.

Pentru înscrierea la curs, accesați următorul link: https://forms.gle/PPu45sDAQfWRzLyEA

🔗 Mai multe informații poți obine la: www.ccimm.ro/soft

Sau direct la:

📞Camera de Comert si Industrie Maramures – Contact: 0262221510

📞Centrul de Excelenta pentru Resurse Comunitare – Contact: 0771711069

📞Holisun – Contact: 0787659900

📞Asociația Întreprinzătorilor Maramureș – Contact: 0745354533

 

Link articol LinkedIn

 

Autor articol: Pop Adelina – Expert organizare campanie P3- Asociația Întreprinzătorilor Maramureș

Publicat la 19 iulie 2023

DOBANDESTE CUNOȘTINȚE DIGITALE PRIN PROIECTUL ”S.O.F.T.”

 

Nevoia de competențe digitale este una dintre cele mai mari provocări ale UE și ale Europei Centrale și de Est în particular. Potrivit datelor Comisiei Europene, în viitorul apropiat, 90% dintre slujbe vor necesita cunoștințe digitale.

 

Proiecte precum ”S.O.F.T. – SUSȚINEM OCUPAREA PRIN FORMARE TEHNOLOGICĂ” ajută atât la îmbunătățirea condițiilor de muncă prin dobândirea de noi abilități și competențe digitale ale angajaților, cu efect pozitiv asupra creșterii calității vieții acestora și a familiilor lor cât și la corelarea ”cererii și ofertei” de pe piața muncii, respectiv informarea angajatorilor și angajaților despre oportunitățile de formare profesională digitale.

 

Ce cursuri poți accesa gratuit prin proiectul ”S.O.F.T.”? Curs online Competențe avansare Microsoft Excel, Competențe digitale de utilizare a tehnologiei informației ca instrument de învățare și cunoaștere, utilizare intrumente web 4.0, social media & marketing, curs online gestionarea digitală a procesului antreprenorial.

 

Mai multe informații găsești pe: www.ccimm.ro/soft.

Dacă dorești să participi la un curs GRATUIT în domeniul digital, te invităm să completezi chestionarul preliminar de înscriere: https://forms.gle/PPu45sDAQfWRzLyEA

Link articol LinkedIn

Autor articol: Bran Oana Maria – Expert organizare evenimente S – Camera de Comerț și Industrie Maramureș

Publicat la 19 iulie 2023

Articol post seminar nr. 6

 

📌La Universitatea de Vest „Vasile Goldiș”, str. Culturii, nr. 5, etaj, 5, sala 501, Baia Mare s-a desfășurat luni, 3 iulie, seminarul de informare nr. 6 privind “Importanța și beneficiile formării profesionale continue în domeniul digital”, organizat de CERC SRL în calitate de partener, P1 în cadrul proiectului „S.O.F.T. – Susținem Ocuparea prin Formare Tehnologică”, POCU/860/3/12/142579, proiect cofinanțat din Programul Operațional Capital Uman, Axa prioritară 3 – Locuri de muncă pentru toți, Obiectivul specific: 3.12.: Îmbunătățirea nivelului de cunoștințe/ competențe/ aptitudini aferente sectoarelor economice/ domeniilor identificate conform SNC și SNCDI ale angajaților.

📌În cadrul seminarului au participat un număr de 30 de persoane, care au aflat detalii despre implementarea proiectului, cât și despre importanța și beneficiile participări la formarea profesională continuă, detalii despre eligibilitatea și condițiile de acces în proiect, despre cursurile care sunt organizate în cadrul proiectului la care pot participa în mod GRATUIT, serviciile de consultanță post-training, serviciile de sprijin digitalizare IMM și sprijin acordat în vederea organizării de programe de învățare la locul de muncă în domeniul alfabetizării digitale și tehnologiei informației și comunicațiilor.

🔗Mai multe informații găsești pe: www.ccimm.ro/soft, iar dacă dorești să participi la un curs GRATUIT în domeniul digital, te rugăm să completezi chestionarul preliminar de înscriere: https://forms.gle/PPu45sDAQfWRzLyEA

📌Pentru mai multe detalii, ne puteți găsi și la:

💻E-mail: proiectsoft142579@gmail.com

☎️Telefon: 0771 711 069

🏢Baia Mare, strada Culturii, nr 5, etaj 3, sala 301

_______________________________________________________________

Proiectul “S.O.F.T. – SUSȚINEM OCUPAREA PRIN FORMARE TEHNOLOGICĂ” este cofinanțat prin Programul Operațional Capital Uman (contract POCU/860/3/12/142579) și implementat de Camera de Comerț și Industrie Maramures – în calitate de Beneficiar și în parteneriat cu Centrul de Excelenta pentru Resurse Comunitare, Holisun și Asociația Întreprinzătorilor Maramureș

Link articol LinkedIn

Autor articol: Iuga Maria Ioana – Expert organizare campanie P1- Centrul de Excelență pentru Resurse Comunitare SRL

Publicat la 07 iulie 2023

FUNCTII STATISTICE

 

În cadrul cursului “Competențe avansate Microsoft Excel” organizat de Camera de Comerț și Industrie Maramureș în cadrul proiectului ”S.O.F.T.” veți explora cele mai importante funcții statistice ale Excel.

Dacă doriți să aflați mai multe despre acest instrument, să începem!

Cum?

Vă înscrieți la cursul nostru gratuit //forms.gle/PPu45sDAQfWRzLyEA, iar în această toamnă veți descoperi și aprofunda cel mai bun mod de a utiliza numere, date, statistici și alte funcții cu Microsoft Excel.

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Proiectul “S.O.F.T. – SUSȚINEM OCUPAREA PRIN FORMARE TEHNOLOGICĂ” este cofinanțat prin Programul Operațional Capital Uman (contract POCU/860/3/12/142579) și implementat de Camera de Comerț și Industrie Maramures – în calitate de Beneficiar și în parteneriat cu Centrul de Excelenta pentru Resurse Comunitare, Holisun SRL și Asociația Întreprinzătorilor Maramureș.

Link articol LinkedIn

Autor articol: Bran Oana Maria – Expert organizare evenimenteS – Camera de Comerț și Industrie Maramureș

Publicat la 07 iulie 2023

Începere grupă nouă de curs

Social media și marketing

🔴 În data de 04.07.2023, a început prima grupă a cursului de ”Social media și marketing”, oferit gratuit, prin intermediul proiectului „S.O.F.T. – Susținem Ocuparea prin Formare Tehnologică”, POCU/860/3/12/142579, proiect cofinanțat din Programul Operațional Capital Uman, Axa prioritară 3 – Locuri de muncă pentru toți, Obiectivul specific: 3.12.: Îmbunătățirea nivelului de cunoștințe/ competențe/ aptitudini aferente sectoarelor economice/ domeniilor identificate conform SNC și SNCDI ale angajaților.

🔴 Cursul se desfășoară în orașul Baia Mare, jud. Maramureș.

📌Participanții au oportunitatea să învețe noțiuni noi despre:

🔗utilizarea rețelelor social media,

🔗cunoașterea etapelor planificării marketingului digital,

🔗utilizarea mixului de marketing în marketingul digital,

🔗utilizarea mediilor marketingului digital,

🔗realizarea planului de marketing social media.

🔴Cursul este organizat de către SC CERC SRL, în calitate de Partener 1 al proiectului.

📌Dacă doriți să participați la un curs GRATUIT în cadrul proiectului, vă invităm să completați chestionarul preliminar de înscriere: https://forms.gle/PPu45sDAQfWRzLyEA

Contact:

📍 E-mail: proiectsoft142579@gmail.com

📍 Telefon: 0771 711 069

📍 Baia Mare, strada Culturii, nr 5, etaj 3, sala 301

Link articol LinkedIn

Autor articol: Iuga Maria-Ioana – Expert organizare campanie P1 – Centrul de Excelență pentru Resurse Comunitare SRL

Publicat la 05 iulie 2023

S-a încheiat a doua serie de curs

Competențe avansate Microsoft Excel

Camera de Comerț și Industrie Maramureș a încheiat joi 29 iunie 2023, a doua serie de curs Competențe avansate Microsoft Excel. Cursul a fost organizat în cadrul proiectului „S.O.F.T. – Susținem Ocuparea prin Formare Tehnologică”, POCU/860/3/12/142579, proiect cofinanțat din Programul Operațional Capital Uman, Axa prioritară 3 – Locuri de muncă pentru toți, Obiectivul specific: 3.12.: Îmbunătățirea nivelului de cunoștințe/ competențe/ aptitudini aferente sectoarelor economice/ domeniilor identificate conform SNC și SNCDI ale angajaților.

Dacă te încadrezi în categoriile de grup țintă eligibile, te așteptăm să te înscrii la cursul GRATUIT Competențe avansate Microsoft Excel și te rugăm să completezi chestionarul preliminar de înscriere: forms.gle/PPu45sDAQfWRzLyEA

Pentru mai multe detalii, ne puteți găsi la sediul nostru din Baia Mare, Bld Unirii nr. 16, parter, și la:

_____________________________________________________________

Proiectul “S.O.F.T. – SUSȚINEM OCUPAREA PRIN FORMARE TEHNOLOGICĂ” este cofinanțat prin Programul Operațional Capital Uman (contract POCU/860/3/12/142579) și implementat de Camera de Comerț și Industrie Maramures – în calitate de Beneficiar și în parteneriat cu Centrul de Excelenta pentru Resurse Comunitare, Holisun SRL și Asociația Întreprinzătorilor Maramureș

Link articol LinkedIn

Autor articol: Cheța Diana Georgeta – Expert coordonator organizare campanie S – Camera de Comerț și Industrie Maramureș

Publicat la 04 iulie 2023

Se încheie a doua serie de curs

Competențe avansate Microsoft Excel

Camera de Comerț și Industrie Maramureș a încheiat joi 29 iunie 2023, a doua serie din cele 5 serii de curs Competențe avansate Microsoft Excel. Cursul a fost organizat în cadrul proiectului „S.O.F.T. – Susținem Ocuparea prin Formare Tehnologică”, POCU/860/3/12/142579.

Seria 2 de curs a început la 20 aprilie 2023 și s-a desfășurat exclusiv online, pe parcursul a 10 săptămâni, iar participanții, în număr de 29, sunt angajați la societăți din Baia Mare al căror obiect principal de activitate este: Comert cu ridicata al calculatoarelor, echipamentelor periferice si software- ului; Comert cu ridicata de piese si accesorii pentru autovehicule; Activități ale agențiilor de publicitate; Activităţi de design specializat; Lucrări de instalații electrice; Lucrări de construcții a proiectelor utilitare pentru fluide; Fabricarea altor articole de îmbrăcăminte (exclusiv lenjeria de corp).

Dacă vrei să-ți faci munca mai ușoară și dacă te încadrezi în categoriile de grup țintă eligibile, te așteptăm să te înscrii la cursul GRATUIT Competențe avansate Microsoft Excel și te rugăm să completezi chestionarul preliminar de înscriere: forms.gle/PPu45sDAQfWRzLyEA.

Pentru mai multe detalii, ne puteți găsi la sediul nostru din Baia Mare, Bld Unirii nr. 16, parter, și la:

_____________________________________________________________

Proiectul “S.O.F.T. – SUSȚINEM OCUPAREA PRIN FORMARE TEHNOLOGICĂ” este cofinanțat prin Programul Operațional Capital Uman (contract POCU/860/3/12/142579) și implementat de Camera de Comerț și Industrie Maramures – în calitate de Beneficiar și în parteneriat cu Centrul de Excelenta pentru Resurse Comunitare, Holisun SRL și Asociația Întreprinzătorilor Maramureș

Link articol LinkedIn

Autor articol: Cheța Diana Georgeta – Expert coordonator organizare campanieS – Camera de Comerț și Industrie Maramureș

Publicat la 03 iulie 2023

Lucrul cu macrocomenzi în Excel

Vreți să știți cum să creați, să editați și să rulați macrocomenzi Excel pentru a automatiza introducerea datelor și activitățile? Vă învățăm noi!

O macrocomandă în Excel este o secvență de instrucțiuni programate care automatizează sarcini repetitive în cadrul unei foi de calcul Excel. Acestea sunt create utilizând limbajul de programare VBA (Visual Basic for Applications) și pot fi utilizate pentru a automatiza orice fel de acțiuni, inclusiv formatarea datelor, generarea de rapoarte sau calcularea datelor în funcție de anumite criterii. Odată ce o macrocomandă a fost creată, aceasta poate fi salvată și apoi utilizată ori de câte ori este necesar să efectuați aceeași sarcină repetitivă în cadrul unei foi de calcul Excel, ne spun formatorii cursului Competențe avansate Microsoft Excel.

Macrocomenzile pot fi apelate fie prin intermediul unei combinații de taste, fie prin intermediul unei pictograme de pe o foaie de lucru sau prin intermediul Macrocomenzi din meniul Excel. Utilizarea macrocomenzilor în Excel poate fi un mod eficient de a economisi timp și de a reduce erorile umane în timp ce se lucrează cu date complexe și repetitive.

Tot ce trebuie să faceți este să vă înscrieți la cursul gratuit Competențe avansate Microsoft Excel, organizat de Camera de Comerț și Industrie Maramureș. Formatorii noștri vă vor învăța cum să activați macrocomenzile în Excel pas cu pas dar și alte trucuri ale acestui program.

Înscrieți-vă acum: https://forms.gle/PPu45sDAQfWRzLyEA, iar în această toamnă puteți deveni și voi experți în utilizarea Microsoft Excel.

Cursul ONLINE Competențe avansate Microsoft Excel Camera de Comerț este organizat de Camera de Comerț și Industrie Maramureș în cadrul proiectului „S.O.F.T. – SUSȚINEM OCUPAREA PRIN FORMARE TEHNOLOGICĂ”, cofinanțat prin Programul Operațional Capital Uman (contract POCU/860/3/12/142579) și implementat de Camera de Comerț și Industrie Maramures – în calitate de Beneficiar și în parteneriat cu Centrul de Excelenta pentru Resurse Comunitare, Holisun SRL și Asociația Întreprinzătorilor Maramureș.

Link articol LinkedIn

Autor articol: Bran Oana Maria – Expert organizare evenimente S – Camera de Comerț și Industrie Maramureș

Publicat la 29 iunie 2023

Statistici privind educația și formarea profesională

Află mai multe informații despre importanța FPC și cum să-ți dezvolți competențele digitale la www.ccimm.ro/soft

Proiect ”S.O.F.T. – SUSȚINEM OCUPAREA PRIN FORMARE TEHNOLOGICĂ” este cofinanțat prin Programul Operațional Capital Uman (contract POCU/860/3/12/142579) și implementat de Camera de Comert si Industrie Maramures – în calitate de Beneficiar și în parteneriat cu Centrul de Excelenta pentru Resurse Comunitare, Holisun și Asociația Întreprinzătorilor Maramureș.

Link articol LinkedIn

Autor articol: Pop Adelina – Expert organizare campanie P3 – Asociația Întreprinzătorilor Maramureș

Publicat la 29 iunie 2023

Află totul despre

TABELUL PIVOT

în cadrul cursului gratuit Competențe avansate Microsoft Excel

Ce este acest instrument special din Excel? Un tabel pivot este un instrument care permite crearea unei vizualizări interactive a datelor sursă. Dacă nu știai, mai este denumit în mod obișnuit și raport tabel de pivot.

La ce te poate ajuta un tabel pivot? La transformarea unor rânduri sau coloane interminabile de numere într-o prezentare de date semnificativă. Se pot crea cu ușurință grupuri de articole de sinteză: de exemplu, se pot combina totaluri din două categorii diferite, se pot filtra datele utilizând o varietate de vizualizări sau se pot insera formule speciale, care efectuează noi calcule. Tabelele pivot își trag numele de la abilitatea de a deplasa interactiv câmpurile în tabelul pivot pentru a modifica dinamic perspectiva, oferind o vedere cu totul nouă asupra acelorași date sursă. Un tabel pivot este format din patru zone: valori, etichete de linie, etichete de coloană, şi filtre ale raportului. Formatorii noștri care susțin cursul Competențe avansate Microsoft Excel te vor îndruma pas cu pas și îți vor explica în detaliu tot ce trebuie să știi despre tabelul pivot.

Află totul despre TABELUL PIVOT în cadrul cursului gratuit Competențe avansate Microsoft Excel, organizat de Camera de Comerț și Industrie Maramureș.

Te-am făcut curios? Cursul ONLINE Competențe avansate Microsoft Excel este mult mai amplu, iar prin proiectul S.O.F.T. aveți oportunitatea să îl urmați gratuit. Te poti înscrie și tu la curs completând formularul: forms.gle/PPu45sDAQfWRzLyEA

_______________________________________________________

Proiectul “S.O.F.T. – SUSȚINEM OCUPAREA PRIN FORMARE TEHNOLOGICĂ” este cofinanțat prin Programul Operațional Capital Uman (contract POCU/860/3/12/142579) și implementat de Camera de Comerț și Industrie Maramures – în calitate de Beneficiar și în parteneriat cu Centrul de Excelenta pentru Resurse Comunitare, Holisun SRL și Asociația Întreprinzătorilor Maramureș

Link articol LinkedIn

Autor articol: Bran Oana Maria – Expert organizare evenimente S – Camera de Comerț și Industrie Maramureș

Publicat la 28 iunie 2023

Importanța competențelor digitale pentru dezvoltarea profesională

 

Competența digitală este una dintre cele opt competențe-cheie, concretizându-se în utilizarea cu încredere și în mod critic a întregii game de tehnologii ale informației și comunicațiilor pentru informare, comunicare și soluționare a problemelor în toate domeniile vieții.

Află mai multe informaţii despre cum a-i putea să-ţi dezvolţi comptenţele digitale gratuit în cadrul proiectului ” S.O.F.T. – SUSȚINEM OCUPAREA PRIN FORMARE TEHNOLOGICĂ”

🔗 Mai multe informații poți obine la: www.ccimm.ro/soft

Proiect ”S.O.F.T. – SUSȚINEM OCUPAREA PRIN FORMARE TEHNOLOGICĂ” este cofinanțat prin Programul Operațional Capital Uman (contract POCU/860/3/12/142579) și implementat de Camera de Comert si Industrie Maramures – în calitate de Beneficiar și în parteneriat cu Centrul de Excelenta pentru Resurse Comunitare, Holisun și Asociația Întreprinzătorilor Maramureș.

🔗Mai multe informații poți obine la: www.ccimm.ro/soft

_______________________________________________________

Proiectul “S.O.F.T. – SUSȚINEM OCUPAREA PRIN FORMARE TEHNOLOGICĂ” este cofinanțat prin Programul Operațional Capital Uman (contract POCU/860/3/12/142579) și implementat de Camera de Comerț și Industrie Maramures – în calitate de Beneficiar și în parteneriat cu Centrul de Excelenta pentru Resurse Comunitare, Holisun SRL și Asociația Întreprinzătorilor Maramureș

Link articol LinkedIn

 

Autor articol: Pop Adelina – Expert organizare campanie P3 – Asociația Întreprinzătorilor Maramureș

Publicat la 28 iunie 2023

ÎNVAȚĂ TOTUL DESPRE CREAREA DE FORMULE ȘI UTILIZAREA FUNCȚIILOR ÎN EXCEL

 

Sunteți interesați să aflați care e diferența dintre o funcție și o formulă în Excel? Care sunt cele mai utile funcții în Excel? Ori să vă aprofundați cunoștințele despre crearea de formule și utilizarea funcțiilor încorporate pentru a efectua calcule și a rezolva rapid probleme cu ajutorul Microsoft Excel?

Toate aceste funcții și nu numai sunt explicate pe larg de formatori, în cadrul cursului gratuit Competențe Avansate Microsoft Excel, oferit de Camera de Comerț și Industrie Maramureș. Pregătim pentru semestrul II al acestui an încă două serii de curs. Nu ratați această oportunitate de a învăța Excel-ul gratuit.

                             

 

 

 

🔗Mai multe informații poți obine la: www.ccimm.ro/soft

🔗Te poti înscrie și tu la curs completând formularul: forms.gle/PPu45sDAQfWRzLyEA

_______________________________________________________

Proiectul “S.O.F.T. – SUSȚINEM OCUPAREA PRIN FORMARE TEHNOLOGICĂ” este cofinanțat prin Programul Operațional Capital Uman (contract POCU/860/3/12/142579) și implementat de Camera de Comerț și Industrie Maramures – în calitate de Beneficiar și în parteneriat cu Centrul de Excelenta pentru Resurse Comunitare, Holisun SRL și Asociația Întreprinzătorilor Maramureș

Link articol LinkedIn

 

Autor articol: Bran Oana Maria – Expert organizare evenimente S – Camera de Comerț și Industrie Maramureșlicat la 27 iunie 2023

Dezlănțuie-ți potențialul

sau cum pot beneficia companiile mici din digitizare

Prin adoptarea instrumentelor digitale, întreprinderile mici își pot îmbunătăți eficiența, își pot extinde acoperirea pe piață, pot cultiva implicarea clienților și pot lua decizii bazate pe date. Noua realitate nivelează parțial regulile jocului economic (giganții încă au atuuri puternice), dar companiile mici pot acum să aibă un start mai bun și pot reduce dezavantajele economice cu care sunt obligate să lupte ca nou-veniți pe piață.

Profită de digitalizare!

„S.O.F.T. – Susținem Ocuparea prin Formare Tehnologică”, POCU/860/3/12/142579, proiect cofinanțat din Programul Operațional Capital Uman, Axa prioritară 3 – Locuri de muncă pentru toți, Obiectivul specific: 3.12.: Îmbunătățirea nivelului de cunoștințe/ competențe/ aptitudini aferente sectoarelor economice/ domeniilor identificate conform SNC și SNCDI ale angajaților.

Link articol LinkedIn

Autor articol: Avram Petru – Expert organizare campanie P2 – HOLISUN SRL

 

Publicat la 26 iunie 2023

Îmbrățișarea frontierelor digitale

facilitarea incluziunii sociale și la locul de muncă pentru persoanele cu dizabilități

Unul dintre cele mai importante beneficii ale transformării digitale este posibilitatea acesteia de a egaliza șansele persoanelor cu dizabilități, creând oportunități de angajare și implicare în societate egale cu ale celorlalți oameni.

În cadrul proiectului S.O.F.T. – ”Susținem Ocuparea prin Formare Tehnologică”, îți poti dezvolta competențele digitale gratuit, urmând unul dintre programele noastre de formare profesională:

➡ Competențe avansate Microsoft Excel.

➡Competențe digitale de utilizare a tehnologiei informației ca instrument de învățare și cunoaștere.

➡Utilizare instrumente web 4.0

➡Social media și marketing.

➡Gestionarea digitală a procesului antreprenorial.

Pentru înscrierea la curs, accesați următorul link: https://forms.gle/PPu45sDAQfWRzLyEA

🔗Mai multe informații poți obine la: www.ccimm.ro/soft

Sau direct la:

📞Camera de Comert si Industrie Maramures – Contact: 0262221510

📞Centrul de Excelenta pentru Resurse Comunitare – Contact: 0771711069

📞Holisun – Contact: 0787659900

📞Asociația Întreprinzătorilor Maramureș – Contact: 0745354533

Proiect ”S.O.F.T. – SUSȚINEM OCUPAREA PRIN FORMARE TEHNOLOGICĂ” este cofinanțat prin Programul Operațional Capital Uman (contract POCU/860/3/12/142579) și implementat de Camera de Comert si Industrie Maramures – în calitate de Beneficiar și în parteneriat cu Centrul de Excelenta pentru Resurse Comunitare, Holisun și Asociația Întreprinzătorilor Maramureș.

Link articol LinkedIn

Autor articol: Avram Petru – Expert organizare campanie P2 – HOLISUN SRL

 

Publicat la 22 iunie 2023

Două serii de curs în derulare

Competențe avansate Microsoft Excel

Camera de Comerț și Industrie Maramureș are în derulare două serii, din cele 5, de curs Competențe avansate Microsoft Excel. Cursurile sunt organizate în cadrul proiectului „S.O.F.T. – Susținem Ocuparea prin Formare Tehnologică”, POCU/860/3/12/142579, proiect cofinanțat din Programul Operațional Capital Uman, Axa prioritară 3 – Locuri de muncă pentru toți, Obiectivul specific: 3.12.: Îmbunătățirea nivelului de cunoștințe/ competențe/ aptitudini aferente sectoarelor economice/ domeniilor identificate conform SNC și SNCDI ale angajaților.

Seria a doua a început în 20 aprilie 2023, cursul se desfășoară exclusiv online, câte patru ore în fiecare zi de joi, în intervalul orar 16:00 – 20:00. Ultima zi de curs pentru această serie va fi în data de 29 iunie 2023.

Cea de-a treia serie de curs Competențe avansate Microsoft Excel a început în 17 mai 2023, derulându-se, de asemenea, exclusiv online, în fiecare zi de miercuri, în intervalul orar 16:00 – 20:00. Această serie se va finaliza la data de 19 iulie 2023.

În total, la cele două serii de curs participă 54 persoane.

Link articol LinkedIn

Autor articol: Cheța Diana Georgeta – Expert coordonator organizare campanie S – Camera de Comerț și Industrie Maramureș

 

Publicat la 20 iunie 2023

Articol post seminar 5

📌La Universitatea de Vest „Vasile Goldiș”, str. Culturii, nr. 5, etaj, 5, sala 501, Baia Mare s-a desfășurat vineri, 9 iunie, al cincilea seminar de informare “Importanța și beneficiile formării profesionale continue în domeniul digital”, organizat de SC CERC SRL în calitate de partener în cadrul proiectului „S.O.F.T. – Susținem Ocuparea prin Formare Tehnologică”, POCU/860/3/12/142579, proiect cofinanțat din Programul Operațional Capital Uman, Axa prioritară 3 – Locuri de muncă pentru toți, Obiectivul specific: 3.12.: Îmbunătățirea nivelului de cunoștințe/ competențe/ aptitudini aferente sectoarelor economice/ domeniilor identificate conform SNC și SNCDI ale angajaților.

📌În cadrul seminarului au participat un număr de 30 de persoane, care au aflat detalii despre implementarea proiectului, cât și despre importanța și beneficiile participări la formarea profesională continuă, detalii despre eligibilitatea și condițiile de acces în proiect, despre cursurile care sunt organizate în cadrul proiectului la care pot participa în mod GRATUIT, serviciile de consultanță post-training, serviciile de sprijin digitalizare IMM și sprijin acordat în vederea organizării de programe de învățare la locul de muncă în domeniul alfabetizării digitale și tehnologiei informației și comunicațiilor.

🔗Mai multe informații găsești pe: www.ccimm.ro/soft, iar dacă dorești să participi la un curs GRATUIT în domeniul digital, te rugăm să completezi chestionarul preliminar de înscriere: https://forms.gle/PPu45sDAQfWRzLyEA

 

📌Pentru mai multe detalii, ne puteți găsi și la:

💻E-mail: proiectsoft142579@gmail.com

☎️Telefon: 0771 711 069

🏢Baia Mare, strada Culturii, nr 5, etaj 3, sala 301

_______________________________________________________________

Proiectul “S.O.F.T. – SUSȚINEM OCUPAREA PRIN FORMARE TEHNOLOGICĂ” este cofinanțat prin Programul Operațional Capital Uman (contract POCU/860/3/12/142579) și implementat de Camera de Comerț și Industrie Maramures – în calitate de Beneficiar și în parteneriat cu Centrul de Excelenta pentru Resurse Comunitare, Holisun și Asociația Întreprinzătorilor Maramureș

Link articol LinkedIn

Autor articol: Iuga Maria Ioana – Expert organizare campanie P1 – Centrul de Excelență pentru Resurse Comunitare SRL

 

Publicat la 20 iunie 2023

Finalizare și începere grupa nouă de curs

”Competențe digitale de utilizare a tehnologiei informației ca instrument de învățare și cunoaștere”

📌În data de 8 iunie 2023 a avut loc examenul de absolvire a celei de a doua grupe de curs acreditat de COMPETENȚE DIGITALE DE UTILIZARE A TEHNOLOGIEI INFORMAȚIEI CA INSTRUMENT DE ÎNVĂȚARE ȘI CUNOAȘTERE, organizat de SC CERC SRL, partener în cadrul proiectului „S.O.F.T. – Susținem Ocuparea prin Formare Tehnologică”, POCU/860/3/12/142579, proiect cofinanțat din Programul Operațional Capital Uman, Axa prioritară 3 – Locuri de muncă pentru toți, Obiectivul specific: 3.12.: Îmbunătățirea nivelului de cunoștințe/ competențe/ aptitudini aferente sectoarelor economice/ domeniilor identificate conform SNC și SNCDI ale angajaților.

📌Pe perioada programului de formare, absolvenții au dobândit următoarele competențe și aptitudini:

 • procesarea textelor – Ms Word, Calcul tabelar-Ms Excel, lucrul în Power Point, lucrul cu baze de date,
 • gestionarea dispozitivelor de stocare a datelor,
 • asigurarea securității datelor / documentelor,
 • utilizarea echipamentelor periferice,
 • utilizarea internetului.

📌Examenul de absolvire a constat în susținerea a două probe: proba teoretică și proba practică. Rezultatele obținute în urma examinării au fost pozitive, astfel încât toți participanții au promovat acest curs cu rezultate foarte bune.

📌 Începând cu data de 14 iunie 2023, începe cea de a treia grupă a cursul de ”Competențe digitale de utilizare a tehnologiei informației ca instrument de învățare și cunoaștere”, care se desfășoare în Baia Mare, jud. Maramureș.

🔗Mai multe informații găsești pe: www.ccimm.ro/soft, iar dacă dorești să participi la un curs GRATUIT în domeniul digital, te rugăm să completezi chestionarul preliminar de înscriere: https://forms.gle/PPu45sDAQfWRzLyEA

📌Pentru mai multe detalii, ne puteți găsi și la:

💻E-mail: proiectsoft142579@gmail.com

☎️Telefon: 0771 711 069

🏢Baia Mare, strada Culturii, nr 5, etaj 3, sala 301

_______________________________________________________________

Proiectul “S.O.F.T. – SUSȚINEM OCUPAREA PRIN FORMARE TEHNOLOGICĂ” este cofinanțat prin Programul Operațional Capital Uman (contract POCU/860/3/12/142579) și implementat de Camera de Comerț și Industrie Maramures – în calitate de Beneficiar și în parteneriat cu Centrul de Excelenta pentru Resurse Comunitare, Holisun și Asociația Întreprinzătorilor

Link articol LinkedIn

Autor articol: Iuga Maria Ioana – Expert organizare campanie P1 – Centrul de Excelență pentru Resurse Comunitare

 

Publicat la 14 iunie 2023

EXCEL: ORGANIZAREA DATELOR. UTILIZAREA REFERINTELOR SI NUMELOR DE CELULE SI DOMENII. FORMATAREA CONDITIONATA

 

Camera de Comerț și Industrie Maramureș organizează, în cadrul proiectului „S.O.F.T. – Sustinem Ocuparea prin Formare Tehnologica”, ID POCU/860/3/12/142579, finanțat în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020”, cursul ONLINE Competențe avansate Microsoft Excel.

Acest program beneficiază de o serie de caracteristici care înlesnesc gestionarea și analizarea datelor. Pentru a învăța și a beneficia pe deplin de tot ceea ce oferă Microsoft Excel, organizația camerală vă lansează invitația de a vă înscrie gratuit la acest curs care se derulează în cadrul „S.O.F.T. – Susținem Ocuparea prin Formare Tehnologică”.

Te-am făcut curios?

Cursul ONLINE Competențe avansate Microsoft Excel este mult mai amplu, iar faptul că este gratuit poate aduce plus-valoare în activitatea dumneavoastră.

Pentru mai multe detalii, ne puteți găsi la sediul nostru din Baia Mare, Bld Unirii nr. 16, parter, și la:

 • www.ccimm.ro/soft
 • E-mail: soft@ccimm.ro
 • Telefon: 0262 221 510
 • Persoană de contact: Sasu Tatiana–Expert organizare formare profesională S.

__________________________________________________________

Proiectul “S.O.F.T. – SUSȚINEM OCUPAREA PRIN FORMARE TEHNOLOGICĂ” este cofinanțat prin Programul Operațional Capital Uman (contract POCU/860/3/12/142579) și implementat de Camera de Comerț și Industrie Maramures – în calitate de Beneficiar și în parteneriat cu Centrul de Excelenta pentru Resurse Comunitare, Holisun SRL și Asociația Întreprinzătorilor Maramureș

Link articol LinkedIn

Autor articol: Bran Oana Maria – Expert organizare evenimente S – Camera de Comerț și Industrie Maramureș

 

Publicat la 09 iunie 2023

S-a încheiat prima serie de curs

Competențe avansate Microsoft Excel

 

📌Camera de Comerț și Industrie Maramureș a încheiat ieri, 30 mai 2023, prima serie de curs Competențe avansate Microsoft Excel. Cursul a fost organizat în cadrul proiectului „S.O.F.T. – Susținem Ocuparea prin Formare Tehnologică”, POCU/860/3/12/142579, proiect cofinanțat din Programul Operațional Capital Uman, Axa prioritară 3 – Locuri de muncă pentru toți, Obiectivul specific: 3.12.: Îmbunătățirea nivelului de cunoștințe/ competențe/ aptitudini aferente sectoarelor economice/ domeniilor identificate conform SNC și SNCDI ale angajaților.

📌Dacă te încadrezi în categoriile de grup țintă eligibile, te așteptăm să te înscrii la cursul GRATUIT Competențe avansate Microsoft Excel și te rugăm să completezi chestionarul preliminar de înscriere:

📌Pentru mai multe detalii, ne puteți găsi la sediul nostru din Baia Mare, Bld Unirii nr. 16, parter, și la:

_____________________________________________________________

Proiectul “S.O.F.T. – SUSȚINEM OCUPAREA PRIN FORMARE TEHNOLOGICĂ” este cofinanțat prin Programul Operațional Capital Uman (contract POCU/860/3/12/142579) și implementat de Camera de Comerț și Industrie Maramures – în calitate de Beneficiar și în parteneriat cu Centrul de Excelenta pentru Resurse Comunitare, Holisun SRL și Asociația Întreprinzătorilor Maramureș

Link articol LinkedIn

Autor articol: Cheța Diana Georgeta – Expert coordonator organizare campanie S – Camera de Comerț și Industrie Maramureș

 

Publicat la 31 mai 2023

Formarea profesională continuă

 

📌 Formarea profesională continuă (FPC) sau dezvoltarea/îmbunătățirea profesională este un proces de formare mai complex, care implică dobândirea de noi cunoștințe și abilități în calificările pe care o persoană le deține deja.

📌 Formarea profesională continuă este recunoscută ca un motor al dezvoltării sociale bazate pe cunoaștere și inovare în Europa, beneficiind de o atenție sporită din partea factorilor de decizie și face obiectul multor documente strategice, politici și priorități de dezvoltare.

📌 Dacă îți dorești să îți îmbunătățești cunoștințele și abilitățile în domeniul digital, te așteptăm să te înscrii la unul dintre programele de formare profesională oferite în cadrul proiectului.

🔗 Mai multe informații găsești pe: www.ccimm.ro/soft, iar dacă dorești să participi la un curs GRATUIT în domeniul digital, te rugăm să completezi chestionarul preliminar de înscriere: https://forms.gle/PPu45sDAQfWRzLyEA

 

📌Pentru mai multe detalii, ne puteți găsi și la:

💻E-mail: proiectsoft142579@gmail.com

☎️Telefon: 0771 711 069

🏢Baia Mare, strada Culturii, nr 5, etaj 3, sala 301

________________________________________________________________

Proiectul “S.O.F.T. – SUSȚINEM OCUPAREA PRIN FORMARE TEHNOLOGICĂ” este cofinanțat prin Programul Operațional Capital Uman (contract POCU/860/3/12/142579) și implementat de Camera de Comerț și Industrie Maramures – în calitate de Beneficiar și în parteneriat cu Centrul de Excelenta pentru Resurse Comunitare, Holisun și Asociația Întreprinzătorilor Maramureș

Link articol LinkedIn

Autor articol: Iuga Maria-Ioana – Expert organizare campanie P1 – Centrul de Excelență pentru Resurse Comunitare SRL

 

Publicat la 30 mai 2023

NEVOI ACOPERITE DE CURS

COMPETENTE DIGITALE DE UTILIZARE A TEHNOLOGIEI INFORMATIEI

CA INSTRUMENT DE INVATARE SI CUNOASTERE

 

Competențele digitale sunt unele dintre cele 8 competențe cheie care întruchipează utilizarea încrezătoare și critică a gamei complete de tehnologii de informare și comunicare pentru a informa, a comunica și a rezolva probleme în domeniile de activitate. Deși poate părea simplu pentru mulți dintre noi, conform Tabloului de bord pentru Agenda digitală din 2015, 40% din populația UE are niveluri insuficiente de alfabetizare digitală și 22% dintre cetățeni nu folosesc internetul.

📌 Dacă doriți să participați la un curs GRATUIT în cadrul proiectului, vă invităm să completați chestionarul preliminar de înscriere: https://forms.gle/PPu45sDAQfWRzLyEA

Contact:

📍 E-mail: proiectsoft142579@gmail.com

📍 Telefon: 0771 711 069

📍 Baia Mare, strada Culturii, nr 5, etaj 3, sala 301

Proiectul ”S.O.F.T. – SUSȚINEM OCUPAREA PRIN FORMARE TEHNOLOGICĂ” este cofinanțat prin Programul Operațional Capital Uman (contract POCU/860/3/12/142579) și implementat de Camera de Comerț si Industrie Maramureș – în calitate de Beneficiar și în parteneriat cu Centrul de Excelență pentru Resurse Comunitare, Holisun și Asociația Întreprinzătorilor Maramureș.

Link articol LinkedIn

Autor articol: Iuga Maria-Ioana – Expert organizare campanie P1 – Centrul de Excelență pentru Resurse Comunitare SRL

 

Publicat la 29 mai 2023

Se încheie prima serie de curs

Competențe avansate Microsoft Excel

 

Camera de comerț și Industrie Maramureș încheie azi, 26 mai 2023, prima serie din cele 5 serii de curs Competențe avansate Microsoft Excel. Cursul a fost organizat în cadrul proiectului „S.O.F.T. – Susținem Ocuparea prin Formare Tehnologică”, POCU/860/3/12/142579, proiect cofinanțat din Programul Operațional Capital Uman, Axa prioritară 3 – Locuri de muncă pentru toți, Obiectivul specific: 3.12.: Îmbunătățirea nivelului de cunoștințe/ competențe/ aptitudini aferente sectoarelor economice/ domeniilor identificate conform SNC și SNCDI ale angajaților.

 

Dacă vrei să-ți faci munca mai ușoară și dacă te încadrezi în categoriile de grup țintă eligibile, te așteptăm să te înscrii la cursul GRATUIT Competențe avansate Microsoft Excel și te rugăm să completezi: chestionarul preliminar de înscriere.

Pentru mai multe detalii, ne puteți găsi la sediul nostru din Baia Mare, Bld Unirii nr. 16, parter, și la:

 • www.ccimm.ro/soft
 • E-mail: soft@ccimm.ro
 • Telefon: 0262 221 510
 • Persoană de contact: Sasu Tatiana–Expert organizare formare profesională S

__________________________________________________________

Proiectul “S.O.F.T. – SUSȚINEM OCUPAREA PRIN FORMARE TEHNOLOGICĂ” este cofinanțat prin Programul Operațional Capital Uman (contract POCU/860/3/12/142579) și implementat de Camera de Comerț și Industrie Maramures – în calitate de Beneficiar și în parteneriat cu Centrul de Excelenta pentru Resurse Comunitare, Holisun SRL și Asociația Întreprinzătorilor Maramureș

Link articol LinkedIn

Autor articol: Cheța Diana Georgeta – Expert coordonator organizare campanie S – Camera de Comerț și Industrie Maramureș

 

Publicat la 26 mai 2023

Articol post seminar 4

 

📌La Universitatea de Vest „Vasile Goldiș”, str. Culturii, nr. 5, etaj, 5, sala 501, Baia Mare s-a desfășurat miercuri, 17 mai, al patrulea seminar de informare “Importanța și beneficiile formării profesionale continue în domeniul digital”, organizat de SC CERC SRL în calitate de partener în cadrul proiectului „S.O.F.T. – Susținem Ocuparea prin Formare Tehnologică”, POCU/860/3/12/142579, proiect cofinanțat din Programul Operațional Capital Uman, Axa prioritară 3 – Locuri de muncă pentru toți, Obiectivul specific: 3.12.: Îmbunătățirea nivelului de cunoștințe/ competențe/ aptitudini aferente sectoarelor economice/ domeniilor identificate conform SNC și SNCDI ale angajaților.

📌În cadrul seminarului au participat un număr de 30 de persoane, care au aflat detalii despre implementarea proiectului, cât și despre importanța și beneficiile participări la formarea profesională continuă, detalii despre eligibilitatea și condițiile de acces în proiect, despre cursurile care sunt organizate în cadrul proiectului la care pot participa în mod GRATUIT, serviciile de consultanță post-training, serviciile de sprijin digitalizare IMM și sprijin acordat în vederea organizării de programe de învățare la locul de muncă în domeniul alfabetizării digitale și tehnologiei informației și comunicațiilor.

🔗Mai multe informații găsești pe: www.ccimm.ro/soft, iar dacă dorești să participi la un curs GRATUIT în domeniul digital, te rugăm să completezi chestionarul preliminar de înscriere: https://forms.gle/PPu45sDAQfWRzLyEA

📌Pentru mai multe detalii, ne puteți găsi și la:

💻E-mail: proiectsoft142579@gmail.com

☎️Telefon: 0771 711 069

🏢Baia Mare, strada Culturii, nr 5, etaj 3, sala 301

_______________________________________________________________

Proiectul “S.O.F.T. – SUSȚINEM OCUPAREA PRIN FORMARE TEHNOLOGICĂ” este cofinanțat prin Programul Operațional Capital Uman (contract POCU/860/3/12/142579) și implementat de Camera de Comerț și Industrie Maramures – în calitate de Beneficiar și în parteneriat cu Centrul de Excelenta pentru Resurse Comunitare, Holisun și Asociația Întreprinzătorilor Maramureș

Link articol LinkedIn

Autor articol: Iuga Maria-Ioana – Expert organizare campanie P1 – Centrul de Excelență pentru Resurse Comunitare SRL

 

Publicat la 25 mai 2023

A treia serie a cursului on-line

Competențe avansate Microsoft Excel,

organizat de C.C.I. Maramureș în cadrul proiectului S.O.F.T.

 

Cea de-a treia serie a cursului online Competențe avansate Microsoft Excel, organizat de Camera de Comerț și Industrie Maramureș în cadrul proiectului „S.O.F.T. – Susținem Ocuparea prin Formare Tehnologica”, ID POCU/860/3/12/142579, finanțat în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020 a debutat în această săptămână. Cursul vine în sprijinul celor care doresc să își îmbunătățească informațiile și cunoștințele în utilizarea Microsoft Excel, respectiv a celor care doresc să se alinieze la cerințele în procesul de dezvoltare la locul de muncă, prin participarea la cursuri de formare profesională.

Continuă înscrierile la cursurile din cadrul proiectului nostru: https://lnkd.in/dhgJ4Fny

Detalii suplimentare la telefon: 0262221510, persoană de contact Tatiana Sasu, Expert organizare formare profesională S.

Link articol LinkedIn

Autor articol: Bran Oana Maria – Expert organizare evenimente S – Camera de Comert si Industrie Maramures

 

Publicat la 22 mai 2023

IMM-uri din Romania

Eficiența în muncă și prosperitatea – o comparație cu etica germană a muncii

P2 Holisun SRL

 

Încurajarea antreprenoriatului și inovării în sectorul digital poate crea noi oportunități pentru creștere economică și crearea de locuri de muncă, iar investițiile în infrastructura digitală și promovarea competențelor digitale pot crea un ecosistem economic înfloritor în România.

🔗Mai multe informații poți obine la: www.ccimm.ro/soft

Sau direct la:

📞Camera de Comert si Industrie Maramures – Contact: 0262221510

📞Centrul de Excelenta pentru Resurse Comunitare – Contact: 0771711069

📞Holisun – Contact: 0787659900

📞Asociația Întreprinzătorilor Maramureș – Contact: 074535453

„S.O.F.T. – Susținem Ocuparea prin Formare Tehnologică”, POCU/860/3/12/142579, proiect cofinanțat din Programul Operațional Capital Uman, Axa prioritară 3 – Locuri de muncă pentru toți, Obiectivul specific: 3.12.: Îmbunătățirea nivelului de cunoștințe/ competențe/ aptitudini aferente sectoarelor economice/ domeniilor identificate conform SNC și SNCDI ale angajaților

Link articol LinkedIn

Autor articol: Avram Petru – Expert organizare campanie P2 – HOLISUN SRL

 

Publicat la 18 mai 2023

Impactul digitalizării asupra forței de muncă

 

Digitalizarea este în egală măsură despre tehnologie cât și despre felul în care aceasta transformă condițiile de lucru!

Proiectul „S.O.F.T. – Sustinem Ocuparea prin Formare Tehnologica” ID POCU/860/3/12/142579 oferă programe de formare profesională gratuite pentru a rămâne relevant pe piața muncii!

➡Competențe avansate Microsoft Excel.
➡Competențe digitale de utilizare a tehnologiei informației ca instrument de învățare și cunoaștere.
➡Utilizare instrumente web 4.0
➡Social media și marketing.
➡Gestionarea digitală a procesului antreprenorial.

🔗 Mai multe informații poți obine la: www.ccimm.ro/soft

Sau direct la:

📞Camera de Comert si Industrie Maramures – Contact: 0262221510
📞Centrul de Excelenta pentru Resurse Comunitare – Contact: 0771711069
📞Holisun – Contact: 0787659900
📞Asociația Întreprinzătorilor Maramureș – Contact: 0745354533

Proiect ”S.O.F.T. – SUSȚINEM OCUPAREA PRIN FORMARE TEHNOLOGICĂ” este cofinanțat prin Programul Operațional Capital Uman (contract POCU/860/3/12/142579) și implementat de Camera de Comert si Industrie Maramures – în calitate de Beneficiar și în parteneriat cu Centrul de Excelenta pentru Resurse Comunitare, Holisun și Asociația Întreprinzătorilor Maramureș.

Link articol LinkedIn

Autor articol: Pop Adelina – Expert organizare campanie P3 – Asociația Întreprinzătorilor Maramureș

 

Publicat la 17 mai 2023

Avantajele si dezavantajele tehnologiei

 

Tehnologia înseamnă dezvoltare sau cunoaștere care facilitează viața în societate. Și în ultima jumătate de secol, progresele tehnologice au fost atât de mari încât au modificat chiar și modul nostru de a trăi, de a comunica și de a ne relaționa.

Dezvoltarea tehnologiei a adus mari avantaje pentru dezvoltarea socială dar și individuală, in aces sens proiectul ”S.O.F.T. – SUSȚINEM OCUPAREA PRIN FORMARE TEHNOLOGICĂ” promovează dezvoltarea competențelor digitale individuale dar și colective!

🔗 Mai multe informații poți obine la: www.ccimm.ro/soft

Sau direct la:

📞Camera de Comert si Industrie Maramures – Contact: 0262221510

📞Centrul de Excelenta pentru Resurse Comunitare – Contact: 0771711069

📞Holisun – Contact: 0787659900

📞Asociația Întreprinzătorilor Maramureș – Contact: 0745354533

Proiect ”S.O.F.T. – SUSȚINEM OCUPAREA PRIN FORMARE TEHNOLOGICĂ” este cofinanțat prin Programul Operațional Capital Uman (contract POCU/860/3/12/142579) și implementat de Camera de Comert si Industrie Maramures – în calitate de Beneficiar și în parteneriat cu Centrul de Excelenta pentru Resurse Comunitare, Holisun și Asociația Întreprinzătorilor Maramureș.

Link articol LinkedIn

 

Publicat la 16 mai 2023

Articol post seminar

 

În data de 9 mai 2023, Camera de Comerț și Industrie Maramureș în calitate de Solicitant al proiectului „S.O.F.T. – Susținem Ocuparea prin Formare Tehnologică”, POCU/860/3/12/142579, a organizat un seminar de informare, la Hotel Grădina Morii, în Sighetu Marmației. Scopul acțiunii a fost de a-i informa atât pe angajați cât și pe angajatori despre obiectivele proiectului, importanța formării profesionale continue în domeniul digital, temele secundare (Egalitate de gen, Nediscriminare, Accesibilitate, Schimbări demografice, Poluatorul plătește, Protecția biodiversității, Eficientizare resurse, Pactul Verde, Reziliența la dezastre).

Daca dorești să participi și tu la un curs GRATUIT, în cadrul proiectului S.O.F.T., te invităm să completezi chestionarul preliminar de înscriere: : https://forms.gle/PPu45sDAQfWRzLyEA.

Pentru mai multe detalii, ne puteți contacta la sediul Camerei de Comerț și Industrie Maramureș din Baia Mare, Bld Unirii nr. 16, parter, telefon: 0262221510

Link articol LinkedIn

Autor articol: Cheța Diana Georgeta – Expert coordonator organizare campanie S

 

Publicat la 10 mai 2023

INVITAȚIE SEMINAR

 

📢Vă invităm la un nou seminar de promovare a importanței și beneficiile participării la formarea profesională continuă în domeniul digital organizat în cadrul proiectul ”S.O.F.T. – SUSȚINEM OCUPAREA PRIN FORMARE TEHNOLOGICĂ”, POCU/860/3/12/142579, care va avea loc de data aceasta în Baia Mare.

🟢Când? Miercuri, 17 mai 2023, de la ora 17:30

🟢Unde? Universitatea de Vest „Vasile Goldiș”, str. Culturii, nr. 5, etaj, 5, sala 501

Pentru înscrierea preliminară la cursurile GRATUITE oferite de noi, vă invităm la eveniment și vă rugăm să completați acest chestionar: https://forms.gle/PPu45sDAQfWRzLyEA

Pentru mai multe detalii, ne puteți găsi și la:

 • E-mail: proiectsoft142579@gmail.com
 • Telefon: 0771 711 069
 • Baia Mare, strada Culturii, nr 5, etaj 3, sala 301

___________________________________________________________

Proiectul ”S.O.F.T. – SUSȚINEM OCUPAREA PRIN FORMARE TEHNOLOGICĂ” este cofinanțat prin Programul Operațional Capital Uman (contract POCU/860/3/12/142579) și implementat de Camera de Comerț si Industrie Maramureș – în calitate de Beneficiar și în parteneriat cu Centrul de Excelență pentru Resurse Comunitare, Holisun și Asociația Întreprinzătorilor Maramureș.

Link articol LinkedIn

Autor articol: Iuga Maria Ioana – Expert organizare campanie P1

 

Publicat la 08 mai 2023

NEVOI ACOPERITE DE CURS INSTRUMENTE WEB 4.0

 

Prin intermediul cursului ”Instrumente web 4.0” se dorește acoperirea cât mai mare a nevoilor profesionale a persoanelor angajate pe piața muncii în domeniul Industriei 4.0 prin furnizarea de informații clare, actualizate, concise și nu în ultimul rând prin exerciții practice pe care aceștia o să le parcurgă pe toata durata cursului de formare care în cele din urmă o să le ușureze procesul de desfășurare a activităților.

📌 Dacă doriți să participați la un curs GRATUIT în cadrul proiectului, vă invităm să completați chestionarul preliminar de înscriere: https://forms.gle/PPu45sDAQfWRzLyEA

Contact:

📍 E-mail: proiectsoft142579@gmail.com

📍 Telefon: 0771 711 069

📍 Baia Mare, strada Culturii, nr 5, etaj 3, sala 301

________________________________________________________________

Proiectul ”S.O.F.T. – SUSȚINEM OCUPAREA PRIN FORMARE TEHNOLOGICĂ” este cofinanțat prin Programul Operațional Capital Uman (contract POCU/860/3/12/142579) și implementat de Camera de Comerț si Industrie Maramureș – în calitate de Beneficiar și în parteneriat cu Centrul de Excelență pentru Resurse Comunitare, Holisun și Asociația Întreprinzătorilor Maramureș.

Mai multe detalii AICI

Autor articol: Iuga Maria Ioana – Expert organizare campanie P1

 

Publicat la 04 mai 2023

Nevoi acoperite de cursul Competențe Avansate Microsoft Excel

 

Cursul Competențe Avansate Microsoft Excel, organizat de Camera de Comerț și Industrie Maramureș, în calitatea sa de Solicitant în cadrul proiectului “S.O.F.T. – SUSȚINEM OCUPAREA PRIN FORMARE TEHNOLOGICĂ” se adresează persoanelor care au nevoie în activitatea lor de o cât mai bună cunoaștere a acestui program.

Pentru mai multe detalii, ne puteți contacta la sediul Camerei de Comerț și Industrie Maramureș din Baia Mare, Bld Unirii nr. 16, parter.
E-mail: proiectsoft142579@gmail.com; telefon: 0262-221510.

Mai multe detalii AICI

Persoană de contact: Sasu Tatiana – Expert organizare formare profesională S.

Autor articol: Bran Oana Maria – Expert organizare evenimente S

 

Publicat la 04 mai 2023

Dezvoltarea competentelor digitale este necesara pentru a ramane relevant pe piata muncii

 

Noile tehnologii ne-au invadat viața nu doar profesională, ci si personală. Dezvoltarea competențelor necesare pentru viitor trebuie să înceapă chiar de azi pentru a rămâne relevant pe piața muncii.

Proiectul Proiect ”S.O.F.T. – SUSȚINEM OCUPAREA PRIN FORMARE TEHNOLOGICĂ” organizează gratuit programe de dezvoltare profesională în domeniul digital.
➡ Competențe avansate Microsoft Excel.
➡ Competențe digitale de utilizare a tehnologiei informației ca instrument de învățare și cunoaștere.
➡ Utilizare instrumente web 4.0
➡ Social media și marketing.
➡ Gestionarea digitală a procesului antreprenorial.

Pentru înscrierea la curs, accesați următorul link: https://lnkd.in/dhgJ4Fny

Mai multe informații poți obine la: www.LinkedIn.com

Sau direct la:
📞Camera de Comert si Industrie Maramures – Contact: 0262221510
📞Centrul de Excelenta pentru Resurse Comunitare – Contact: 0771711069
📞Holisun – Contact: 0787659900

📞Asociația Întreprinzătorilor Maramureș – Contact: 0745354533

Autor articol: Pop Adelina – Expert organizare campanie P3

Publicat la 28 aprilie 2023

Suport pentru IMM și angajati

 

Obiectivul general al proiectului „S.O.F.T. – Sustinem Ocuparea prin Formare Tehnologica” este cresterea accesului si participarii la formare profesionala în domeniul alfabetizarii digitale si tehnologiei informației si comunicațiilor a 600 persoane angajate pe piata muncii prin formare si activitati inovatoare.

Află mai multe informații despre avantajele angajatilor si IMM-urilor care aplica pentru dezvoltarea competentelor digitale in cadrul proiectului „S.O.F.T. – Sustinem Ocuparea prin Formare Tehnologica”

Mai multe informații poți obine la: www.ccimm.ro/soft

Sau direct la:

📞Camera de Comert si Industrie Maramures – Contact: 0262221510

📞Centrul de Excelenta pentru Resurse Comunitare – Contact: 0771711069

📞Holisun – Contact: 0787659900

📞Asociația Întreprinzătorilor Maramureș – Contact: 0745354533

Link LinkedIn  https://www.linkedin.com

Autor articol: Pop Adelina – Expert organizare campanie P3

Publicat la 27 aprilie 2023

Articol post Seminar de informare nr. 5 organizat de Camera de Comert si Industrie Maramures

 

Marți, 25 aprilie 2023, Camera de Comerț și Industrie Maramureș în calitate de Solicitant al proiectului „S.O.F.T. – Susținem Ocuparea prin Formare Tehnologică”, POCU/860/3/12/142579, proiect cofinanțat din Programul Operațional Capital Uman, Axa prioritară 3 – Locuri de muncă pentru toți, Obiectivul specific: 3.12.: Îmbunătățirea nivelului de cunoștințe/ competențe/ aptitudini aferente sectoarelor economice/ domeniilor identificate conform SNC și SNCDI ale angajaților, a organizat al cincilea seminar de informare despre “Importanța și beneficiile formării profesionale continue în domeniul digital”. Această acțiune a avut loc la Centrul de Instruire și Marketing ”Gheorghe Marcaș” al Camerei de Comerț și Industrie Maramureș.

Pentru mai multe detalii, ne puteți contacta la sediul Camerei de Comerț și Industrie Maramureș din Baia Mare, Bld Unirii nr. 16, parter. E-mail: proiectsoft142579@gmail.com ; telefon: 0262-221510, persoană de contact: Sasu Tatiana – Expert organizare formare profesională S.

Link LinkedIn  https://www.linkedin.com

Autor articol: Bran Oana Maria – Expert organizare evenimente S

Publicat la 27 aprilie 2023

S-a demarat a doua grupa de curs

”Competente digitale de utilizare a tehnologiei informatiei ca instrument de invatare si cunoastere”

 

În data de 20.04.2023, a început cea de a doua grupă a cursul de ”Competențe digitale de utilizare a tehnologiei informației ca instrument de învățare și cunoaștere”, oferit gratuit, prin intermediul proiectului „S.O.F.T. – Susținem Ocuparea prin Formare Tehnologică”, POCU/860/3/12/142579, proiect cofinanțat din Programul Operațional Capital Uman, Axa prioritară 3 – Locuri de muncă pentru toți, Obiectivul specific: 3.12.: Îmbunătățirea nivelului de cunoștințe/ competențe/ aptitudini aferente sectoarelor economice/ domeniilor identificate conform SNC și SNCDI ale angajaților.

Cursul este organizat de către SC CERC SRL, în calitate de Partener 1 al proiectului.

 

Dacă doriți să participați la un curs GRATUIT în cadrul proiectului, vă invităm să completați chestionarul preliminar de înscriere: https://lnkd.in/dhgJ4Fny

Contact:

📍 E-mail: proiectsoft142579@gmail.com

📍 Telefon: 0771 711 069

📍 Baia Mare, strada Culturii, nr 5, etaj 3, sala 301

Link LinkedIn  https://www.linkedin.com

Autor articol: Iuga Maria Ioana – Expert organizare campanie P1

Publicat la 26 aprilie 2023

Nevoi profesionale acoperite de cursul de Gestionare Digitala a Procesului Antreprenorial

 

Modalitatea în care Holisun SRL își structurează și furnizează cursurile GDPA este una care să corespundă acestor nevoi generale de digitalizare a activității curente pentru angajații sau patronii care doresc să facă, prin digitalizare, ceva mai mult decât utilizarea foilor de lucru Microsoft Excel, a soluțiilor de poștă electronică și a prezentărilor Power Point.

„S.O.F.T. – Susținem Ocuparea prin Formare Tehnologică”, POCU/860/3/12/142579, proiect cofinanțat din Programul Operațional Capital Uman, Axa prioritară 3 – Locuri de muncă pentru toți, Obiectivul specific: 3.12.: Îmbunătățirea nivelului de cunoștințe/ competențe/ aptitudini aferente sectoarelor economice/ domeniilor identificate conform SNC și SNCDI ale angajaților.

Link LinkedIn  https://www.linkedin.com

Autor articol: Avram Petru – Expert organizare campanie P2

Publicat la 25 aprilie 2023

Informații logistice despre serii și înscrieri P2, Holisun SRL

 

„S.O.F.T. – Susținem Ocuparea prin Formare Tehnologică”, POCU/860/3/12/142579, proiect cofinanțat din Programul Operațional Capital Uman, Axa prioritară 3 – Locuri de muncă pentru toți, Obiectivul specific: 3.12.: Îmbunătățirea nivelului de cunoștințe/ competențe/ aptitudini aferente sectoarelor economice/ domeniilor identificate conform SNC și SNCDI ale angajaților.

Link LinkedIn  https://www.linkedin.com

Autor articol: Avram Petru – Expert organizare campanie P2

Publicat la 24 aprilie 2023

FINALIZARE CURS
COMPETENȚE DIGITALE DE UTILIZARE A TEHNOLOGIEI INFORMAȚIEI CA INSTRUMENT DE ÎNVĂȚARE ȘI CUNOAȘTERE

 

În data de 6 aprilie 2023 a avut loc examenul de absolvire a primei grupe de curs acreditat de COMPETENȚE DIGITALE DE UTILIZARE A TEHNOLOGIEI INFORMAȚIEI CA INSTRUMENT DE ÎNVĂȚARE ȘI CUNOAȘTERE, organizat de SC CERC SRL, partener în cadrul proiectului „S.O.F.T. – Susținem Ocuparea prin Formare Tehnologică”, POCU/860/3/12/142579, proiect cofinanțat din Programul Operațional Capital Uman, Axa prioritară 3 – Locuri de muncă pentru toți, Obiectivul specific: 3.12.: Îmbunătățirea nivelului de cunoștințe/ competențe/ aptitudini aferente sectoarelor economice/ domeniilor identificate conform SNC și SNCDI ale angajaților.

Dacă te încadrezi în categoriile de grup țintă eligibile și dorești să participi la un curs GRATUIT, te rugăm să completezi chestionarul preliminar de înscriere: https://lnkd.in/dhgJ4Fny

Pentru mai multe detalii, ne puteți găsi și la:
• E-mail: proiectsoft142579@gmail.com
• Telefon: 0771 711 069
• Baia Mare, strada Culturii, nr 5, etaj 3, sala 301

Link LinkedIn  https://www.linkedin.com

Autor articol: Iuga Maria-Ioana – Expert organizare campanie P1

Publicat la 21 aprilie 2023

NEVOI ACOPERITE DE CURSURI

 

Formarea profesională este un proces continuu de învățare, prin care fiecare dintre noi are posibilitatea de a-și dezvolta cunoștințele și aria de pregătire într-un anumit domeniu.

Daca dorești să participi și tu la un curs GRATUIT în cadrul proiectului S.O.F.T., te invităm să completezi chestionarul preliminar de înscriere: https://lnkd.in/dhgJ4Fny

 

Pentru mai multe detalii, ne puteți contacta la sediul Camerei de Comerț și Industrie Maramureș din Baia Mare, Bld Unirii nr. 16, parter. E-mail: proiectsoft142579@gmail.com ; telefon: 0262-221510, persoană de contact: Sasu Tatiana – Expert organizare formare profesională S.

Link LinkedIn  https://www.linkedin.com

Autor articol: Oana Maria Bran – Expert organizare evenimente S – Camera de Comerț și Industrie Maramureș

Publicat la 21 aprilie 2023

Articol post Seminar de informare nr. 4 organizat de Camera de Comert si Industrie Maramures

 

Miercuri, 5 aprilie 2023, Camera de Comerț și Industrie Maramureș în calitate de Solicitant al proiectului „S.O.F.T. – Susținem Ocuparea prin Formare Tehnologică”, POCU/860/3/12/142579, a organizat al patrulea seminar de informare, la sediul unei companii din Săsar, comuna Recea, cu tema “Importanța și beneficiile formării profesionale continue în domeniul digital”.

 

Daca dorești să participi și tu la un curs GRATUIT în cadrul proiectului S.O.F.T., te invităm  să completezi chestionarul preliminar de înscriere: https://forms.gle/PPu45sDAQfWRzLyEA.

 

Pentru mai multe detalii, ne puteți contacta la sediul Camerei de Comerț și Industrie Maramureș din Baia Mare, Bld Unirii nr. 16, parter. E-mail: proiectsoft142579@gmail.com ; telefon: 0262-221510, persoană de contact: Sasu Tatiana – Expert organizare formare profesională S.

Link LinkedIn  https://www.linkedin.com

Autor articol: Oana Maria Bran – Expert organizare evenimente S – Camera de Comerț și Industrie Maramureș

Publicat la 10 aprilie 2023

Beneficii oferite prin proiectul „S.O.F.T. – Susținem Ocuparea prin Formare Tehnologică”

 

Poiectul „S.O.F.T. – Susținem Ocuparea prin Formare Tehnologică” va produce un impact pe termen lung asupra grupului țintă și asupra domeniului de învățare pe tot parcursul vieții, prin aplicarea unor măsuri de informare, formare, consiliere și servicii suport pentru angajatorii care doresc să implementeze programe de formare la locul de muncă, care să genereze:

-creșterea cu minim 600 a numărului persoanelor informate despre beneficiile proiectului, respectiv al persoanelor formate în domenii digitale solicitate pe piața muncii;
-creșterea cu minim 100 a numărului de IMM-URI sprijinite în vederea introducerii de programe de învățare la locul de muncă;
-creșterea cu minim 3 a numărului de IMM-uri care introduc programe de învățare la locul de muncă.

Beneficiile proiectului:
1. Oferă sprijin în organizarea programelor de formare profesională cu scopul îmbunătățirii nivelului de calificare/formare în domeniul digital.
2. Proiectul oferă și servicii de consultanță post-training.
3. Cursuri gratuite, dacă se indeplinesc condițiile de eligibilitate.

Mai multe informații puteți obține la: www.ccimm.ro/soft
Sau direct la:
📞Camera de Comerț și Industrie Maramureș – Contact: 0262221510
📞Centrul de Excelență pentru Resurse Comunitare – Contact: 0771711069
📞Holisun – Contact: 0787659900
📞Asociația Întreprinzătorilor Maramureș – Contact: 0745354533.

Link LinkedIn  https://www.linkedin.com

Autor articol: Oana Maria Bran – Expert organizare evenimente S – Camera de Comerț și Industrie Maramureș

Publicat la 31 martie 2023

Importanța și beneficiile formării profesionale continue în domeniul digital

promovate prin proiectul „S.O.F.T. – Susținem Ocuparea prin Formare Tehnologică”

 

Miercuri, 29 martie 2023, ora 10:00, Camera de Comerț și Industrie Maramureș în calitate de Solicitant al proiectului „S.O.F.T. – Susținem Ocuparea prin Formare Tehnologică” a organizat un nou seminar de informare în cadrul proiectului, de această dată la sediul unei companii din Baia Mare. Seminarul a avut ca tematică principală “Importanța și beneficiile formării profesionale continue în domeniul digital”

Persoanele interesate să participe la curs trebuie să completeze chestionarul preliminar: https://lnkd.in/dhgJ4Fny

Pentru mai multe detalii, contactați Camera de Comerț și Industrie Maramureș (Bd. Unirii nr. 16, parter). E-mail: proiectsoft142579@gmail.com ; telefon: 0262-221510

Persoană de contact: Sasu Tatiana – Expert organizare formare profesională S.

Link LinkedIn  https://www.linkedin.com

Autor articol: Oana Maria Bran – Expert organizare evenimente S – Camera de Comerț și Industrie Maramureș

Publicat la 30 martie 2023

INSTRUMENTE WEB 4.0 oferit de SC CERC SRL

Cui i se adresează cursul de Instrumente web 4.0?

Cursul se adresează persoanelor adulte cu vârsta cuprinsă între 16 și 64 ani, care îndeplinește cumulativ următoarele criterii:
• Are domiciliul sau reședința în regiunile Nord-Vest sau regiuni limitrofe (cu excepția Regiunii București-Ilfov).
• Este angajată cu contract individual de muncă (cu normă întreagă sau cu parțială) într-un I.M.M
• Face dovada că el, ca și angajat, dar și angajatorul își desfășoară activitatea principală sau secundară într-unul din sectoarele economice cu potențial competitiv identificate conform SNC* și în domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI**.
• Își exprimă intenția de a-și dezvolta competențe digitale și să opteze pentru înscrierea la unul dintre cursurile de formare profesională organizate prin proiect.

Contact:

 • E-mail: proiectsoft142579@gmail.com
 • Telefon: 0771 711 069
 • Baia Mare, strada Culturii, nr 5, etaj 3, sala 301

Link LinkedIn  https://www.linkedin.com

Autor articol: Maria Ioana Iuga – Expert organizare campanie P1 – Centrul de Excelență pentru Resurse Comunitare SRL

Publicat la 30 martie 2023

Importanța și beneficiile formării profesionale continue în domeniul digital

 

Proiectul „S.O.F.T. – Susținem Ocuparea prin Formare Tehnologică”, POCU/860/3/12/142579, urmărește creșterea accesului și participării la formare profesională în domeniul alfabetizării digitale și tehnologiei informației și comunicațiilor a 600 persoane angajate pe piața muncii prin formare și activități inovatoare ce favorizează creșterea nivelului de calificare în aceste domenii și sporirea capacității de inserție profesionala și a adaptabilității acestora la dinamica sectoarelor economice cu potențial competitiv identificate conform SNC și în domeniile de specializare inteligență conform SNCDI.

🔗 Mai multe informații poți obine la: www.ccimm.ro/soft

Sau direct la:
📞Camera de Comert si Industrie Maramures – Contact: 0262221510
📞Centrul de Excelenta pentru Resurse Comunitare – Contact: 0771711069
📞Holisun – Contact: 0787659900
📞Asociația Întreprinzătorilor Maramureș – Contact: 0745354533.

Link LinkedIn  https://www.linkedin.com

Autor articol: Maria Ioana Iuga – Expert organizare campanie P1 – Centrul de Excelență pentru Resurse Comunitare SRL

Publicat la 29 martie 2023

Seminar de informare

organizat de  Camera de Comerț și Industrie Maramureș

în calitate de Solicitant al proiectului „ S.O.F.T. – Susținem Ocuparea prin Formare Tehnologică”

 

Marți, 21 martie 2023, Camera de Comerț și Industrie Maramureș în calitate de Solicitant al proiectului „S.O.F.T. – Susținem Ocuparea prin Formare Tehnologică” a organizat un seminar de informare, la ATP Tech Center (Bulevardul Regele Mihai I 67, Baia Mare). Scopul acțiunii a fost de a-i informa atât pe angajați cât și pe angajatori despre obiectivele proiectului, importanța formării profesionale continue în domeniul digital, temele secundare (Egalitate de gen, Nediscriminare, Accesibilitate, Schimbări demografice, Poluatorul plătește, Protecția biodiversității, Eficientizare resurse, Pactul Verde, Reziliența la dezastre), respectiv cursul ”Competențe avansate Microsoft Excel” pe care C.C.I. Maramureș îl organizează în cadrul acestui proiect.

Link LinkedIn  https://www.linkedin.com

Autor articol: Oana Bran – Expert organizare evenimente S – Camera de Comerț și Industrie Maramureș

Publicat la 29 martie 2023

Despre evoluția tehnologică la locul de muncă și beneficiile digitalizării informațiilor

 

Proiectul ”S.O.F.T. – SUSȚINEM OCUPAREA PRIN FORMARE TEHNOLOGICĂ” susține dezvoltarea tehnologică la locul de muncă oferind sprijin pentru organizarea programelor de formare profesională prin care se urmărește alfabetizarea digitală a angajațiilor

Link LinkedIn  https://www.linkedin.com

Autor articol: Avram Petru – Expert organizare campanie P2 – HOLISUN SRL

Publicat la 27 martie 2023

Impactul programelor de formare profesională în online

 

Doresti să urmezi un curs de formare profesională însă nu ai timpul necesar?

Lipsa de timp, conflictul cu programul cotidian și constrângerile de distanță se numără printre barierele cheie raportate de cei care nu urmează deloc programe de formare.

Proiectul „S.O.F.T. – Sustinem Ocuparea prin Formare Tehnologica” pune la dispoziție programe de formare profesională organizate integral în sistem online oferind flexibilitate, permițând cursanților să aleagă un timp, un ritm și un loc compatibil cu responsabilitățile profesionale și familiale.

🔗 Pentru mai multe informații poți obine la: www.ccimm.ro/soft

Sau direct la:
📞Camera de Comert si Industrie Maramures – Contact: 0262221510
📞Centrul de Excelenta pentru Resurse Comunitare – Contact: 0771711069
📞Holisun – Contact: 0787659900
📞Asociația Întreprinzătorilor Maramureș – Contact: 0745354533

Proiect ”S.O.F.T. – SUSȚINEM OCUPAREA PRIN FORMARE TEHNOLOGICĂ” este cofinanțat prin Programul Operațional Capital Uman (contract POCU/860/3/12/142579) și implementat de Camera de Comert si Industrie Maramures – în calitate de Beneficiar și în parteneriat cu Centrul de Excelenta pentru Resurse Comunitare, Holisun și Asociația Întreprinzătorilor Maramures

Link LinkedIn  https://www.linkedin.com

Autor articol: Avram Petru – Expert organizare campanie P2 – HOLISUN SRL

Publicat la 27 martie 2023

Seminar de informare organizat de Camera de Comerț și Industrie Maramureș, în calitate de Solicitant al proiectului

„S.O.F.T. – Susținem Ocuparea prin Formare Tehnologică”, POCU/860/3/12/142579

 

Marți, 21 martie 2023, Camera de Comerț și Industrie Maramureș în calitate de Solicitant al proiectului „S.O.F.T. – Susținem Ocuparea prin Formare Tehnologică”, POCU/860/3/12/142579, proiect cofinanțat din Programul Operațional Capital Uman, Axa prioritară 3 – Locuri de muncă pentru toți, Obiectivul specific: 3.12.: Îmbunătățirea nivelului de cunoștințe/ competențe/ aptitudini aferente sectoarelor economice/ domeniilor identificate conform SNC și SNCDI ale angajaților, a organizat un seminar de informare, la ATP Tech Center (Bulevardul Regele Mihai I 67, Baia Mare). Scopul acțiunii a fost de a-i informa atât pe angajați cât și pe angajatori despre obiectivele proiectului, importanța formării profesionale continue în domeniul digital, temele secundare (Egalitate de gen, Nediscriminare, Accesibilitate, Schimbări demografice, Poluatorul plătește, Protecția biodiversității, Eficientizare resurse, Pactul Verde, Reziliența la dezastre), respectiv cursul ”Competențe avansate Microsoft Excel” pe care C.C.I. Maramureș îl organizează în cadrul acestui proiect.

Link LinkedIn  https://www.linkedin.com

Autor articol: Oana Maria Bran – Expert organizare evenimente S – Camera de Comerț și Industrie Maramureș

Publicat la 24 martie 2023

Competențe digitale de utilizare a tehnologiei informației ca instrument de învățare și cunoaștere

oferit de SC CERC SRL

 

Proiectul S.O.F.T. organizeză cursul gratuit de Competențe digitale de utilizare a tehnologiei informației ca instrument de învățare și cunoaștere.
➡ Curs de specializare (recunoscut de Ministerul Muncii și Ministerul Educației)
➡ Furnizat de către SC CERC SRL în cadrul proiectului „S.O.F.T. – Susținem Ocuparea prin Formare Tehnologică”
➡ Cu durata de 120 ore, dintre care 36 ore pentru pregătirea teoretică și 84 ore pentru cea practică.
➡ În urma absolvirii cursului participanții o să primească un certificat de absolvire acreditat ANC.

Temele abordate:
– gestionarea suporturilor / dispozitivelor de stocare a datelor / documentelor,
– asigurarea securității datelor / documentelor,
– utilizarea echipamentelor periferice,
– utilizarea internetului,
– procesarea textelor – Microsoft Word,
– calcul tabelar – Microsoft Excel,
– lucrul în Power Point,
– lucrul cu baze de date.

Contact:
• E-mail: proiectsoft142579@gmail.com
• Telefon: 0771 711 069
• Baia Mare, strada Culturii, nr 5, etaj 3, sala 301

Completează formularul de jos și te vom contacta în vederea înscrierii în proiect: https://lnkd.in/dhgJ4Fny

Proiect ”S.O.F.T. – SUSȚINEM OCUPAREA PRIN FORMARE TEHNOLOGICĂ” este cofinanțat prin Programul Operațional Capital Uman (contract POCU/860/3/12/142579) și implementat de Camera de Comert si Industrie Maramures – în calitate de Beneficiar și în parteneriat cu Centrul de Excelenta pentru Resurse Comunitare, Holisun și Asociația Întreprinzătorilor Maramureș.

Link LinkedIn  https://www.linkedin.com

Autor articol: Iuga Maria-Ioana – Expert organizare campanie P1 – Centrul de Excelență pentru Resurse Comunitare SRL

Publicat la 22 martie 2023

Cursuri gratuite în domeniul competențelor digitale, pentru 600 de angajați

 

Camera de Comerț și Industrie Maramureș, în calitate de Beneficiar, implementează până în 31 decembrie 2023, proiectul „S.O.F.T. – Susținem Ocuparea prin Formare Tehnologică”, ID POCU/860/3/12/142579, finanțat în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020. Proiectul este implementat într-un parteneriat din care mai fac parte Centrul de Excelență pentru Resurse Comunitare SRL, Holisun SRL și Asociația Întreprinzătorilor Maramureș, toate din Baia Mare.

Link LinkedIn  https://www.linkedin.com

Autor articol: Oana Maria Bran – Expert organizare evenimente S – Camera de Comerț și Industrie Maramureș

Publicat la 21 martie 2023

curs GESTIONARE DIGITALĂ A PROCESULUI ANTREPRENORIAL

 

Partenerul nostru Holisun, a demarat cursurile gratuite de digitalizare în cadrul proiectului „S.O.F.T. – Susținem Ocuparea prin Formare Tehnologică”

Link LinkedIn  https://www.linkedin.com

Autor articol: Avram Petru – Expert organizare campanie P2 – HOLISUN SRL

Publicat la 20 martie 2023

Dezvoltarea competențelor digitale, eficientă pentru digitalizarea afacerilor

 

Obiectivul general al proiectului ”S.O.F.T. – Susținem Ocuparea prin Formare Tehnologică” contribuie la realizarea Obiectivului Specific 3.12.: ”Îmbunătățirea nivelului de cunoștințe/competențe/aptitudini aferente sectoarelor economice/domeniilor identificate conform SNC și SNCDI ale angajaților din cadrul POCU 2014-2020, Axa prioritară nr. 3 – Locuri de muncă pentru toți.

Proiectul propune furnizarea unor programe de dezvoltare de competențe digitale pentru un număr de 600 angajați, din care 300 de persoane participă la cursuri de inițiere și specializare competențe avansate Microsoft Excel, competențe digitale de utilizare a tehnologiei informației, social media și marketing și utilizarea instrumentelor web 4.0 și alte 300 la programe de formare avansate.

🔗 Mai multe informații poți obine la: www.ccimm.ro/soft

Sau direct la:
📞Camera de Comert si Industrie Maramures – Contact: 0262221510
📞Centrul de Excelenta pentru Resurse Comunitare – Contact: 0771711069
📞Holisun – Contact: 0787659900
📞Asociația Întreprinzătorilor Maramureș – Contact: 0745354533

Link LinkedIn  https://www.linkedin.com

Autor articol: Oana Maria Bran – Expert organizare evenimente S – Camera de Comerț și Industrie Maramureș

Publicat la 16 martie 2023

Azi, 10 martie, începe prima serie de

curs COMPETENȚE AVANSATE MICROSOFT EXCEL

 

Camera de Comerț și Industrie Maramureș lansează azi prima serie a cursului COMPETENȚE AVANSATE MICROSOFT EXCEL în cadrul proiectului ”S.O.F.T. – SUSȚINEM OCUPAREA PRIN FORMARE TEHNOLOGICĂ”, cofinanțat prin Programul Operațional Capital Uman (contract POCU/860/3/12/142579) și implementat de Camera de Comert si Industrie Maramures – în calitate de Beneficiar și în parteneriat cu Centrul de Excelenta pentru Resurse Comunitare, Holisun și Asociația Întreprinzătorilor Maramureș.

 În cadrul proiectului vor fi organizate 5 serii de curs a câte circa 30 persoane/grupă, la care vor participa un total de minim 150 persoane.

Durata unui curs va fi de 88 ore din care 40 ore pregătire teoretică (online-live) și 48 ore pregătire practică (rezolvare teme/probleme sub îndrumarea formatorilor). Cursurile vor fi organizate pe perioada a aproximativ 22 zile, unde participanții vor avea la dispoziție formatori cu pregătire în domeniu.

Modalitatea de desfasurare: online-live pe o platformă dedicată.

Tematică curs:

 • Editarea datelor: utilizarea referințelor și numelor de celule și domenii; formatări avansate; formatare condiționată; crearea și actualizarea legăturilor între datele din foi de calcul;
 • Grafice: crearea unui grafic; alegerea tipului potrivit de grafic pentru reprezentarea datelor; formatarea graficelor; crearea graficelor sparkline;
 • Funcții: de dată și oră (Today, Day, Month, Year, Networkdays, Edate, Eomonth, Workday, Weeknum, calculul diferenţei între date calendaristice); matematice (SumIf, SumIfs, Round, Roundup, Rounddown), statistice (Count, CountA, CountIf, CountIfs, AverageIf, AverageIfs); de text (Proper, Upper, Lower, Concatenate, Left, Right, Mid); de căutare şi referinţă (Vlookup, Hlookup, Match, Index), logice (If, And, Or), database (DSUM, DPRODUCT, DMAX, DMIN, DCOUNT);
 • Manipularea datelor: validarea și auditul datelor introduse; protejarea datelor; lucrul în echipă; eliminarea duplicatelor; crearea și utilizarea template-urilor;
 • Instrumente de analiză şi sinteză: Analysis Tool Pak; crearea subtotalurilor; centralizarea datelor; crearea tabelelor şi diagramelor pivot; efectuarea calculelor într-un tabel pivot; utilizarea avansată a tabelului pivot; filtrarea datelor din tabele/grafice pivot cu ajutorul slicer-elor;
 • Macrocomenzi: înregistrarea unei macrocomenzi; modificarea și execuția macrocomenzilor.

Pentru mai multe detalii, ne puteți contacta la sediul Camerei de Comerț și Industrie Maramureș din Baia Mare, Bld Unirii nr. 16, parter.

 • Mail: soft@gmail.com
 • Telefon: 0262 221 510, persoană de contact: Sasu Tatiana – Expert organizare formare profesională S.

Autor articol: Oana Maria Bran – Expert organizare evenimente S – Camera de Comerț și Industrie Maramureș

Publicat la 10 martie 2023

Articol post seminar 3

Joi, 2 martie 2023, echipa proiectului „S.O.F.T. – Susținem Ocuparea prin Formare Tehnologică”, POCU/860/3/12/142579, proiect cofinanțat din Programul Operațional Capital Uman, Axa prioritară 3 – Locuri de muncă pentru toți, Obiectivul specific: 3.12.: Îmbunătățirea nivelului de cunoștințe/ competențe/ aptitudini aferente sectoarelor economice/ domeniilor identificate conform SNC și SNCDI ale angajaților, a organizat cel de al treilea seminar de informare, la Jibou, Restaurant Alex, Str. 1 Mai, nr. 17. Scopul seminarului a fost de a informa atât angajații din întreprinderii, cât și angajatorii, despre importanța formari profesionale continue în domeniul digital.

Seminarul a avut ca tematică “Importanta și beneficiile formari profesionale continue în domeniul digital”, la care au participat un număr de peste 30 de persoane, care au aflat detalii despre implementarea proiectului, cât și despre importanța și beneficiile participări la formarea profesională continuă, detalii despre eligibilitatea și condițiile de acces în proiect, despre cursurile care sunt organizate în cadrul proiectului la care pot participa în mod GRATUIT, serviciile de consultanță post-training, serviciile de sprijin digitalizare IMM și sprijin acordat în vederea organizării de programe de învățare la locul de muncă în domeniul alfabetizării digitale și tehnologiei informației și comunicațiilor.

Proiectul urmărește creșterea accesului și participării la formare profesională în domeniul alfabetizării digitale și tehnologiei informației și comunicațiilor a 600 persoane angajate pe piața muncii prin formare și activități inovatoare ce favorizează creșterea nivelului de calificare în aceste domenii și sporirea capacității de inserție profesionala și a adaptabilității acestora la dinamica sectoarelor economice cu potențial competitiv identificate conform SNC și în domeniile de specializare inteligență conform SNCDI.

Proiectul se adresează persoanelor:
• care au domiciliul sau reședința în cele 6 județe ale Regiunii Nord-Vest,
• să aibă vârsta cuprinsă între 16 și 64 ani,
• să fie ANGAJATE cu contract individual de muncă (cu norma întreagă sau parțială) în întreprinderi,
• să facă dovada ca angajatorul își desfășoară activitatea principala sau secundara într-unul din sectoarele economice cu potențial competitiv identificate conform SNC și în domeniile de specializare inteligenta conform SNCDI sau din întreprinderi care intenționează să și adapteze activitatea principala sau secundara la cel puțin unul dintre aceste sectoare economice sau unul dintre domeniile de specializare inteligenta.

Proiectul se mai adresează și ANGAJATORILOR care doresc prin intermediul acestui proiect să beneficieze de sprijin pentru organizarea de programe de învățare la locul de munca în domeniul alfabetizării digitale și tehnologiei informației și comunicațiilor.

Daca te încadrezi în categoriile de grup țintă eligibile și dorești să participi la un curs GRATUIT, te rugăm să completezi chestionarul preliminar de înscriere: https://forms.gle/PPu45sDAQfWRzLyEA

Pentru mai multe detalii, ne puteți găsi și la:
• E-mail: proiectsoft142579@gmail.com
• Telefon: 0771 711 069
• Baia Mare, strada Culturii, nr 5, etaj 3, sala 301

Autor articol: Maria-Ioana Iuga – Expert organizare campanie P1 – Centrul de Excelență pentru Resurse Comunitare SRL

Publicat la 09 martie 2023

Digitalizare eficientă pentru afacerea ta!

Proiectul ”S.O.F.T. – Susținem Ocuparea prin Formare Tehnologică”

 

Camera de Comerț și Industrie Maramureș (CCI MM), în calitate de beneficiar, SC Centrul de Excelență pentru Resurse Comunitare SRL, SC Holisun SRL și Asociația Întreprinzătorilor Maramureș – în calitate de partener – implementează până la finalul acestui an proiectul ”S.O.F.T. – Susținem Ocuparea prin Formare Tehnologică”, cofinanțat prin Programul Operațional Capital Uman (contract POCU/860/3/12/142579). Solicitant și lider al proiectului este Camera de Comerț și Industrie Maramureș. Localizarea proiectului cuprinde Regiunea Nord-Vest, cu județele Bihor, Bistrița-Năsăud, Cluj, Maramureș, Satu Mare și Sălaj.

Obiectivul general

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă creșterea accesului și participării la formare profesională în domeniul alfabetizării digitale și tehnologiei informației și comunicațiilor a 600 persoane angajate pe piața muncii prin formare și activități inovatoare ce favorizează creșterea nivelului de calificare în aceste domenii și sporirea capacității de inserție profesională și adaptabilității acestora la dinamica sectoarelor economice cu potențial competitiv identificate conform SNC și în domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI. Obiectivul general al proiectului ”S.O.F.T. – Susținem Ocuparea prin Formare Tehnologică” va contribui la realizarea Obiectivului Specific 3.12.: Îmbunătățirea nivelului de cunoștințe/competențe/aptitudini aferente sectoarelor economice/domeniilor identificate conform SNC și SNCDI ale angajaților, din cadrul POCU 2014-2020, Axa prioritară nr. 3 – Locuri de muncă pentru toți, prin sprijinirea accesului și participării la formare profesională în domeniul digital a 600 persoane angajate pe piața muncii în cadrul unor IMM-uri, pe baza unor programe de conștientizare și formare, coroborate cu activități de sprijin oferite pentru minim 100 IMM-uri în vederea introducerii de programe de învățare la locul de muncă, organizate în cadrul proiectului.

Obiective specifice

OS.1 – Îmbunătățirea competențelor în domeniul alfabetizării digitale și TIC a unui număr de 600 angajați din grupul țintă, pe o perioadă de 15 luni. Se va realiza de către partenerii de proiect prin derularea a 2 activități care vor prevedea, în principal identificarea și recrutarea a 600 persoane în grupul țintă și derularea de către Solicitant (Camera de Comerț și Industrie MM), Partenerul 1 și Partenerul 2 (SC Centrul de Excelență pentru Resurse Comunitare SRL și SC Holisun SRL) a 31 grupe de cursuri de formare profesională pentru grupul țintă (600 persoane) din care 3 grupe de cursuri autorizate de către ANC (competențe digitale de utilizare a TIC) și 28 grupe de curs neautorizate de competențe avansate Microsoft Excel, gestionarea digitală a procesului antreprenorial, social media și marketing și utilizarea instrumentelor web 4.0) în urma cărora absolvenții vor dobândi certificat ANC/certificate de absolvire care vor atesta cunoștințele în domeniile digitale menționate mai sus.

OS.2 – Stimularea a minim 100 angajatori în direcția dezvoltării competențelor digitale ale angajaților lor, prin organizarea de programe de învățare la locul de muncă în domeniul alfabetizării digitale și TIC, în vederea sporirii capacității de inserție profesională și a adaptabilității acestora la dinamica sectoarelor economice cu potențial competitiv identificate conform SNC și în domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI.

OS.3 – Creșterea interesului și a gradului de conștientizare a angajatorilor privind importanța și necesitatea participării angajaților la programe de formare continuă, printr-o campanie de conștientizare care se va derula pe o perioadă de 15 luni. Organizarea unei campanii de conștientizare a angajatorilor și angajaților și promovare a participării la formarea profesională continuă, prin organizarea a 16 seminarii de informare cu minim 480 participanți și mai apoi implementarea unei campanii de informare atât online, cât și offline, în care se vor implica experții organizare campanie din partea Solicitantului și Partenerilor.

Grup țintă

Grupul țintă al proiectului va fi identificat și selectat cu preponderență din Regiunea de N-V, dar și din alte regiuni mai puțin dezvoltate, în special cele limitrofe acestei regiuni. Preconizăm să includem în grupul țintă minim 240 femei (min 40% din GT) și minim 60 angajați vârstnici (cu vârsta între 55 – 64 de ani) din cele 600 de persoane prevăzute a fi identificate și recrutate.

Autor articol: Oana Maria Bran – Expert organizare evenimente S – Camera de Comerț și Industrie Maramureș

Publicat la 28 februarie 2023

SOCIAL MEDIA ȘI MARKETING

SOCIAL MEDIA ȘI MARKETING – curs neacreditat – organizat de către Centrul de Excelență pentru Resurse Comunitare SRL (CERC SRL) în cadrul proiectului ”S.O.F.T. – Susținem Ocuparea prin Formare Tehnologică”, POCU/860/3/12/142579, proiect cofinanțat din Programul Operațional Capital Uman, Axa prioritară 3 – Locuri de muncă pentru toți, Obiectivul specific: 3.12.: Îmbunătățirea nivelului de cunoștințe/ competențe/ aptitudini aferente sectoarelor economice/ domeniilor identificate conform SNC și SNCDI ale angajaților.

Cui i se adresează cursul de Social media și marketing?

Cursul se adresează persoanelor adulte cu vârsta cuprinsă între 16 și 64 ani, care îndeplinește cumulativ următoarele criterii:
• Are domiciliul sau reședința în regiunile Nord-Vest sau regiuni limitrofe (cu excepția Regiunii București-Ilfov).
• Este angajată cu contract individual de muncă (cu normă întreagă sau cu parțială) într-un I.M.M
• Face dovada că el, ca și angajat, dar și angajatorul își desfășoară activitatea principală sau secundară într-unul din sectoarele economice cu potențial competitiv identificate conform SNC și în domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI.
• Își exprimă intenția de a-și dezvolta competențe digitale și să opteze pentru înscrierea la unul dintre cursurile de formare profesională organizate prin proiect.
Condițiile de acces a persoanelor la acest curs vor fi: minimum studii medii absolvite.
Cursul de social media și marketing se adresează tuturor celor care își doresc să învețe noțiuni de bază și mai ales practice legate de gestionarea platformelor de comunicare socială în scop profesional (pentru marketingul și promovarea unei întreprinderi).

Cum se desfășoară cursul?

În cadrul proiectului vor fi organizate 2 serii de curs a câte cca 25 persoane/grupă, la care vor participa un total de min 50 persoane.
Durata unui curs va fi de 30 ore din care 14 ore pregătire teoretică și 16 ore pregătire practică (rezolvare teme/probleme sub îndrumarea formatorilor). Cursurile vor fi organizate pe perioada a cca 7-8 zile, unde participanții vor avea la dispoziție formatori cu pregătire în domeniu, participanții vor primi pachete conținând hrana și rechizite.

Tematică curs:

– Tehnologii Meta (Facebook, Instagram, Messenger, WhatsApp etc),
– Configurarea unei pagini de Facebook,
– Folosirea Messenger,
– Creșterea vizibilității mărcii,
– Promovarea afacerii,
– Creșterea vânzărilor online,
– Generarea de clienți potențiali,
– Măsurarea și optimizarea reclamelor.

Certificatul de absolvire

Cursul se va finaliza cu o sesiune de evaluare – probă scrisă (test grila) și probă practică (exersarea realizării unui plan de marketing și utilizare a platformelor social media), și se vor elibera certificate de absolvire (fără acreditare ANC).

Contact:
• E-mail: proiectsoft142579@gmail.com
• Telefon: 0771 711 069
• Baia Mare, strada Culturii, nr 5, etaj 3, sala 301
Completează formularul de jos și te vom contacta în vederea înscrierii în proiect: https://forms.gle/PPu45sDAQfWRzLyEA

Autor articol: Maria Ioana Iuga – Expert organizare campanie P1 – Centrul de Excelență pentru Resurse Comunitare SRL

Publicat la 27 februarie 2023

ASOCIAȚIA ÎNTREPRINZĂTORILOR MARAMUREȘ

Asociația Întreprinzătorilor Maramureș, organizație constituită exclusiv din societăți comerciale cu capital privat care reprezintă regiunea Maramureș, a fost înființată pentru a susține dezvoltarea economico-socială a județului, în plan local, zonal, regional, național și internațional.
Membrii Asociației Întreprinzătorilor Maramureș (AIM) sunt și pot fi doar societăți comerciale cu sediul social în județul Maramureș și cu o bună reputație comercială.

AIM este, mai întâi de toate, un scop în sine: demonstrația că afacerile românești pot colabora; în masă chiar. (Este relevant în acest sens că, în AIM, sunt multe firme concurente reciproc; și totuși dialogul constructiv primează.) Acest obiectiv, odată atins, se generează un factor de progres economic: încrederea între partenerii de afaceri. Iar, de aici, nu mai este decât un pas până la transformarea fostului concurent în colaborator și a fostului necunoscut în client sau furnizor.
Considerăm autoritățile și instituțiile publice drept parteneri indispensabili. Suntem prezenți în foruri decizionale și reprezentăm cu responsabilitate zona de business a județului nostru.

De asemenea, preocupări prioritare ale noastre în beneficiul membrilor AIM și al mediului de afaceri sunt asigurarea cantitativă și calitativă a resurselor umane necesare activităților economice, creșterea competitivității capitalului românesc în raport cu cel străin, precum și extinderea climatului de concurență loială.

AIM este și membru, cu statut de prim-vicepreședinte, în cadrul Uniunii Naționale a Patronatului Român organizație patronală națională reprezentativă și efervescentă prin intermediul căreia promovăm și beneficiem de inițiative, informații și networking la nivel național și internațional.
Principalele obiective ale Asociației Întreprinzătorilor Maramureș:
• Dezvoltarea durabilă a unor parteneriate între toți actorii economici și sociali.
• Facilitarea interacțiunii mediului economico-social al județului Maramureș cu mediile similare naționale și internaționale.
• Asigurarea unui climat de competitivitate economică onest.
• Susținerea educației antreprenoriale și profesionale, precum și sprijinirea inițiativelor sociale și educaționale ale antreprenorilor.
• Dezvoltarea de infrastructuri sociale viabile.
• Stimularea corelării dinamicii demografice cu necesitățile pieței forței de muncă, precum și încurajarea soluțiilor de asigurare eficientă a resurselor umane în acord cu necesitățile acestei piețe.
• Asigurarea unui echilibru pe teritoriul județului Maramureș între capitalurile autohtone și cele străine, precum și încurajarea colaborării între acestea și a schimburilor de know-how.
• Susținerea extinderii influenței grupurilor sociale maramureșene și a capitalurilor autohtone în alte zone geografice (exclusiv pentru realizarea scopului asociației).
• Reprezentarea intereselor membrilor AIM în plan local, zonal, regional, național și internațional.

Proiectul „S.O.F.T – Susținem Ocuparea prin Formare Tehnologică” (ID POCU/860/3/12/142579) în care Asociația Întreprinzătorilor Maramureș este partener 3, vine ca o confirmare și susținere a obiectivelor asociației și anume de a facilita și promova educația antreprenorială și profesională precum și de asigurare eficientă a resurselor umane în acord cu necesitățile pieței muncii. Acest proiect vine ca și completare a celorlalte proiecte în care asociația este angrenată și care conduc toate către îndeplinirea obiectivelor asociației.

Autor articol: Izabella Kis-Kasza – Expert organizare campanie P3 – ASOCIAȚIA ÎNTREPRINZĂTORILOR MARAMUREȘ

Publicat la 24 februarie 2023

Gestionarea Digitală a Procesului Antreprenorial, curs pentru digitalizare oferit de Holisun SRL

Gestionarea Digitală a Procesului Antreprenorial, curs neautorizat ANC, este cursul furnizat de către Holisun SRL în cadrul proiectului „S.O.F.T. – Susținem Ocuparea prin Formare Tehnologică”, având o durată totală de 30 ore/ curs, derulate pe perioada a 6-7 zile.

Cursul va dura circa 4 ore pe zi, și se va desfășura în mediul online. Structurarea raportului teorie – practică este următoarea: 10 ore teorie și 20 ore de practică.

Se vor organiza grupe de circa 15 persoane, unde participanții vor beneficia de acces gratuit la o platformă dedicată de videoconferințe, materiale de studiu în format electronic, precum orare, liste prezență, documente aferente cursului, cataloage și altele.

Participanții vor avea la dispoziție un suport de curs și alte materiale de formare, precum și lectori cu pregătire în domeniu care să-i învețe noțiuni de bază legate de gestiunea digitală a unei firme.

Curriculumul propus are următoarea atructură:

Ce înseamnă digitalizare? Avantaje. Caracteristici
Digitalizarea procesului de vânzare
Managementul digital al contractelor
Digitalizarea proiectelor și a service-ului
Digitalizarea relației cu clientul
Programarea automatizărilor proceselor de business.

Cursul implică și module legate de PROGRAMARE IT, și se va finaliza cu o sesiune de evaluare – fie sub forma unui test grilă, fie printr-o probă practică. Proba practică va consta din realizarea și prezentarea unei lucrări practice de automatizare a unui proces de business. Decizia de evaluare finală va aparține formatorului, care va elibera certificate de absolvire (fără acreditare ANC).

Digitalizarea proceselor de vânzare a devenit o necesitate în contextul actual. Aceasta oferă avantaje competitive pentru companii precum reducerea costurilor, accelerarea proceselor, sporirea eficienței și creșterea productivității și poate fi accesată prin intermediul unui portal web sau al unei platforme software, eliminând astfel etapele manuale și ineficiente din vânzarea tradițională. De asemenea, prin digitalizare, toate informațiile necesare pentru procesul de vânzare sunt mai ușor de găsit, ceea ce face ca procesul de vânzare să fie mai rapid și mai sigur.

Managementul digital al contractelor este una dintre cele mai importante tehnologii dezvoltate de companii. Această tehnologie face ca procesul de gestionare a contractelor să fie mai eficient, mai sigur și mai rapid. Procesul are la bază transferul informațiilor din contracte în format electronic, ceea ce ușurează eforturile de negociere și încheiere a contractelor. De asemenea, managementul digital al contractelor oferă mai multă transparență și control asupra negocierilor.

Digitalizarea proiectelor și departamentului de service se referă la utilizarea tehnologiei digitale pentru a îmbunătăți și automatiza procesele de planificare, implementare și monitorizare a proiectelor și departamentului de service.

Digitalizarea relației cu clienții se referă la utilizarea tehnologiei digitale pentru a îmbunătăți modul în care companiile interacționează cu clienții lor.

Programarea automatizărilor proceselor de business se referă la utilizarea tehnologiei digitale pentru a trece anumite procese de afaceri în regim automat.

„S.O.F.T. – Susținem Ocuparea prin Formare Tehnologică”, POCU/860/3/12/142579, proiect cofinanțat din Programul Operațional Capital Uman, Axa prioritară 3 – Locuri de muncă pentru toți, Obiectivul specific: 3.12.: Îmbunătățirea nivelului de cunoștințe/ competențe/ aptitudini aferente sectoarelor economice/ domeniilor identificate conform SNC și SNCDI ale angajaților

Autor articol: Avram Petru – Expert organizare campanie P2 – HOLISUN SRL

Publicat la 23 februarie 2023

INVITAȚIE
la Seminarul de promovare a importanței și beneficiile participării la formarea profesională continuă în domeniul digital în cadrul proiectului
„S.O.F.T. – SUSȚINEM OCUPAREA PRIN FORMARE TEHNOLOGICĂ”
POCU/860/3/12/142579

Centrul de Excelență pentru Resurse Comunitare SRL, în calitate de partener al proiectului „S.O.F.T. – SUSȚINEM OCUPAREA PRIN FORMARE TEHNOLOGICĂ”, are plăcerea de a vă invita să luați parte la seminarul de promovare a importanței și beneficiile participării la formarea profesională continuă în domeniul digital. Acest eveniment va avea loc JOI, 02.03.2023, de la ora 17:30, la Restaurant Alex, Jibou, Str. 1 Mai, nr. 17, județ Sălaj.

📌 De ce să participi la acest seminar?

📍 Informare gratuită a beneficiilor participării la programele de formare profesională în domeniul alfabetizării digitale

📍 Informații cu privire la cursurile organizate gratuit în domeniul alfabetizării digitale și tehnologiei informației și comunicațiilor:

📚 Competențe digitale de utilizare a tehnologiei informației ca instrument de învățare și cunoaștere
📚 Social Media si Marketing
📚 Instrumente WEB 4.0
📚 Gestionare digitală a procesului antreprenorial
📚 competențe avansate de Microsoft Excel

📍 Informații cu privire la sprijinirea întreprinderilor în introducerea de programe de învățare la locul de muncă.

📌 Proiectul se adresează persoanelor:
📍 care au domiciliul sau reședința în cele 6 județe ale Regiunii Nord-Vest,
📍 să fie ANGAJATE cu contract individual de muncă (cu norma întreaga sau parțială) în întreprinderi,
📍 să facă dovada ca angajatorul își desfășoară activitatea principala sau secundara într-unul din sectoarele economice cu potențial competitiv identificate conform SNC și în domeniile de specializare inteligenta conform SNCDI sau din întreprinderi care intenționează să și adapteze activitatea principala sau secundara la cel puțin unul dintre aceste sectoare economice sau unul dintre domeniile de specializare inteligenta: https://cerc-consultanta.ro/lista-codurilor-caen…/

📌 Proiectul se mai adresează și ANGAJATORILOR care doresc prin intermediul acestui proiect să beneficieze de sprijin pentru organizarea de programe de învățare la locul de munca în domeniul alfabetizării digitale și tehnologiei informației și comunicațiilor.

Pentru înscrierea preliminară la cursurile GRATUITE oferite de noi, vă invităm la eveniment și vă rugăm să completați acest chestionar: https://forms.gle/PPu45sDAQfWRzLyEA

Pentru mai multe detalii, ne puteți găsi și la:
• E-mail: proiectsoft142579@gmail.com
• Telefon: 0771 711 069
• Baia Mare, strada Culturii, nr 5, etaj 3, sala 301

Proiectul este co-finanțat prin Fondul Social European – Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, Axa Prioritară 3 – Locuri de muncă pentru toți.

Va așteptăm!
Iuga Maria-Ioana – Expert organizare campanie P1, SC CERC SRL

Publicat la 22 februarie 2023

Prezentare Camera de Comerț și Industrie Maramureș – Lider al Proiectului „S.O.F.T. – Susținem Ocuparea prin Formare Tehnologică”, POCU/860/3/12/142579

Camera de Comerț și Industrie a Județului Maramureș (CCIMM) este solicitant și lider al proiectului „S.O.F.T. – Susținem Ocuparea prin Formare Tehnologică”, cofinanțat prin Programul Operațional Capita Uman (contract POCU/860/3/12/142579). CCIMM este organizație autonomă, neguvernamentală, de utilitate publică, apolitică, fără scop patrimonial; non profit; cu personalitate juridică, creată pentru a reprezenta, apăra și susține interesele membrilor săi și ale comunității de afaceri în raport cu autoritățile publice și cu organisme din țară și din străinătate. Camera a fost înființată la data de 18.09.1990 și a dobândit personalitate juridică la data recunoașterii înființării ei prin Hotărârea de Guvern nr. 799/1990.Camera de Comerț și Industrie Maramureș funcționează în baza Legii 335/2007 cu modificările și completările ulterioare.
Misiunea Camerei este de a oferi servicii generale și de specialitate mediului economic precum cursuri, servicii de consultanță și asistență pentru dezvoltarea afacerilor, evenimente, informare, cercetare, management de proiect.

Relevant pentru proiectul ”S.O.F.T. – SUSȚINEM OCUPAREA PRIN FORMARE TEHNOLOGICĂ”: CCIMM a organizat în ultimii 18 ani peste 370 de serii de cursuri cu peste 6000 de persoane formate, din care peste 140 de serii de curs au fost organizate exclusive online, rezultând peste 2000 de absolvenți ai cursurilor online. CCIMM este unul dintre actorii relevanți în domeniul formării profesionale în Regiunea NV.
Din 2020, CCIMM este partener Google în cadrul inițiativei Google pentru IMM-uri. Deține o experiență relevantă în managementul de proiect, atât în calitate de lider cât și de parteneri, pe linii de finanțare precum Phare, Phare CBC, POSDRU 2007-2013, POCU 2014-2020, HUSKROUA ENPI CBC 2007-2013, HUSKROUA ENPI CBC 2014-2020. În cadrul POCU 2014-2020, bugetul gestionat până la acest moment a fost în valoare de 3 mil. RON. Partenerul CCIMM va susține financiar proiectul și va contribui cu RU specializate pentru realizarea activităților proiectului, dedicate grupului țintă din regiunea proiectului, respectiv de informare – Activitatea 4 (A4), promovare și atragere GT – Activitatea 1 (A1), organizare de cursuri specializate – Activitatea 2 (A2), activități de sprijin pentru IMM- Activitatea 3 (A3), precum și activitatea de management și coordonare proiect Activitatea 5,6 (A5, A6).

Obiectivul general al proiectului este creșterea accesului și participării la formare profesională în domeniul alfabetizării digitale și tehnologiei informației și comunicațiilor a 600 persoane angajate pe piața muncii prin formare și activități inovatoare ce favorizează creșterea nivelului de calificare în aceste domenii și sporirea capacității de inserție profesională și a adaptabilității acestora la dinamica sectoarelor economice cu potențial competitiv identificate conform SNC și în domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI.

La realizarea acestui obiectiv vor participa un număr de 4 entități:
– Camera de Comerț și Industrie Maramureș, furnizor de servicii de formare profesională, în calitate de solicitant;
– SC Centrul de Excelență pentru Resurse Comunitare SRL, furnizor de servicii de formare profesională, în calitate de partener 1;
– SC Holisun SRL, furnizor de servicii de formare profesională, în calitate de partener 2;
– Asociația Întreprinzătorilor Maramureș, în calitate de partener 3.

Autor articol: Bran Oana Maria – Expert organizare evenimente S – Camera de Comerț și Industrie Maramureș

Publicat la 16 februarie 2023

Prezentare SC Centrul de Excelență pentru Resurse Comunitare SRL – Partener al Proiectului „S.O.F.T. – Susținem Ocuparea prin Formare Tehnologică”, POCU/860/3/12/142579

 

SC CERC SRL, este o societate comerciala cu răspundere limitata înființată în anul 2011, având obiectul principal de activitatea acordarea de servicii de consultanta în afaceri și management, fiind în același timp și un furnizor de FPC care desfășoară cursuri autorizate ANC: antreprenor în economia socială, competențe antreprenoriale, șef ferma, ghid de turism, agricultor, tapițer, etc, cursand din 2013 până în prezent peste 1500 pers.
Misiunea organizației este de a însoți clienții de-a lungul întregului proces de punere în practică a ideii lor de investiție: de la formularea ideii de proiect, până la final, când deja s-a concretizat investiția.

Ne recomandă:
– Experiență în atragerea de fonduri nerambursabile și în formare profesională.
– Cele peste 150 start-up-uri pe care le-am sprijinit în vederea înființării, obținerii de finanțare și în implementarea planurilor de afaceri prin programe precum: Programul Operațional Capital Uman 2014-2020 (apelurile 4.2, 3.7 și 4.16) și Start Up Nation România, în valoare totală de peste 6 milioane euro.
– Cele peste 2000 persoane formate (absolvente de cursuri acreditate ANC) în domeniul antreprenorial, digital, turistic, dar și în agricultură, consiliere în carieră, evaluator de proiecte, limba engleză, etc.
– Cele peste 600 persoane participante la cursuri de instruire (traininguri, fără acreditare ANC) în domenii precum: management de proiect, managementul resurselor umane, parteneriat public-privat, marketing și promovare, achiziții publice, contabilitate.

SC CERC SRL este acreditat ANC pentru susținerea cursurilor de competente digitale, Cod COR NA din octombrie 2020 și a organizat astfel de cursuri însă fără acreditare ANC în perioada ianuarie – august 2020, pentru 78 persoane. De asemenea, furnizorul a organizat și o serie de cursuri de formare neacreditate ANC / cursuri de instruire in social media si marketing – în mediul online, în perioada august- septembrie 2020, în cadrul unui proiect POCU în care este partener, pentru 55 persoane.

SC CERC SRL pune la dispoziția parteneriatului pentru proiect experiența și se implică în recrutarea de GT – A1, formare digitala – A2, dar și activitatea de sprijin pentru IMM – A3 și organizarea de evenimente și campanii – A4. SC CERC SRL este implicat în activitatea proiectului, având responsabilitatea principală, alături de Camera de Comerț și Industrie Maramureș – solicitantul proiectului, în ceea ce privește implementarea în condiții de eficiență și eficacitate a activității.

În cadrul proiectului „S.O.F.T. – Susținem Ocuparea prin Formare Tehnologică”, SC CERC SRL va furniza cursuri de formare în domeniile: competențe digitale de utilizare a tehnologiei informației, social media și marketing și utilizarea instrumentelor web 4.0 pentru un nr. de 150 angajați.

Autor articol: Iuga Maria-Ioana – Expert organizare campanie P1 – SC Centrul de Excelență pentru Resurse Comunitare SRL

Publicat la 20 februarie 2023

Date relevante despre Holisun SRL

partener în Proiectul S.O.F.T. – Sustinem Ocuparea prin Formare Tehnologica, ID POCU/860/3/12/142579

În cadrul proiectului „S.O.F.T. – Susținem Ocuparea prin Formare Tehnologică”, Holisun SRL este unul dintre partenerii ce vor asigura implementarea proiectului și atingerea rezultatelor așteptate ale programului.

Holisun este unul dintre furnizorii privați de servicii de cercetare și dezvoltare aplicată din Europa Centrală și de Est și are o vastă experiență în domeniu.
Compania are mai bine de 20 de ani de excelență în proiectele de cercetare și dezvoltare IT (sectorul guvernamental și privat al UE). Holisun SRL oferă o gamă largă de servicii de dezvoltare software și web pentru instituțiile publice și private din Europa, Asia de Sud și Statele Unite.

Colaborăm îndeaproape cu instituții publice, clienți corporativi, precum și IMM-uri pentru proiecte legate de Realitatea Augmentată, Inteligență Artificială, Cloud Computing, Educație, Sănătate, Automatizarea Proceselor de Afaceri. De asemenea, am dezvoltat propria noastră gamă de produse, precum: AIDA CRM, AR Assistance, Holisun DMS System, Platforma Socrate de admitere pentru universități, LearnEscu, Airport Security și altele.

Scopul general al Holisun SRL, atins și prin acest cursul Gestionarea Digitală a Procesului Antreprenoria este îmbunătățirea rezultatelor financiare și competitivității IMM-urilor, a capacității și competenței digitale a angajaților și a statutului și accesului acestora pe piața muncii.

Valorile Holisun SRL:

Competența, flexibilitatea, inovarea continuă și adaptabilitatea sunt cele patru valori de bază care guvernează activitatea și atitudinea Holisun.
Ne concentrăm pe nevoile clienților și ne folosim întreaga experiență și expertiză pentru a le îndeplini cu succes cerințele și a furniza cele mai bune soluții.

Dintre clienții și partenerii Holisun, companii și instituții publice, amintim:

Ingenieursburo Balvers BV, Heerhugowaard, Olanda ICMS SARL, Paris, Franța
PEL SARL, Paris, Franța RSSFlux.com, Franța Votre-Serveur.com, Franța, Forex Signals, Londra, Marea Britanie, Universitatea din Dallas, Texas, SUA, Vigor Contracting, Qatar, Holos, Portugalia, KKEC, Iran Electrolux, Italia, KEMADA SARL, Nantes, Franța

Instituții și asociații din România:

Ministerul Dezvoltării Regionale si Turismului, Consiliul Județean Maramureș, Primăria Cluj-Napoca, Primăria Focșani, Primăria Săcălășeni, Primăria Șomcuța Mare, Primăria Tăuții Măgherăuș, Primăria Ocna Șugatag, Autoritatea Națională pentru Calificări (CNFPA), și multe altele.

Toate aceste instituții și multe companii private din țară, dar și din străinătate au oferit Holisun SRL colaborări și parteneriate pline de rezultate pozitive de-a lungul celor peste 20 de ani de activitate.

Ne bucurăm să putem fi parte a procesului de digitalizare în România și, considerăm noi, chiar unul din principalii exponenți ai acestui proces în regiunea de Nord-Vest și chiar la nivelul întregii țări.

În cadrul proiectului „S.O.F.T. – Susținem Ocuparea prin Formare Tehnologică”, Holisun SRL va furniza cursuri de formare în digitalizarea activității curente pentru minim 300 de persoane. Cursul va îmbunătăți capacitatea operațională a angajaților și va permite reducerea erorilor umane în activitate, concomitent cu scurtarea timpului acordat fiecărei sarcini curente.

„S.O.F.T. – Susținem Ocuparea prin Formare Tehnologică”, POCU/860/3/12/142579, proiect cofinanțat din Programul Operațional Capital Uman, Axa prioritară 3 – Locuri de muncă pentru toți, Obiectivul specific: 3.12.: Îmbunătățirea nivelului de cunoștințe/ competențe/ aptitudini aferente sectoarelor economice/ domeniilor identificate conform SNC și SNCDI ale angajaților.

Autor articol: Petru Avram – Expert organizare campanie P2 – HOLISUN SRL

Publicat la 15 februarie 2023

Seminar de promovare a importanței și beneficiilor participării la
formarea profesională continuă în domeniul digitalizarii

 

Vineri, 10 februarie 2023, s-a desfășurat seminarul de promovare a importanței și beneficiilor participării la formarea profesională continuă în domeniul digital, eveniment organizat de Camera de Comerț și Industrie Maramureș, în calitate de beneficiar al proiectului „S.O.F.T. – SUSȚINEM OCUPAREA PRIN FORMARE TEHNOLOGICĂ” – POCU/860/3/12/142579.

Evenimentul s-a derulat onlie și s-a bucurat de prezența a 40 participanți. În cadrul evenimentului, cei prezenți au primit detalii referitoare la: beneficiile participării la programele de formare profesională în domeniul alfabetizării digitale, sprijinirea întreprinderilor în introducerea de programe de învățare la locul de muncă, cursurile organizate GRATUIT în domeniul alfabetizării digitale și tehnologiei informației și comunicațiilor. De asemenea, participanții au fost informați cu privire la condițiile de eligibilitate: au domiciliul sau reședința în Regiunea Nord-Vest, au contract individual de muncă (cu norma întreagă sau parțială), au vârsta cuprinsă între 16 și 64 ani, fac dovada că angajatorul își desfășoară activitatea principală sau secundară într-unul din sectoarele economice cu potențial competitiv identificate conform SNC și în domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI. Totodată, au fost prezentate și beneficiile angajatorilor care doresc să beneficieze de sprijin în organizarea de programe de învățare la locul de muncă în domeniul alfabetizării digitale și tehnologiei informației și comunicațiilor.

Proiectul „S.O.F.T. – SUSȚINEM OCUPAREA PRIN FORMARE TEHNOLOGICĂ” – POCU/860/3/12/142579 este cofinanțat din Programul Operațional Capital Uman, Axa prioritară 3 – Locuri de muncă pentru toți, Obiectivul specific: 3.12.: Îmbunătățirea nivelului de cunoștințe/ competențe/ aptitudini aferente sectoarelor economice/ domeniilor identificate conform SNC și SNCDI ale angajaților, fiind implementat într-un parteneriat format din liderul Camera de Comerț și Industrie Maramureș și partenerii: Centrul de Excelență pentru Resurse Comunitare SRL – CERC SRL, HOLISUN SRL și Asociația Întreprinzătorilor Maramureș. Valoarea totală a proiectului este de 4.675.511,94 lei, cu o durată de implementare de 15 luni (10 oct. 2022 – 31 dec. 2023).

Cursurile organizate GRATUIT în cadrul proiectului „S.O.F.T. – SUSȚINEM OCUPAREA PRIN FORMARE TEHNOLOGICĂ” sunt:
– Competențe avansate de Microsoft Excel, organizat de Camera de Comerț și Industrie Maramureș,
– Competențe digitale de utilizare a tehnologiei informației ca instrument de învățare și cunoaștere, organizat de CERC SRL,
– Social Media si Marketing, organizat de CERC SRL,
– Instrumente WEB 4.0, organizat de CERC SRL,
– Gestionare digitală a procesului antreprenorial, organizat de HOLISUN SRL,

Pentru mai multe detalii, ne puteți contacta la sediul Camerei de Comerț și Industrie Maramureș din Baia Mare, Bld Unirii nr. 16, parter.
• Mail: soft@gmail.com
• Telefon: 0262 221 510, persoană de contact: Cheța Diana Georgeta – Expert coordonator organizare campanie

14 februarie 2023

Seminar de promovare a importanței și beneficiilor participării la
formarea profesională continuă în domeniul digital

 

Camera de Comerț și Industrie Maramureș, în calitate de beneficiar al proiectului „S.O.F.T. – SUSȚINEM OCUPAREA PRIN FORMARE TEHNOLOGICĂ” – POCU/860/3/12/142579, are plăcerea de a vă invita să luați parte la Seminarul de promovare a importanței și beneficiilor participării la formarea profesională continuă în domeniul digital. Acest eveniment va avea loc VINERI, 10 FEBRUARIE 2023, online începând cu ora 14:30. Pentru înscrieri apasa AICI 

Proiectul este cofinanțat din Programul Operațional Capital Uman, Axa prioritară 3 – Locuri de muncă pentru toți, Obiectivul specific: 3.12.: Îmbunătățirea nivelului de cunoștințe/ competențe/ aptitudini aferente sectoarelor economice/ domeniilor identificate conform SNC și SNCDI ale angajaților. Este implementat într-un parteneriat format din liderul Camera de Comerț și Industrie Maramureș și partenerii: Centrul de Excelență pentru Resurse Comunitare SRL – CERC SRL, HOLISUN SRL și Asociația Întreprinzătorilor Maramureș.

Valoarea totală a proiectului este de 4.675.511,94 lei, cu o durată de implementare de 15 luni (10 oct. 2022 – 31 dec. 2023).

♦ Participând la acest seminar vei primi detalii referitoare la:
– beneficiile participării la programele de formare profesională în domeniul alfabetizării digitale
– sprijinirea întreprinderilor în introducerea de programe de învățare la locul de muncă
– cursurile organizate GRATUIT în domeniul alfabetizării digitale și tehnologiei informației și comunicațiilor

♦ Proiectul se adresează ANGAJAȚILOR care:
– au domiciliul sau reședința în cele 6 județe ale Regiunii Nord-Vest,
– au contract individual de muncă (cu norma întreagă sau parțială),
– au vârsta cuprinsă între 16 și 64 ani,
– fac dovada că angajatorul își desfășoară activitatea principală sau secundară într-unul din sectoarele economice cu potențial competitiv identificate conform SNC (dați click AICI ) și în domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI (dați click AICI).

♦ Totodată, proiectul se adresează ANGAJATORILOR (din aceleași sectoare menționate mai sus) care doresc să beneficieze de sprijin în organizarea de programe de învățare la locul de muncă în domeniul alfabetizării digitale și tehnologiei informației și comunicațiilor.

♦ Cursurile organizate GRATUIT în cadrul proiectului „S.O.F.T. – SUSȚINEM OCUPAREA PRIN FORMARE TEHNOLOGICĂ” sunt:
– Competențe avansate de Microsoft Excel, organizat de Camera de Comerț și Industrie Maramureș,
– Competențe digitale de utilizare a tehnologiei informației ca instrument de învățare și cunoaștere, organizat de CERC SRL,
– Social Media si Marketing, organizat de CERC SRL,
– Instrumente WEB 4.0, organizat de CERC SRL,
– Gestionare digitală a procesului antreprenorial, organizat de HOLISUN SRL,

Pentru mai multe detalii, ne puteți contacta la sediul Camerei de Comerț și Industrie Maramureș din Baia Mare, Bld Unirii nr. 16, parter.
• Mail: soft@gmail.com
• Telefon: 0262 221 510, persoană de contact: Cheța Diana Georgeta – Expert coordonator organizare campanie

Va așteptăm!

9 februarie 2023

Seminar de informare 2 – Centrul de Excelenta pentru Resurse Comunitare

Luni, 16 Ianuarie 2023, echipa proiectului „S.O.F.T. – Susținem Ocuparea prin Formare Tehnologică”, POCU/860/3/12/142579, proiect cofinanțat din Programul Operațional Capital Uman, Axa prioritară 3 – Locuri de muncă pentru toți, Obiectivul specific: 3.12.: Îmbunătățirea nivelului de cunoștințe/ competențe/ aptitudini aferente sectoarelor economice/ domeniilor identificate conform SNC și SNCDI ale angajaților, a organizat cel de al doilea seminar de informare, la Zalău, INFOCONTUR SRL, Aleea Movileştilor, nr. 5. Scopul seminarului a fost de a informa atât angajații din întreprinderii, cât și angajatorii, despre importanța formari profesionale continue în domeniul digital.

Seminarul a avut ca tematică “Importanta și beneficiile formari profesionale continue în domeniul digital”, la care au participat un număr de 30 de persoane, care au aflat detalii despre implementarea proiectului, cât și despre importanța și beneficiile participări la formarea profesională continuă, detalii despre eligibilitatea și condițiile de acces în proiect, despre cursurile care sunt organizate în cadrul proiectului la care pot participa în mod GRATUIT, serviciile de consultanță post-training, serviciile de sprijin digitalizare IMM și sprijin acordat în vederea organizării de programe de învățare la locul de muncă în domeniul alfabetizării digitale și tehnologiei informației și comunicațiilor.

Proiectul urmărește creșterea accesului și participării la formare profesională în domeniul alfabetizării digitale și tehnologiei informației și comunicațiilor a 600 persoane angajate pe piața muncii prin formare și activități inovatoare ce favorizează creșterea nivelului de calificare în aceste domenii și sporirea capacității de inserție profesionala și a adaptabilității acestora la dinamica sectoarelor economice cu potențial competitiv identificate conform SNC și în domeniile de specializare inteligență conform SNCDI.
Proiectul se adresează persoanelor:
• care au domiciliul sau reședința în cele 6 județe ale Regiunii Nord-Vest,
• să aibă vârsta cuprinsă între 16 și 64 ani,
• să fie ANGAJATE cu contract individual de muncă (cu norma întreagă sau parțială) în întreprinderi,
• să facă dovada ca angajatorul își desfășoară activitatea principala sau secundara într-unul din sectoarele economice cu potențial competitiv identificate conform SNC și în domeniile de specializare inteligenta conform SNCDI sau din întreprinderi care intenționează să și adapteze activitatea principala sau secundara la cel puțin unul dintre aceste sectoare economice sau unul dintre domeniile de specializare inteligenta.

Proiectul se mai adresează și ANGAJATORILOR care doresc prin intermediul acestui proiect să beneficieze de sprijin pentru organizarea de programe de învățare la locul de munca în domeniul alfabetizării digitale și tehnologiei informației și comunicațiilor.
Daca te încadrezi în categoriile de grup țintă eligibile și dorești să participi la un curs GRATUIT în domeniul alfabetizării digitale și tehnologiei informației și comunicațiilor, te rugam să completezi următorul chestionar: https://forms.gle/PPu45sDAQfWRzLyEA

Pentru mai multe detalii, ne puteți găsi și la:
• E-mail: proiectsoft142579@gmail.com
• Telefon: 0771 711 069
• Baia Mare, strada Culturii, nr 5, etaj 3, sala 301

Proiectul ”S.O.F.T. – SUSȚINEM OCUPAREA PRIN FORMARE TEHNOLOGICĂ” este cofinanțat prin Programul Operațional Capital Uman (contract POCU/860/3/12/142579) și implementat de Camera de Comerț și Industrie Maramureș – în calitate de Beneficiar și în parteneriat cu Centrul de Excelenta pentru Resurse Comunitare, Holisun și Asociația Întreprinzătorilor Maramureș

FORMAREA PROFESIONALA CONTINUĂ

Orice manager bun își dorește angajați profesioniști, motivați și eficienți la locul de muncă!

Accesul la formarea profesională este un drept reglementat prin Codul Muncii. Este o formă de educație continuă pentru angajați și vine în completarea sistemului formal de învățământ.

Nu uitați că orice program de formare profesională are scopul de a crește nivelul de competență profesională din compania Dumneavoastră, iar acest lucru se poate obține și prin diferite cursuri de pregătire. Formarea profesională joacă un rol foarte important atât pentru salariați, cât și pentru angajatori.

 Potrivit Codului Muncii, formarea profesională a salariaților are următoarele obiective principale:

 • adaptarea salariatului la cerințele postului sau ale locului de muncă;
 • obținerea unei calificări profesionale;
 • actualizarea cunoștințelor și deprinderilor specifice postului și locului de muncă și perfecționarea pregătirii profesionale pentru ocupația de bază;
 • reconversia profesională determinată de restructurări socioeconomice;
 • dobândirea unor cunoștințe avansate, a unor metode și procedee moderne, necesare pentru realizarea activităților profesionale;
 • prevenirea riscului șomajului;
 • promovarea în muncă și dezvoltarea carierei profesionale.

Programele și cursurile de formare profesională sunt deosebit de avantajoase și de importante pentru angajații care vor să își îmbunătățească abilitățile profesionale, să promoveze la locul de muncă sau să treacă printr-un stagiu de reconversie profesională.

 Important de reținut: atât angajatorul cât și salariatul pot solicita dreptul de a urma cursuri de formare profesională.

 Proiectul ”S.O.F.T. – SUSȚINEM OCUPAREA PRIN FORMARE TEHNOLOGICĂ” implementat de Camera de Comert si Industrie Maramures – în calitate de Beneficiar și în parteneriat cu Centrul de Excelenta pentru Resurse Comunitare, Holisun și Asociația Întreprinzătorilor Maramureș, cofinanțat prin Programul Operațional Capital Uman (contract POCU/860/3/12/142579) vă oferă următoarele:

 

📍CURSURI GRATUITE PENTRU ANGAJAȚI

 • Competențe avansate de Microsoft Excel (150 persoane)
 • Gestionarea digitală a procesului antreprenorial (300 persoane)
 • Competențe digitale de utilizare a tehnologiei informației ca instrument de învățare și cunoaștere (75 persoane)
 • Social media & marketing (50 persoane)
 • Instrumente Web 4.0. (25 persoane)

📍SERVICII GRATUITE PENTRU IMM-URI PENTRU DIGITALIZARE EFICIENTĂ (100 IMM-URI)

CRITERII DE ELIGIBILITATE

S.O.F.T – Susținem Ocuparea prin Formare Tehnologică
Contract POCU/860/3/12/142579

PARTENERI

CAMERA DE COMERT SI INDUSTRIE MARAMURES

CENTRUL DE EXCELENTA PENTRU RESURSE COMUNITARE SRL

HOLISUN SRL

ASOCIATIA INTREPRINZATORILOR MARAMURES

Home | E-mail: soft@ccimm.ro

Pentru informații detaliate despre celelate programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați www.fonduri-ue.ro.

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.