Proiect S.O.F.T. – Audit digitalizare

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

Servicii sprijin digitalizare IMM

Obiectivul activității:

  • Stimularea a minim 100 IMM cu potențial economic (SNC și SNCDI) în direcţia dezvoltării competenţelor digitale ale angajaţilor, prin organizarea de programe de învăţare la locul de muncă în domeniul alfabetizării digitale

Cui ne adresăm?

  • Întreprinderilor active, din regiunea Nord-Vest dar nu numai, excepție cele din regiunea București-Ilfov
  • IMM conform Legii nr. 346/2004
  • Întreprinderi a căror activitate se regăsește în Strategia Națională pentru Competitivitate 2014-2020 (SNC) corelată cu domeniile de specializare inteligentă identificate în Strategia națională de cercetare, dezvoltare și inovare

Etapele sprijinului

  • Selecție IMM
  • Audit digitalizare și recomandări inițiale – în vederea elaborării unui plan individualizat de dezvoltare a resursei umane și a gradului de digitalizare al companiei
  • Audit digitalizare și a doua fișă de intervenție – în scopul analizării rezultatelor obţinute de companiile sprijinite  în implementarea unui plan individualizat de dezvoltare a resursei umane şi a gradului de digitalizare al afacerii

Documente utile:

S.O.F.T – Susținem Ocuparea prin Formare Tehnologică
Contract POCU/860/3/12/142579

PARTENERI

CAMERA DE COMERT SI INDUSTRIE MARAMURES

CENTRUL DE EXCELENTA PENTRU RESURSE COMUNITARE SRL

HOLISUN SRL

ASOCIATIA INTREPRINZATORILOR MARAMURES

Pentru informații detaliate despre celelate programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați www.fonduri-ue.ro.

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.